LEPŠÍ BUDOUCNOST Pro naše město a jeho občany

Ze současnosti

O NÁS

Místní organizace ČSSD v Boskovicích je jednou ze dvaceti místních organizací ČSSD v okrese Blansko.V současné době má 46 členů.
Řídícími orgány jsou Okresní výkonný výbor ČSSD v Blansku a Krajský výkonný výbor ČSSD v Brně.

 

ČLENOVÉ MÍSTNÍ ORGANIZACE VE VYŠŠÍCH STRANICKÝCH ORGÁNECH:

 

Člen krajské kontrolní komise ČSSD
Mgr.Bc.Oldřich Grulich


Okresní výkonný výbor ČSSD
Lubomír Petrželka            - člen OVV


Výbor místní organizace ČSSD v Boskovicích:
předseda - Nedomová Hana, Bc.
místopředseda - Malach Petr, DiS.


Členové výboru:
Formánek Jaromír, PhDr.
Grulich Oldřich, Mgr.
Ošlejšek Karel, RNDr.
Charvát Martin
Bílková Hana
Ležák Marek