LEPŠÍ BUDOUCNOST Pro naše město a jeho občany

"Mlžení" a klamání veřejnosti místostarostkou Vítkovou

\"Mlžení\" a klamání veřejnosti místostarostkou Vítkovou


Stanovisko boskovické ČSSD k výsledku komunálních voleb bylo zveřejněno a nic se nemění na závěru, že se k nové koalici
nechceme vymezovat a počkáme na Programové prohlášení rady města. Přesto jako předseda MO ČSSD a člen vyjednávacího týmu nemohu nechat bez povšimnutí a musím reagovat na vyjádření místostarostky Vítkové za KDU-ČSL v Blanenském deníku 21.10.2010. A to proto, že právě KDU-ČSL svým přikloněním se k ODS umožnila vznik nové koalice bez vítěze komunálních voleb. V uvedeném deníku místostarostka Vítková uvedla, že koalice ODS-ČSSD-KDU ČSL fungovala dobře, ale se stávající ČSSD mají určité nespojitelné body programu. Mohu ujistit občany Boskovic, že na schůzce před i na schůzce po komunálních volbách ze strany KDU-ČSL zazněla jediná výhrada a to, že mají problém spolupracovat s Věcmi veřejnými kvůli dění kolem nemocnice.
KDU-ČSL nemusela ústy své místostarostky nijak zdůvodňovat , proč se přiklonila k ODS. Pokud se však na takový důvod odvolává a zveřejní ho v tisku, vyzývám ji tímto, ať uvede které konkretní body volebního programu ČSSD jsou s programem KDU-ČSL nespojitelné.
Jediné konkretnější sdělení místostarostky Vítkové v tisku k uvedené věci (Boskovicko ze 26.10.2010), že sociální demokracie například chtěla znovu otevírat otázku slučování škol a vracet tak některé věci zpět, je dalším pokusem klamat veřejnost. Každý se může podívat do volebního programu ČSSD na našich webových stránkách. V oblasti školství najdete následující znění: \"vyhodnotíme přínos sloučení základních a mateřských škol za účasti odborné veřejnosti a rodičů\". Na tomto našem záměru nevidíme nic špatného a o vracení některých věcí zpět zde nic není. A opět to zavádějící \"některých věcí\". Konkretně paní místostarostko Vítková, kterých věcí?
Občané města včetně voličů ČSSD, kterých jste snad také místostarostkou, si zaslouží konkretní odpověď. 
Nerozumím také vyjádření koaličního radního Sušila, který chce zůstat v nové koalici názorově nezávislý a sděluje, že chce
fungovat jako \"radní v opozici\" (Boskovicko ze dne 26.10.2010).


JUDr.Milan Kolínský