LEPŠÍ BUDOUCNOST Pro naše město a jeho občany

Předsedové MO ČSSD v Boskovicích od r.1991

Předsedové MO ČSSD v Boskovicích od r.1991


Od roku 1991 do prosince 2002     -  Oldřich Svoboda

Od ledna 2003 do 25.3.2008         -  Alois Andrlík

Od 8.4.2008 do 19.9.2014             -  JUDr.Milan Kolínský

Od 24.9.2014                               - Bc. Hana Nedomová