LEPŠÍ BUDOUCNOST Pro naše město a jeho občany

Ze vzpomínek Oldřicha Svobody

Ze vzpomínek Oldřicha Svobody.

 

Byl jsem u nás v Boskovicích prvním členem ČSSD, neboť jak jsem zjistil, staří původní členové o obnovu strany neměli naprosto žádný zájem. Přihlášku jsem podával hned 10.12. 1989 ještě do Prahy poté, když se mně tam podařilo sehnat kontaktní adresu, neboť na okrese Blansko v té době ještě žádná místní organizace ČSSD neexistovala.

 

Na začátku roku 1990 se na mne obrátila obnovená brněnská organizace, sídlící tehdy na Dominikánském náměstí. Zde jsem na sekretariátě získal adresy na další členy v našem okrese, se kterými byl potom utvořen v Rájci-Jestřebí přípravný výbor. Po dalším jednání byla slavnostní schůzí v Blansku, za účasti delegace z Rakouska, obnovena okresní organizace a jejím  prvním předsedou zvolen ing.Skoták.

 

U nás v Boskovicích se stal druhým členem ČSSD v létě 1990 Dvořáček, poté RNDr. Skořepa a Odehnal (ten později ukončil členství). Společně jsme utvořili přípravný výbor pro obnovu místní organizace.

 

Po jisté odmlce vstupovali do ČSSD další členové, takže bylo možné v následujícím roce  místní organizaci založit. Mezi prvními členy byli Klemsa, Talacko, Vyskočil, ing.Peka, RNDr.Oldřich, Kudláček, Sedláček, Chreno, Eksler, Hejl a další. Byl jsem zvolen prvním předsedou místní organizace, poté opakovaně až do prosince 2002, kdy jsem již na předsedu nekandidoval. Jako nástupce byl za předsedu zvolen Alois Andrlík.

 

V okresním výboru ČSSD jsme mívali zastoupení až osmi členů z naší místní organizace a tedy významnou pozici. Proto také byla kancelář  poslance za ČSSD opakovaně u nás  v Boskovicích, nejprve v budově vodáren a poté v sokolovně. Dvě období (čtyři roky) jsem zastupoval okresní organizaci jako člen ústředního výkonného výboru.

 

Hned na začátku v roce 1992 vznikla tradice pořádání Dětských dnů a rozdávání růží na Svátek matek. Pořádání taneční zábavy se uskutečnilo jen jednou a to nepříliš úspěšně.

 

První kandidátku do městského zastupitelstva v Boskovicích jsme v roce 1994 ještě nemohli sestavit jen ze členů ČSSD a proto byla doplněna  nečleny, což se naprosto neosvědčilo. Od samého počátku to byla vždy samostatná kandidátka za ČSSD, nikdy to nebyla kandidátka společná s jinou politickou stranou nebo hnutím.

 

V následujících komunálních volbách do městského zastupitelstva jsme již ale sestavovali kandidátku pouze ze členů ČSSD a získávali jsme vždy čtyři až pět míst v zastupitelstvu, z toho až tři v radě a místostarostu.