LEPŠÍ BUDOUCNOST Pro naše město a jeho občany

Sportovní hala Boskovice

Olda Grulich,Boskovice -24.1.2013 - 24.1.2013

Bydlím na ul.Bílkova, Na této ulici a na dalších ulicích souběžných není kde zaparkovat už něolik roků. I když se stávající parkoviště prodloužilo večer není místo. Nevím kde se bude parkovat, až se postaví sportovní hala. Hala. která se má stavět bude stát na močále a voda bude prosakovat do budovy. Peníze ,které jsou na stavbu vyčleněny se budou muset navyšovat tak jak to bylo při stavbě školy Slovákova a podobných staveb na močálech. Občané města Boskovic probuďte se a nenechte RM plýtvat finanční prostředky, které se dají využívat jinde. Místo lihovaru na Července by bylo místo vhodnější. Zastaví vůbec někdo RM ?????


Petr Malach, administrátor - 16.1.2013

S účiností od 9.1.2013 budou prováděny ve všech diskusích následující změny:

Budu s okamžitou platností mazat příspěvky a to následující:

-reklamní viz. příspěvky "Hnutí ANO"
-nepodepsané příspěvky
-urážející a napadající

Stránky Mo ČSSD slouží k slušné diskusi a pokud zde hodlá někdo tvořit nějaké neggativní pole - popřípadě reklamu nějakého hnutí musí z kola ven.

S pozdravem

Petr Malach


LD - 11.12.2012

proč zase na jiném místě, stejná chyba jak s lázněmi. Máme areál v Července, tak tam vše vybudujte a nemusíte některé věci zdvojovat. Za zimáku pude použít teplo, zmizí hnusný Velen a místa na parkování je víc jak pod Oborou. Už teď, kdy tam stojí souvislá řada aut na jedné straně to stojí za p.k..u.
A že by děcka to měli daleko ze škol. I my sme chodívali na červenku běhat.


Josef B A Š N Ý - veřejný slib - 25.11.2012

Jeden z boskovických zastupitelů mi v soukromé poště jako obhajobu pro své jednání napsal následující:

Cituji: „Výklad, že by zastupitelům měl jedinec nebo menšina diktovat, jak si mají počínat, to odmítám. Zde se odvolávám na slib zastupitele.“

Jak je možné si takové tvrzení vysvětlit ???

Vycházím z toho, že každý kdo vstupuje, do volených funkcí skládá veřejný slib, že bude vždy jednat podle svého nejlepšího VĚDOMÍ a SVĚDOMÍ. Jaký význam vůbec dává spojení těchto dvou slov ???

VĚDOMÍ je to co vím, že mám, ale nemusím udělat
a
SVĚDOMÍ je to co vím, že si nesmím dovolit udělat.

To znamená, že výsledek voleb, volební program, koaliční smlouva, usnesení rady by měl vždy mít každý zastupitel na VĚDOMÍ, ale pokud ho toto vědomí ho dostává do rozporu s jeho SVĚDOMÍM, tak musí na základě právě toho daného VEŘEJNÉHO SLIBU jednat tak, že SVĚDOMÍ je nadřazeno VĚDOMÍ.

Z toho je víc než zřejmé, že jedinec nebo menšina má právo diktovat zastupitelům, aby plnili veřejný slib. Proto každý zastupitel, který schválí halu jen proto, že se alibisticky odvolává na své VĚDOMÍ, se musí automaticky dostat do rozporu ze svým SVĚDOMÍM, A NEBO JE PROSTĚ NEMÁ !!!

Rozhodovat VĚDOMĚ bez SVĚDOMÍ je porušení SLIBU ZASTUPITELE, pozor nato, vážení !!!


ZÁPIS ze 46. schůze Rady města Boskovice konané dne 19.11.2012 - 22.11.2012

Výběrové řízení na akci „Sportovní hala Boskovice, ul. Slovákova“

Odbor MAJ předkládá návrh na realizaci výběrového řízení na investiční akci „Sportovní hala Boskovice, ul. Slovákova“. Jedná se o stavbu objektu sportovní haly, který zahrnuje jednak výstavbu vlastní sportovní haly, tak i kuželny a jejich hygienického zázemí (šatny, umývárny, WC). Součástí objektu je rovněž tribuna a s tím související zázemí (šatny, WC) a prostor rychlého občerstvení. Zahájení realizace stavebních prací se předpokládá začátkem druhé poloviny roku 2013 s ohledem na ukončení výběrového řízení na zhotovitele. Celková doba realizace stavebních prací se předpokládá 18 měsíců.
Předpokládané náklady akce činí 57.170.00,00 Kč bez DPH.

Vzhledem k předpokládané hodnotě veřejné zakázky se jedná o významnou podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, která bude zadávána v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ).
Vyhlášení výběrového řízení bude v souladu s platnou právní úpravou realizováno dle předpokládaného harmonogramu:
03.12.2012 – schválení realizace zakázky v ZM
17.12.2012 – odeslání k uveřejnění Předběžné oznámení veřejné zakázky
21.01.2013 – schválení zadávacích podmínek, členů a náhradníků komisí a souhlas s odůvodněním veřejné zakázky v RM
18.02.2013 – schválení Odůvodnění veřejné zakázky v ZM
25.02.2013 – vyhlášení výběrového řízení
26.02.2013–15.05.2013 – lhůta pro podání nabídek
15.05.2013 – otevírání obálek
22.05.2013 – hodnocení nabídek
červen 2013 – schválení RM výsledku výběrového řízení
červen–červenec 2013 – podpis smlouvy
červenec 2013 – zahájení realizace

Přílohu materiálu tvoří předběžné oznámení podlimitní veřejné zakázky.
Po projednání přijala RM následující usnesení:


http://www.ano2011.cz/ - 20.11.2012

http://www.ano2011.cz/


Josef B A Š N Ý - osvěta made in Sveden - 20.11.2012

Můj švédský kamarád Gunar Karlson mne zaujal těmito výroky:

Správný voják když řekne ANO, znamená to ANO, když řekne NE, znamená to NE, a když řekne MOŽNÁ, tak to NENÍ správný voják !!!

Dobrý politik když řekne ANO, znamená to MOŽNÁ, když řekne MOŽNÁ, znamená to NE, a když řekne NE, tak to NENÍ dobrý politik !!!

Českou mentalitu charakterizoval následovně:

Češi až neuvěřitelné penzum ČASU a ÚSILÍ věnují vysvětlování, proč něco NEJDE změnit, místo toho, aby stejné penzum ČASU a ÚSILÍ věnovali tomu, aby se alespoň pokusili změnu ZREALIZOVAT.

Takový názor naprosto jasně charakterizuje každého, kdo zde v diskusi se snaží vystupovat jako politik a každého, kdo chce pro změnu něco udělat, a kdo jen mlží.


Josef B A Š N Ý - zahalená hala - 19.11.2012

Ti co rozhodují o hale, tedy zastupitelé koaliční na veřejnosti zarputile mlčí a zákulisně suverénně jednají, jakoby rozdávali ze svého. Ještě, že existují pro stavbu haly zapálení dobrovolní, nezávislí, nikým nezmanilulovaní mluvčí, kteří mají dokonale zmapované veřejné mínění a tvrdí, že občanům je vlastně šuma fuk, jestli se dluh města zdvojnásobí. Jsou natolik erudovaní, že dokonce dobrovolně a v dobré vůli radí i opozičním zastupitelům, což lze považovat veskrze za bohulibou činnost.

Podobně i většina opozičních zastupitelů mlčí, krom osamoceného Vladimíra Farského. Ti pak, co jsou okolnostmi nuceni se nějak veřejně vyjádřit, v podstatě jen zahalují halu do výlevů, co nic neřeší s obavami, jen aby nebylo po nich občany požadováno, něco konkrétně podniknout. Pro tento případ jsou vybaveni mnoha a mnoha argumenty, proč to vlastně ani nejde, a každou podobnou aktivitu je třeba vymazat dřív, než by zakořenila ve veřejnosti.


Milan Kolínský, zastupitel města za ČSSD - 17.11.2012

Pokud jde o stavbu nové sportovní haly, představitelé vládnoucí koalice v Boskovicích reagují na legitimní požadavky na projednání tohoto záměru s občany města tak, že se odvolávají na volební programy politických stran a volebních uskupení z roku 2010.
Čtenáři těchto stránek a občané města by si proto měli tyto volební programy znovu přečíst a připomenout. Uvedu jen dva příklady z volebních programů koaličních stran.
Sportovci:
"Podporujeme výstavbu víceúčelové sportovní haly SPOLUFINANCOVANÉ z prostředků EVROPSKÉ UNIE."
Prosperita Boskovic:
"PŘEHODNOTIT vytypované prostory na výstavbu sportovní haly a podpořit FINANCOVÁNÍ z prostředků EVROPSKÉ UNIE na tuto stavbu".

Při současném urychleném a rázném prosazování zahájení výstavby nové sportovní haly stávající koalicí (tj. nevratný krok)je na místě dotaz, jakou částku tedy z prostředků Evropské unie zástupci koaličních stran již zajistili?
Pokud nic (to víme), ať vysvětlí příkladně oni "sportovci" nejen svým voličům, jak si představují splnění svého dalšího závazku z volebního programu, kde se hlásí k prosazování vyrovnaného rozpočtu a jsou proti dalšímu zadlužování města.


Josef B A Š N Ý - 16.11.2012

Vzhledem k tomu,že nechci nic osobního řešit přes tyto sránky, tak lidem, kteří je čtou dávám k dispozici můj mail

Josef.Basny@seznam.cz


Gustáv Husák - 15.11.2012

http://www.sportovciboskovice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=2

odpískejte tento mač !!!


Vladimír Jakubec - 15.11.2012

autorce - 15.11.2012

Napište mi s důvěrou na http://www.ano2011.cz/kontakt/?kraj=jihomoravsky
a dozvíte se více.

Pěkný večer :))


Leopold Němec - 15.11.2012

Žhavé téma

S příspěvkem na žhavé téma od Vladimíra Farského bezezbytku souhlasím a přidávám svůj pohled, jako pokus o rozvinutí požadované širší diskuse. Ta by však neměla probíhat nekoordinovaně a hekticky jen na těchto stránkách, ale trvale na pravidelných setkáních občanů ke konkrétním tématům.

Starosta má pravdu když uvedl, že ankety nic neřeší. Řešením je místní referendum a „případ“ hala je školním příkladem situace, kdy se má místní referendum konat. Referendu by ovšem měla předcházet ona širší diskuse, po které volá nejen zastupitel Farský. Tato širší diskuse by měla být jakési vzájemné sebevzdělávání odpůrců a příznivců haly, aby se občané v následném referendu mohli vyjádřit zasvěceně.

Starosta nemá pravdu, když poslední komunální volby považuje za největší anketu, zda sportovní halu stavět, či ne. Ano, občané volily své zástupce s vědomím, že jejich zvolené politické strany mají v programovém prohlášení výstavbu sportovní haly, ale také volily s vědomím (s vírou), že politická reprezentace na všech úrovních nezavede hospodářskou situaci do kytek. A to se stalo. I mocná ODS v důsledku toho musí ustupovat od svého programového prohlášení, aby se udržela tam kde je. I kvůli tomu již padlo 11 ministrů a vládnutí se stalo obyčejným handlem. A v příštích dnech to bude pokračovat.

Kdo tu ekonomickou mizérii, která obchází celou Evropu, nechce vidět a slepě, či spíše hokynářsky trvá na sledování parciálních zájmů, nenávidí sféru veřejného zájmu protože nezapadá do jejich ziskových rovnic, ten musí jít z kola ven.

Situace v občanské společnosti se radikálně změnila, proto, jak napsal pan Farský, leží na stole řada otázek. Otázky jsou vážné, legitimní a odpovědi na ně se musí najít. Proto je legitimní i otevřený dopis zveřejněný Vladimírem Jakubcem


Vladimír Farský - 15.11.2012

Dovolím si též malý příspěvek na toto žhavé téma. Potřeba vybudování nové sportovní haly v Boskovicích je již poměrně hodně stará. Ve svých volebních programech ji má většina subjektů, ucházejících se v našem městě o přízeň voličů. (Sportovci se spolufinancováním z prostředků EÚ) Nedávno proběhla epizoda s návrhem rekonstrukce Jízdárny, rozhodnuto ale bylo postavit halu novou. V současné době tlačí koalice na pilu v souladu s programovým prohlášením Rady. Potud by bylo vše v pořádku. Objevují se ale i záporné názory a to z několika hlavních důvodů. Zejména je to pokračující hospodářská krize a tím nižší daňové výnosy, umístění haly na místě, které je velice diskutabilní, náklady na provoz, ze kterých plyne roční prodělek cca 1,5 mil. Kč a podobně. Sdružení nestraníků dnes vyzvalo všechny Zastupitele, aby prosadili uspořádání ankety. Nevím, jak se k tomu kdo postaví, já tuto iniciativu vítám, zdůvodnění je ve výzvě skvěle popsáno. Podobnou snahu jsem však již měl na únorovém Zastupitelstvu. Zde je přepis části zápisu (včetně hrubek):
„Zastupitelstvo 13.2.2012
Pan Vladimír Farský- ohledně sport. haly- přikláním se k realizaci průzkumu, zda občané halu preferují. Měla by se rozvinout širší diskuse, obdobně jako kolem Dinoparku. Bylo by dobré vypracovat „Studii využitelnosti sportovní haly“, jelikož od jejího vybudování se odvíjí další, především provozní náklady.
Starosta- s anketami různých tipů máme bohužel špatné zkušenost-často nic neřeší. Největší anketou zda sport. halu stavět či ne, byly podle mně poslední komunální volby. Občané
volily své zástupce s vědomím, že jejich zvolené politické strany mají v programovém prohlášení výstavbu sportovní haly.“
Tolik citát z něhož plyne, čím bude asi koalice argumentovat.
Co se týče financování, v plánu je použít peníze z prodeje městských bytů a zbytek zaúvěrovat. Z rozpočtového výhledu města, který mají Boskovice zpracován na 5 let plyne, že letos bude ukončeno splácení rekonstrukce budovy Nám. 9.května (1,5 mil), v roce 2014 skončí úvěr na odkup kotelen (1,87 mil.) a fotbalový stadion (0,8 mil.). V roce 2015 úvěr na průmyslovou zónu (3,668 mil.), budovu Horák (1 mil), kryté lázně (3,18 mil.) a budovu O2 (0,95 mil.). Od roku 2016 má být město bez dlouhodobých úvěrů. Za zmínku stojí i tabulka příjmů, v níž město očekává každoroční navyšování daňových výnosů o 2 až v roce 2017 o 3,4 mil. Kč. No, chtěl bych být též takový optimista.
Na stole tedy leží celá řada otázek: Chceme dále město zadlužovat? Pokud ano, do jaké výše a zda je právě hala prioritou. Opravdu nelze najít vhodnější místo? Je odhad využitelnosti reálný? A mnoho dalších. Pojďme tedy diskutovat, ať už na navrhovaném setkání, či na těchto stránkách. Bude-li to ovšem co platné…


autorka - 15.11.2012

ANO chceme rozhodnout všichni, né ti co si říkají Sportovci!

Fuj styďte se za sliby!

http://www.sportovciboskovice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=6:sportovci-maji-smle-plany&catid=1:lanky&Itemid=9


Sdružení nestraníků - OTEVŘENÝ DOPIS ZM - 15.11.2012

Boskovice, 15. listopadu 2012

Vážená paní zastupitelko Marie Zouharová, Dagmar Hamalová, Kamilo Krauzová, Martino Přichystalová, Hano Nedomová, Jaromíro Šmerdová.

Vážený zastupiteli pane Miroslave Klímo, Petře Fialo, Jane Vlachu, Čestmíre Sekanino, Vladimíre Farský, Dominiku Božku, Milane Kolínský, Zdeňku Jindro, Pavle Grenare, Jaromíre Formánku, Vladimíre Ochmanský, Jane Kšico, Martine Nerude a Dušane Sušile.

Sdružení nestraníků v Boskovicích Vás žádá a současně vyzývá, aby jste z pozice své zastupitelské moci na nejbližším jednání boskovického zastupitelstva navrhli a schválili usnesení o realizaci průzkumu veřejného mínění k připravované stavbě Městské sportovní haly v našem městě. Po konzultaci s odborníky se domníváme, že vhodná forma získání objektivního názoru je VEŘEJNÁ ANKETA, transparentně zorganizovaná Městským úřadem. Rovněž se domníváme, že většinový názor občanů Boskovic, Hrádkova, Vratíkova, Bačova a Mladkova dá Vašemu rozhodnutí legitimitu k tomuto nelehkému, ale pro obyvatele zásadnímu rozhodnutí.

Anketní otázka může být jednoduchá:

OBČANÉ MĚSTA, SOUHLASÍTE S DALŠÍ INVESTICÍ DO SPORTOVNÍHO ZAŘÍZENÍ V TOMTO VOLEBNÍM OBDOBÍ?
ANO – NE

Jsme pevně přesvědčeni, že jenom DEMOKRATICKÝ VĚTŠINOVÝ NÁZOR obyvatel našeho města je určující a má rozhodující význam při realizaci investičních projektů pro příští generace a dalšímu zadlužování v dnešní velmi špatné době.

Děkujeme Vám za kladné vyřízení naší výzvy a děkujeme Vám za odpověď na naši žádost.

Za Sdružení nestraníků v Boskovicích
Vladimír Jakubec, místopředseda SN


Josef B A Š N Ý - 14.11.2012

Vystřílen je všechen prach, nebo lidi máte strach?
Proč zahodit flintu do žita, kdvž je ještě nabitá!
Odstřelíme projekt hala, i když šance zdá se malá!
Mocipánům just na zlost, hale rázné říci dost!


Jiří Vorlický - 13.11.2012

Na návrh z 8.11. reagoval pouze pan Kolínský. Pokud někdo zorganizuje setkání na uvedené téma,rád se zúčastním.
Pana Pevného si osobně vážím,ale s jeho názorem nesouhlasím,protože sportovec,který respektuje základní sportovní pravidla, nenastoupí k utkání,o němž ví,že výsledek je předem dohodnutý.Po návštěvách ZM a jiných setkáních pořádáných vedením města jsem dospěl k názoru,že jde o ztrátu času,protože předem dohodnutý výsledek ani při té nejlepší formě neovlivníte.A ještě z vás později udělají hlupáka,který netáhne za jeden provaz s týmem složeným z hráčů,kterým ve skutečnosti sport nic neříká.S odstupem času vidím do některých investic města hlouběji a musím uznat,že tak skvělou taktickou vyzrálost jde jen stěží překonat.Fotbalové hřiště,hokejová hala,lázně,AKAM,obchodní domy a další dosažené výsledky jsou obdivhodné.
Můj příspěvek není kritika,ale obdiv.Obdiv těch, co dokáží sami sobě zdůvodnit,že dosažené výsledky byly úspěšné.Sportovní halu si v Boskovicích přeji, včera bylo pozdě s její výstavbou.
Zda jde ve věci sportovní haly o férovou hru nejen se sportovní veřejností,ví jen sami vykonavatelé úřední moci.Dnes jsem na pochybách, zda jsem jako mladý a nezasvěcený občan děkoval správně za podporu sportu lidem,kterým dnes veřejně nedůvěřuji.

Samotný výsledek se dozvíme později,snad bude úspěšný a poslouží dobré věci,protože prostor k veřejné diskusi byl, nebo nebyl?
Hezký den


h. harris - 12.11.2012

RM konstatovala splnění úkol ohledně sportovní haly ale nedala příležitost občanúm Boskovic veřejně se vyjádřit po vysvětlení a objasněné ohledně financování sport. haly. Není vhodné město zadlužovat. Co se plánuje a hlvně kde se vemou finance na opravy chodníků v severní části Boskovic. Chodník ke hřbitovu je již po louce nebo lidi mají strach s aut po silnici a hlavně senioři co chodí na hřbitov. Když se město kvůli hale zadluží budou obvinovat občany? A dále peníze za prodej bytů na Hybešově ulici by se měli použít na infrastruktúru v této části a na pomoc výtavby nových bytů pro soc. slbší rodiny s dětmi. Možná můj názor je nesprávní ale mne více zajíma co se bude muset z městského majetku prodat na pokrytí dluhu jako podlaha v hale jestli bude dřevěná nebo laminátová.To je můj laický nazor a nechtěla jsem se nikoho dotknou pokud se lidem dostane v tisku solídní odpovědi.


Milan Kolínský, zastupitel města za ČSSD - 11.11.2012

Celkové počínání dvou rozhodujících politických stran v současné koalici a ve vedení města není nijak překvapivé. Ovšem přezírání skutečného vítěze komunálních voleb ze strany tkzv. "sportovců" při rozhodování o investici jako je sportovní hala je pro mně osobně velkým zklamáním.Opravdu jim ČSSD jako vítěz komunálních voleb nestojí ani za to, aby se zajímali o důvody pro které zastupitelé za ČSSD zvažují nehlasovat pro rozpočet města na příští rok, případně za jakých podmínek by pro rozpočet a tedy i pro sportovní halu hlasovali? Že by se tak rychle stačili přizpůsobit svým koaličním partnerům a jsou pro ně již důležité pouze hlasy koalice k prohlasování svého požadavku?
Za připomenutí stojí postoje jejich současného radního v roce 2006. Dále viz. zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města ze dne 6.11.2006, str.7, Mgr.Sušil. K přečtení na stránkách města, zápisy z jednání ZM.
K myšlenkám, které hlásal v roce 2006 se již nehlásí a přitom je mohl uskutečnit v roce 2010.


Koalice již o hale rozhodla a to díky lhostejnosti většiny občanů. - 11.11.2012

Rada města na svém zasedání konstatovala splnění úkolu.
Byla uzavřena mandátní smlouva mezi městem Boskovice a firmou ikis, s.r.o. z Brna, na realizaci výběrového řízení na dodavatele stavby "Sportovní hala Boskovice, ul. Slovákova".
Výdaje na organizaci výběrového řízení na dodavatele stavby činí cca 100 tis.Kč.
Jaké další diskuse?
Ale můžete napsat panu Parmovi na úřad, jaká temata by mělo vedení radnice projednat s občany. Taková investice jako je hala to ale nebude.
Je to výsměch a hanba i těm sportovcům, kterým je další zadlužování města lhostejné.


Josef B A Š N Ý - podobně jak v loni ?!? - 10.11.2012

Poslední čtyřdenní "zemětřesení," které otřásalo halou je za námi, a co teď? Začalo to v půlce října, tedy ve stejném období, jak tomu bylo v loni s projektem oblud pravěku „ Z/a/tracený svět.“ Přibližně ke stejnému datu budou občané města znát stanovisko k projektu „Slovákova.“ Podaří se občanské společnosti dosáhnout podobného výsledku, jak tomu bylo loni? Bude to asi o mnoho těžší, protože o ty obludy nestál prakticky nikdo, krom těch, co ten tunel připravovali. V letošní kauze především ta část sportovců, která už drahná léta čeká na vytvoření důstojných podmínek pro své sportování, se asi nebude chtít vzdát toho světýlka na konci tunelu, a podpoří projekt, bez ohledu na výsledek a dopady! Je to vcelku pochopitelné, ale je také třeba jim dát najevo, že je nikdo jim jejich stanovisko nezazlívá a navíc jak je dokázat argumenty přesvědčit, aby hale Slovákova, by měli říct jasné a srozumitelné ne! Nebude to jednoduché, ale alespoň se o to pokusme! Nejde o to zabránit projektu „Slovákova“ silou většiny občanů, ale dobrovolnou většinovou občanskou odpovědností podobně, jak tomu bylo v loni!!!


Josef B A Š N Ý - omluva - 9.11.2012

Omlouvám se Vám pane Jiří Johny Pevný, že jsem ve svém příspěvku z 2.11. pod titulkem:
"CHCETE POMNÍK NEBO HROB VY ODPOVĚDNÍ ???", opomněl uvést, Váš velmi odpovědný post
náhradníka zastupitele za rádoby sportovce. Obvykle se u vrcholné reprezentace zveřejní samozřejmě celá soupiska, tedy i s náhradníky. Je vidět, že zřejmě poctivě trénujete, a naskakujete do hry za svůj tým, alespoň na exhibicích, jako ta z 2.11 v Zámeckém skleníku, které mají především rozveselit a pobavit. I tak věřím, že jste tam odvedl, jak u Vás je obvyklé, své maximum. Za občany města Vám touto cestou děkuji. To my, kteří jsme se ve sportu s rolí náhradníka nikdy nedokázali zžít, umíme náležitě ocenit.


Leopold Němec - 9.11.2012

Ktož sú boží bojovníci
Setkání vedení města s veřejností na téma financování a rozpočet města nic neovlivní, je zcela nezávazné a formální. Ovlivnit nebo zvrátit závažná rozhodnutí nedokáží ani opoziční zastupitelé, kteří k tomu mají kompetence. Pokud jsou uváděny dezinformace i v zápisech a v tisku (viz příspěvek M. Kolínského), pokud se zmiňuje arogance těch co rozhodují (např. příspěvky Josefa Bašného), co může očekávat občan na besedě s veřejností? A občané to vědí, sami se vícekrát přesvědčili na jednáních zastupitelstva.
Takové setkání s veřejností není nic jiného než kouřová clona, která následně poslouží jako alibi. „Občané, vždyť jste se mohli vyjádřit.“
Příspěvek Johna Pevného je toho příkladem, i když si myslím, že on to myslí vážně a upřímně, protože téhle hře uvěřil.

To ale podlého anonyma, zalezlého ve své díře, nezbavuje nálepky obyčejného hulváta. Jeho hulvátství neomlouvá ani to, že se zde legitimita názorů anonymních přispěvatelů vynáší málem do nebe. To oni jsou zalezlí ve svých dírách a svými pohůnkovskými výlevy se považují za hrdiny a možná i za skutečné sportovce.


"jeden z rádoby sportovců Jiří John Pevný - 9.11.2012

proboha Johne --- zalez do díry, nebo přijdeš o zakázky !!!!


Jiří John Pevný - 9.11.2012

Úterý dne 2. 10. 2012 v 16.30 se konalo v Zámeckém skleníku setkání vedení města s veřejností, tentokrát na téma financování a rozpočet města.
Otázka: Rád bych se dozvěděl, kdo se setkání,ze zde publikujících ekonomů, zúčastnil?
Kdo vznášel připomínky či námitky k financování města a rozpočtu na další rok ?
Byli na setkání i členové politických stran (napříč politickým spektrem),
kteří na svých členských schůzích budou zaujímat stanovisko k hospodaření města?
S pozdravem "Sportu a všem jeho příznivcům zdar" jeden z rádoby sportovců Jiří John Pevný.


Milan Kolínský, zastupitel města za ČSSD - 9.11.2012

Na návrh pana Vorlického zatím žádná reakce. Já bych schůzku uvítal a pokud jde o místo, do patnácti lidí je možné se sejít prakticky kdykoliv na sokolovně v poslanecké kanceláři.
Protože nechci, aby to vypadalo, že je to akce jedné politické strany proti někomu, navrhuji, aby se oslovení zájemců ujal pan Vorlický.
Kolik času ještě zbývá, jaký je sled událostí z mého pohledu?
15.11. členská schůze MO ČSSD
21.11. konzultace návrhu rozpočtu města u starosty (tj. předjednání před finančním
výborem a zastupitelstvem města)
3.12. zastupitelstvo města


Josef B A Š N Ý - je za minutu dvanáct, pozor na to !!! - 9.11.2012

Tak to vypadá, že emoce jak rychle vzplanuly, tak rychle zhasly, a není třeba dále si zde vzájemně něco vysvětlovat a ohajovat!!! Diskuse samozřejmě není od věci, ale současně je třeba bezodkladně začít jednat. Pokud v co nejkatší možné době, vznikne nezpochybnitelný impuls ve věci, tak lze mnohé ještě zvrátit. Nepřítelem pro občansky uspokojivého dořešení ve věci hala, ani zdaleka není různorodost názorů, ale čas, který se nesmí ztratit tím, co už mělo být dávno prodiskutováno!!!


REPETE Z PŘEDROKU ............................... - 8.11.2012

TOTO MŮŽEME ZASTAVIT JENOM MY, OBČANÉ MĚSTA.

Nejistá budoucnost se naplno projevuje v rozpočtech obcí a měst pro následující roky. Nejisté příjmy z daní, blížící se další finanční krize a zničující problémy Evropské unie budou mít za následky finanční strádání a výrazné omezení investic na všech úrovních.

Vzhledem k predikci daňových příjmů a jiných ukazatelů spoléhá většina měst na provizorní rozpočty, které dokončí až v dalším roce. Z obavy celkového útlumu, omezí výdaje jen na nejnutnější investice do škol, sociálních služeb nebo například oprav dopravní infrastruktury. Snad jedinou možností pro větší investice budou dotace z Evropské unie!? Pokud nějaké budou, tak i na ně musí obce částečně přispět z vlastní kapsy nemalými částkami.

Zastupitelé města budou v Boskovicích schvalovat omezený rozpočet, o deklarovaných deset procent se sníží finance příspěvkovým organizacím města, omezení výdajů se dotkne všech organizací, všech občanů našeho města. A aby toho nebylo málo, vedení radnice již dnes v novinách informuje, že další nezbytné škrty v rozpočtu budou následovat!

Finanční problémy našeho města umocňuje narůstající zadluženost. Je alarmující, že skutečný stav městských financí nezná většina zastupitelů, natož běžný občan! Na konci roku budou mít Boskovice na účtu asi dvacet milionů korun z prodeje městských bytů na ulici Hybešova.

Současný starosta Boskovic se netají tím, že pokud už nepůjde snížit výdaje, když už nebude kde brát, BUDEME MUSET PŘISTOUPIT K PRODEJI MĚSTSKÉHO MAJETKU!!!

___________________________________________________________________________________________

V pondělí 5. prosince 2011 na 25. schůzi Rady města Boskovice, projednávalo vedení radnice rovněž materiál č. 14. - „Záležitosti výstavby či rekonstrukce sportovní haly“. Po projednání přijala RM následující usnesení:

Hlasováním 9 pro – jednomyslně RM schválila materiál pro ZM.

RM doporučuje řešit problematiku sportovní haly v Boskovicích výstavbou nové sportovní haly na ul. Slovákova. RM ukládá předložit materiál týkající se sportovní haly v Boskovicích k projednání ZM. RM ukládá předložit harmonogram výstavby sportovní haly v Boskovicích: leden-duben 2012 příprava projektové dokumentace pro výběrové řízení, květen - listopad 2012 - výběrové řízení na dodavatele stavby a poskytovatele úvěru, 2013 - březen 2014 -realizace výstavby.

Pro doplnění informací část zápisu RM: … „Dle původního položkového rozpočtu byla realizace haly v původním rozsahu, při použití navržených materiálu a navrženého konstrukčního řešení zkalkulována na 65 mil. Kč včetně DPH. Po konzultaci s odborníky bylo v rámci snížení nákladů navrženo několik úprav, které při zachování všech technických, prostorových, hygienických a estetických parametrů umožnily snížit cenu díla na 54 mil. Kč včetně DPH. S ohledem na současnou ekonomickou situaci, lze předpokládat, že výběrové řízení na dodavatele stavby sníží náklady na realizaci o další nezanedbatelnou částku.

Výstavba sportovní haly na ulici Slovákova je možná při vyřešení či rozhodnutí o financování. Na realizaci stavby existuje projektová dokumentace a Město Boskovice má pro stavbu vydáno platné stavební povolení. Návrh rozpočtu roku 2012 předpokládá, že na konci roku bude na účtech Města částka za privatizované byty na ulici Hybešova a Masarykově náměstí, to je cca 21.000 tis. Kč. Dnes nelze jednoznačně říci, že celou tuto částku je možno investovat do výstavby nové haly, protože predikce daňových příjmů se neustále mění a snižuje, ale s větší částí těchto finančních prostředků by se mohlo kalkulovat. Zbylé finanční prostředky nutné pro výstavbu nové sportovní haly je možno řešit investičním úvěrem, kdy je určitě i možnost vyjednat například úvěr s odloženými splátkami o nějaké roky. Město Boskovice již od roku 2014 nebude dofinancovávat žádný z dnešních dotačních titulů od SFŽP na zateplení fasád a výměny oken v Mateřské škole a v nemocnici a tím pádem může bezproblémově splácet případný investiční úvěr na výstavbu haly.
Je to ale otázka politického rozhodnutí a schválení tohoto postupu v odpovědných orgánech Města“.
__________________________________________________________________________________________

Máte-li pocit, že tady „NENÍ NĚCO V POŘÁDKU“, máte-li zájem vidět na vlastní oči, jak budou ZM reagovat na toto doporučení RM, máte-li pocit, že jste neměli možnost se k tomu opět vyjádřit, přijďte do „skleníku“ na veřejné jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA BOSKOVICE.

JE DOST DŮVODŮ SE ZAJÍMAT - CO BUDE DÁL ---


Jiří Vorlický - 8.11.2012

Dobrý den,

názory jsou různé,ale zájem společný,co kdybychom se potkali a současně vyzvali další zájemce k debatě?
Kdy a kde?
Nebo budeme opovrhovat a soudit.


Josef B A Š N Ý - nyní zpět k Vadimírovi potřetí. - 8.11.2012 - 8.11.2012

ČÁST TŘETÍ K ODSTAVCI Č 7 DEMAGOIE.

Jde čistě o věc vytýčených cílú a formě jejich dosažení. Nevím jak Vy, ale já mám životní zkušenosti, že cesta k vytýčenému cíli není jednosměrka, nevede a ani nemůže vést přímo a bez překážek. A proto za demagoii považuji ohánět se účelově volebním programem, když navíc ho ani nikdo nepopírá. V podobných případech si opravdu připadám jako bych spadl mezi zaslepené. Když Vám trasu při jízdě autem do cíle, kde máte být v určitém termínu, zcela neočekávaně zatarasí strom, tak prostě jízdu přerušíte strom odstraníte a pokud to nedokážete tak, ho nějak objedete a cile dorazíte se spožděním, ale dosáhnete ho!!! Přeci mi nechcete tvrdit, že se ho tím autem pokusíte rozrazit, aby jste byl v cíli včas!!! Následkem by byly jen velké škody a s tou halou, ať se Vám to líbí nebo ne, je to podobné!!! Myslím si, že i Vy v soukromém životě upřednostňujete dvakrát měř, a jednou řež!!! Tak to společně všichni bez rozdílu alikujme i v životě veřejném.


Milan Kolínský, předseda MO ČSSD Boskovice - 8.11.2012

K příspěvku pana Němce.
Omlouvám se tímto všem, které snad nezajímá čím se zabývá a jak žije MO ČSSD Boskovice.
Samozřejmě, že problematiku nemocnice a sportovní haly nemůže vyřešit členská schůze místní organizace. Ale od komunálních voleb uběhly dva roky a my se musíme zabývat tím, co jsme ještě schopni v roli opozice udělat pro plnění našeho volebního programu. Na prosincovém zasedání zastupitelstva bude jistě na programu rozpočet města. A mne jako zastupitele zajímají názory našich členů i občanů k uvedeným věcem.
Rozhodne samozřejmě potřebný počet hlasů z řad koalice a ne šest zastupitelů města za ČSSD. Přesto se chceme chovat zodpovědně.
Předpokládám, že v radničních listech na rozdíl od těchto otevřených stránek nacházíte dostatek informací o činnosti stávající koalice na radnici.
Chápu také současnou averzi vůči politickým stranám a nedivím se jí. Sem patří třeba moje očekávání pokud jde o okresní konferenci ČSSD.


Josef B A Š N Ý - nyní zpět k Vadimírovi podruhé. - 8.11.2012

ČÁST DRUHÁ K ODSTAVCI PŘEDPOSLEDNÍMU:

Petici jsem nepodepsal z jednoduchého důvodu. Když vznikla, tak jsem zřejmě v Boskovicích ještě nebyl, a ani jsem, jak ostatně drtivá většina občanů, o ni ani nevěděl, a pokud bych věděl, asi bych podepsal na rozdíl od Vás, který jste určitě věděl, a nepodepsal.

Kde jsem se tu vzal? Jednoduše, narodil se zde, a jsem šedesát roků občanem. V lednu 1990 začal pracovat v Brně, a pak od září 1991 v Praze. Pak jsem po různu pobýval ve Finsku, v Německu, tu a tam mě pracovní povinnosti zavedly s rakouskými kolegy do Bruselu, prostě tak po různu. Začátkem roku 2006 mi vznikly vážné zdravotní koplikace, které mě svým způsobem vrátily do Boskovic a cirka po půl roce léčení, když jsem pookřál jsem se začal ihned angažovat pro nestraníky do voleb 2OO6, což na své vlastní kůži jako první výrazně pocítili mí současní spolustraníci Petrželka a Kovář. Optejte se jich, a oni Vás dostanou rychle do obrazu. Ke konci roku 2007 mi Milan Štěch zprostředkoval schůzku s Radko Martínkem, což je duchovní otec poslední novely Zákona o obcích a asi po dvouhodinové víc rozepři než rozpravě na půdě parlanentu mi řekl následující větu: Zákon o obcích je mé dítě na které jsem hrdý, a pokud se Vám nelíbí jak socdem pracuje, tak do vstupte a měňte ji. Tak jsem hned na na jaře 2008 vstoupil a měním jak umím.

Taže jsem od nikud nespadl, pouze na čas odešel do světa abych nabral zkušenosti a vrátil se zpět za těmi, co tu mezitím seděli politicky na prdeli, nechali si zde zakořenit modro moudrou koalici s černoprdelníky, kteří si v tomto městě dělají co uznají za vhodné, a když jako odpustek chtějí postavit halu, tak rázem mají plnou důvěru, je všechno zapomenuto, a jen odněkud přivandrovalý idiot Bašný a jemu podobní, co se jen tak nenenechají opít z rohlíku, zavazejí.


Josef B A Š N Ý - nyní zpět k Vadimírovi poprvé. - 8.11.2012

Pro tentokrát změním polohu a vezmu to zezadu, jako partizán, a samostatně odstavec po odstavci, aby z toho nebyl guláš v románovém provedení.

ČÁST PRVNÍ K ODSTAVCI POSLEDNÍMU:

Ten, kdo jen obyčejnému názoru na neprůhlednou investici občankého vybavení dává nálepku zabarvení do barev politických stran už evidentně neví, kudy kam, nebo manipuluje s veřejným míněním! Přátelé hala není jen záležitostí sportovců specialistů typu Vladimíra Petrů, ale celé občanské společnosti, a chtít jen vědět zda inestice bude smysluplě vynaložená ve funkčnosti pro kterou se buduje, zda infrastruktuře města víc nepoškodí než jí vylepší, zda provoz tohoto zařízení nebude zatěžovat celou občaskou společnost města víc než je únosné a smysluplné, zda nevzniknou další miliónové vícenáklady, jak už ostatně je v našem městě tradici, a v neposlední řadě, by se mělo přihlížet i k názoru občanů bydlících v bezprostředním okolí budovaného díla, protože až jim popřípadě vzniknou nevratné škody, všichni co je svým rozhodováním způsobili, ale i ti co je podporovali, si začnou hrát na mrtvého brouka, a nikdo jim nepomůže, ani je spravedlivě neodškodní!!!

Vážený Vladimíre, lepší je být provokujícím laickým kritikem a dočkat se spíš pozitivního výsledku, než obdorně vyspělým důvěřivým specialistou, co se naopak dočká negativních dopadů. Jestli odpovědné vyžadování naprosto samozřejmých informací o díle´a garanci, že nevzniknou nevratné ztráty občaské společnosti města považujete za rozvracečství občanské společnosti, pak skutečně nevím co na to zareagovat, abych se náhodou nedotkl veličin. Věřte mi, kdyby se taková a podbná společenská rozhodnutí rozhodnutí, měla garatovat majetkem těch co o tom rozhodují, vypadalo by vše jinak. Když v podstatě nikomu nic nehrozí, tak děj se vůle aláhova.


Josef B A Š N Ý - dohady jsou tam, kde chybí informace !!! - 7.11.2012

A vidíte, stačí jeden příspěvek a diskuse snad konečně začne. A o to jde!!! Vyvolat diskusi, která sice v této fázi kroků k realizaci stavby, měla být už dávno uzavřena, je záležitostí občansky vynucenou, a neodpovědností "mocipánů," zaviněnou! A to je ten zásadní problém, který vedení města ignoruje, a to zveřejňování informací. Domnívám, že to co chceme vzájemně hledat a požadovat, mělo být už dávno veřejně známo. Stavět pro veřejnost, z veřejných zdrojů, nic nebo minimum zveřejňovat, snad považujete za normální! Já ne! A že odpovědné občany, kterým správa věcí veřejných není lhostejná, okolnosti stavby haly zajímají, včetně nedostatečné funkčnosti a rizik, je přirozené, nebo snad ne?

Proto mne zdravě vyhecovala reakce Radka Beneše, který legitimní názor drze nazval blbostí a veřejně prohlásil asi toto: "My chceme odpovídající sportoviště a vy ostatní neplácejte blbosti, co si to vlastně dovolujete, a vůbec sportovali jste zde?" Promiňte, ale takto jednat prostě nelze. Tento človíček moc o stavbě haly neví, ani asi nechce vědět, on jen hlásá něco, co do něj někdo, nějakým způsobem nahustil, a sobecky volá, po svém vysněném a je mu až tak jedno, že možná po realizaci stavby zjistí, že to, co z toho vzniklo, vlastně ani tak moc nechtěl.

Závidím všem, koho upokojily rozumně vynaložené investice do trávy třetí generace spojené s atletickou podkovou, kterou nikde jinde na světě nenajdete, do super moderního aqvaparku Červená zahrada, cyklostezky ala chodník na Šmelcovnu, předražené hokejové haly, lázní a kdoví co ještě. Ani po takových zkušenostech nebýt opatrnější je neotřesitelná důvěra, že se to už nebude opakovat.

Ten kdo projekt navržené haly nazývá halou multifunkční, evidentně v multifunkční hale nikdy nebyl! Už se pomalu nehodí použít termín víceúčelová, protože té víceúčelovosti oproti původnímu projektu postupně ubývá a ubývá a rozpočet na investici nenápadně nabývá a nabývá. Mnohé to asi pořádně nadzvedne, ale já si myslím, že Boskovice se chystají stavět dostatečně velkou tělocvičnu pro sálové sporty, nebo minihalu, kde se s divákem počítá, jen aby se neřeklo. Přirovnal bych to k firmě, která staví Lídl, aby získala prestiž a vážnost, tak všude hrdě prohlašuje, že staví hypermarket!!!


Leopold Němec - 7.11.2012

První a poslední?

Vladimíre Petrů, máš moje sympatie! To jsem musel napsat hned, abych se uvolnil. V diskusi na téma hala první příspěvek napsal Vladimír Petrů a uvedl ho slovy:
„Dobrý den všem. Pokud se tu rozjíždí diskuze o hale, pokusím se přidat pár postřehů a zodpovědět některé otázky. Jistě by se našli povolanější na odpovědi, ale pokusím se alespoň za sebe.“
A téměř přesně po roce se dočkal odpovědi: „Nevím proč zrovna Petrů by měl veřejnosti vysvětlovat lokalitu a dávat odpověď, kde se vhodná lokalita nachází. Až Petrů bude stavět halu za své, ať si jí postaví tam, kde dostane stavební povolení.“

Tak milí čtenáři. A teď vzhůru do svobodného a demokratického prezentování svých názorů. Po tom se zde volá, i anonymové jsou zváni.

Kladu si otázku. Kdo je kompetentní, kdo může a kdo nemůže vysvětlovat sporné otázky v kauze hala. Petrů? Charvát? Řehoř? Jakubec? Kolínský? Sedlák? Harris? Víc jich tu není. Josefa Bašného jsem vynechal, protože ve svém příspěvku sám sebe označil za absolutního laika ve znalosti sportovního dění v Boskovicích.

Já také nevím jestli halu za 50 melounů, nebo za 30, také nevím jestli by byla lepší na Slovákové nebo na Bělé. A jsem přesvědčen, že to nebudeme vědět ani po referendu, protože lidi k němu nepřijdou.

Možná se vše dovíme po 15. listopadu. Ne však proto, že mám svátek, ale proběhne členská schůze MO ČSSD, kde chce Milan Kolínský otevřít problematiku nemocnice a sportovní haly. Následovat bude, také v Boskovicích, okresní konference. Prý se toho děje hodně. No, necháme se překvapit, co všechno se dovíme.
Apropó. Tak mne napadá, že by v hale mohly být kongresy a sjezdy ODS a ČSSD. Kvůli vytíženosti. Hned je pár hodin navíc.

Vladimíre, nenech se otrávit. Číst umí každý.


Milan Kolínský, zastupitel města za ČSSD - 7.11.2012

S obsahem příspěvků pana Vladimíra Petrů se dá souhlasit. Jsou věcné a vyznačují se znalostí místních poměrů, výměna názorů s panem Bašným není na škodu.
Těm, kteří nám připomínají volební program z roku 2010, musím vzkázat následující.
Ano, náš volební program obsahuje bod "podporujeme vybudování víceúčelové haly na vhodném místě".
Ale náš volební program obsahuje také bod "nepřipustíme neúměrné zadlužování města a zaměříme se na efektivnostnakládání se svěřenými prostředky".
V dnešní době dilema, že? Dovolím si použít slov pana Petrů. Ani já nejsem z těch, kteří by halu prosazovali nyní, hned a za každou cenu, bez znalostí rozhodujících faktorů-vysoutěžené skutečné ceny a odpovědi, kde se peníze vezmou (za jakých podmínek) a jaká bude finální podoba haly, co bude stát provoz. Nevím (mohu se jen domnívat) proč se začalo po několika letech tak pospíchat a to s investicí, která přesáhne zcela určitě do příštího volebního období.


Vladimír Petrů - 7.11.2012

Vidím, že to nemá cenu, jelikož argumenty jsou až na druhém místě, přesto se pokusím ještě reagovat pro ty, kteří skutečně chtějí slyšet argumenty a ne jen vytahovat věty z kontextů a komentovat je, alias - kdo chce psa být, hůl si vždycky najde

ad1) Využitelnost 14 hodin neznamená, že tam bude 14 hodin na sebe navazovat jeden sport za druhým, bez jakékoli přestávky - to jsem myslel, že snad chápou všichni. Nicméně jsem jen chtěl chtěl uvést zde uvedenou mylnou informaci o 52 týdnech plné využitelnosti na pravou míru. Osobně netvrdím, že dennodenně tam 14 hodin někdo bude.

ad2)Žádná škola se Vám neupíše na několik let dopředu, že bude halu navštěvovat. Chtít něco takového je nesmysl, přímo science-fiction. Nicméně možná není známo, že některá ze škol nemá odpovídající prostory pro TV a halu by v uvedeném místě skutečně uvítala, dokonce měla v plánu kdysi stavět si ji na svém pozemku.

3)Pokud chcete argumetnovat rozptylem ztrátovosti, nejprve si zjistěte, z čeho vychází. Můj argument ztrátovsoti směřoval k představě, že hala nebude ztrátová. Nicméně rozptyl, pro ty kteří chtějí slyšet, vysvětlím: Někde k ohřevu vody používají solární zařízení, k vytápění budovy tepelné čerpadlo a někde za kubík vody neplatí 80 kč ale třeba polovinu, třetinu i méně. Nemusím snad dodádvat, že soláry a čerpadlo by nám projekt prodaržily o další až desítky milionů s návratností mnoha let. Cenu vody nesnížíme. Nicméně je vize, že do budoucna by se jednoduchou úpravou dalo řešit vytápění jinak (doufám, že se této věty zase někdo nechytne).

4)Byla zde napadena nevyužitelnost tělocvičen - pokud někdo nepochopil, tak jsem tím chtěl říct, že není pravdou, že tělocvičny v současné době zejí prázdnotou, jak bylo naznačeno.

5)Financování - hmmmm, tak pro pana bašného pouhá polemika, podle mě to, co by mělo zastupitele zajímat při rozhodování především.

6)Petrů z dobré vůle a ve volné diskusi o hale sdělil, jak to s lokalitou bylo a vysvětlil nějaké další souvislosti s halou. Měl jsme za to, že diskuse je právě o tom.
Přirovnání k budování domů, pokud někdo nepochopil, a je vidno že ne, bylo k architektonice a úhlu pohledu na ni, nevím co se do toho má co motat soukromé a veřejné financování. Buď se mi něco líbí a nebo ne, a je mi jedno, jestli je to soukromé nebo městské.

7)demagogie - nikde jsem nenapsal, že referendum považuji za perličku, jen jsem k otázce referenda sdělil, že jakési referendum již proběhlo u voleb, kdy všechny politické strany měly v programu výstavbu haly s tím, že už se o projektu vědělo a všichni zastupitelé byli právoplatně zvoleni.

8) Byl Váš podpis pod peticí proti hale pane Bašný? Odkud jste sem spadl Vy, že jsem o Vása Vaší veřejné angažovanosti ještě před dvěma lety neslyšel? Ano, pan Charvát protestuje od počátku a víc než kdo jiný si zaslouží odpovědi. Pamatuji si, že se občané obávali velkého betonového monstra, čímž argumetvovali především - není tomu tak. Pokud vím, tak územní i stavební řízení proběhlo v pořádku a nikdo se proti němu neodvolal (pokud se pletu, tak mě opravte). Pozemek bývalého lihovaru není města, má velkou docházkovou vzádlenost pro školy, které by ji mohly využívat, nicméně za vhodnou lokalitu bych jej považoval i já kdyby - kdyby byly vyřešeny veškeré majetkové problémy, které s pozemkem souvisí, pozemek byl v majetku města, a dle odhadu nestál cca 10 milionů.
O penězích a jejich utopení-neutopení jsem psal také, nevím kolik hala bude stát, zda jsou možné dotace a v jaké výši atd atd.,takže si nyní netroufám hodnotit případnou výši a délku zadlužení. Není pravdou, jak píše pan Charvát, že pozemek není vhodný z žádného hlediska - naopak, o výhodách jsem již psal kdysi. K parkování - nepočítá se s tím, že by návštěvníci parkovali na současných parkovacích plochách, navrženo je pro ně zcela nové parkování.

Za poslední) - nejsem žádný obhájce nebo odpůrce, nenálepkuji se oranžovým, modrým, zeleným, žlutým, fialovým a nevím jakým dresem a pak za každou cenu nekopu za svůj tým. Takovéto umělé dělení lidí a vyhraňování se v pravo nebo vlevo a plivání po všem, co druhá strana udělá (nemyslím nyní pouze v našem městě ani konkrétně k hale), jen přispívá ještě k větším rozporům v celé společnosti a pak to tak taky všude vypadá. Snažím se objektivně podávat a posuzovat argumenty, nemám žádný osobní zájem na tom, aby se stavělo tam kde se plánuje, a aby se vůbec stavělo. Rozhodují jiní. Osobně halu k životu nepotřebuji, jako nepotřebuji mnoho dalších věcí, které město staví, stavělo, opravuje atd. Je to o kompromisu, plnění slibů a zvažování potřeb občanů města resp. o prioritách, které má každý jiné. - Ano, pokud chcete pane Bašný, označte můj poslední bod za nic neříkající polemiku, a máte předem pravdu.


Josef B A Š N Ý - jak se vzácně shodnout!!! - 7.11.2012

Pokud pan Petrů hovoří objektivitě, tak já jako absolutní laik ve znalosti intenzity a objemů aktivních i příležitostných vyznavačů halových sportovních aktivit, neboli sportovního dění ve městě Boskovice budu argumentovat asi takto:

ad 1/ Předpoklad využití 36 týdnů je reálný, ale nikoli v rozsahu 14 hodin denně, ale tak někde na hranici 10 hodin, což je velmi optimistický, až nereálný předpoklad!!! Kdo provozuje víceúčelovou halu, moc dobře ví, že efektivně využitý, tedy zaplacený čas při otvírací době haly v délce 14 hodin se pohybuje někde na hranici 10 hodin. Prodlevy při ukončení jedné skupiny a zahájení skupiny, neprobíhají jak vystoupení a nastoupení do autobusu, a nikdo tyto nevyhnutelné prodlevy hradit nebude!!! Sejně tak nezbytné úpravy haly pro různá sportovní odvětví a nezbytný provozní úklid v průběhu denních aktivit za komerční úhradu.

ad /2 Pouhý příslib škol, co nemají odpovídající tělocvičny je k ničemu, pokud nejde o dlouhodobý závazek, a ten nikdo nedá. Naopak je prokazatelné, že školy mají využívat vlastní prostory, a v zájmu minimalizace nákladů spojených s výukou, pak zařízení ostatních škol. Využívání komerčních prostor jim nikdo nepovolí, a žádný odpovědný ředitel, si v dnešním tlaku na školství, ani nedovolí tento luxus. Navíc budou školy své volné kapacity nabízet těm sportům, kterým jejich tělocvičny vyhovují a logicky za levnější peníz, protože je k tomu tlak resortu školství a okolnosti donutí. Takže cca. šest možná sedm sportovních odvětví které opravdu vyhovující halu potřebují, nejsou schopny její provozní kapacitu naplnit.

ad 3/ Není třeba komentovat, protože rozptyl ve ztrátovosti od několika set tisíc a po dva a půl miliónu je pro veřejnost dost vypovídající. Vezmu-li, že několik set tisíc je čtvrt miliónu jako minimum, a dva a půl miliónu jako maximum, tak vyjádření možné ztrátovosti v rozsahu 1000% je úvaha hodná vysoké odborné způsobilosti.

ad 4 a ad 5/ Je všeobecná polemika, kterou nelze ani potvrdit, ani vyvrátit, takže argumentačně nic neřešící a nic nevypovídající úvaha.

ad 6/ Nevím proč zrovna Petrů by měl veřejnosti vysvětlovat lokalitu a dostávat odpověď, kde se vhodná lokalita nachází. Až Petrů bude stavět halu za své, ať si jí postaví tam, kde dostane stavební povolení, a ani to, by se mu nemuselo obejít bez komplikací!!!. Hala se má stavět z veřejných zdrojů, a tak veřejnost má právo, které jí nikdo nemůže upřít spolurozhodovat, o všech náležitostech, co s vybudováním souvisí. Přirovnávat to k budování domů na náměstí je snad už nekompetentnost v argumentaci, protože mi není známo, že by se některý z těch "stašáků" stavěl z veřejných zdrojů. Pokud se mýlím, tak se panu Petrů omlouvám. Že nejste architekt a jedná z Vaší o laický pohled tomu se dá věřit, ale že se problém s parkováním podařilo "značně" vyřešit je famózní sdělení veřejnosti?!? Vypadá to, že strategie města je, že si na provoz haly vydělá pokutami, či co???

ad 7/ Že Vy referendum považujete za perličku je čistě Vaše věc, já naopak je považuji za berličku, jak pozitivně ovlivnit věci veřejné, a určitě je nás mnohonásobně víc, co dají přednost berličce před perličkou. Jestli toho, koho napadlo postavit halu v lokalitě Slovákova, to napadlo po pádu z nebe, nevěřím, ale že se mu mohl nápad v hlavě zrodit, když na ni upadl, to bych byl ochoten i připustit.

ad 8/ Svým příspěvkem nechci zatratit zahájení výstavbu haly. Nepotřebuji nikomu nic vysvětlovat, protože k tomu nejsem kompetentní, ale pro věcnou občanskou diskuzi jsem také, a proto jsem docela rád, že nakonec mezi námi dvěma, předci jen dochází k vzácné shodě.


Charvát Martin občan Boskovic - 6.11.2012

Vše kolem haly se točí kolem peněz na halu a jejím umístění.Lokalita na ulici Slovákova není dobrá ani z jediného hlediska.Pozemek je malý pro tuto stavbu,dopravní obslužnost a parkování je dnes na hranici možností této lokality. Po stránce stavební dojde k zapuštění stavby do terénu ,který se bude muset odtěžit,čímž dojde ke značnému navýšení ceny. Na místě je krásný kus zeleně u školy ,která by nenávratně zmizela.Pozemek pro halu je jeden a to na místě bývalého lihovaru v blízkosti sportovního areálu,kde by mohla stát montovaná hala .Peníze města jsou pro všechny občany a ne je utopit v hale na Slovákově a zadlužit se na dalších několik let.


Vladimír Petrů - 6.11.2012

Dobrý den,
sice jsem si po nechutném anonymu z před cca roku říkal, že nemá smysl snažit se tu objektivně přispívat, ale myslím, že je vhodné objasnit tu mnoho spekulací či zavádějících informací, které se tu šíří ohledně haly:
1)Objevilo se tu, že se počítá s provozem haly 52 týdnů po 14 hodin denně. - Není to pravdou a ani materiál o tom nehovoří. S plným provozem se uvažuje 36 týdnů. Zbytek se plánuje utlumený provoz několik hodin denně.

2)Objevilo se tu, že do haly snad údajně nebudou chodit všechny střední školy - ano, to je pravda, a víme to již nyní. Do haly přislíbily chodit ty SŠ, které nemají odpovídající tělocvičny, nebo nemají kapacity tělocvičen a docházková vzdálenost je pro ně přijatelná. Všechny SŠ by se do haly ani nemohly vejít.

3)V žádném městě si na sebe hala nevydělá, stejně jako si na sebe nevydělá kino, knihovna, lázně... V Boskovicích se plánuje hala, která bude rozměrově podobna té, kterou mají mj. v Letovicích, Jedovnicích, Adamově, Jaroměřicích, Blansku, dokonce i ve Žďárné – není v plánu budovat tu něco megalomanského - to jen o upřesnění "do nebe volající" "drzosti" požadavků na něco, co tu je záměrem postavit (co by snad nebylo myslitelné v širém světě). Provozní ztráta hal velikosti Boskovic se může pohybovat v rozmezí cca několik set tisíc, milionu až třeba 2,5 mil. U nás je prvotní předpoklad cca 1,5mil. Je dobře, že to víme předem a nikdo to netají.

4)Netroufám si tvrdit, jak bylo uvedeno, že tělocvičny v Boskovicích nejsou využity. Záleží také jak která, některá víc, některá míň, záleží i na ročním období. Za stávající situace a počtu dětí se neobávám, že budeme muset "bourat" či zavírat některé tělocvičny pro jejich nevyužití. Nemysleme si, že do jedné sportovní haly se vejdou všichni, co nyní sportují v cca 12ti tělocvičnách v Boskovicích. Naopak, většina tělocvičen by zůstala vytížena stejně jako dosud. Samozřejmě, že v budoucnu záleží na demografickém vývoji. Před 15ti lety jsme zavírali dvě školky, protože nebyly děti a nyní zase nafukujeme ty stávající, protože je dětí mnoho. A je předpoklad, že zase přijde vlna útlumu, což se odrazí i na obsazenosti tělocvičen. Souvisí to hodně i s podporou klubů a vytváření vhodných podmínek pro sport ze strany státu, kraje, města, svazových orgánů, chodu ekonomiky a následné podpoře od sponzorů atd.

5)Kde na to případně vezmeme je relevantní otázka, kterou by město nejen že mělo sdělit, ale sdělit musí (minimálně při schvalování rozpočtu). Dokud ji nezveřejní, tak se můžeme pouze dohadovat, zda se skutečně zadlužíme, případně kolik, jak vysoké budou úroky atd. Na základě této odpovědi, upřesnění předpokládané provozní ztráty a případně odpovědi kolik vlastně ta hala bude stát (rozdíl v odhadní ceně a vysoutěžené ceně může být až v desítkách milionů) se dá zaujmout jasnější stanovisko. Zatím se o ceně jen spekuluje. Ví někdo v této chvíli z diskutujících, že nemůžeme dostat pokrytou část nákladů třeba z EU, kraje, státu, MAS, firmy, sponzorů...? Já ne.

6)Otázku lokality jsem tu již vysvětloval, dlouho se zvažovala. Nevím co víc dodat. Pořád jsem nedostal odpověď na to, kde je ta super vhodná lokalita, která je docházkově dostupná pro děti, pokud možno v dopoledních hodinách i pro školy, poskytuje mnoho parkovacích míst a pozemek je v majetku města, či pro město obstojně dosažitelný (aby pozemek nestál více jak hala). Pokud nebude hala v přijatelné docházkové vzdálenosti těch škol, které ji jsou schopny využívat, naroste nám provozní ztráta (o které se tu hodně píše) o několik set tisíc ročně. Naprosto ale chápu, že se mnohým lokalita nelíbí, zvláště těm, co bydlí v okolí (malé přirovnání - stejně jako mají či měli mnozí problém s moderními domy na boskovickém náměstí, které se tam podle mnohých taky nehodí, atd.). Psát o centru města se mi zdá ale hodně nadnesené, když si skutečně uvědomíme okolní zástavbu. Hala by měla dle původní vizualizace (která se snad nezměnila) architektonicky "zapadnout" k budově školy (ale upozorňuji, že nejsem architekt, je to můj laický pohled). Na co se při přepracování projektu hodně kladl důraz, tak byla otázka parkování, aby návštěvníci haly nezabírali místa stávajícím parkujícím občanům. Myslím si, že se problém podařilo značně vyřešit, otázka bude, zda budou motorizovaní návštěvníci dbát pokynů a dodržovat dopravní předpisy. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že toho se obávám nejvíc - řidiči nejsou ochotni ujít 50m pěšky a mnozí raději vjedou do zákazu vjezdu a parkují v zákazu stání a riskují pokutu, či že to nějak ukecají, než aby udělali pár kroků navíc, takže jim možná bude případná směrovka "Parkoviště pro návštěvníky haly" fuk.

7) Spíš jen jako perličku: otázka referenda - dovoluji si upozornit, že snad všechny strany měly v roce 2010 (kdy už finanční krize plně zasahovala do našich životů) ve svém volebním programu výstavbu sportovní haly, a měly to snad všichni i v roce 2006 (kdy byl zpracován projekt haly na lokalitu Slovákova), i v roce 2002. Nápad stavět halu nespadl z nebe. O finanční otázce se zmiňuji v bodě 5.

8)Svým příspěvkem nechci obhajovat zahájení výstavby haly. Šlo my o to vysvětlit některé nepřesnosti co tu kolují. Nejsem z těch, kteří by halu prosazovali nyní, hned a za každou cenu, navíc bez znalosti rozhodujících faktorů - vysoutěžené skutečné ceny a odpovědi, kde se peníze vezmou (případně za jakých podmínek) a jaká bude finální podoba haly.
Věcné diskusi zdar!
Petrů Vl.


Josef B A Š N Ý - co ty na to Radku? - 6.11.2012

Je zajímané, že Radek Beneš se neozývá. Poté co dokázal legitimní názor Martina Charváta drze označit za blbost, a ani nepovažoval za nutné zdůvodnit, proč si myslí, že to blbost je, přestal za svůj názor bojovat. Neslušně zaštěkat a stáhnout se je zbabělost. Skuteční sportovci zpravidla zbabělí nebývají, a ja chci věřit, že Radek skutečným sportovcem je, a že v sobě najde tu odvahu, a bude v diskusi s námi pokračovat.


Josef B A Š N Ý - mocipáni nezadlužujte město, ještě necítíte to husto??? - 3.11.2012

Každému racionálně a odpovědně uvažujícímu musí být zřejmé, že občanský názor paní Harris není ojedinělý, a s velkou pravděpodobností, se dá považovat za názor většiny obyvatelstva města Boskovice. Lidé jsou politikařením koalice znechuceni, a záležitosti kolem výstavby haly je už evidentě pobuřují. Bohužel, ale prozatím mlčí. Napětí v očanské atmosféře však evidentně houstne, což se zpravidla označuje rčením " KLID PŘED BOUŘÍ." Paní Haris to jasně vystihla otázkou:

TO CHCE ASI REFERENDUM, NEMYSLÍTE?

A tak se ptám i já !!! Co vy nato vážení spoluobčané ??? Budete i nadále mlčet ve věcech veřejných ??? Může rozumný občan do nekonečna přehlížet zvůli několika jedinců ve správě města ??? Jedinou pravomoc, kterou jim občanská veřejnost dala je, že mají čestně a mravně spravovat majetek města !!!


H. Harris - 2.11.2012

Zaujal ma názor p. Bašného ohledně sportovní haly v Boskovicích. V centru města to vůbec neni vhodné a za druhé také jsem přešla kouskem světa a můžu potvrdit že v tak malém městě je do nebe volající stavět halu která si na sebe nikdy nevydělá a bude sloužit pouze malé skupině obyvatel pokud nebudou muset platit, ale také je možné že bude v průběhu roku v provozu jako letní koupalisko a znovu za peníze danových poplatníku a za cenu zadlužení města. To chce asi referendům nemyslítě?


Josef B A Š N Ý - chcete pomník nebo hrob vy odpovědní ??? - 2.11.2012

Takřka po celý říjen jsem byl mimo republiku. Shodou okolností jsem se pohyboval v sportovních halách různého zaměření ve vlastnictví města. Ta první v Bavorském Augsburgu 275 tisíc obyvatel a druhá Velkopolském Lešně 70 tisíc obyvatel.

V Augsburgu, jedná se o šestnácti dráhovou kuželnu, která je v pronájmu sportovních jednot, které v ní sportují za nájem 0, ale na provoz si musejí sami sehnat prostředky. Údržba šedesát roků staré jednoúčelové haly, povahy stavebních úprav a rekonstrukcí zabezpečuje město, protože se stará o svůj majetek, který se v Německu neprodává řezníkům, pekařům nebo cizincům jako v Boskovicích, aby se takto nemravně prodané dědictví otců promrhalo ve zbytečnostech a bez efektu.

V Lešně jde o halu sálových sportů, pro pět set diváků, při které se nachází parkoviště minimálně pro sto osobních automobilů a v těsné blízkosti haly je možné využívat další desítky parkovacích míst, a světe div se, nikde žádný automat na parkování. Hala bez parkoviště se nachází na prostotu odhadem přibližně o rozloze boskovického náměstí.

Mocipáni města Boskovice prosadili stavět novou víceúčelovou halu, což já osobně považuji za bohulibé, protože sportovci potřebují takové zařízení, které odpovídá požadavkům na sálové sporty.

??????? ALE ???????

Je tu však obrovský problém, že halu chtějí postavit tam, kde by ji rozumní lidé nikdy nedovolili postavit. V jednadvacátém století prosazovat takovou lokalitu jako je Slovákova je diletantizmus nejvyššího charakteru, a proto si myslím, že i TACÍ VELCÍ SPORTOVCI ZASLEPENÍ JEN VIDINOU NOVÉ HALY, jako Radek Beneš A by měli zavčas vzít rozum do hrsti a podpořit naprosto rozumný a opodstatněný požadavek postavit halu na vhodném místě tak, aby to odpovídalo všem požadavkům, co by podobné zařízení mělo splňovat.

PŘEDEVŠÍM ALE ZASTUPITELÉ ZA RÁDOBY SPORTOVCE PÁNOVÉ SUŠIL, MAZÁČ A JIMRAMOVSKÝ, místo pomníku, který si zřejmě chtějí postavit za každou cenu, by měli opustit koalici, pokud nedojde ke změně místa výstavby haly, aby se jim ten pomník ze dne na den, nezměnil v hrob.


Jan Sedlák - 2.11.2012

Včera jsem slyšel dva docela zajímavé postřehy k diskusi:
1) Je víc než pravděpodobné, že střední školy v Boskovicích nebudou všechny využívat novou sportovní halu.
Ztráta z provozu sportovní haly by pro provozovatele mohla tedy činit podstatně více než optimisticky předpokládaných 1.474.260,00 Kč? /bez DPH/rok?/
2) Což takhle rozdělit předpokládanou roční ztrátu mezi sportovce a ušetřit tak desítky milionů pořizovacích nákladů?
Za tyto ušetřené peníze provést údržby, opravy, resp dokončení již existujících staveb?

Co vy na to?


Zápis RM-44 2012-10-22 - 30.10.2012

Výsledek průzkumu trhu na realizátora výběrového řízení na dodavatele stavby „Sportovní hala Boskovice, ul. Slovákova“

Odbor OSÚ provedl průzkum trhu v rámci výběru dodavatele na organizátora výběrového řízení na dodavatele stavby „Sportovní hala Boskovice, ul. Slovákova“. V rámci průzkumu trhu byly osloveny 4 firmy, do konce lhůty pro podání nabídek byly doručeny 3 nabídky:

* AP INVESTING, s. r. o., Palackého 12, 612 00 Brno

* Roviko, s. r. o., Vlárská 22, 627 00 Brno

* ikis, s. r. o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno

Uchazeč K4, a. s., Kociánka 8/10, Brno se omluvil z účasti na výběrovém řízení z kapacitních důvodů.

Na základě posouzení všech 3 nabídek bylo zjištěno, že všechny nabídky splňují požadavky na předmět plnění. Všechny nabídky byly dále hodnoceny podle výše nabídkové ceny takto:

1. nabídka uchazeče ikis, s. r. o. 99.600,00 Kč včetně DPH

2. nabídka uchazeče Roviko, s. r. o. 132.000,00 Kč včetně DPH

3. nabídka uchazeče AP INVESTING, s. r. o. 134.400,00 Kč včetně DPH

Jako nejvýhodnější podal nabídku uchazeč ikis, s. r. o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. Hodnotící komise doporučuje uzavřít smlouvu s tímto uchazečem.

Výdaje na organizaci výběrového řízení na dodavatele stavby jsou zahrnuty v rozpočtu na rok 2012 v částce 100 tis. Kč.

Přílohu materiálu tvoří zpráva o výběru dodavatele a návrh mandátní smlouvy.

Po projednání přijala RM následující usnesení:

3.1. RM bere na vědomí předložený materiál

3.2. RM schvaluje vítěznou nabídku uchazeče ikis, s. r. o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, IČ: 634 85 290 v rámci veřejné zakázky na realizátora výběrového řízení na dodavatele stavby „Sportovní hala Boskovice, ul. Slovákova“

3.3. RM schvaluje návrh mandátní smlouvy mezi Městem Boskovice a firmou ikis, s. r. o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, IČ: 634 85 290 na realizaci výběrového řízení na dodavatele stavby „Sportovní hala Boskovice, ul. Slovákova“. Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 1 zápisu

3.4. RM ukládá podepsat mandátní smlouvu mezi Městem Boskovice a firmou ikis, s. r. o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, IČ: 634 85 290 na realizaci výběrového řízení na dodavatele stavby „Sportovní hala Boskovice, ul. Slovákova“


Petr Malach - 22.10.2012

Dnes jsem zaslal návrh na téma k diskusi: Sportovní hala

Pokud by to bylo možné prosím o podporu na následující adrese:

http://boskovice.cz/navrhnete-temata-k-diskusi.info?id=7918


Petr Malach - 22.10.2012

Osobně si myslím že ekonomická rozvaha je hodně nadnesená. A počítat využitelnost 14hodin denně je opravdu docela přehnané. Bylo by dobré, aby se vedělo jak se bude hala financovat - a kde na to město vezme tolik peněz.
Potom osobně nemám problém s její výstavbou. Bohužel roční ztráta 1,5mil. je docela dost a souhlasím s názorem M.CH. že tyto peníze se dají využít jinde.

Myslím že by bylo určitě zajímavé zapojit do debaty k její výstavbě občany města.


Charvát Martin občan Boskovic - 21.10.2012

Pro Beneše Radka . V jediné věci jste měl pravdu ,na sport v dnešní uspěchané době nemám čas. Proti umístění haly určité výhrady mám,ale to tady nechci řešit.Já jsem pro výstavbu haly ,ale ne se ztrátou milionů.Větou ,ale co se nedotuje ,jste připoměl pořekadlo - z cizího krev neteče.Za tyto peníze může město pořídit mnoho potřebnějších věcí pro všechny.Například -chodník na hřbitov,zvětšení počtu míst ve školkách,opravy chodníků,výstavba bytů,řešení křižovatek,opravy vozovek a mnoho dalších.O stavbě haly by měly rozhodnout občané a ne několik hlasů navíc v zastupitelstvu města.


Honza - 21.10.2012

Je to přece jasné, po éře poroučení větru dešti tu máme koalici, která ladně do jednoho roku naskládá téměř 16 měsíců. Předpokládám, že stejný rok platí i ve mzdové oblasti.


Jan Sedlák - 20.10.2012

Pro: Beneše Radka, krajně levicového občana - sportovce („ale co se nedotuje“).
Ve slušné diskusi nazvat něčí celý příspěvek blbostí, samo o sobě nic nevypovídá. (Nebo právě ano?)
Považujete snad za blbost něčí názor na
- předpokládaný provoz haly takřka nonstop 52 týdnů v roce, denně 14 hodin?
- předpokládanou ztrátu jen jeden a půl milionu?
- pochybnost, kdo bude do této haly za tento nájem chodit?
- skutečnost, že je ve městě dalších šest tělocvičen a nejsou využity?
- otazník nad budoucností stávajících tělocvičen?
- skutečnost, že všichni občané Boskovic nemusí v době krize a vlády rozpočtové odpovědnosti považovat investici v desítkách milionů do sportovní haly, s následnými trvalými dotacemi, za „pravé ořechové“?
Považujete snad za blbost, že si někdo vůbec troufne svůj názor svobodně napsat a na rozdíl od mnohých se podepsat svým jménem?

Pokud je pravdou, že
(viz níže: Zápis RM ze dne 8. 10. 2012 - 14. 10. 2012 Ekonomická rozvaha provozu sportovní haly na ul. Slovákova)
„Celkem náklady na provoz haly by měly činit cca 2.660.000,00 Kč bez DPH/za rok
což je v průměru 169.166,00 Kč bez DPH/měsíc“
s kolika že měsíci se do roka počítá?
Jaké přijala RM usnesení?


Beneš Radek - 16.10.2012

Pane Charvát sportoval jste někdy v Boskovicích? Myslín že ne, protože by jste nikdy takovou blbost nemohl napsat.Chápu vaši připomínku že asi hala bude muset "asi" nějak dotovat, ale co se nedotuje.Pan Řehoř je zapšklý tím že od někoho tu ruinu nikdo nekoupil.Už v dnešní době je velký problém v Bce najít slušnou velkou tělocvičnu, aby se v ní dalo slušně sportovat-osprchovat atd.


Charvát Martin občan Boskovic - 14.10.2012

Poslení článek Zápis RM mě přivedl k smíchu. Při předpokládaném provozu haly takřka nonstop 52 týdnů v roce ,denně 14 hodin ztráta by mohla činit 1474260 Kč .Kdo bude do této haly za tento nájem chodit,když ve městě je dalších šest tělocvičen a nejsou využity.Která se z nich zavře nebo zbourá ? Pan Řehoř nám píše že není zájem o tyto sporty.Při investici 55 milionů ,z toho část na úvěr ,bych já nazval ekonomickou rozvahu Černou dírou do rozpočtu města Boskovic.


Zápis RM ze dne 8.10.2012 - 14.10.2012

Ekonomická rozvaha provozu sportovní haly na ul. Slovákova

Při zpracování ekonomické rozvahy provozu budoucí sportovní haly se vycházelo z budoucího projektu haly a ze získaných informací od ostatních subjektů. Byly absolvovány osobní návštěvy v halách v Jedovnicích, v Rousínově, ve Vyškově, v Čeladné, v Bystřici a v Novém Veselí, které mají podobný charakter jako budoucí hala v Boskovicích.


Náklady provozu haly budou tvořeny:

1. Mzdové a osobní náklady 630.000,00 Kč

2. Náklady na energie

Elektrická energie 750.000,00 Kč

Vodné, stočné 236.000,00 Kč

Plyn 644.400,00 Kč

Celkem 1.630.000,00 Kč bez DPH

3. Ostatní náklady

· Čistící a úklidové prostředky, osobní ochranné prostředky, software a upgrade, odvoz komunálního odpadu, telefon, náklady na opravy a udržování, nákup DDHM aj. 100.000,00 Kč bez DPH/rok

· Nájem pro Město Boskovice (vzhledem k předpokládané částce investice na výstavbu haly ve výši 55 mil. Kč) 300.000,00 Kč bez DPH/rok

Celkem ostatní náklady 400.000,00 Kč bez DPH/rok

Celkem náklady na provoz haly by měly činit cca 2.660.000,00 Kč bez DPH/za rok

což je v průměru 169.166,00 Kč bez DPH/měsíc


Při předpokládaném provozu haly denně od 8:00 hodin do 22:00 hodin (14 hodin denně) po dobu asi 36 týdnů (doba využití školami a kluby provozující halové sporty) a ve zbylých 16 týdnech (komerční využití, soustředění) bude provoz v průměru cca 4 hodiny denně, se jedná celkem o 3.976 provozních hodin/rok. Náklad na 1 hodinu činí (2 660 000 : 3 976) 669,00 Kč bez DPH. Otázkou je stanovení komerční ceny za hodinu nájmu tak, aby byla cena akceptovatelná potencionálními nájemci a uživateli haly. V jiných srovnatelných halách je nájem od 300,00 Kč do 700,00 Kč vč. DPH/hod. Navrhuje se komerční nájem ve výši 500,00 Kč vč. DPH, což bude cca 435,00 Kč bez DPH a nájem pro školy a kluby ve výši 300,00 Kč/hod. včetně DPH, což bude cca 260,00 Kč bez DPH.


Výnosy z provozu haly

1. Výnosy od škol 328.696,00 Kč bez DPH/rok

2. Výnosy od sportovních klubů z Boskovic zařazených do systému podpory sportu v Boskovicích Městem Boskovice (při ceně 300,00 Kč vč. DPH/hod.) 368.348,00 Kč bez DPH/rok

3. Výnosy od veřejnosti a ostatních subjektů (při předpokládaném průměrném využití haly 4 hodiny denně za cenu 1 hodiny nájmu ve výši 500,00 Kč s DPH)

· v období září – květen 293.913,00 Kč bez DPH/rok

· mimo sezonu 194.783,00 Kč bez DPH/rok

Celkem výnosy by měly činit 1.185.740,00 Kč bez DPH/rok


Ztráta z provozu haly by pro provozovatele mohla činit 1.474.260,00 Kč


Navíc je třeba počítat z rozpočtu Města s částkou cca 454.000,00 Kč/rok jako dotace pro ZŠ a sportovní kluby (ZŠ 54.000,00 Kč, sportovní kluby cca 400.000,00 Kč – z této částky již nyní dostávají dotace na nájem basketbalisté, volejbalisté a florbalisté). Přílohu materiálu tvoří náklady na energie provozu a porovnání sportovních hal.

Po projednání přijala RM následující usnesení:


Luděk Řehoř - 13.10.2012

Jirkovi, Maxovi a všem Vám, kteří se zajímáte o sportovní halu v Boskovicích chci za spol. Pražská 5 s.r.o., jakožto majitele bývalé sportovní haly Jízdárna tímto oznámit, že se Jízdárna připravuje na rekonstrukci této haly a prostor vedle pro budoucí sportovně regenerační a relaxační centrum pro širokou veřejnost. V těchto prostorách nebudou plochy pro halové sporty, protože za poslední rok příprav projektu se nenašel nikdo z basketbalistů, volejbalistů a dalších halových sportů, kdo by měl zájem o obnovu v tomto prostoru.
Majitelé nemovitosti na ulici Hradní 5 = tedy haly Jízdárna a vedlejších budov mají v dnešních dnech jasný koncept, projekt a každý den pracují na jeho přípravě a budoucí realizaci.


Převzato : DENIK.cz (blanenský) - 10.10.2012

Boskovice – Dřevěná palubovka nebo umělý povrch? Tarket či taraflex? Boskovičtí vybírají typ podlahy, který chtějí mít v nové sportovní hale. Ta se má v budoucnu stavět v tamní ulici Slovákova.

Před časem nechali Boskovičtí několik let starý projekt na sportovní halu přepracovat. O jeho konečné podobě bude ještě jednat zastupitelstvo. „Typ podlahy v nové sportovní hale jsme řešili z hlediska provozovaných sportů, potřeb škol, které budou v hale sportovat a také z náročnosti údržby. Komise pro sport a rada města nakonec doporučila zastupitelstvu ke schválení jako povrch v hale dřevěnou palubovku," uvedl boskovický místostarosta Dominik Božek.

Podle něj připadaly v úvahu dvě možnosti. Dřevěná palubovka nebo umělý povrch na bázi PVC. „Oba povrchy splňují nároky na moderní sportovní podlahu. Samozřejmě mají klady i zápory," dodal Božek.

Umělý povrch má výhodu v méně náročné údržbě a je vhodný pro většinu halových sportů. Ovšem taková podlaha nevyhovuje basketbalistům. „Basket se v halách hraje ve vyšších soutěžích většinou na dřevěných palubovkách. Neříkám, že se u nás bude hrát hned první liga, ale s jiným typem palubovky by mohli mít basketbalisté problém. Ostatní sporty jako florbal nebo volejbal se dají na dřevěné palubovce hrát v pohodě," řekl mluvčí boskovické radnice Jaroslav Parma.

Dřevěná palubovka však zase není příliš ideální třeba pro tenis. „To je bohužel pravda. Ale tenisová základna není v Boskovicích tak velká. Tenisté mohou také využít nafukovací halu u školy André Citroëna," dodal Parma.


Jirka - 17.7.2012

A pokud budeme přemýšlet o rekonstrukci Jízdárny, tak se naše "krásná" budoucnost stane spíše žádnou budoucností. Halový sport v Boskovicích pomalu vymizí. Proč? Protože prostě není vhodný prostor. Zastánci Jízdárny očividně nedělají sporty, kvůli kterým by se ta hala částečně stavěla. Už z venčí je jeví Jízdárna na pohled málá a nízká - na florbal malá hrací plocha, basketball má ten samý problém a volejbalistky mají moc nízký strop. Takže bych investici u školy Slovákova přestal odsuzovat a začal bych se na ní dívat objektivně.


Luděk Řehoř - 30.6.2012

Je škoda, že zde máme lidi, kteří se hrdě nedokáží ani přiznat jak se jmenují.
Této radě sypat??? :-) Ses milý Maxíku asi zbláznil, že? Podle toho jak přemýšlíš, soudím, že Ty by jsi takto postupoval. A to je právě ono. Pokud budou lidé přemýšlet jako Ty, budeme mít "krásnou" budoucnost.... :-(.


Max - 25.6.2012

Lůďo neblázni. Tu tvou jízdárnu by koupil jenom blázen. Pravda, v radě města jich sice dost je, ale zase až takoví blázni asi ne. Leda že bys jim něco nasypal. Ty bys to asi udělal že, ale už není z čeho, viď? Tak už přestaň votravovat.


Luděk Řehoř - 26.5.2012

Za spol. Pražská 5 s.r.o. jakožto majitele chci upozornit, že budova bývalé sportovní haly Jízdárna se zázemím a šatnami je veřejně nabízena k PRODEJI a to komukoli. Více najdete na www.nemovitosti-nabidka.cz.
Tímto Vás, kteří příspěvek čtete a o sportovní halu v Boskovicích se zajímáte chci vyzvat k zamyšlení se nad znovu otevřením Jízdárny jako sportovní haly a takto vyřešení problematiky sportovní hala v Boskovicích. Po přečtení ekonomické rozvahy provozu SH se mi protáčeli oči nad tím, jak tato rozvaha předpokládá a plánuje. Nedá mi to se nad tímto udivit i veřejně i když jsem si po jednání zastupitelstva 12.12.2011 řekl, že veřejně vystupovat nebudu, protože to tady s těmi lidmi nemá smysl. Nedalo mi to a nyní musím svůj názor opět říci: Sportovní hala na ulici Slovákova je špatná investice, špatné rozhodnutí = neboli rozhodování špatným směrem. A já se ptám: Proč se zde rozhodujeme takto? Proč se nerozhodujeme správně?


ZÁPIS z 34. schůze Rady města Boskovice konané dne 07.05.2012 - 18.5.2012

Ekonomická rozvaha provozu sportovní haly na ul. Slovákova

Při zpracování ekonomické rozvahy provozu budoucí sportovní haly se vycházelo z projektu haly a ze získaných informací od ostatních subjektů. Byly absolvovány také osobní návštěvy v halách v Jedovnicích, v Rousínově, ve Vyškově, v Čeladné, v Bystřici a v Novém Veselí, které mají podobný charakter jako budoucí hala v Boskovicích.

Náklady provozu haly budou tvořit:
1. Mzdové a osobní náklady
Při předpokládaném provozu haly od 08:00 hodin do 22:00 hodin denně je uvažováno, že bude průměrně přítomen vždy právě 1 zaměstnanec (správce nebo uklízečka), což obnáší úvazek 2,5 pracovníka. Při platu cca 15.000,00 Kč jsou náklady na tento úvazek 52.000,00 Kč/měsíc, tj. ročně včetně odvodů 630.000,00 Kč

2. Náklady na energie
Náklady na energie zpracovala firma Zásobování teplem Blansko ve výši 1.648.875,00 Kč bez DPH
O stanovisko k energetice budoucí sportovní haly byla požádána i projekční kancelář Klon z Boskovic. Při aktualizaci stavební části projektu na novou halu je doporučeno nově posoudit i spotřeby energií, zdroje vytápění a také posoudit projektované rekuperace tepla a vzduchotechniky (projekt je již 6 let starý a nemusí splňovat současné trendy). O stanovisko k oběma dokumentům od Zásobování teplem i od projekční kanceláře Klon byla požádána firma MIX MAX – Energetika, která zajišťuje energetický management Města i Služeb Boskovice. Společnost MIX MAX – Energetika rovněž doporučuje revizi projektové dokumentace a vhodnou volbu systému vytápění.

3. Ostatní náklady
Mezi ostatní náklady je nutno počítat čistící a úklidové prostředky, osobní ochranné prostředky, software a upgrade, odvoz komunálního odpadu, telefon, náklady na opravy a udržování, nákup DDHM a další ostatní náklady. Dále je nutno počítat s náklady na nájem pro Město Boskovice (vzhledem k předpokládané částce investice na výstavbu haly se předpokládá nájem ve výši max. 300 tis. Kč bez DPH/rok). Celkem 400.000,00 Kč bez DPH/rok.
Celkem nálady na provoz by měly činit cca 2.678.875,00 Kč bez DPH/rok
což je v průměru 223.240,00 Kč bez DPH/měsíc

Provozní náklady na vytápění dle názoru projekční kanceláře Klon mohou být menší až o 30 % při změně způsobu vytápění. Při předpokládaném provozu haly denně od 08:00 hodin do 22:00 hodin (14 hodin denně) po dobu asi 36 týdnů (doba využití školami a kluby provozující halové sporty) a ve zbylých 16 týdnech (komerční využití, soustředění) bude provoz v průměru cca 4 hodiny denně, se jedná o celkový počet 3.976 provozních hodin/rok. Náklad na 1 hodinu tedy činí 674,00 Kč bez DPH. Otázkou je stanovení komerční ceny za hodinu nájmu tak, aby byla cena akceptovatelná potencionálními nájemci a uživateli haly. V jiných srovnatelných halách je nájem od 300,00 Kč do 700,00 Kč vč. nynějších 14 % DPH/hod. Navrhujeme komerční nájem ve výši 500,00 Kč vč. budoucích 15 % DPH, což bude cca 435,00 Kč bez DPH a nájem pro školy a kluby ve výši 300,00 Kč/hod. včetně budoucích 15 % DPH, což bude cca 260,00 Kč bez DPH.

Výnosy z provozu haly

1. Výnosy od škol 328.696,00 Kč bez DPH/rok
2. Výnosy od sportovních klubů z Boskovic zařazených do systému podpory sportu v Boskovicích Městem Boskovice
Výnosy od sportovních klubů při ceně 300,00 Kč vč. DPH/hod. by činily 423.600,00 Kč s DPH/rok, což bude činit 368.348,00 Kč bez DPH/rok
Při zachování principu, že mládežnická družstva budou mít tréninkové hodiny na sportovištích Města zdarma a dospělí budou platit na sportovištích města spoluúčast na odsportované hodině, jak je plánováno v koncepci financování mládežnického sportu v Boskovicích, je nutno počítat, že by musela jít z rozpočtu Města tato částka (423 600,-Kč), ponížená o spoluúčast mužských týmů sportujících v hale, jako dotace pro sportovní kluby. Město již nyní částečně dotuje nájmy basketbalistům, volejbalistům i florbalistům.

3. Výnosy od veřejnosti a ostatních subjektů
Při ceně nájmu 500,00 Kč/hod. vč. DPH je výnos za sezonu 338.000,00 Kč s DPH, tj. 293.913,00 Kč bez DPH
Mimo sezonu se dá ve všední dny i o víkendech komerčně využít celé časové pásmo od 08:00 hod. do 22:00 hodin. Dle zkušeností z jiných hal je využití od června do konce srpna problémové a závisí hlavně na počtu domluvených soustředění sportovních klubů a jednorázových akcí. Při předpokládaném průměrném využití haly v tomto období 4 hodiny denně a ceně nájmu ve výši 500,00 Kč s DPH/hod. by výnosy činily 224.000,00 Kč s DPH, tj. 194.783,00 Kč bez DPH
Celkové výnosy by měly činit 1.185.740,00 Kč bez DPH/rok
Ztráta z provozu haly by pro provozovatele mohla činit 1.493.135,00 Kč

Navíc je třeba počítat z rozpočtu Města s částkou cca 454.000,00 Kč/rok jako dotace pro ZŠ a sportovní kluby (ZŠ 54.000,00 Kč, sportovní kluby cca 400.000,00 Kč – z této částky již nyní dostávají dotace na nájem basketbalisté, volejbalisté a florbalisté). Naopak, pokud by došlo k revizi projektové dokumentace a ke změně vytápění, může dojít k úspoře ročních nákladů na vytápění.


Petr Malach - 27.4.2012

Dobrý den, dnes bylo přidáno z archívu několik článků k výstavbě nové městské haly. Doufám že i vy ostatní se s námi podělíte o Váš názor. P.Malach


Milan Kolínský, zastupitel za ČSSD - 23.12.2011 - 27.4.2012

Milan Kolínský, zastupitel za ČSSD - 23.12.2011

Zápis z 9.zasedání zastupitelstva města v Boskovicích konaného dne 12.12.2011 a Radniční listy z 16.12.2011 jsou důvodem mého, tentokrát obsáhlejšího příspěvku.
Pokud se zastupitelům a následně i občanům města podává opakovaná dezinformace, nemohu mlčet. Jedná se o sportovní halu v Boskovicích. Jak v materiálu pro zastupitele města, tak následně v zápise ze zastupitelstva a nyní i v Radničních listech se objevuje stále stejná a nepravdivá informace. Není totiž pravdou, že na zasedání komise pro výstavbu a územní plánování dne 24.11.2011 byla radě města doporučena výstavba nové sportovní haly na ulici Slovákova. Jak jsem již i v této diskusi dvakrát uvedl, komise pro výstavbu a územní plánování nebyla v uvedený den usnášeníschopná, nic radě města nedoporučila, pouze při účasti čtyř z devíti členů komise konstatovala třemi hlasy (jeden se zdržel), že realizace nové haly je pro město z hlediska stavebně-technického a s ohledem na již vydané stavební povolení výhodnější.
Přes moje ústní upozornění na nepravdivou informaci již na zastupitelstvu města, opět se stejná nepravdivá informace objevila v zápise z jednání zastupitelstva a to včetně zkresleného obsahu vystoupení mého i vystoupení místostarosty Božka. Z uvedeného důvodu jsem uplatnil námitky k tomuto zápisu z jednání zastupitelstva s požadavkem, aby byla sjednána náprava. Na můj email reagovala zapisovatelka paní Veselá, která se snaží uvést zápis do pořádku. Nezapomněla mi ale sdělit, že to nebude tak jednoduché a požadovaná změna zápisu musí být projednána v radě města a odsouhlasena na příštím zastupitelstvu města.
Kdo ale uvede na pravou míru nepravdivou informaci v Radničních listech? Odpovědný redaktor by se dle mého názoru měl nejen zúčastňovat jednání zastupitelstva aby byl "v obraze", ale měl by také takovou chybu (svoji i radakční rady) napravit a v příštích Radničních listech se za ni občanům Boskovic omluvit.

Na zastupitelstvu města dne 12.12.2011 při projednávání materiálu ke sportovní hale ze strany koalice několikrát zaznělo, že jde pouze o rozhodnutí, zda odkoupit a rekonstruovat jizdárnu, nebo se rozhodnout pro novou sportovní halu. Pouze o tomto rozhodnutí se údajně také hlasovalo. Já jsem o tom s ohledem na obsah materiálu přesvědčený nebyl a proto jsem se při hlasování zdržel.Co si však o takovém zdůvodňování projednávaného materiálu ke sportovní hale myslet, když už rada města dne 5.12.2011 (tj. před zastupitelstvem) uložila majetkovému odboru pod č.25/14.4. úkol "Předložit do 16.1.2011 harmonogram výstavby sportovní haly v Boskovicích". Pak je zřejmé, že zastupitelům města byl materiál ke sportovní hale předložen pouze formálně z povinnosti, navíc v rozporu s jednacím řádem ve zkrácené lhůtě. Proto asi nikomu ze "slušných" koaličních zastupitelů tato skutečnost nevadila a svými čtrnácti hlasy zabránili schválení návrhu zastupitelů za ČSSD, tj. aby tento materiál byl stažen z programu jednání a byl projednáván až po doplnění požadovaných informací a projednání s veřejností.
Proč podali zastupitelé města za ČSSD návrh na stažení materiálu ke sportovní hale z programu jednání? Požadovali jsme projednání výstavby nové sportovní haly s veřejností. Vždyť i na těchto stránkách bylo možné zaznamenat reakce občanů ke stavbě haly jak pozitivní, tak negativní, nelze se jen odvolávat na rozhodnutí zastupitelů města z roku 2006. Oprávněný požadavek na výstavbu nové sportovní haly je třeba posoudit zodpovědně i s ohledem na změny, které zde od roku 2006 nastaly a na stávající ekonomickou situaci, kdy nevíme co nejbližší roky přinesou a udělají s rozpočtem města. V materiálu nám chyběl aktuální stav zadlužení města, upřesnění nejen nákladů na výstavbu konkretními odborníky, ale i na budoucí provoz. Budou mít například střední školy v Boskovicích prostředky na využívání nové sportovní haly, nebo zjistí, že jim musí stačit stávající tělocvičny? Chybí peníze na podporu sportovních oddílů, což ohrožuje jejich samotnou existenci. Bude mít komu hala sloužit? Co potom s náklady na provoz? Víme jaké další nutné investice v období příštích pěti až deseti let město čekají (např. zimní stadion, nemocnice, koupaliště, umělá tráva) a v jaké výši?
Zastupitelé za ČSSD se chtěji chovat zodpovědně a nebyl dle nás důvod, proč výstavbu sportovní haly neprojednat po doplnění materiálu a po projednání s veřejností na příštím nebo i mimořádném zastupitelstvu.


Milan Kolínský, zastupitel za ČSSD - 17.12.2011 - 27.4.2012

Milan Kolínský, zastupitel za ČSSD - 17.12.2011

Vážení diskutující,
chci vám sdělit, že mi také nebyly lhostejné dotazy a nejasnosti kolem petice občanů proti sportovní hale v Boskovicích. Měl jsem možnost se seznámit s podklady a zde jsou fakta.Petice 110ti občanů byla předána MěÚ Boskovice dne 13.11.2006 a podepsaní občané v ní žádají, aby byla zastupitelstvem města zvážena a případně zastavena probíhající příprava výstavby víceúčelové sportovní haly na ulici Bílkova-Slovákova v Boskovicích.
Dle názoru podepsaných občanů, není uvažovaný pozemek vhodný pro výstavbu sportovní haly z těchto důvodů:
- velikost pozemku není dostatečná pro budování velké sportovní haly,
- v uvedené lokalitě jsou nevyhovující základové podmínky, které stavbu velmi prodraží,
- v projektu není kompletně dořešena otázka parkovacích ploch, při sportovních akcích bude
omezena možnost parkování občanů bydlících na ulicích Bílkova,Slovákova,Ot.Chlupa i
sídlišti Komenského,
- hala významně zhorší hladinu hluku v širším okolí,
- výstavbou dojde k likvidaci významné části zelených ploch na ulici Bílkova,
- stavba negativně zasáhne do životního prostředí obyvatel bydlících v okolí, zhorší i
životní prostředí žáků základní školy na ulici Slovákova,
- může dojít k narušení rovnováhy podzemních vod v lokalitě a znehodnocení studní občanů
na ulici Bílkova.
Závěrem v petici poukazují na to, že tak nákladná stavba vyžaduje širší diskusi s občanskou veřejností a ne rychlé rozhodnutí na konci volebního období.
Dále občané dne 24.11.2006 sepsali námitky a připomínky k územnímu řízení o umístění stavby víceúčelové sportovní haly, na základě kterých nesouhlasí s její výstavbou.

Petici projednalo zastupitelstvo města v prosinci 2006 s tím, že odbor územního rozvoje vedený v té době ing.Kolářem vyvrací v materiálu pro zastupitele opodstatněnost občany uváděných důvodů proti výstavbě sportovní haly.Tehdejší zastupitelé města vzali předložený materiál na vědomí a přijali usnesení, že nesouhlasí se zastavením probíhající přípravy výstavby sportovní haly. Zastupitelstvo města uložilo odboru OKT informovat o svém stanovisku pana Vladimíra Valtra, jako zástupce petičního výboru.
Závěr? Po formální stránce dle mého názoru nebyl při projednávání petice zákon porušen. Nedozvěděl jsem se ale, zda bylo reagováno na požadavek petentů k širší diskusi s občanskou veřejností a zda jim někdo vysvětlil, proč podle nich bylo přijato tak rychlé rozhodnutí na konci volebního období. Já osobně je chápu a měli bychom se zamyslet nejen nad tímto případem, ale i při projednávání dalších zásadních věcí pro Boskovice, co jednou odpovíme svým dětem a vnoučatům až se nás zeptají: "A proč jste s tím tehdy něco neudělali ?"
Přiznejme si, že většinou jsme líní se informovat, vytvářet si, prosazovat a bránit svůj názor. Proto si "neznámý občane" vážím statečného občanského postoje pana Vorlického i ostatních členů jeho týmu.


Vladimír Jakubec, Sdružení nestraníků v Boskovicích - 10.12.2011 - 27.4.2012

Vladimír Jakubec, Sdružení nestraníků v Boskovicích - 10.12.2011

TOTO MŮŽEME ZASTAVIT JENOM MY, OBČANÉ MĚSTA.

Nejistá budoucnost se naplno projevuje v rozpočtech obcí a měst pro následující roky. Nejisté příjmy z daní, blížící se další finanční krize a zničující problémy Evropské unie budou mít za následky finanční strádání a výrazné omezení investic na všech úrovních.

Vzhledem k predikci daňových příjmů a jiných ukazatelů spoléhá většina měst na provizorní rozpočty, které dokončí až v dalším roce. Z obavy celkového útlumu, omezí výdaje jen na nejnutnější investice do škol, sociálních služeb nebo například oprav dopravní infrastruktury. Snad jedinou možností pro větší investice budou dotace z Evropské unie!? Pokud nějaké budou, tak i na ně musí obce částečně přispět z vlastní kapsy nemalými částkami.

Zastupitelé města budou v Boskovicích schvalovat omezený rozpočet, o deklarovaných deset procent se sníží finance příspěvkovým organizacím města, omezení výdajů se dotkne všech organizací, všech občanů našeho města. A aby toho nebylo málo, vedení radnice již dnes v novinách informuje, že další nezbytné škrty v rozpočtu budou následovat!

Finanční problémy našeho města umocňuje narůstající zadluženost. Je alarmující, že skutečný stav městských financí nezná většina zastupitelů, natož běžný občan! Na konci roku budou mít Boskovice na účtu asi dvacet milionů korun z prodeje městských bytů na ulici Hybešova.

Současný starosta Boskovic se netají tím, že pokud už nepůjde snížit výdaje, když už nebude kde brát, BUDEME MUSET PŘISTOUPIT K PRODEJI MĚSTSKÉHO MAJETKU!!!

___________________________________________________________________________________________

V pondělí 5. prosince 2011 na 25. schůzi Rady města Boskovice, projednávalo vedení radnice rovněž materiál č. 14. - „Záležitosti výstavby či rekonstrukce sportovní haly“. Po projednání přijala RM následující usnesení:

Hlasováním 9 pro – jednomyslně RM schválila materiál pro ZM.

RM doporučuje řešit problematiku sportovní haly v Boskovicích výstavbou nové sportovní haly na ul. Slovákova. RM ukládá předložit materiál týkající se sportovní haly v Boskovicích k projednání ZM. RM ukládá předložit harmonogram výstavby sportovní haly v Boskovicích: leden-duben 2012 příprava projektové dokumentace pro výběrové řízení, květen - listopad 2012 - výběrové řízení na dodavatele stavby a poskytovatele úvěru, 2013 - březen 2014 -realizace výstavby.

Pro doplnění informací část zápisu RM: … „Dle původního položkového rozpočtu byla realizace haly v původním rozsahu, při použití navržených materiálu a navrženého konstrukčního řešení zkalkulována na 65 mil. Kč včetně DPH. Po konzultaci s odborníky bylo v rámci snížení nákladů navrženo několik úprav, které při zachování všech technických, prostorových, hygienických a estetických parametrů umožnily snížit cenu díla na 54 mil. Kč včetně DPH. S ohledem na současnou ekonomickou situaci, lze předpokládat, že výběrové řízení na dodavatele stavby sníží náklady na realizaci o další nezanedbatelnou částku.

Výstavba sportovní haly na ulici Slovákova je možná při vyřešení či rozhodnutí o financování. Na realizaci stavby existuje projektová dokumentace a Město Boskovice má pro stavbu vydáno platné stavební povolení. Návrh rozpočtu roku 2012 předpokládá, že na konci roku bude na účtech Města částka za privatizované byty na ulici Hybešova a Masarykově náměstí, to je cca 21.000 tis. Kč. Dnes nelze jednoznačně říci, že celou tuto částku je možno investovat do výstavby nové haly, protože predikce daňových příjmů se neustále mění a snižuje, ale s větší částí těchto finančních prostředků by se mohlo kalkulovat. Zbylé finanční prostředky nutné pro výstavbu nové sportovní haly je možno řešit investičním úvěrem, kdy je určitě i možnost vyjednat například úvěr s odloženými splátkami o nějaké roky. Město Boskovice již od roku 2014 nebude dofinancovávat žádný z dnešních dotačních titulů od SFŽP na zateplení fasád a výměny oken v Mateřské škole a v nemocnici a tím pádem může bezproblémově splácet případný investiční úvěr na výstavbu haly.
Je to ale otázka politického rozhodnutí a schválení tohoto postupu v odpovědných orgánech Města“.
__________________________________________________________________________________________

Máte-li pocit, že tady „NENÍ NĚCO V POŘÁDKU“, máte-li zájem vidět na vlastní oči, jak budou ZM reagovat na toto doporučení RM, máte-li pocit, že jste neměli možnost se k tomu opět vyjádřit, přijďte do „skleníku“ na veřejné jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA BOSKOVICE.

JE DOST DŮVODŮ SE ZAJÍMAT - CO BUDE DÁL ---


Martin Charvát - člen petičniho výboru o výstavbě sportovni haly 2006 - 7.12.2011 - 27.4.2012

Martin Charvát - člen petičniho výboru o výstavbě sportovni haly 2006 - 7.12.2011

Tímto článkem bych chtěl seznámit občany s obsahem petice proti umístění sportovní haly na ulici Bílkova.Naše důvody,proč není pozemek vhodný pro stavbu haly:velikost pozemku není dostatečná pro budování velké sportovní haly,v uvedené lokalitě jsou nevyhovující základové podmínky,které stavbu haly velmi prodraží,v projektu není kopletně dořešena otázka parkovacích ploch-obáváme se,že při sportovních akcích bude omezena možnost parkování občanů,kteří bydlí v ulici Bílkova,Slovákova,O.Chlupa i sídliště Komenského,obáváme se,že hala významně zhorší hladinu hluku v širším okolí,výstavbou dojde k likvidaci významné části zelených ploch v ulici Bílkova,stavba negativně zasáhne do životního prostředí obyvatel bydlících v okolí i zhorší životní prostředí žáků základní školy v ulici Slovákova,stavbou může dojít k narušení rovnováhy podzemních vod v lokalitě a znehodnocení studní občanů bydlících v ulici Bílkova.Naše petice nemá být v žádném případě útokem proti výstavbě sportovní haly v Boskovicích.Jsme přesvědčeni,že uvažovaná lokalita není vhodná pro výstavbu plnohodnotné sportovní haly.Tuto petici podepsalo 109 občanů ulice Bílkova. Můj osobní názor je ten,že argumenty petice nadále trvají,bohužel se v roce 2006 zastupitelstvo města o nich s námi nechtělo bavit.V roce 2006 se počitalo s náklady 70 milionů,dnes bych počítal s cenou kolem 100 milionů.Pozemek je bývalá bažina do které se má hala 5 metrů zapustit.S parkováním je to rok od roku horší.Proto jsem toho názoru,že má být hala umístěna na vhodnějším pozemku.


Luděk Řehoř - 2.12.211 - 27.4.2012

Luděk Řehoř, Boskovice - 2.12.2011

Dobrý den všem.
Vidím, že pozorovatelé diskuse jsou ve střehu a to je také dobře.
Tedy nyní naostro:
Vidím, že se o tématu sportovní hala v Boskovicích začíná čile diskutovat a to je dobře.
Je vidět, že nám všem není lhostejný chod našeho města a je nám všem jasné, že řízení města je obrovská zodpovědnost a složitý proces.
K tomuto doporučuji = veškeré procesy maximálně zjednodušit a snažit se na věci dívat a i ke každé z nich do budoucna konat "selským rozumem".
Ono se nám může stát, že se do toho pěkně zamotáme (nyní myslím celé lidstvo) a za pár let nebudeme vědět co je vlastně pravda..., viz budoucnost eura a jiné " guláše ".
Prosím nyní se tedy za spol. Pražská 5 s.r.o. a za sebe pokusím zjednodušit náhled na sportovní halu:
Nová hala = ANO je v našem městě potřeba a bude sloužit rozvoji sportu všech nás a hlavně našich dětí a jejich dětí...
Prosím, postavte ji v areálu Červená zahrada a tímto uzavřete komplex sportu v Boskovicích. Ještě k tomu propojte novou halu s bývalým hotelem Velen a s bývalou kuželnou a všemi pozemky mezi Betany a Dvořáčkovým mlýnem a takto vznikne seriozní projekt pro budoucnost našeho společného města.
Ano, víme, že pozemky, majetek někoho atd..., ale to se vše dá řešit. Existují znalci nemovitostí a umí vše ocenit a stávajícím majitelům také není jedno, jak se naše město bude rozvíjet a určitě přispějí k například tomuto řešení, ale pokud se s nimi bude seriozně jednat.
Nyní se vrátím k naší Jízdárně: ANO = je to hala, která stojí v krásném místě a měli bychom se snažit všechna krásná místa zvelebovat.
Nabídli jsme halu Jízdárna do rukou novému hospodáři a tím je město. A proč? Protože město jediné má provozovat tento druh objektů. Tedy zde mám na mysli provoz veřejné sportovní haly. Tedy jsem názoru, že je třeba halu uchopit a použít cca 3-5 let a dále na to, aby se mohl dořešit seriozní a určitě i velký projekt v našem městě. Tedy již nyní se sportovci mohou radovat z pohybu a plánovat jejich utkání a rozvoj teamů.
S tímto cílem a takto jednoduchá je nabídka Pražská 5 s.r.o. pro město na Jízdárnu.
Pokud by se v Jízdárně prozatím nedělala tribuna, tak na znovu uvedení do seriozního provozu pro všechny sporty (ano krom velkého florbalu) stačí 1 mil. Kč. Tedy nyní pro město koupě nemovitosti dle nabídky a udržovací investice a tedy celkem za 8 mil. můžeme v klidu Jízdárnu např. 5 let používat a dále jako doplňková kapacita, či tréninková hala se určitě neztratí.
Naše nabídka na odprodej majetku Pražská 5 s.r.o. městu byl s čistým a jasným úmyslem městu seriozně nabídnut, včetně vypracované studie a nyní Pražská 5 s.r.o. čeká na rozhodnutí, zdali město nabídku přijme.
Ještě chci doplnit, že spol. Pražská 5 s.r.o. v našem městě Boskovice koupila také krom Jízdárny objekt Panský dvůr na ulici Hradní 3 a také objekt Růžové náměstí 5 = V Kopřivách.
Jak vidíme, všechny tyto objekty jsou z minulosti ve stavu, kdy je třeba něco s tím začít dělat = tím mám na mysli zvelebit tyto nemovitosti a tím zvelebit vzhled a kulturu nás všech.
Ano, je to těžký a velký úkol, ale vše jde když se chce.
Tedy nyní se já pouze "selským rozumem" snažím přiložit ruku k dílu a postupně každý tento objekt někam posunout.
Cesta je to klikatá, ale jde správným směrem. A já jsem rád, že se snažíme společně a prosím snažme se slušně a s čistými úmysly.
Děkuji za pozornost a budu očekávat rozhodování města, jeho vedení, rady a zastupitelů našeho města správným směrem do budoucna = dlouhodobě.
S přáním pěkného dne se loučím.


Vladimír Petrů - 30.11.2011 - 27.4.2012

Vladimír Petrů - 30.11.2011

Dobrý den, během pár dnů je toho mnoho, co je třeba sdělit o hale, tak se trochu rozepíšu. Předem musím podotknout, že nemám žádný osobní zájem na výstavbě nové haly (nehraji a nikdy jsem nehrál sálové sporty), jen se chci s Vámi podělit o některá fakta, jelikož jsem byl u toho, když se hala plánovala. Včera jsem si přečetl článek o hale v Boskovicku, který je třeba uvést takřka celý na pravou míru, zde na diskusi pan Řehoř osobně napsal a vyjmenoval všechny plusy Jízdárny, rozměry, ceny atd. a závěrem vyvstala otázka, zda halu stavět či ne. Nebudu se nyní bavit až tak o finanční stránce, ale o stránce sportovní. To, zda si město může či nemůže dovolit halu postavit, zda je schopno získat dotace (případně v jaké výši), zda má zdroje na dofinancování atd., musí posoudit radní a zastupitelé, které jsme si zvolili a kteří by měli mít detailní přehled o rozpočtu města a na základě toho se legitimně rozhodnout.
Díky věcnému příspěvku pana Řehoře a článku v Boskovicku můžeme diskuzi posunout zase o kousek dál. Základní otázka zní – potřebuje město Boskovice halu nebo ne? Všechna politická uskupené před volbami se shodla, že ano (což samozřejmě ještě nic neznamená). Stejnou otázku položil i pisatel článku v Boskovicku – potřebujeme halu v Boskovicích, když máme halu za kopcem ve Žďárné a tělocvičen je dostatek? Takže můj drobný první argument zní – je něco nenormálního chtít v Boskovicích něco, co mají i ve Žďárné? Myslím, že ne. Též se domnívám, že nelze argumentačně obhájit uvedený fakt z článku: trénujme v tělocvičnách, hrajme jinde – tobysme se dostali do stavu, kdy můžeme tvrdit, že nepotřebujme velké hřiště na kopanou, trénovat můžeme na plácku a hrát na hřišti ve Skalici, nebo z jiného ranku – všichni doma máte televizi, tak nepotřebujeme kino atd. (ale to je trochu zavádějící). Co ale hlavně – když stavět, tak podle mě skutečně halu se všemi parametry, nepotřebujeme rozměrově co do velikosti hřiště další „velkou tělocvičnu“. A já tvrdím, to co již tvrdilo mnoho lidí přede mnou, že Jízdárna rozměrově, co do velikosti hřišť, skutečně bude pouze vždy „velká tělocvična“ protože ji bohužel nemůžeme nafouknout do všech stran. Kdyby byla Jízdárna o několik metrů širší a delší, tak budu orodovat co to jde za Jízdárnu. Proto si také osobně myslím, že užitná hodnota Jízdárny v porovnání haly nové vyznívá záporně. Takto zní můj názor po zvážení všech plusů i mínusů - když investovat, tak do něčeho, co nás posune o kus dál, než je stávající stav v Boskovicích. A znovu opakuji, nejsem ani radní, ani zastupitel, nevím, jak vše dopadne.
Volně se dostávám k dalšímu souvisejícímu faktu zmíněnému v článku, kde je uvedeno, že halu potřebujeme snad pouze na turnaje. NE! My halu nepotřebujeme primárně na turnaje, my halu potřebujeme zejména pro sporty, které v Boskovicích jsou, jsou populární a v sezóně každý víkend hrají svá utkání a musí k nim dojíždět. Tzn. florbal by nemusel jezdit hrávat do haly v Letovicích, volejbal nemusí jezdit do Žďárné či Letovic, basketbalisté již při postupu o jednu výkonnostní soutěž (do 3. ligy) nemusí žádat o výjimky na rozměry hřiště atd. Ano, a dostaneme se k turnajům, které jsou ale pouze podpůrným argumentem výstavby nikoli tím, co je rozhodující pro výstavbu. Stejně tak si v hale umím představit využití pro TJ Rytmus a např. pódiové skladby, kolovou, házenou atd. Pro sportovce je výstavba haly závazkem, aby ji využili.
Přejdu k další otázce a to celkové kapacitě a velikosti nové haly. Při přípravě projektu jsme si uvědomovali, že jsme v Boskovicích a ne v Brně, hala proto splňuje základní požadavky na rozměry a výšky, kteréžto nám například umožní postavit vedle sebe tři volejbalové kurty. Naprosto odmítám, že by hala byla zbytečně naddimenzovaná, i velikost tribuny a zázemí byla nastavena na město velikosti Boskovic. Nejde o žádný megalomanský projekt, jelikož jsme si všichni vědomi, že čím větší hala, tím větší nároky na provoz. Vycházeli jsme ze základních požadavků uvedených v pravidlech podepřených zkušenostmi lidí hrající celoživotně sálové sporty, to vše nastaveno na 11 tisícové město.
Posledním argumentem z článku je lokalita, o které jsem se již zmiňoval. Vše je dohledatelné a rozepsané níže v diskusi, jen znovu zopakuji, hala umístěná v areálu Červené zahrady nemá již v současné době, tak jako dříve, reálné opodstatnění, jediným argumentem je obligátně zmiňovaná celistvost areálu, já v kontextu docházkové vzdálenosti pro školy, ale i sportovce, celkového využití a tím pádem minimalizování ztrát nevidím v Července takřka žádnou výhodu, nehledě na to, že město pozemek v Červené zahradě nevlastní, (s pozemky tam byl veliký problém) což je základní předpoklad, když chceme někde stavět.
U pana Řehoře bych ještě potřeboval vysvětlení k plusovým bodům- nerozumím, jak je myslel, či jak je některé uchopit, vůči čemu jsou plusové, zda mají být plusové ohledně stávajícímu stavu, nebo v porovnání hala nová x Jízdárna. Oproti stávajícímu stavu jsou plusové samozřejmě všechny (mimo financí :), oproti: hala nová x Jízdárna těch plusů tolik nevidím, rozhodně ne rozměry, dále to, že je objekt památka, ale i parkování, které je již nyní u lázní značně problematické (nová hala řeší několik nových parkovacích míst vyčleněných jen pro halu). Další některé body jsou si s novou halou zase rovny (dostupnost restaurace, ubytování…), některé má lepší Jízdárna (např. dostupnost lázní, sauny), jistě dlouze diskutovat by se dalo o odhadní ceně rekonstrukce.
Samozřejmě jsou i jiné mínusy u Jízdárny, které nechci zase psát za pana Řehoře a věřím, že se vyjádří, jako jsou i mínusy u haly nové (o těch jsem se již dříve zmiňoval).
Znovu opakuji – můj pohled chápejte ze sportovní stránky od člověka, který byl u toho, když se vše chystalo a který má zájem věcně argumentovat a vysvětlovat co, proč, jak atd. a který nemá žádný osobní zájem na výstavbě haly, považuji to za zájem veřejný, který je třeba občanům vysvětlit. O financování a o tom, zda si to můžeme dovolit či ne rozhodují jiní.


Vladimír Petrů - 24.11.2011 - 27.4.2012

Vladimír Petrů - 24.11.2011

Dobrý den všem. Pokud se tu rozjíždí diskuze o hale, pokusím se přidat pár postřehů a zodpovědět některé otázky. Jistě by se našli povolanější na odpovědi, ale pokusím se alespoň za sebe. Co se týká zvažovaného "odkupu haly Jízdárna", jak píše paní Králová. Odpověď je taková: pan Řehoř (současný spolumajitel Jízdárny) přišel s nabídkou prodeje haly Jízdárna městu (a musím podotknout, že s velmi kvalitně zpracovanou nabídkou, včetně projektů), čímž odstartoval diskuzi o hale. Nově zřízená sportovní komise dostala dva úkoly od rady města a to a) posoudit projekt nové haly na Slovákové ulici starý cca 4 roky, zda vyhovuje požadavkům sportovců (jednak co do lokality a jednak co vše je možné po cca 4 letech v projektu vylepšit, upravit, změnit apod.) a na základě nových připomínek bylo provedeno orientační nacenění nové haly. Druhý úkol po vyhodnocení úkolu a) zněl: posoudit nabídku pana Řehoře s porovnáním výstavby haly nové (zvážit všechna pro a proti tzn. cenu, dostupnost, rozměry sportovišť atd.). Každý člen komise dostal projekt od pana Řehoře, aby se s ním mohl seznámit a poté byl přizván do komise pan Řehoř, aby ještě okomentoval projekt Jízdárna a zodpověděl dotazy. Stejně tak byl znovu přizván zástupce stavebního odboru, aby zodpověděl otázky týkající se haly nové a možných navržených úprav a ceny. Na základě posouzení těchto dvou projektů přijala sportovní komise (která je pouze poradním orgánem rady města) doporučující usnesení adresované radě města (jaké usnesení psát nechci, aby nebylo dřív na diskusi, než se je dozví radní). Rada města by měla posuzovat v dohledné době také oba dva návrhy, posoudit relevantnost usnesení komise a na základě toho všeho zaujmout svoje stanovisko, které může být zcela odlišné od stanoviska komise. Po přijetí stanoviska radou bude mít rozhodující slovo zastupitelstvo.
Ještě se chci dostat k námitce týkající se lokality na Slovákové pro potencionální výstavbu haly nové. O zvažovaných lokalitách jsem již psal níže, tak ještě pár poznámek - pro provozování haly se jeví velice výhodná blízká dostupnost haly k některé ze škol, která je schopna ji využít i v dopoledních hodinách. Město si, podle mě, nemůže dovolit ten přepych, aby mohlo provozovat halu jen odpoledne (tzn. postavit ji někde bokem), těch mandatorních výdajů neustále přibývá, až by to jednou město pohltilo úplně a nemělo by takřka na nic. Z tohoto důvodu se zdá těsné umístění haly poblíž SPGŠ, ZŠ a gymnnázia ideální pro potencionální využití dopoledne. Další výhodou lokality Slovákova je přímá návaznost na existující kvalitní posilovnu, další tělocvičny (v případě turnajů) a na venkovní sportoviště (ovál, kurt, hřiště), vč. blízkého lesa. Výhodou je i blízká dostupnost stravování, nádraží, centra města a docházková dostupnost lázní vč. sauny. Nevýhodou je počet parkovacích míst, ale i to se nyní ještě řeší, aby bylo možné pohodlně zaparkovat. Jak jsem již psal, lokalit se zvažovalo několik a byly probírány jak na bývalé sportovní komisi, tak odborem OÚR, tak poradou vedení, tak radou, tak bývalým zastupitelstvem a nikým nebyla vybrána, doporučena a schválena vhodnější lokalita. Samozřejmě, teoreticky ideální by se jevilo umístění v areálu Červené zahrady, kde ale především nemá město žádný vhodný pozemek, což je základní předpoklad, dále není toto místo příliš dostupné pro školy (tzn. dopolední využití), není poblíž stravování, ale třeba i další případná tělocvična. Výhody asi známe všichni (ubytovna, celistvost areálu pro možná soustředění – i když po zániku atletické dráhy už se jeví výhodnější ovál u ZŠ). No uvidíme, jak vše nakonec dopadne.
Paní Kovářové a Pepovi ohledně sportu – já si právě myslím, že podporovat sportovní vyžití mládeže (nebavím se o podpoře sportu dospělých) je významnou prevencí toho, aby děti neseděly jen doma na zadnici u PC, chatovaly kdoví kde s kdoví kým a nebo se jen nudily a bloumaly po městě, parcích atd. Sport je součástí prevence, smysluplná organizace jejich volného času, ruku v ruce přichází na řadu podpora neziskovek apod., s tím samozřejmě souhlasím. Před několika lety se „řvalo“ že se všechno cpe u nás jen do kultury, teď se „řve“ že se všechno dává na sport. Bohužel o sportoviště se dříve nikdo moc nestaral a byla v takovém stavu, že už takřka nebyla provozuschopná a hrozila jejich havárie (zejména lázně, zimák) a bylo potřeba, pokud byl zájem o jejich zachování, do nich investovat. Poslední co ve městě velikosti Boskovic dlouhodobě chybí je pořádná sportovní hala, o tom asi není sporu.


Petr Malach - 12.4.2012

Vážení návštěvníci stránek Mo ČSSD Boskovice, v současné době probíhá úprava sekce DISKUSE, kde se budeme věnovat aktuálním tématům jednotlivě. Bohužel začal být v DISKUSI zmatek, a proto jsem se ji rozhodl rozdělit. Zatím jsem vložil následující témata, ke kterým se můžete vyjadřovat. V případě zájmu o další téma mě naváhejte kontaktovat.