LEPŠÍ BUDOUCNOST Pro naše město a jeho občany

ČSSD v Boskovicích chce být konstruktivní opozicí v městském zastupitelstvu (článek ze dne 2.7.2011)

ČSSD v Boskovicích chce být konstruktivní opozicí v městském zastupitelstvu.


Konstruktivní opozice, to není nadávka, ani zrada na voličích.

Obsah tohoto pojmu vidím já osobně ve třech rovinách.

1. Již ve stanovisku k výsledkům komunálních voleb vyjádřila ČSSD vůli podpořit a pomoci při realizaci kvalitních záměrů, které povedou k dalšímu zlepšování života občanů v našem městě.

2. Je to pokud možno neosobní kritika návrhů a záměrů, které nejsou v souladu s volebním programem a představami ČSSD. S tím souvisí předkládání vlastních alternativních řešení.

Aby opozice splnila svoji úlohu, musí být kritická, ale také srozumitelná. Musí být razantní, ale ne arogantní, vulgární a populistická.

3. Je to ochota spolupracovat na dlouhodobých výhledech a záměrech rozvoje města ve všech oblastech.

 

Nově vzniklou radu města v Boskovicích nelze tolerovat. Výsledky komunálních voleb umožňovaly sestavit vedení města, které mohlo být zárukou potřebných a očekávaných změn. Zejména pokud jde o způsob řízení města, umožnění zástupcům všech opozičních stran, odborné veřejnosti a občanům města se svojí účastí ve výborech a komisích podílet na projednávání zásadních věcí ve městě.

Na straně druhé by bylo nerozumné vykopat příkop, který by mohl být v příštích komunálních volbách pro případné koaliční partnery nepřekročitelný. Toho si jsem vědom a udělám vše proto, aby ČSSD byla konstruktivní opozicí.

 

JUDr.Milan Kolínský, zastupitel města a předseda MO ČSSD