LEPŠÍ BUDOUCNOST Pro naše město a jeho občany

Všeobecné náměty a připomínky

Vladimír Jakubec - 7.2.2013

MOTTO DO KOPŘIV:

Starostové měst a obcí přímo.

http://www.denik.cz/galerie/hoffman-koment-070213.html?mm=4274847

V zájmu občana přece není, aby se politikům pohodlně vládlo. Že se soutěž politických stran zvrhla v politický kartel partajních mafií, je důsledkem nepřímé demokracie, zneužité politiky k jejich vlastnímu pohodlí a prospěchu. Když slyšíme politiky i politology vypočítávat úskalí přímé demokracie, lze s jejich výhradami docela dobře souhlasit. Existuje vlastně jen jeden důvod, proč zasáhnout do tradičního politického systému, způsobit chaos v kompetencích a nervozitu v politických stranách. Tím důvodem je, že se s panující politickou praxí neztotožňují občané, které jak známo nelze (na rozdíl od politiků) vyměnit.

Podstatou demokracie není její konkrétní forma nýbrž princip, že vládne lid, čili že se nevládne lidu. V místní politice je výhodou, že se lidé znají a jsou dobře způsobilí rozhodnout, kdo jim bude v čele radnice ku prospěchu.


Vladimír Jakubec - předseda a Jan Nečas - místopředseda ANO2011 - 6.2.2013

Za Oblastní organizaci ANO2011 nabízíme přátelské podání ruky všem, kteří to s potřebnými změnami v Boskovicích myslí upřímně a vážně. A chtějí něco věcně a fakticky !-! pro občany udělat.

V pondělí v "KOPŘIVÁCH".

http://www.ano2011.cz/kontakt/


Milan Kolínský, zastupitel města za ČSSD - 6.2.2013

Souhlasím s názorem pana Farského, že bychom se všichni ti, kteří si přejí pozitivní změny v Boskovicích neměli utápět ve vzájemném osočování. Podobně se na těchto stránkách již dříve vyjádřil i pan Němec, ale jak je vidět, dobrá vůle nám dlouho nevydržela. S blížícími komunálními volbamiv roce 2014 se pak dá očekávat další vyostření vztahů.

Osobně si myslím, že bychom se asi rychle shodli a pojmenovali, co chceme změnit v zájmu občanů, nikoliv v zájmu svých partají a osobních zájmů. Důležité také je, aby občané tyto změny pochopili a přijali.
V čem vidím problém, je vzájemné pochopení při hledání a volbě vhodných prostředků k prosazení požadovaných změn. Zde si zatím moc nerozumíme. Přesto by to neměl být důvod, abychom nespolupracovali a nesnažili se navzájem pochopit.
Za sebe tímto nabízím přátelské podání ruky všem, kteří to s potřebnými změnami v Boskovicích myslí upřímně a vážně.


Vladimír Farský - 5.2.2013

Přeji hezký den. Jak je vidět, než se jeden prospí po noční, může být v kurzu.
Toto volební období zatím hodnotím jako zlomové. Zlomové v tom směru, že se pravidelně konají z iniciativy MO ČSSD schůzky opozičních Zastupitelů. Tyto jsou svolávány nejen před jednáním Zastupitelstva, ale dle potřeby i v mezidobí. Podobná setkání se konala i po předchozích volbách z iniciativy Mgr. Sušila, ale neměla mnoho opakování. Přechodem ČSSD do opozice se tato setkání zpravidelnila. Já osobně jsem velice rád. Ne že by se „ladilo“ jak má kdo hlasovat, to v žádném případě ne. Ten význam je daleko větší. Ti Zastupitelé, kteří se věnují svému mandátu zodpovědně, zjišťují si věci kolem projednávaných témat a probírají je s občany, mající o věci veřejné zájem, cítí automaticky potřebu si vše vyříkat a konzultovat svoje názory s názory ostatních a to na neoficiálním fóru. Na Zastupitelstvu to již není dost dobře možné, neboť diskuse je svázána Jednacím řádem a velice by se drobila. Jako příklad mohu uvést poslední projednávání sportovní haly. K uvedení se „do obrazu“ jsem si vyžádal kompletní projektovou dokumentaci, věc projednával s příslušným úředníkem MÚ, pracovníky Základní školy i občany bydlícími na Bílkové i jinde. Na základě toho a následně i domluvy na schůzce opozičních Zastupitelů jsem podal návrh na projednání záměru formou veřejné diskuse. Toto však bylo smeteno ze stolu, což zde bylo popsáno a nebudu se k tomu již vracet. I tak se domnívám, že podobné diskuse mají svůj význam, neboť věřím, že zůstanou občanům v paměti a dozví se o věci více, než jen z oficiálních informací Radnice. (snad i malinká odpověď p. Grulichovi)
V prosinci se domlouvalo setkání občanů k tématu sportovní haly jak s iniciativou ANO 2011, tak se Zastupiteli za ČSSD. Jejich stanovisko bylo, že setkání iniciovat nebudou, ale rádi se ho zúčastní. Toto mi bylo potvrzeno několika členy MO, se kterými jsem se náhodně setkal po jakési, snad členské schůzi. Pokud si vzpomínám, tam padlo z jejich strany slovo „vykašlali“. V tomto smyslu probíhala i debata se zástupci ANO 2011. Termín „opozice kašle na lidi“ se mi zdá dost silný a hlavně ve své podstatě nepravdivý. Pokud bychom ho přijali, znevážíme tím vše, co opoziční Zastupitelé v rámci svého mandátu vykonávají. Kdo dělá co a s jakým nasazením, to si musí každý Zastupitel vyříkat se svým svědomím. Konečné vysvědčení pak pochopitelně vystaví voliči.
Co říci závěrem? Já bych to slovíčkaření zase tak moc nepitval. K žádnému závěru to stejně nepovede a utopíme se ve vzájemném osočování. Důležitější je, že se v Boskovicích najdou občané, kteří vyčnívají z obecné letargie a na nedostatky dokáží ukázat, pojmenovat je a hledat cesty nápravy. Važme si jich.
Avizovaného setkání se zúčastním, vše je možno probrat ještě i tam.


Milan Kolínský, předseda MO ČSSD a zastupitel města - 5.2.2013

K příspěvku Vladimíra Jakubce ze dne 5.2.2013.

Místo konkretní odpovědi na konkretní otázku volí útok.
Cituji: "Názor pana Vladimíra Farského, že opozice na lidi kašle, je asi pravdivý."

Čtenáře těchto stránek chci ujistit, že se jako opoziční zastupitelé (včetně Farského) scházíme a společně se připravujeme na jednání zastupitelstva města. Proto se mi panem Jakubcem uvedený názor pana Farského nezdá být důvěryhodný. Uvítal bych, kdyby se k tomu vyjádřil i pan Vladimír Farský. Děkuji


Vladimír Jakubec - předseda a Jan Nečas - místopředseda ANO2011 - 5.2.2013

Děkujeme provozovateli těchto stránek, že zde máme možnost pozvat občany na veřejnou BESEDU.

Vážení spoluobčané,

přijďte diskutovat o věcech, které nás zajímají. Klientelismus, netransparentní město, další zadlužování, sportovní hala na Slovákové, nemocnice chystá propouštění, odměny dozorčí radě, nemravné podnikání úředníků, dva miliony škody v Červené zahradě ... a další témata.

Místo konání:
restaurace U LVA (Kopřivy)
Růžové náměstí 5
Boskovice

Termín:
11.únor 2013
v 16.45 hodin

Organizátor první besedy v Boskovicích:
Předsednictvo Oblastního hnutí ANO2011 Blansko, Boskovice

Více na:
http://www.facebook.com/mo.boskovice


Vladimír Jakubec - ANO2011 - 5.2.2013

19. prosince 2012 jsem (za ANO) některým ZM poslal žádost. Cituji:… „žádáme Vás o zorganizování besedy s občany Boskovic, Mladkova, Bačova, Vratíkova, Hrádkova.
Navrhujeme tuto iniciativu pod "značkou" opozičních ZMB.
Téma "SPORTOVNÍ HALA"...

Děkuji všem šesti zastupitelům města, kteří na žádost odpověděli. Názor pana Vladimíra Farského, že „opozice“ na lidi kašle, je asi pravdivý. Většina oslovených na žádost nereagovala.

(Byl mezi nimi i předseda MO ČSSD.)


Josef Resner - Blansko - 4.2.2013

Zvolen - *olem pan Jakubec hrůza přeseda hnutí ANO hrůza o co chce usilovat když ho nikdo neposlouchá bože!

viz. níže

Vše výše uvedené mi nějak nekoresponduje s vyjádřením předsedy blanenské oblastní organizace hnutí ANO 2011 ze dne 1.2.2013. Cituji:
"A v příštích komunálních volbách budeme usilovat rovněž o VKUS a KONSENZUS, nikoliv o pravici a levici."


Milan Kolínský, předseda MO ČSSD - 4.2.2013

Parlamentní listy.cz
Babiš naštval "své" regionální novináře. VYHODIL JE Z PRÁCE.

"Už mám jasnou představu o věrohodnosti slov a praktikách lidí, kteří teď kromě peněz zřejmě chtějí i MOC a moc hezky mluví", uvádí ve svém "rozlučkovém mailu" jedna z redaktorek Šárka Meissnerová.

Vše výše uvedené mi nějak nekoresponduje s vyjádřením předsedy blanenské oblastní organizace hnutí ANO 2011 ze dne 1.2.2013. Cituji:
"A v příštích komunálních volbách budeme usilovat rovněž o VKUS a KONSENZUS, nikoliv o pravici a levici."


Josef B A Š N Ý - lze archivaci prosadit ? ? ? - 4.2.2013

Nic proti Haně, ale NEMÍT PROBLÉM s uchováváním zvukových záznamů A UDĚLAT PROTO NĚCO VÍC, aby se tak stalo, když tu už je Zákon o archivní a spisové službě, je sakramentský rozdíl.

Lze souhlasit s tím, že když jen jednou něco předložím, a ono to hlasováním neprojde, lze to opravdu označit jenom za snahu! Co ale instituce revokace usnesení, jenž se v Zastupitelstvu města Boskovice de facto nevyužívá a přitom je to standardní nástroj k nápravě takzvaně protlačených usnesení. To však vyžaduje značné úsilí v shromáždění argumentů a jejich následné osvětě pro zastupitele koalice, kteří zpravidla hlasují, a přitom většinou takzvaně ani neví, "která bije." Jsem víc než přesvědčen, že tímto poměrně pracným postupem se dá mnohé změnit. Chce to však důslednost, vytrvalost a hlavně nenechat se nikým a ničím "otrávit." Takový postup je navíc přímý důkaz pro občanskou veřejnost, když ani taková snaha o zvrácení nesmyslných usnesení neprojde, jako nezvratný argument o nemravných praktikách koalice. Jen prokazatelný cílevědomý a neústupný tlak na koalici přesvědčí voliče o tom, že opozice činí maximum pro nápravu nepravostí, ve správě věcí veřejných, což by byl faktický a nezpochybnitelný úspěch opozice ! ! !


Hana Nedomova - 3.2.2013

k níže uvedené diskusi týkající se uchovávání zvukových záznamů uvádím, že já osobně nemám problém s tím, aby byl uchováván jako archiválie po dobu 5ti let. Je vidět, že je možný výklad jak podle zákona o ochraně osobních údajů, tak zákona o archivní a spisové službě.

Jde o to si vybrat způsob, který chci, aby mi vyhovoval.

Myslím si, že jsme se jako opoziční zastupitelé snažili o změnu. Bohužel hlasování dopadlo tak, jak dopadlo, o čemž svědčí záznamy z jednání ZM.

Já osobně beru jako úspěch to, že jsme prosadili do rozpočtu města pořízení hlasovacího zařízení a jeho využívání v rámci jednání ZM. Myslím si, že zveřejňování hlasování jednotlivých zastupitelů na webu města je důležitým momentem, kdy si může každý občan zjistit, jak jím zvolený zastupitel hájí jeho zájmy.


Milan Kolínský, zastupitel města za ČSSD - 2.2.2013

Nejprve se chci omluvit čtenářům stránek, že se můj poslední příspěvek v diskusi objevil hned třikrát. Kdyby to bylo dvakrát, byla by to asi moje nepozornost. Ale třikrát stejný příspěvek, to musí být spíš technický problém, třeba i v mém obstarožním počítači. Ihned po zveřejnění uvedeného příspěvku jsem požádal správce stránek o nápravu, což se dnes stalo. Doufám, že se to s dalším příspěvkem již nebude opakovat.

Na můj dotaz pan Jakubec reagoval jak chytrá horákyně s odkazem na předvolební spot.
Všimněte si, že ty odkazy posílá dost často. Uvítal bych, kdyby k odkazu vždy přidal svůj vlastní názor, nebo komentář. Jinak v tom vidím jenom "zaplevelení" diskuse, která by měla být pokud možno zaměřena k věcným tematům v Boskovicích.

Do třetice, tentokrát k příspěvkům ohledně Radničních listů.
Právě pro opakovanou kritiku jsem se tímto tematem zabýval a vyžádal si podklady od šéfredaktora Jaroslava Parmy. Osobně nejsem spokojen a nesouhlasím se stávajícím složením redakční rady (bez zástupců opozice a občanů), včetně radou města schválených pravidel pro využití informačních prostředků města. Na můj přímý dotaz se šéfredaktor písemně vyjádřil, že přispívat do RAdničních listů může každý, přičemž o zveřejnění příspěvků rozhoduje redakční rada.
Přestože složení redakční rady a pravidla pro využití informačních prostředků města jsou jistě důležité, v současné době považuji za hlavní a podstatné možnost zveřejňování názorů a stanovisek opozice i občanů. Abych byl objektivní, překvapilo mne, že kritici možnosti či nemožnosti zveřejnit názor opozice neuvádí jediný konkretní případ, kdy by nějaký článek byl odmítnut. Mimo jiné i proto jsem v loňském roce jako opoziční zastupitel požádal o zveřejnění článku, který se týkal pronájmu pozemků společnosti AKAM, provozující na pozemcích města fotovoltaickou elektrárnu. Článek byl v Radničních listech zveřejněn v plném rozsahu.
Ptám se tedy obecně všech bývalých i stávajících opozičních zastupitelů, konkretně ale i bývalého zastupitele města pana Jakubce, kolik článků do Radničních listů za čtyři roky v uplynulém volebním období zaslal a zda mu bylo zveřejnění některého z příspěvků odmítnuto.
Uvedené téma je pro mne stále otevřené, ale s kritikou musí začít opoziční zastupitelé u sebe a to bez výjimky, včetně bývalých.


Vladimír Jakubec - ANO2011 - 1.2.2013

A na druhý, třetí a čtvrtý dotaz si nechám tři dny na rozmyšlenou. )))
___________________________________________________________________________

Milan Kolínský, zastupitel města za ČSSD - 1.2.2013

K výzvě pana Jakubce z 30.1.2013.

OSOBNĚ JSEM PRO ARCHIVACI ZVUKOVÝCH ZÁZNAMU ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA.
Vycházím však z reality, kdy stávající koalice (včetně vašeho pravděpodobného příštího spojence TOP 09) je "opatrná" a s archivací nesouhlasí.
Existují totiž rozdílná stanoviska zmiňovaného pana Kužílka, Úřadu pro ochranu osobních údajů, ministerstva vnitra a ředitelky krajského úřadu JmK.
V současné době v Boskovicích platí, že zvukové záznamy ze zasedání zastupitelstva města jsou uchovávány do doby nejblíže následujícího zastupitelstva města (tj. asi dva měsíce), tedy do doby vypořádání námitek zastupitelů města proti obsahu zápisu a v této době jsou zastupitelům města na jejich požádání poskytovány.
Případné právní následky nesprávného nakládání se zvukovými záznamy ponese osobně každý zastupitel, který zvukový záznam obdržel.
Myslím, že není vhodné panu Jakubcovi na těchto stránkách radit, jak se v případě opravdového a vážného zájmu ke zvukovému záznamu dostat.

Milan Kolínský, zastupitel města za ČSSD - 1.2.2013

K výzvě pana Jakubce z 30.1.2013.

OSOBNĚ JSEM PRO ARCHIVACI ZVUKOVÝCH ZÁZNAMU ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA.
Vycházím však z reality, kdy stávající koalice (včetně vašeho pravděpodobného příštího spojence TOP 09) je "opatrná" a s archivací nesouhlasí.
Existují totiž rozdílná stanoviska zmiňovaného pana Kužílka, Úřadu pro ochranu osobních údajů, ministerstva vnitra a ředitelky krajského úřadu JmK.
V současné době v Boskovicích platí, že zvukové záznamy ze zasedání zastupitelstva města jsou uchovávány do doby nejblíže následujícího zastupitelstva města (tj. asi dva měsíce), tedy do doby vypořádání námitek zastupitelů města proti obsahu zápisu a v této době jsou zastupitelům města na jejich požádání poskytovány.
Případné právní následky nesprávného nakládání se zvukovými záznamy ponese osobně každý zastupitel, který zvukový záznam obdržel.
Myslím, že není vhodné panu Jakubcovi na těchto stránkách radit, jak se v případě opravdového a vážného zájmu ke zvukovému záznamu dostat.

Milan Kolínský, zastupitel města za ČSSD - 1.2.2013

K výzvě pana Jakubce z 30.1.2013.

OSOBNĚ JSEM PRO ARCHIVACI ZVUKOVÝCH ZÁZNAMU ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA.
Vycházím však z reality, kdy stávající koalice (včetně vašeho pravděpodobného příštího spojence TOP 09) je "opatrná" a s archivací nesouhlasí.
Existují totiž rozdílná stanoviska zmiňovaného pana Kužílka, Úřadu pro ochranu osobních údajů, ministerstva vnitra a ředitelky krajského úřadu JmK.
V současné době v Boskovicích platí, že zvukové záznamy ze zasedání zastupitelstva města jsou uchovávány do doby nejblíže následujícího zastupitelstva města (tj. asi dva měsíce), tedy do doby vypořádání námitek zastupitelů města proti obsahu zápisu a v této době jsou zastupitelům města na jejich požádání poskytovány.
Případné právní následky nesprávného nakládání se zvukovými záznamy ponese osobně každý zastupitel, který zvukový záznam obdržel.
Myslím, že není vhodné panu Jakubcovi na těchto stránkách radit, jak se v případě opravdového a vážného zájmu ke zvukovému záznamu dostat.

Milan Kolínský, předseda MO ČSSD - 1.2.2013

Dotaz na mluvčího Sdružení nestraníků v Boskovicích, nyní předsedu blanenské oblastní organizace hnutí ANO 2011 pana Vladimíra Jakubce.
Cituji z webových stránek ANO 2011:
"Hnutí ANO 2011 a jeho předseda Andrej Babiš vyjádřili spokojenost nad tím, že do druhého kola prezidentské volby postupuje Karel Schwarzenberg. Věřím, že ho podpoří i většina členů a sympatizantů hnutí ANO 2011, říká předseda hnutí Andrej Babiš."
Pro mně osobně je to jasný příklad toho, jak toto hnutí touží po změnách.
Ptám se pana Jakubce,zda znamená podpora Schwarzeberga to, že v příštích komunálních volbách bude vaším spojencem TOP 09 v Boskovicích, člen stávající koalice na radnici?


Vladimír Jakubec - ANO2011 - 1.2.2013

Příteli Milane Kolínský,

na první dotaz odpovím znovu nejsledovanějším předvolebním spotem, který byl na těchto stránkách před volbami SMAZÁN, tedy cenzurován.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=A15_m9oTLE4

A v příštích komunálních volbách budeme usilovat rovněž o vkus a konsenzus a nikoliv o pravici nebo levici.


Milan Kolínský, zastupitel města za ČSSD - 1.2.2013

K výzvě pana Jakubce z 30.1.2013.

OSOBNĚ JSEM PRO ARCHIVACI ZVUKOVÝCH ZÁZNAMU ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA.
Vycházím však z reality, kdy stávající koalice (včetně vašeho pravděpodobného příštího spojence TOP 09) je "opatrná" a s archivací nesouhlasí.
Existují totiž rozdílná stanoviska zmiňovaného pana Kužílka, Úřadu pro ochranu osobních údajů, ministerstva vnitra a ředitelky krajského úřadu JmK.
V současné době v Boskovicích platí, že zvukové záznamy ze zasedání zastupitelstva města jsou uchovávány do doby nejblíže následujícího zastupitelstva města (tj. asi dva měsíce), tedy do doby vypořádání námitek zastupitelů města proti obsahu zápisu a v této době jsou zastupitelům města na jejich požádání poskytovány.
Případné právní následky nesprávného nakládání se zvukovými záznamy ponese osobně každý zastupitel, který zvukový záznam obdržel.
Myslím, že není vhodné panu Jakubcovi na těchto stránkách radit, jak se v případě opravdového a vážného zájmu ke zvukovému záznamu dostat.


Milan Kolínský, předseda MO ČSSD - 1.2.2013

Dotaz na mluvčího Sdružení nestraníků v Boskovicích, nyní předsedu blanenské oblastní organizace hnutí ANO 2011 pana Vladimíra Jakubce.
Cituji z webových stránek ANO 2011:
"Hnutí ANO 2011 a jeho předseda Andrej Babiš vyjádřili spokojenost nad tím, že do druhého kola prezidentské volby postupuje Karel Schwarzenberg. Věřím, že ho podpoří i většina členů a sympatizantů hnutí ANO 2011, říká předseda hnutí Andrej Babiš."
Pro mně osobně je to jasný příklad toho, jak toto hnutí touží po změnách.
Ptám se pana Jakubce,zda znamená podpora Schwarzeberga to, že v příštích komunálních volbách bude vaším spojencem TOP 09 v Boskovicích, člen stávající koalice na radnici?


Josef B A Š N Ý - včerejší zřejmě dobře míněná rada z mailu - 31.1.2013

Josefe, přestaň blbnout a nereaguj na anonymy, neškodí to jenom tobě, ale taky nám ………

Názory politických osvícenců v médiích, ani na všech úrovních často značně amatérských politických vůdců, by nás mohly nechat v klidu. Rozumnější je vnímat názory řadových občanů, jak spravedlivěji uspořádat záležitosti občanské. Především pak těch, co je k tomu vede jen nezištný zájem vést diskusi ve věcech veřejných, na konkrétní téma. Bohužel, je strašně málo diskutérů, co se dokáží oprostit od toho, čím nás denně masírují média s cílem, vymývat nám mozky. Naše mentalita je nechat se ovlivnit víc než je únosné a podléhat tendenčním společenským vlivům, než vlastnímu úsudku, zkušenostem a zdravému rozumu. Jsme v tomto směru hodně ovlivnitelný a lehce zmanipulovatelný národ.

Elektronických diskusí včetně těchto web stránek je mnoho. Neanonymně vyjadřujících se diskutérů, z občanské veřejnosti mimo socdem, zde není mnoho, ale jsou. To samo o sobě, oproti diskusi např. v Blanenském deníku je nedoceněným kladem. Tito lidé jdou se svými názory takzvaně "s kůží na trh" a je třeba říci, že touto odvahou se pozitivně vymykají z řad pasivně přihlížejících občanů. Pasivním se také vymykají, ale v tomto případě bohužel nepozitivně, anonymové. Jaké pohnutky lidi k anonymitě vedou, se lze jen dohadovat. Pokud je anonym slušný, jsou to zřejmě opodstatněné obavy nebo strach, nesmělost či nedostatek zdravého sebevědomí. U urážlivých a sprostých, je to jen jejich zbabělost.

Diskuze není o odsuzování, nebo odmítání jiných názorů, ale o zdůvodnění názoru vlastního, a schopnosti jeho věrohodného obhájení. Kdo to neumí, tomu vyhovuje zbabělá anonymita, která dává prostor k diskreditaci názoru popřípadě osoby, která názor zveřejnila, protože anonymovi se to buďto nelíbí, nebo jde o něho. Na anonymní příspěvky tohoto stylu, by měly být vymazány.

Proto je logické, že obsah diskuse se může obrátit i proti tomu, kdo ji v dobrém úmyslu provozuje. Ani tato skutečnost však není důvodem pro skepsi o smysluplnosti v provozování diskusního fóra, protože pozitivum možnosti slušného svobodného se vyjadřování se, převažuje nad vším, tedy i nad tím, že svým obsahem podnětné vyjádření, není podepsané!


Vladimír Jakubec - ANO MÁ TO SMYSL - 30.1.2013

VŠUDE SE MLUVÍ O KORUPCI, O KLIENTELISMU A O ZLODĚJNĚ.
TAM KDE NENÍ CO TAJIT, TEM KDE SE SNAŽÍ O TRANSPARENTNÍ SAMOSPRÁVU, JSOU OBČANŮM PŘÍSTUPNÉ VEŠKERÉ INFORMACE.

Město Boskovice má svoje nevyřešené kauzy a občané to vědí. Transparentní není několik volebních období!!
________________________________________________________________________________________

Vedení Boskovic maže zvukové záznamy ze zasedání zastupitelstva. Některým lidem se takový přístup nelíbí. V Blansku je archivují.

http://blanensky.denik.cz/zpravy_region/co-se-zvukovymi-zaznamy-ze-zastupitelstev-nazory-se-ruzni-20130130.html

S rozhodnutím boskovické radnice nesouhlasí poradce pro otevřenost veřejné správy Oldřich Kužílek. „Podle mého názoru postupují v rozporu s takzvaným archivním zákonem. Jakmile se jednání jakkoli zaznamená, výsledný produkt se stává dokumentem, jehož skartační lhůta je zákonem stanovena na pět let. Svým jednáním proto riskují pokutu v řádu několika set tisíc korun," podělil se o svůj odborný názor.

http://www.otevrete.cz/

__________________________________________________________________________________________

JUDr.Milan Kolínský, předseda MO ČSSD a zastupitel města
a paní Nedomová Hana, Bc.,členka KVV a místopředsedkyně MO ČSSD a zastupitelka města

mají dnes jaký názor?


JUDr.Milan Kolínský, předseda MO ČSSD a zastupitel města - 30.1.2013

K příspěvku "ČSSD neví, co si má počít se zemanovci" ze dne 30.1.2013.
Nevím komu a co bude pan Bašný na základě uvedené výzvy vyřizovat, to je jenom na něm.
Za sebe chci uvést, že pokud jde o zemanovce, tak pro mne to žádné nové téma není a nebude. Se zemanovci v Boskovicích již MO ČSSD jednala o spolupráci před komunálními volbami v roce 2010 a budeme s nimi jednat i před komunálními volbami v roce 2014. Kéž by i oni v příštích komunálních volbách uspěli. A pokud by snad místní ČSSD vlastním přičiněním příští komunální volby nějak "zpackala", mně osobně by nevadilo, kdyby případně zemanovci volby vyhráli. Pro ČSSD to totiž je a vždy bude nejbližší spojenec, ať se to někomu líbí nebo ne.
Médii zveřejňované obavy na úrovni vedení ČSSD nesdílím. Chápu také, že spolupráce levice může být pro někoho strašákem.


Josef B A Š N Ý - Vratíkovský k Vratislavovi - 30.1.2013

Vratislave, tlachám rád, a je to tady doufám znát. Ten nick Mynář se mi vůbec nelíbí, ale budiž. Co se Vašeho skutečného příjmení týká, nezní jen tak náhodou MINAŘ, protože, co se mých politických možností týká, tak jste se značně MINUL!

Ve straně žádné šéfy nemám, i když občas mám pocit, že určité snahy šéfovat ve vystupování i jednání bývají. To, že se zde tlachám, o nedávné volbě ještě neznamená, že uvedené tlachy jsou poplatné, jen pro rovinu vysoké politiky! Kdo, a kde se před něčím novým schovává, mi není známo.

Vaše starosti na moji hlavu nestačí a mně spíš vadí staré záležitosti, které se buď neřeší, nebo se k nim přistupuje laxně, jen tak na oko, aby se neřeklo. Před těmito skutečnostmi, se před lidmi, ale socdem neschovává sama.

Jen tři nejožehavější záležitosti, hala, Červenka a nemocnice je pro boskovické občany "plný pytel blech," který je třeba řádně vyprášit, ale nikdo se do toho nějak zvlášť nehrne, protože to jsou hodně "tvrdé oříšky" k rozlousknutí.


Vratislav Mynář - 30.1.2013

ČSSD neví, co si má počít se zemanovci

http://www.novinky.cz/domaci/291689-cssd-nevi-co-si-ma-pocit-se-zemanovci.html

Pane Bašný, přestaňte tady již tlachat o prezidentské volbě a vyřiďte vašim šéfům, že tady mají nové téma, za které se můžou "před konkrétními problémy lidí schovat"!


Josef B A Š N Ý - předčasná radost z vítězství - 30.1.2013

Každý, kdo sportoval, poznal radost z vítězství. Vítězství ve sportu, znamená, že souboj, utkání, liga, mistrovství či olympiáda skončila, nejlepší se radují, a jsou díky svému prvenství lidmi oslavováni.

Po druhém kole voleb presidenta jsem šel poobědvat do restaurace, kde náhodou seděl známý, který mne pozval, abych si k němu přisedl. Protože ví, že jsem vítěze nepodporoval, tak si mne vychutnával a dobíral, že jeho oblíbenec zvítězil. Mezitím ke stolu přisedl další náš známý a příznivec zvoleného. Že se radovali a oslavovali ho, mi nevadilo, i když podobným oslavám moc nerozumím.

Mne totiž nechávají politická vítězství i těch, které podporuji v naprostém klidu, a nevyvolají ve mne nikdy náladu a pocit, který znám ze sportu, kde jsem vítězství vždy spontánně oslavil. Zastávám totiž názor, že vítězství ve volbách je pouhý začátek odpovědnosti, kterou politik ve volbách získal, a tím ten svůj souboj s odpovědností ještě ani zdaleka nevyhrál.

Zářivým příkladem v tomto ohledu je právě končící president, jehož vítězství oslavovalo statisíce lidí. Dnes když končí, tak naprostá většina těch slušných, co jeho vítězství před deseti lety oslavovali, se teď za něho stydí. Klaus svůj souboj s odpovědností prohrál a rozhodně mu nepatří místo na stupních vítězů, a lidmi tohoto národa určitě za svůj výkon ve funkci hlavy státu nebude oslavován.

Přestože Miloše Zemana, z důvodu dobré znalosti jeho lidských kvalit nemusím, tak si přeji, abychom my občané země České, a především ti, co nyní oslavují jeho vítězství, nedopadli podobně jak ti, co tak spontánně slavili vítězství Václava Klause


Josef B A Š N Ý - s čím opozice zachází, s tím i schází ! ! ! - 29.1.2013

Neuznávám podlost, když něco nahrává do karet, tak se okamžitě populisticky "přihřívá polívčička!" Tento názor ctí každý, kdo jako já, na vlastní „kůži“ poznal, co je být na lopatkách, třeba i vlastním přičiněním, a kde kdo, si do něj navíc zbaběle s pobavenými úšklebky ještě "kopl." Proto, bez toho, že bych měl někoho konkrétního na mysli, si jen dovolím utrousit malou poznámku:

ANI DOBRÝ ÚMYSL ČI JEDNÁNÍ, NEMUSÍ PŘINÉST POZITIVNÍ OHLASY A VÝSLEDKY.

Proto Zeman mánii socdem oficiálně deklarovanou a netakticky hodně hlasitě veřejně propagovanou, považuji z pohledu veřejného mínění na jednání a socdem obecně, za kontraproduktivní. Bude se nám to nyní, možná i po zásluze vracet v podobě, jakou je kupříkladu reakce na článek v Blanenském deníku. Existují však další zranitelná místa a nedostatky, halou počínaje a nemocnicí konče.

Dá se předpokládat, že nejen naši odpůrci, ale i naši příznivci k nám budou kritičtější, než tomu bylo doposud. Paradox přitom je, že tyto nálady způsobilo něco, co boskovická socdem nevyvolala. Někteří z našich řad však dost podcenili, jak dění a nálady při volbě prezidenta rozjitří názory ve společnosti vůči politickým stranám. ODS to schytala hned v prvním kole, a teď se to obrací, i proti nám.


Vladimír Jakubec - ANO MÁ TO SMYSL - 29.1.2013

V minulém volebním období Sdružení nestraníků navrhovalo na jednání ZM usnesení, aby media placená z veřejných peněz, byla přístupná i opozičním zastupitelům. Dvakrát se svým oprávněným požadavkem SN neuspělo. Drtivá většina zastupitelů „demokraticky“ smetla návrh opozice ze stolu! Včetně přátel ze ČSSD.

Kdo má zájem najde více na: http://www.noveboskovice.cz/korupce/propaganda

Cit.:(Propaganda jsou polopravdy, utajování skutečností, rozšiřování jednostranných názorů a informací za účelem vyvolání nebo zesílení určitých postojů nebo jednání za účelem manipulovat veřejným míněním.
Místní „elita“ se snaží vytvořit nepravdivý obraz skutečnosti, zveřejňuje pouze to, co se jim hodí. Drtivé většině zastupitelů města nevadí, že nemají přehled o hospodaření a skutečném stavu majetku.
Opozice se dvakrát na jednání MZ pokoušela tento stav zvrátit. Bohužel marně, „demokraté návrh smetli ze stolu“!
ZÁPIS č. 1 - 6. 11. 2006 – ustavující).Konec cit.

Dnes, v roce 2013, se v Boskovicích po ověření zápisu NIČÍ ZVUKOVÉ NAHRÁVKY veřejných jednání ZASTUPITELSTVA!!

Zatím co v jiných městech jsou volně dostupné archivované video záznamy těchto jednání.

Ale přece jenom se v našem městě udělalo něco pozitivního ve prospěch obyčejných lidí. Dnes si může každý občan přečíst, komu tento nedemokratický stav vadí a komu ne.

Naše „transparentní“ město má totiž k neúplnému (někdy i prokazatelně cenzurovanému) zápisu připojeno HLASOVACÍ ZAŘÍZENÍ.

... Ještě že je na Hradě Bohdalka :o) ))


Leopold Němec - 28.1.2013

O čem psal Blanenský deník

Mimo jiné uvedl, že i v době internetu je stále populární vydávání obecních zpravodajů a že jejich podoba že se v jednotlivých obcích liší. Společné mají to, že názory opozice v nich lidé většinou nenacházejí.
„Co se Boskovic týká, vychází zde dokonce hned dvoje noviny. Měsíčník Radniční listy, který obsahuje úřední informace, a Boskovický zpravodaj, který je především přehledem kulturních akcí. Ten však není zdarma, ale za deset korun“, uvedl Jaroslav Parma, tiskový mluvčí boskovické radnice a zároveň šéfredaktor obou periodik.
Jaroslav Parma dále uvedl, že vydávání Radničních listů stojí Boskovice asi sedmdesát tisíc korun ročně, zatímco Boskovický zpravodaj na sebe vydělá díky placené reklamě. „Loni jsme takto dokonce skoro dvacet tisíc korun vydělali," naznačil Parma
Dále se v článku píše, že vedení města se nebrání, aby do jeho zpravodaje přispívali i členové opozice. „Prostor samozřejmě mají, ale nevyužívají jej. Za celý loňský rok se takto objevil jen jediný text. Přitom nemusí mít strach z cenzury, redakční rada by nepovolila vydání pouze urážlivých nebo jinak nevhodných textů," připomněl Parma.
Proč měsíčníku Boskovický zpravodaj nevyužívá „opozice“ nevím, ale u občanů si to troufám odhadnout.
Především měsíc je velmi dlouhá doba na plynulou diskusi. Dále to, jak uvedl J.P., že samo město chápe Zpravodaj především jako informátora o kulturních akcích, a konec konců i tu desetikorunu lidé pečlivě obracejí v prstech. Prodej asi táhnou instituce a spolky. A tím jsou možnosti diskuse vyčerpány.

Před časem jsme s Jirkou Vorlickým zaslali starostovi otevřený dopis, který byl zveřejněn i na těchto stránkách. Týkal se především možností diskuse. Není od věci si ho znovu přečíst. V něm jsme mimo jiné navrhovali, zavést diskusní fórum na webových stránkách města. To není náš výmysl, ale inspirovali jsme se stránkami mnoha českých (a moravských) měst, kde to úspěšně funguje.
Jakákoliv odezva byla nulová. A to dopis dostalo i všech 27 zastupitelů. Tak o čem je tu řeč?

Připomenu jen, co řekl starosta na toto téma v rozsáhlém rozhovoru loni v prosinci:

Otázka pro starostu zněla: Z programového prohlášení je také cítit předsevzetí více komunikovat s občany, být otevřenější – jak se vám to, čistě podle vašeho lidského pocitu, daří?
Odpověď:
„Nedaří. Mám pocit, že děláme někde chybu, snažil jsem se i radit s odborníky, jak lidi víc do dění vtáhnout, jak je zaujmout. Snažíme se dělat setkání s veřejností ve skleníku, ale účast není valná. Možná už jsem starý a zkostnatělý, přiznám se, že si neumím představit, že bychom jako vedení města komunikovali na facebooku, i když vím, že sociální sítě jsou dnes komunikačním fenoménem. Takže s tím nejsem spokojen, není mně to jedno a teď se zamýšlíme, jak se o to ještě jinak pokusit. Ale snaha o větší otevřenost tady opravdu je a dá se vyjmenovat, o co všechno jsme se pokusili. Asi děláme nějaké chyby, které si ani neuvědomujeme, proto jsme požádali o konzultace odborníky a v dohledné době bychom od nich měli dostat nějaké konkrétní návrhy. Tak uvidíme.“

Tak vidíte, prý uvidíme.

Nakonec hádanka: Jaký je rozdíl mezi „sloupem opozice“ a „silnou opozicí“?
Kdo to neví, ten je … nevědoucí. Nebo překrucuje významy.


Leopold Němec - 28.1.2013

Je to překvapení?

Milan Kolínský se zlobí na anonymního autora příspěvku \"Opozice prostor v obecních zpravodajích ignoruje\". Ponechám stranou tři anonymem položené otázky. Myslím si totiž, že podstata článku v Blanenském deníku byla tím hlavním motivem anonymova příspěvku. A tou podstatou je možnost komunikace města s opozicí, vlastně s občany. V tomto duchu pak jeho otázky dostávají nádech ironie.
Opozice jako taková má své zástupce v zastupitelstvu a předpokládám, že se stýkají i mimo toto fórum.
Pojmem opozice se zde tedy zřejmě myslí, jak z textu vyplývá, především občané. Tím spíše, že hlavní sloup politické opozice, ČSSD, provozuje vlastní, komukoliv přístupné webové stránky. Může na nich tedy diskutovat i kdokoliv z koalice. To ČSSD šlechtí, zvláště když jsou v tomto ohledu jediní. Zejména oni sami (ČSSD) si zakládají na tom, že neuplatňují žádnou cenzuru, jako vrcholný projev demokracie, a to i v případě anonymů.
Potom ale nevím, proč se Milan Kolínský ve své reakci pohoršuje nad tím, cituji: „že před blížícími komunálními volbami může takový ničím nepodložený příspěvek klidně napsat některý z členů stávající koalice, nebo třeba i bývalí zastupitelé, kteří se zbaběle schovávají za \"obyčejné lidi\". Konec citátu.
Vždyť vy je, proboha, k tomu přímo vybízíte a oni to rádi a šikovně využívají. A při minimální využitelnosti tohoto prostoru pro prezentaci vlastní práce, ovoce z vaší zahrady sklízí soused a nemusí vám platit ani nájem. A nejen to. Může vám tam páchat škody za vašeho přihlížení.
Především noviny vždy byly a jsou důležitým nástrojem každé strany či zájmové skupiny k prosazování „vlastních“ zájmů. Internet tyto možnosti znásobil. A co jiného než „noviny“ webové stránky jsou. Pokud se přístup k vlastním „novinám“ nezmění, s blížícími se komunálními volbami vás politický konkurent převálcuje na vlastním dvorku. V tom se Milan Kolínský neplete.
Dvě kola prezidentské volby byla příkladem, jak může i demokracie být pružná a nelítostná. Pro politiku totiž i v demokracii platí, že účel světí prostředky.
Nejsem politolog ani prognostik, ale pokud se v Boskovicích objeví strana „Zemanovci“ (pokud tomu tak již není), bude mít ČSSD pod dojmem prezidentské kampaně a jejího výsledku problém s udržením svých voličů.
To je ten (dnes již skrývaný)strach, že Zeman bude ČSSD škodit a rozkládat. I Zeman si však musí počkat, jak dopadnou volby 2014. Nebo dříve?


Milan Kolínský, zastupitel města za ČSSD - 28.1.2013

K příspěvku "Opozice prostor v obecních zpravodajích ignoruje".
Anonymní autor se odvolává na článek v blanenském deníku,když z něho použil tři věty poplatného úředníka radnice a přidal si tři vlastní otázky. Není to manipulace?
Proč neuvede své jméno, nepoukáže v čem vidí slabost opozice, které konkretní problémy obyčejných lidí opozice neřeší? V tomto případě se přece nemusí obávat žádné odvety, naopak by ho vedení radnice jistě pochválilo. Jsem ochoten a je skutečně potřebné na toto téma vést diskusi, ale věcnou a ne anonymní.
Můžu se domnívat, že před blížícími komunálními volbami může takový ničím nepodložený příspěvek klidně napsat některý z členů stávající koalice, nebo třeba i bývalí zastupitelé, kteří se zbaběle schovávají za "obyčejné lidi".


Jan Štern - 28.1.2013

ADORACE VÍTĚZE

„První projev a Zeman už hýří veselým cynismem a hravou jízlivostí. Zeman už stihl pozurážet novináře, vysypat pytel citátů, políbit Bohdalku a pozdravit šéfa odborů, Zavadila, slovy "Ahoj Jardo! To bude jedno velké Televarieté.“.

A přitom tu byl kandidát, který by eventuelně mohl spojit obě zdánlivě nesmiřitelné skupiny obyvatel: Jiří Dienstbier.

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jan-stern.php?itemid=18954


Opozice prostor v obecních zpravodajích ignoruje (Nepodepsáno, ale zajímavé) - NEMAŽU admin - 28.1.2013

Proč je opozice v Boskovicích tak slabá? Proč s občany nediskutuje? Proč neřeší problémy obyčejných lidí?
„Prostor samozřejmě mají, ale nevyužívají jej. Za celý loňský rok se takto objevil jen jediný text. Přitom nemusí mít strach z cenzury, redakční rada by nepovolila vydání pouze urážlivých nebo jinak nevhodných textů," připomněl Parma.

http://blanensky.denik.cz/zpravy_region/opozice-prostor-v-obecnich-zpravodajich-ignoruje-20130126.html


J.S. - 27.1.2013

Jací opravdu byli a jsou, se ukazuje při projevech sympatizantů poraženého prezidentského kandidáta. Opravdu se projevují jako tolerantní demokraté a vzdělanci?
Zatím se to - s přihlédnutím ke komentářům v mediích a k debatám na sociálních sítích - opravdu tak nejeví.
Spíše lze pozorovat skuhrání ukřivděných chlapečků, kteří se navzájem dlouho ujišťovali jak jsou skvělí, silní a báječní, než přišli kluci z vedlejší vesnice a nabančili jim. A tak se alespoň navzájem utěšují, že kdyby se bojovalo podle jejich pravidel a na jejich humnech, byli by skvělí a vyhráli by. A navíc, co je to za vítězství, když ti hoši od vedle mluví jiným dialektem, vrtají se v nose a neumějí se tak svěle plácat po zádech jako oni? A ani ti burani z okolních vesnic jim nepřišli na pomoc!
Opravdových osobností, kteří jsou nad věcí, je mezi nimi vidět velmi, velice, převelice poskrovnu!
Ostatním se hroutí svět: ne ten skutečný, ale ten převážně v Praze vysněný a mediálními spanilými jízdami šířený.


JUDr.Milan Kolínský, předseda MO ČSSD - 27.1.2013

Je po volbách a patří se poděkovat všem občanům Boskovic a přidružených obcí, kteří k volbám přišli. Účast v 1.kole 62,97% i ve 2.kole 62,28% svědčí o tom, že lidem přece jen nejsou věci veřejné tak lhostejné, jak by se zdálo z místní komunální politiky.
Vítězství Miloše Zemana v Boskovicích je přesvědčivé, získal 63,72% hlasů voličů.
Protože jsem v prvním kole volil kandidáta ČSSD a ve druhém kole Zemana, jsem spokojený. Nebudu předjímat, jakým prezidentem Miloš Zeman bude. To se uvidí a já věřím,že levicové voliče nezklame.


Josef B A Š N Ý - o přehnaných emocích 07:07 - 27.1.2013

Dobré ráno. Slušelo by se zareagovat poněkud rasantněji, ale nechci dráždit ty, co jsou nyní v euforii nad vítězstvím "pro levicového kandidáta." Já coby sociálně demokraticky smýšlející volič rozhodně v euforii nejsem, a z téhož důvodu bych nemohl být ani v případě vítězství šlechtice. Pouze toto pseudo vítězství levice, mne ponechává chladným a hodně skeptickým.

Že jsem všudypřítomný, mne až démonizuje. Tato a podobné lichotky potěší, protože vím, že vychází z jistých mi srozumitelných souvislostí, než z mých nadpřirozených schopností a tak se povznáším na tyto a podobné příměry a invektivy. K těmto se ale rozhodně a srozumitelně vyjádřím tam, kde se k nim vyjádřit sluší a patří, což rozhodně nejsou tyto pro občanské stránky.

Nestydím se za svůj názor, že finalisté prezidentské volby svědčí spíš o politické vyprázdněnosti české společnosti, než o její politické vyspělosti. Čas ukáže, kdo se mýlil, nebo zase opakovaně planě věřil. I v případě Klauze, se euforie politicky naivní většiny české společnosti změnila v ruiny pohrdání téže většiny, s touto více než nešťastnou volbou české hlavy státu.


Jaroslav Dvořáček - 26.1.2013

Vážený pane Leopolde,


Zdaleka nejsem sám, kdo vysoce oceňuje úroveň příspěvků, kterými obohacujete diskusi na těchto stránkách.Musím přiznat, že diskuse na téma prezidentské volby byla poněkud "neučesaná".Zároveň je však je nutné říci, že kromě všudypřítomného pana Bašného se jí zúčastnili pouze dva sociální demokraté.Dodávám bohužel. Pasivita našich členů je ovšem jiné téma. Pan Bašný ovšem zdaleka nereprezentuje většinové názory našich členů. Jak řekl před časem přítel Škromach: "Každá strana má svého Kalouska".Všechny ostatní příspěvky byly podle mne cílené útoky pravicových aktivistů. Zároveň jsem hluboce přesvědčen, že otevřená diskuze je naprosto nezbytná a užitečná, byť zobrazuje realitu poněkud "syrově". Připomínám, že díky této diskusi se podařilo zabránit některým největším úletům současného vedení města, přestože z opoziční pozice nemáme žádnou výkonnou pravomoc. Například budování obludária v areálu Western parku. Vzpomínáte? Zároveň Vás mohu ujistit, že Váš názor na to jak působíme na veřejnost bereme vážně, a budeme se jím zabývat. Sám budu na příští schůzi některé změny navrhovat. A na závěr jedno velmi pozitivní zjištění: Pravicovým aktivistům se sice podařilo překřičet nás, ale nepřekřičeli českou veřejnost, přestože jim k tomu sloužili veškeré sdělovací prostředky.
Česká společnost se emancipuje. A to je velmi optimistické, nemyslíte?


S pozdravem
Jaroslav Dvořáček


Leopold Němec - 25.1.2013

Pane Dvořáček, velmi přesně jste pojmenoval v první části svého příspěvku stav věcí. Já jen dodávám, že je smutné se dívat (vlastně číst), jak před zraky veřejnosti boskovická ČSSD požírá sama sebe. A političtí rivalové se náramně baví. Zdá se, že demokracie projevu a politická naivita se zde zasnoubily.

Již jsem svého volebního práva využil. Z ohlasů před volební místností to skoro vypadá jako televizní tipovací soutěž. Hádám vysokou volební účast.


Jaroslav Dvořáček - 25.1.2013

Tak to vypadá, že nás pravicoví fanatici překřičí dokonce i na vlastních internetových stránkách.Na demagogii,pomluvy a urážky namířené na levicového kandidáta téměř nikdo nereaguje. Téměř to vypadá, že je nám lhostejné, kdo bude naším prezidentem příštích pět let.
Tak jenom upozorňuji, že je velice naivní domnívat se, že je možné vytvořit z České republiky prosperující společnost spokojených lidí, budeme-li si volit do čela osoby které se v současnosti aktivně podílejí na její bezprecedentní devastaci.
Zvažme proto, zda není přece jen lepší, přes všechny pomluvy a nenávistné útoky na jeho osobu volit toho, kdo v minulosti prokázal, že umí k prosperitě společnost vést.Děkuji a přeji šťastnou ruku při volbě prezidenta.


Matěj Hollan - 25.1.2013

Stručné vyhodnocení voleb:

- Morálním vítězem se stává Jiří Dienstbier, kterému evidentně nejde o "koryta" a funkce v ČSSD, protože od své nevýhry v prvním kole 14 dní konzistentně šije do Zemana a vyzývá k jeho nevolení, navzdory své straně.

- Na opačné straně se ocitá Prezidentka Táňa Fischerová zejména za to, že ač ihned po prvním kole vyjadřovala neskrývanou radost nad postupem Schwarzenberga do druhého kola, přímo do kamer České televize, tak o několik dní později popřela, že by to kdy to řekla, takže klesla na úroveň permanentně lhajícího Zemana, a Vladimír Franz prezidentem, který podpořil Zemana, čímž popřel veškeré svoje předcházející politické aktivity. Jana Želé Fischera nekomentuju, tam jsem to čekal už od začátku.

- Vyhraje-li Miloš Kdyžmluvívímtaklžu Zeman, bude to pro mne signálem, že české veřejnosti jsou bližší komunistické "jistoty", než demokracie, proti které (svoboda slova, politická opozice, zastrašování policie) Zeman vždy bojoval, a na kterou zaútočil v posledních 14 dní bezprecedentně odpornou lživou a nacionalistickou kampaní, o čemž taky svědčí, že ho podpořil jak Vandas tak Štěpán. Lidi, kteří po tom všem Zemana zvolí, nepovažuji za demokraty a potencionálně se jich bojím, protože ukazují, že nemají vlastně žádné hranice. Toto konstatování nemyslím ani nijak zle, vlastně jde pochopit, že pro mnoho lidí jsou sociální jistoty přednější než prostředky, jakým je moci dosaženo - ale smutno by mi z toho bylo. Tohle není cesta, jak se postupně stát svobodnou a šťastnou společností.

- Co mě mrzelo dost, je zesměšňování proschwarzenbergovské "kulturní fronty", kde ale byli lidi zprava doleva. Ti, kdo se pohoršovali nad konáním těch, kteří se semkli za KS proti Zemanovi, si neuvědomují, že totožné by to bylo, když by proti Zemanovi stál Dienstbier. Proč? Protože Zeman. Někdy sou věci strašně jednoduchý.

Pocit z druhého kola je hodně špatný, ať to dopadne jakkoliv. Takhle nee.


Karel Hvížďala - 25.1.2013

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2815042

lež kandidáta na prezidenta


Ivan Hoffman - 25.1.2013

Dobrá volba

Atmosféra, ve které proběhne druhé kolo prezidentské volby, je nebývale vzrušená. Je to určitě i kvůli dvěma gentlemanům, kteří postoupili z kola prvního, ale hlavním důvodem jsme my, občané. O výsledek se živě zajímáme a o kandidátech hodně diskutujeme proto, že rozhodnutí je na nás.

Prezident nám nebude zvolen, zvolíme si ho. Premiérová přímá volba přináší samozřejmě různá překvapení, otazníky či pochybnosti, ale rozruch, který vyvolala, je sám o sobě důkazem, že nejsme apatičtí k tomu, co se ve společnosti děje.

To, jak se volí je určitě důležitější, než kdo bude zvolen. Ukazuje se, že přímá demokracie může vzkřísit zájem o politiku. Už nyní je z prezidentské volby zřejmé, že bude-li možné přímo volit i poslance, senátory a krajské zastupitele, zájem voličů bude silnější, než když jsou omezeni na výběr z politických stran a tím pádem musí akceptovat stranické kandidátky. První kolo prezidentské volby naznačilo, že podpora politické strany je kandidátovi málo platná, voliče že více zajímá jeho vystupování, názory, pověst a také jeho šance uspět. Příště budeme zkušenější, ale napoprvé to vůbec není špatné. Nakonec je i legrace!

Že má přímá demokracie i svá negativa se ví. Dokonce je dobře možné, že když se pozitivní impulz přímé demokracie vyčerpá, vrátí se společnost k modelu demokracie parlamentní. Nyní jsme ovšem v situaci, kdy s nepřímo volenými reprezentacemi máme jednoznačně tragickou zkušenost. Říká-li se, že národ má vládu, jakou si zaslouží, pak je nezbytné, aby se v prostředí přímé demokracie volič kultivoval tím, že na sebe bere větší odpovědnost. Teď se má situace tak, že je to vláda, co má občany, jaké si zaslouží. Naštvané.

http://www.denik.cz/galerie/hoffman-130125-dobra-volba.html?mm=4250586


Vladimír Jakubec - 24.1.2013

Pane Kolínský, (Vy si snad děláte srandu)...

zkuste "LAMPÁRNU", pan tajemník může být na "dovolené" ...

http://boskovice.cz/index.php?mid=2

A zkuste JASNOU SVOBODNOU VOLBU ZE DVOU ZEL:

http://www.youtube.com/watch?v=eW9uOwIA6Sk

:o) a jinak vše dobré
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=4509726261071&set=a.1269271211720.2036309.1228026065&type=1&theater


JUDr.Milan Kolínský, zastupitel města za ČSSD - 24.1.2013

Pokud jde o volby prezidenta, mám jasno. Přál jsem si přímou volbu, je tedy mojí poviností se zúčastnit i druhého kola. Jiná věc je, koho budu volit, nebo jestli odevzdám jenom prázdnou obálku.

Ale dost voleb.
Musel jsem učinit dotaz na pana tajemníka mětského úřadu.
Ještě dnes totiž nejsou na webových stránkách města Boskovice zveřejněny termíny jednání rady a zastupitelstva města v I.pololetí r.2013. Ani žádný zápis z rady města v roce 2013 jsem jako zastupitel města neobdržel. Že by se rada města od 10.12.2012 nesešla?


kníže Rohan - 24.1.2013

Jste-li nerozhodnutí, nevolte podle kandidáta. Pozorně se nejdříve podívejte, kdo kterého kandidáta podporuje. Potom si řekněte kam patříte a kdo jste vy. Třeba jestli jste chudý herec nebo prachatý živnostník a podobně. Podle toho se rozhodněte.


Josef B A Š N Ý - menší zlo - 24.1.2013

Volba presidenta v druhém kole je stav, který si jednoznačně vytvořili voliči v této zemi sami podle toho, jak uvažují, popřípadě jak se ve svém uvažování nechají ovlivnit, lépe řečeno zmanipulovat. Tento stav plně odpovídá mentalitě a politické vyspělosti české voličské veřejnosti. Na tomto stavu je přitom zarážející, že se velmi často vyskytuje názor o volbě menšího zla. Voličská veřejnost byla hladová po přímé volbě presidenta, a sama sobě navařila do druhého kola memu, které obrazně řečeno je v jednom případě je zkažené nekalými politickými praktikami, a v tom druhém případě otrávené obecnou nevolí k aristokratické minulosti. Tím nezbývá těm, co půjdou volit pod dojmem menšího zla, aby si v hladu po volbě zvolili mezi zkaženým a otráveným. Já za takové menu děkuji, a ať si se s prominutím vyžerou ti, co si je navařili.


Jiřina Bohdalová - 24.1.2013

Hele lidi...
Změnila jsem názor !!!
http://www.volimkarla.cz/


Dr,¨. Jiří Grygar, astronom a astrofyzik - 24.1.2013

Budu volit Karla Schwarzenberga, jenž pokračuje velmi zdatně v tradici svých předků, kteří byli českými vlastenci. Sám se během období čtyřicetileté komunistické poroby velmi zasloužil o podporu českého exilu v době, kdy jsme se stali prakticky nesvéprávnou sovětskou kolonii. Jeho angažmá po převratu ve prospěch obnovy demokratických tradic českého národa i mezinárodního postavení České republiky považuji rovněž za příkladné. Navíc má báječný smysl pro humor. Nebudu volit Miloše Zemana zejména kvůli neprůhlednosti jeho sponsorské podpory a žádosti, aby ho v prezidentské volbě podpořili komunisté, jakož i pro jeho dřívější škodlivé působení ve vrcholné české politice a trapné bonmoty na úrovni 4. cennové skupiny.


Jan Macháček - 24.1.2013

Napsal mi jeden čtenář a poprosil o vyjádření se k názorům kamaráda, který se chystá volit Miloše Zemana.:

1) Zeman nikdy nic nevytuneloval, ve většině věcí měli prsty „modří ptáci“. Když se Zemana pokoušeli uplácet, tak prý radši klobásu s křenem než peníze.
2) D 47 byla schválena za 125 miliard, ne 200 miliard. Zakázka byla zrušena následnou vládou pana Špidly. Podobný, ale ještě větší tunel schválil Karel S. v církevních restitucích – to vám nevadí?
3) Systém i správní a dozorčí rady podniků především ovlivňovali „modří ptáci“ – aby zakryli průšvihy z před roku 1997. Je Zemanova chyba, že je neplácl přes prsty.
4) Opoziční smlouvě bylo prorokováno několik týdnů, ale vydržela celé volební období a díky ní mohl Zeman učinit naprosto závažné kroky, které vyvedly ČR z krize, která byla mnohem, mnohem horší než ta, co je teď.
5) Vznik opoziční smlouvy je především dílem ignorance pana Rumla, který Zemanovi odmítl jak premiérský post, tak většinu ve vládě. Proto nebyl premiérem ani Ruml, ani Lux.
6) Za poslední – jestli byla opoziční smlouva tak špatná, zlodějská apod. a vláda Zemana byla banda břídilů a tunelářů, jak je možné, že další volby vyhrála opět ČSSD? Pokud je dnešní vláda stejná (a zatím se tak chová), čeká ji zřejmě v roce 2014 drtivé vítězství.
7) Lukoil není ruská firma, stejně tak jako Škodovka není firma česká. A pokud se trochu pohybujete ve strojírenství, hned vám dojde, že Rusko je pro nás mnohem cennější trh než Německo, které se může díky krizi EU snadno dostat do problémů.

Dodatek: Kromě dokumentu Vládneme, nerušit, který nahlíží jen na pozadí opoziční smlouvy, je dobré si něco nastudovat o tehdejší ekonomické situaci, o krocích vlády a proč se jednalo o jednu z nejúspěšnějších vlád.
Jediná Zemanova chyba je, že pouze vedl vládu a věci kolem ní nechal na panu Šloufovi.Souhlasím s tím, že Miloš Zeman asi sám nikdy nic nevytuneloval, ostatně si myslím totéž o Václavu Klausovi. Nic takového však už nelze konstatovat o lidech kolem nich, jako je třeba právě Miroslav Šlouf. Oba dva – Klaus i Zeman – ovšem neváhají říci si lidem okolo, když něco potřebují. Potřeby Miloše Zemana se mohou jevit jako skromnější, ne vždy se však musí jednat o finanční plnění pro potřeby osobního komfortu, ale představme si to spíše jako mobilizaci zdrojů v boji o moc a zázemí v boji o moc.

Zeman zde zavedl systém jakoby skromného lidového politika, kolem kterého se pohybuje všehoschopný podržtaška pro špinavou práci. Roli Šloufa se v případě Mirka Topolánka naučil Marek Dalík.

Otázka také je, co je „tunelování“. Já jsem si to slovo spojoval především s tunelováním bank a investičních fondů po kuponové privatizaci a s bojem o ovládnutí podniků ze strany polostátních nezprivatizovaných bank v 90. letech. Na počátku oposmlouvy už bylo do značné míry „vytunelováno“, ještě však probíhalo rozkrádání ve velkých bankách (IPB, Komerční banka apod.).

Opoziční smlouva však zrodila nový model ovládání státních a polostátních podniků (Telecom, ČEZ, Unipetrol apod.) a bank na základě politického klíče a rozdělování postů mezi dvě velké politické strany. Představitelé obou velkých politických stran bez rozdílu prováděli mnohdy vůči podnikům obyčejný racketeering a brali si odsud tučné odměny a patrně i prostředky pro financování politických stran.

Například v České konsolidační agentuře, která likvidovala špatné pohledávky zkrachovalých bank, zůstal fungovat systém opoziční smlouvy (přímá kontrola poslanci obou stran) ještě šest let po jejím skončení.

Zemanova vláda měla ale bezpočet finančních skandálů (ať už jim říkáme tunelování či pokus o tunelování či nikoli): ruský dluh, Český dům, D 47.

Pravdou je, že Miloš Zeman v této zemi ukončil bankovní socialismus a prodal banky do rukou zkušených zahraničních bank, a ukončil tak nadvládu politiků nad tím, kdo dostane a nedostane úvěr. Učinil tak navzdory opozičněsmluvním dohodám s ODS, která podporovala českou privatizační cestu. Toto spolu se sice pozdním, ale rázným zásahem v IPB a s otevřením se země zahraničním investorům považuji v zásadě za hlavní pozitivum Zemanovy vlády.

Na druhou stranu by banky patrně musel privatizovat každý premiér, protože jinak by stát zbankrotoval.

Je pravdou, že vláda ČSSD vyvedla zemi z hospodářské krize, nezapomínejme však, že také existuje něco jako hospodářský cyklus.Je pravdou, že Zeman jednal o koalici s Unií svobody a lidovci, a je pravda, že se neshodli. Těžko si ale představit, že by vážně nabídl premiérský post Janu Rumlovi. Otázka je, jak vážná byla celá tato koaliční nabídka, protože už před volbami chodili různí lidé z ODS po Praze (Václav Benda apod.) a upozorňovali, že opoziční smlouva vznikne.

Lukoil samozřejmě je ruská firma s úzkými vazbami na Kreml, Německo samozřejmě zůstane naším hlavním obchodním partnerem, podíl Ruska na našem exportu je oproti naší provázanosti s Německem stále de facto směšný.

Jakkoli lze mít různé názory na církevní restituce, spláchnout je slovem „tunel“ bych se opravdu neodvážil. Možná je docela dobré si dopodrobna prostudovat, o co jde.

Pravé důvody, proč by Zeman neměl být prezident, jsou však v jeho osobnosti. Zeman je samolibý, egocentrický a pomstychtivý a na svůj věk osobnostně zcela nevyzrálý člověk. Když si uděláte slovní rozbor jeho projevů, hemží se to v nich výrazy jako zrádce, krysa, idiot a blbec. Za svou slabinu prý považuje fakt, že je „příliš důvěřivý“, což je v jiném kabátě totéž jako proliferace slov jako pomsta, zrada apod. Jde skutečně především o politickou kulturu, osobní vlastnosti a vkus. Zeman se obklopuje lidmi, kteří vás klidně zkusí nechat zlikvidovat, jak by mohla vyprávět novinářka Sabina Slonková. Stačí si vzpomenout na kauzu Olovo, na případ Štiřín apod.

Na druhém místě jsou jeho ruské vazby. Ty vytrvale budoval už prezident Klaus, a proto bude dobré, když nová hlava státu bude orientována prozápadněji.


Erik Tabery - 23.1.2013

Souhlasím s tím, co tu píši mnozí. Veselovský dnes zvládl nejlepší debatu ze všech.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jTMxKUYrgJ4#!

"o))


Tomáš Vandas - 23.1.2013

http://www.denik.cz/z_domova/zemana-podporuji-levicovi-komuniste-i-pravicovy-vandas-20130123.html

chce tady někdo říct - že Deník je bulvár ???


Zdeněk Tůma - 23.1.2013

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tWSwIibD2xY


Jan Sedlák - 23.1.2013

Volba prezidenta? Proč tolik rozruchu? Vždyť je to tak jednoduché:
1) - Komu se líbí a schvaluje to, co nynější vláda dělá, nechť volí spoluodpovědného místopředsedu vlády a současně předsedu TOP 09 Karla Schwarzenberga, i s jeho politickými názory a zodpovědností. Tím dává zřetelně najevo, že současnou vládu podporuje.
2) - Komu se nelíbí a neschvaluje to, co nynější vláda dělá, má na výběr pouze dvě možnosti. Buď bude volit Miloše Zemana, i s jeho chybami, nebo nebude volit vůbec, a tím zřejmě přispěje pro bod 1).

Každý má možnost si vybrat, co je mu bližší! Je to Váš svobodný výběr! Nelze se vymlouvat na cokoliv! Kdo nejde k volbám, zbavuje se dobrovolně možnosti něco ovlivnit.

NIKDO NENÍ DOKONALÝ! (Ani voliči.)

(Připouštím však ještě jednu možnou variantu. Někdo se nechá zblbnout a bude volit v rozporu se svým názorem.)


Jan Urban - 23.1.2013

Voličům Miloše Zemana:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=d8vBxipvcvU


Václav Černohradský: Volíme menší zlo - 23.1.2013

Nechceme volit "dějiny" starých a současných papalášů:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10123147075-vladneme-nerusit/407235100021003/


Václav Bělohradský: Podzámčí volí pankáče ze zámku - 22.1.2013

Václav Bělohradský: Podzámčí volí pankáče ze zámku

Je nebezpečně snadné vytvořit v Česku simulakrum – to je hrozivé poselství přímé volby prezidenta. Pro mediální konstrukt Schwarzenberg, vyrobený naší „kulturní frontou“ a naservírovaný publiku a mládeži s využitím formálních prostředků anarchistické a punkové subkultury, použil ten výraz poprvé Jan Čulík v Britských listech.
Slovem simulakrum se označuje obraz, který skutečnost nezobrazuje, ale nahrazuje a snadno může být proměněn ve fetiš. „Je zde vyprázdněn komunikační kód celé subkultury a absurdně zneužit pro pravý opak toho, co kdysi symbolizoval… je ukraden přesně tím, co tak bytostně nenáviděl a proti čemu revoltoval – (establishmentem),“ dodává Dominik Forman.
Přímá volba prezidenta byla od počátku vějička, nabízená pod heslem: Na stranickou politiku rozhořčený lid si chce sám zvolit svého prezidenta. Byl to fetiš, který měl lidi smířit s úpadkem demokracie pod vládou „rozpočtové zodpovědnosti“.
O vznikání a zanikání kolektivních fetišů v politických dějinách moderního českého národa jsem už mnohokrát psal. Fetiš je ztělesněná lež, ke které se lze přimknout, abychom vytěsnili nesnesitelnou pravdu.
Tak například po roce 1918 se Karel Čapek a jiní upřímní demokraté fetišistickým heslem My máme Masaryka! snažili vytěsnit nesnesitelnou pravdu o malé legitimnosti státu neexistujícího „československého“ národa a také o neschopnosti parlamentu změnit strukturu státu tak, aby byl státem Němců, Čechů, Slováků i Maďarů; během Pražského jara fungovala jako fetiš slabá demokracie První republiky; dnes nás fetiš Jan Palach má smířit s nesnesitelnou lehkostí normalizace a fetiš Mašíni zase s tím, že československá demokracie se v roce 1948 rozplynula jako sníh na jarním slunci a velká část „demokratické kulturní obce“ se začala věnovat oblíbenému národnímu sportu – běhu na pomoc vítězi.
Církevní a státní pohřeb udělal například z Václava Havla, kritika civilizace samopohybu a aktivního ekumenika až náboženského pankáče, fetiš, jehož uctívání by nás mělo smířit s rostoucí klerikalizací a oligarchizací společnosti a státu.
Proliferace fetišů v českých dějinách souvisí s „nesamozřejmostí národa“, o níž nedávno psal Jiří Pehe v Salonu Práva. Jen málo národů zakusilo tak obrovskou distanci mezi tím, co historie nabízela a co obrozující se národ od ní potřeboval, jako Češi.
Naše národní obrození pracovalo se simulakry a fetiši v míře výjimečné, připomeňme si jen klíčovou roli fetiše husitství, jehož uctívání mělo kompenzovat „neozbrojený“ způsob, kterým národ usiloval o svou samostatnost. Nevděčným až nebezpečným úkolem kritického českého intelektuála bylo nějak tu distanci zmenšovat, donucovat společnost přijmout větší porci reality, aniž by se národ vylekal, že vlastně nemá proč se obrozovat.

* * * Rozlišme mezi logikou zobrazení a logikou simulakra. Zobrazení odkazuje na něco za obrazem, za co musí být zobrazující odpovědný, obyčejně tomu říkáme realita. Jedná se ale pouze o naši zkušenost, k níž každý obraz nastoluje znepokojující vztah, děláme si jej přece proto, abychom čelili nebezpečí, že nerozeznáme, co je v našich zkušenostech důležité, že neporozumíme rozporům mezi zkušenostmi vlastními a zkušenostmi druhých lidí a nebudeme umět vřadit své zkušenosti do dějin našeho společného světa.
Logika simulakra naproti tomu nezobrazuje naše zkušenosti, nahrazuje je, a nabízí nám tak možnost uniknout před vždy zraňujícími (někdy nesnesitelnými) rozpory reality přimknutím se k fetiši. Kampaň Volte Karla! je typickou ukázkou logiky simulakra, kulturní fronta tu nadbíhá českému mýtotvornému libidu a traumatizovanému kolektivnímu podvědomí.
Fetišistická logika, všudypřítomná v politických dějinách moderního českého národa, se v kampani Schwarzenberg for president ukazuje v celé své nebezpečné energii. Naše „kulturní (a zčásti i akademická) fronta“ volí „knížete Karla“, jehož mediální simulakrum nemá nic společného s působením Karla Schwarzenberga v českém politickém systému. Funguje jako fetiš, ve kterém působí podvědomé motivy z oblíbených českých pohádkových idyl o dobrých „knížecích jasnostech“, přimknutím se k němu lze slastně popřít rušivou politickou realitu.
Obraz Karla Schwarzenberga v nedávných politických dějinách je obecně známý. Po krátké spolupráci se Stranou zelených založil s Miroslavem Kalouskem TOP 09 – už název té strany je simulakrum, slova „tradice, odpovědnost, prosperita“ jsou dokonale vyprázdněná, kdo a komu například je odpovědný za současnou krizi finančního systému?
Bankéři občanům poškozeného státu anebo celému lidstvu, jak by vyžadovala globalizace? Anebo té „vyšší instanci“, kterou Václav Havel neuměl pojmenovat, ale kterou ctil svým životem? Úspěch této groteskní mediální směsky hesel především u umělců a mladých voličů ukázal, že česká společnost má snížený práh vnímavosti k simulakrům a fetišům. Proti politice této vlády se protestovalo po větší část minulých dvou let, dokonce se na Václavské náměstí přes nepřátelství médií sešlo sto tisíc lidí. Pokusila se také o reformu školství, ta zatím neprošla, v omezené míře prosadila druhý penzijní pilíř, jejím největším úspěchem byly církevní restituce. Slovo restituce, invokující nápravu křivd, je tu jen fetišem, který nás má smířit s politikou postupné klerikalizace státu.
Považuji pak poslední dva ministry kultury vybrané TOP 09 za nejhorší v polistopadové éře, jejich jmenování je pro mě příznakem přezíravého postoje ke kultuře, typického pro tuto vládu. V obraze (ne simulakru) Karla Schwarzenberga nelze zodpovědnost za tuto antikulturní politiku škrtnout, přesto ale kulturní fronta „olizuje nohu, která ji kopla“.
Není to typické pro politický aktivismus české kulturní fronty v nedlouhých dějinách české demokracie? Neudělali takový konstrukt nakonec i z Havla? Nahradit obraz simulakrem a ten pak povýšit na fetiš zakrývající zraňující realitu a získat pro něj konsenzus – to je politický aktivismus naší kulturní fronty. Nemá ale umění simulakra bořit?

* * *

Fetiše patří ke struktuře lidské existence, nikdo se bez nich neobejde, ani národy, ani jednotlivci. V českém kontextu ale fetišistická logika už ohrožuje veřejný prostor v jeho základní funkci, kterou je demystifikace, odhalování simulaker a obrana zkušenosti. Snadnost, s níž bylo simulakrum Schwarzenberg zkonstruováno a proměněno ve fetiš, je varující. A varující je také spontánní participace významné části „kulturní obce“ na této akci. Jiří David napsal, že volební kampaň K. S. mu byla „znechucena stupidním zneužitím grafiky prvního alba Sex Pistols, v pravý opak toho, co tehdy symbolizovalo, tedy revoltu vůči establishmentu, britské královně a obecně k vládním garniturám“, a že odmítá „zapomenout na poslední neschopné ministry kultury, zradu Strany zelených, kauzu Čunek … (a na to, že) je vše …poppolitický kýč“. Aktivismus kulturní fronty je v tomto ohledu neetický.
Jaký je hlubinný motiv úspěchu simulakra Schwarzenberg v českém veřejném prostoru? Myslím, že volič musí volit mezi obrazem zraňující reality a útěšným simulakrem. Miloš Zeman je kus naší zraňující historie, víme o jeho zásluhách i deficitech, mně například se nelíbí jeho postoj k Temelínu, fixace na ekonomický růst pomocí investičních pobídek a následné podcenění ochrany životního prostředí, bagatelizace důsledků opoziční smlouvy a mnoho dalšího. Vím ale také, že jeho vláda byla úspěšná, že zachránila a privatizovala hroutící se banky, hájila sociální stát atd.
Stejně jako Václav Klaus je Miloš Zeman kusem naší společné historie, není to simulakrum. Naopak simulakrum Schwarzenberg je totálně podřízeno logice fetiše, přimknutím se k němu odmítáme realitu, totiž jeho stranickou politickou angažovanost, která by měla být rozhodujícím argumentem pro či proti.
Politické dějiny Čechů jsou neúspěšné, to je realita, za necelé století jsme měli osm států, jestli dobře počítám. Volit „pana knížete“ je symbolická negace našich dějin, které se nám moc nepovedly, jsme z nich unaveni, jsme v pokušení zvolit si (alespoň na chvilku) snění o tom, že jsme ještě poddanými a píšeme ponížené supliky dobrému pánu. V politice ale platí neúprosně tato zásada: i mizerná realita je lepší než krásný únik před ní.

* * *

Shrňme naši úvahu. Z kampaně Schwarzenberg for president dělá simulakrum pečlivé vyškrtnutí toho, že je stranickým kandidátem, předsedou TOP 09, že jeho zvolení je referendem o politice této vlády. Mediální negace této reality je postavena na hesle: „V prezidentské volbě nejde o překonaný šibolet pravice–levice, ale o osobnosti.“
Je to vrchol simulakrové logiky – církevní restituce, privatizace školství, penzijní reforma jsou jasné příklady pravicové politiky. Osobnost je v komplexní postprůmyslové společnosti, v níž roste podíl specializovaného vzdělání na tvorbě zákonů, pouhý fetiš, alespoň v mírových poměrech. V politice si konkuruje pravice a levice, kdo to popírá, konstruuje simulakra, ne obraz reality.
Je vždy lepší volit obraz reality, jakkoli zraňující a rozporné, než simulakrum, které nám ji milosrdně překrývá, neříká se nadarmo „krutá pravda, luzný klam“. Fetiš se ale vždy nakonec rozplyne a zbude po něm jen stud.
Volit Zemana znamená přijmout naše dějiny a být na ně rozhořčen; volit pana knížete, zkonstruovaného „kulturní frontou“, znamená naše dějiny nahradit simulakrem a mít z toho slast fetišisty.


Jan Fischer - 22.1.2013

VRCHOL DEFORMACE ČESKÉ "DEMOKRACIE"
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ayDCqhec_yI#!

Vyšší forma Želé: Sliz!
http://www.reflex.cz/clanek/nazory/49268/vyssi-forma-zele-sliz.html


vladimír jakubec - ANO MÁ TO SMYSL - 21.1.2013

TATO VOLBA NEBUDE O PRAVICI NEBO LEVICI, ALE O VKUSU

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=A15_m9oTLE4

OBČANSKÁ SPOLEČNOST SE PROBOUZÍ - SDÍLEJTE


Josef B A Š N Ý - odpověď na příspěvek a výzvu v něm od pana Leopolda Němce - 21.1.2013

L.N.) Volič není vůl, není třeba se vztekat.

J.B./ Souhlas, že volič, který se řídí jen svou vlastní vůlí, a nenechá se ovlivnit vůlí zvůle ne kandidátů, není vůl. O vzteku nemám potuchy!

L.N.) Nemohu nereagovat na poslední příspěvek Josefa Bašného, a to z těchto důvodů:

1 L.N.)V prvním kole volilo 61,31% voličů, to je víc jak tři pětiny oprávněných. Ti co k volbám nepřišli, de facto přenechali svůj mandát těm, co přišli. Ani nelze a priori usuzovat, že budoucí vítěz je pro nevoliče nechtěný.
1 J.B./ Z účasti 6I,31% a vlastního výsledku lze a priori vyvodit následující fakta:
1. Zeman 24,21 % – odmítlo jej volit 75,79 %
2. Swarzenbergr 23,40 % – odmítlo jej volit 76,60 %
3. Fischer 16,35 % – odmítlo jej volit 83,65 %
4. Diensbier 16,12 % – odmítlo jej volit 83,88 %
5. Zbylých pět kandidátů odmítlo volit více jak 90 % voličů

2 L.N.) Podle úvahy Josefa Bašného tento výsledek naopak ukázal, jak moc jsou nechtění ti kandidáti, kteří nepostoupili do druhého kola. Například Fischer a Dienstbier byli nechtění téměř shodně 84% těch, co v 1. kole přišli volit. To znamená, že každého z nich nechtělo přibližně 4 300 000 voličů, kteří volili někoho jiného. A to je skoro půl národa!
2 J.B./ Na počet hlasů to odmítnutí tedy činí z 5 143 347 voličů, co volili + z celkem cca 8, 500 000 registrovaných voličů.
1. Zeman 3 888 000 + 3 300 000 co nepřišli k volbám
2. Svarzenbergr 3 940 000 + 3 300 000 co nepřišli k volbám
3. Fischer 4 300 000 + 3 300 000 co nepřišli k volbám
4. Diensbier 4 320 000 + 3 300 000 co nepřišli k volbám
To znamená, že uvedení nedostali hlasy v rozpětí cca. od 7 000 000 do 7 400 000 národa s právem volit!!!

3 L.N.) Říkat, že většina voličů bude ve druhém kole volit jenom proto, že nechtěli, aby se prezidentem stal jeho protikandidát je blbost. Vždycky zůstanou dva kandidáti, jen dvě možnosti, i kdyby to byli třeba Hašek se Sobotkou, Grebeníček s Filipem, nebo anděl s čertem. A to i tehdy, když ještě kandidovalo sedm trpaslíků a Sněhurku nepřipustili. Zkrátka je to soutěž, pravidla jsou známa předem a soutěžící také.
3 J.B./ Nepovažuji s tvrzení o „volbě z trucu“ za nic jiného než odhad, protože účast v druhém kole bude, asi podstatně nižší a propagandistická hesla, jako je „ volte menší zlo,“ na voliče určitě zafunguje. V sousedním Rakousku tomu říkají „ syndrom šedé masy,“ a mají to řádně ověřeno z mnoha voleb v souvislosti s pravicovým extrémistou Jorgem Heidrem a jednáním jeho volebních odpůrců, že to spolehlivě funguje.

4 L.N.) Před prvním kolem všichni kandidáti „volali a vyzývali“ k hojné účasti a splnění občanské povinnosti. Ale po oznámení výsledků minimálně tři z nich (Fischerová, Dienstbier a Bobošíková) prohlásili, že v druhém kole volit nepůjdou. Uražená ješitnost, těžko skrývaná zlost a jimi vzývaná občanská povinnost v pr..
4 J. B./ K výrokům jiných nemám potřebu se vyjadřovat

5 L.N.) Tvrdit, že jednoduchou matematikou vychází, že nový prezident bude mít skutečnou podporu maximálně šest až sedm procent obyvatel této země, je i jednoduchou matematikou úplný nesmysl. Šest procent z 10 500 000 obyvatel je 630 000 a již v 1. kole dostali Zeman se Schwarzenbergem dohromady téměř 2,5 miliónu hlasů. Přičteme-li k tomu hlasy poražených, tak v prvním kole bylo odevzdáno 5 143 966 hlasů.
5 J.B./ Souhlas, ale platí to pro účast 61 % pokud přijde k volbám v druhém kole cca. 40 % voličů a vítěz skončí na hranici 55% tak to je předpoklad poměrně reálný. No ono se za týden uvidí!

6 L.N.) Průzkumy ukazují, že účast v 2 kole bude asi 62%, ( nikoliv 40%, jak prognostikuje Josef Bašný), tedy cca stejná, jako v kole prvním. To znamená, že vítěz bude mít přímou podporu víc jak 2,5 milionu voličů. Ovšem to automaticky neznamená, že „neúspěšní voliči“ jako jeden muž nebudou podporovat vítěze - svého prezidenta, a vyhlásí mu válku. Ale někdo to tak možná cítí a vidí. Takový národ by ale neměl nikdy volit jakéhokoliv prezidenta.
6 J.B./ Rád bych té účasti věřil a pokud bude tak vysoká, tak jsem se zmýlil, a v samé podstatě je to jedno. Kdyby vítěz obhájil výsledek z prvního kola, tak se dostane na podporu kolem 15 % z voličské veřejnosti a na 12 % z občanské veřejnosti. Ani to není nějaká hitparáda.

7 L.N.) Nelze tedy tvrdit, že nový prezident se stane pro skoro čtyři pětiny voličů nechtěným. Ti co nejdou volit, tak buďto jim je to jedno (nikoliv tedy, že je pro ně nechtěným), nebo s tím souhlasí a zbytek nesouhlasí. Místo nesouhlasí je ale výstižnější napsat, že jsou nespokojeni, zklamáni a někteří třeba zděšeni.
7 J.B/ Statistika čísel není o pocitech, ale o výsledku. I za předpokladu účasti 60% vítěz získá něco kolem 2 500 000 hlasů z 8 500 000 možných, což samo o sobě znamená méně jak 1/3 a při účasti 40 % by to bylo cca. 1700 000, což je 1/5. Vše je odvislé od účasti, tak se nechejme překvapit.

8 L.N.) Nikdo by zde ale neměl osočovat voliče jednoho ani druhého finalisty ze žvanění a mlžení. Je to svobodná, demokratická a přímá volba, volí, kdo chce a nevolí kdo chce. A to (doufám) i přes stranická doporučení.
8 J.B./ Bohužel to, co se uvádí ve všech možných i nemožných názorech zapálených příznivců ne kandidátů té či oné strany, se mi to tak jeví, a tak jsem to tak pojmenoval. Kampaň mají vést výhradně kandidáti a mě se to jeví tak, že ji vede už skoro každý, kdo chce ovlivnit druhé, aby volili podle jeho představ, a to se mi sakra nelíbí, protože chci volit podle toho, čím mě přesvědčí sami kandidáti, nikoliv jejich přicmrndávači.

9 L.N.)/ Aby to bylo úplně jasné. Vyzývám Josefa Bašného aby uvedl, kdo by podle něj měl být prezidentem. Kdokoliv. Podle toho co napsal, nebude jeho typ ničím zatížen. Ani volebním systémem, ani bilboardy a průzkumy, ani mlžením nebo žvaněním, ani politickou praxí celých staletí. Bude to jen a jen jeho poctivá volba, kterou mu nikdo nemůže upřít.
9 J.B./ Prezidentem by měl být ten, který přesvědčí voliče, kteří půjdou volit právě jeho, protože je přesvědčil, a nikoli proto, že volí nepřesvědčeni jen z důvodu, že nechtějí, aby byl zvolen ten druhý. Mne z finalistů nepřesvědčil ani jeden, a pokud se to jednomu z nich do voleb ještě nepodaří, tak volit nebudu. A takový přístup při volbě prezidenta považuji sám k sobě za poctivý. Nepůjdu volit přeci jen proto, že budu naslouchat různým nezainteresovaným našeptávačům, kdo pro mne bude přijatelnějším, ze dvou doposud pro mne nepřijatelných.

L.N.)Prosím ale (jak nám vytýká), aby nehájil jen svůj osobní názor a nevnucoval ho ostatním podobně, jak to dělají nemravní politici dnešní doby.
J.B./Není třeba o nic prosit, protože v případě volby mne nevede názor, ale přesvědčení a intuice, které mám tam někde uvnitř, a nehodlám se zpronevěřit svému vlastnímu přesvědčení.

L.N. A mám zbožné přání nakonec. Uzákonit přímou volbu starostů.
Já také. Josef B A Š N Ý


Josef B A S N Ý - plním co si přál Milan - 20.1.2013

PŘÍKLAD 1: PĚKNĚ HUSTÉ VYMÝVÁNÍ MOZKŮ

MVDr. Josef Řihák (hejtmanrihak@gmail.com)

Zvážili jsme. Volme Miloše Zemana!
17. 1. 2013, 16:46:44
Komu: Josef.Basny@seznam.cz


Zvážili jsme – Miloš Zeman. Tečka!

Přítelkyně, příteli!
Jsou okamžiky, kdy se člověk musí rozhodnout. Jsou chvíle, kdy nestačí jen stát stranou, mlčet, uvažovat. Jsou dny, ve kterých není čas zvažovat všechna pro či proti. Z české historie víme, že jsou okamžiky pro rozhodnutí: zvažovali jsme i v letech 1938 či 1968. A jsme tam, kde jsme.
Ano, jsou to ty jedinečné a neopakovatelné minuty, hodiny, někdy týdny, kdy máme čas ukázat, co si opravdu myslíme, co je v nás.
Jsou události, u nichž musíme zapomenout na předchozí nesváry, neshody a hádky. Jsou to totiž příležitosti, kdy máme možnost za sebou nechat minulost a začít tvořit budoucnost. Máte-li příležitost, nezvažujete.
Česká strana sociálně demokratická je nejstarší českou politickou stranou. Vždy, když byla na kolenou, byla na kolenou i země, jejíž byla a je oporou. A vždy za to mohly vnitřní hádky a rozpory.
Máme možnost udělat za minulostí tlustou čáru. Máme v rukou volbu, která rozhodne, zda v čele země bude člověk, který s námi sdílí náš osud i názory.
Proto jsme my, sociální demokraté, v prezidentské volbě zvážili a říkáme jasně:

Volíme Miloše Zemana!
PS: Jen slabí se stydí za svoji volbu!
Pokud s touto výzvou souhlasíte, přidejte se, prosím, do skupiny Volíme Miloše Zemana na sociální síti Facebook a sdílejte mezi své přátele.

S pozdravem,
MVDr. Josef Řihák
hejtman Středočeského kraje

PhDr. Marek Semerád
náměstek hejtmana Středočeského kraje

MOJE ODPOVĚĎ NA VÝZVU

Vážený pane hejtmane,

jsem svéprávná a svobodně rozhodující se osoba, a proto si vyprošuji, aby mne kdokoli v souvislosti s volbou vyzýval způsobem, který považuji za dehonestující.

Pokud jste nabyl dojmu, že Vás cokoli opravňuje vyzývat členskou základnu, aby volila podle vašich představ, tak nato rychle zapomeňte!!! Já tohoto politika znám velmi dobře a mám s ním četné osobní zkušenosti, a NIKDO NEMÁ PRÁVO DIKTOVAT MI koho volit, i kdy mi zato nabídl milióny!!! Tečka!!! Doufám jen, když jste si dovolil mne osobně oslovit, že v sobě najdete i slušnost se mi omluvit zato, že se vměšujete do mého výsostného práva svobodné volby!!!

S POZDRAVEM VAŠÍ NESOUDNOSTÍ POBOUŘENÝ A ZNECHUCENÝ ČLEN ČSSD

Josef B A Š N Ý

PŘÍKLAD 2: ČLENKA ČSSD BLANSKO AKTIVISTICKY POSLALA TUTÉŽ VÝZVU S TÍM, ŽE PŘÍMO VYZÝVALA K VOLBĚ ZEMANA. MOJE ODPOVĚĎ BYLA NÁSLEDUJÍCÍ:


Josef Bašný (Josef.Basny@seznam.cz)
NEHORÁZNOST
18. 1. 2013, 14:00:50
Komu: lenkadvorakova@hotmail.com

LENKO PROMIŇTE,

ALE JÁ MÁM ZCELA ODLIŠNÝ NÁZOR, PROTOŽE ZEMANA OSOBNĚ ZNÁM A DOST TOHO VÍM O JEHO PRAPODIVNÉ POLITICE A ROZHODNĚ NEJSEM SÁM, KDO MÁ PODOBNÉ NÁZORY ! ! !


JUDr.Milan Kolínský, předseda MO ČSSD - 20.1.2013

Děkuji panu Němcovi za jeho příspěvek z 19.1.2013 a plně s ním souhlasím.
Pokud jde o výzvu pana Němce vůči panu Bašnému, přidávám se k výzvě a vracím se ještě k příspěvku ze dne 17.1.2013. Pokud pana Bašného někdo vyzýval a d i k t o v a l mu jak má volit, ať uvede konkretní osobu bez ohledu na stranickost.
MO ČSSD v Boskovicích to určitě nebyla. Děkuji


Leopold Němec - 19.1.2013

Volič není vůl, není třeba se vztekat.

Nemohu nereagovat na poslední příspěvek Josefa Bašného, a to z těchto důvodů:

1/ V prvním kole volilo 61,31% voličů, to je víc jak tři pětiny oprávněných. Ti co k volbám nepřišli, de facto přenechali svůj mandát těm co přišli. Ani nelze a priori usuzovat, že budoucí vítěz je pro nevoliče nechtěný.

2/ Podle úvahy Josefa Bašného tento výsledek naopak ukázal, jak moc jsou nechtění ti kandidáti, kteří nepostoupili do druhého kola. Například Fischer a Dienstbier byli nechtění téměř shodně 84% těch, co v 1. kole přišli volit. To znamená, že každého z nich nechtělo přibližně 4 300 000 voličů, kteří volili někoho jiného. A to je skoro půl národa!

3) Říkat, že většina voličů bude ve druhém kole volit jenom proto, že nechtěli, aby se prezidentem stal jeho protikandidát je blbost. Vždycky zůstanou dva kandidáti, jen dvě možnosti, i kdyby to byli třeba Hašek se Sobotkou, Grebeníček s Filipem, nebo anděl s čertem. A to i tehdy, když ještě kandidovalo sedm trpaslíků a Sněhurku nepřipustili. Zkrátka je to soutěž, pravidla jsou známa předem a soutěžící také.

4/ Před prvním kolem všichni kandidáti „volali a vyzývali“ k hojné účasti a splnění občanské povinnosti. Ale po oznámení výsledků minimálně tři z nich (Fischerová, Dienstbier a Bobošíková) prohlásili, že v druhém kole volit nepůjdou. Uražená ješitnost, těžko skrývaná zlost a jimi vzývaná občanská povinnost v pr..

4/ Tvrdit, že jednoduchou matematikou vychází, že nový prezident bude mít skutečnou podporu maximálně šest až sedm procent obyvatel této země, je i jednoduchou matematikou úplný nesmysl. Šest procent z 10 500 000 obyvatel je 630 000 a již v 1. kole dostali Zeman se Schwarzenbergem dohromady téměř 2,5 miliónu hlasů. Přičteme-li k tomu hlasy poražených, tak v prvním kole bylo odevzdáno 5 143 966 hlasů.

5/ Průzkumy ukazují, že účast v 2 kole bude asi 62%, ( nikoliv 40%, jak prognostikuje Josef Bašný), tedy cca stejná, jako v kole prvním. To znamená, že vítěz bude mít přímou podporu víc jak 2,5 milionu voličů. Ovšem to automaticky neznamená, že „neúspěšní voliči“ jako jeden muž nebudou podporovat vítěze - svého prezidenta, a vyhlásí mu válku. Ale někdo to tak možná cítí a vidí. Takový národ by ale neměl nikdy volit jakéhokoliv prezidenta.

6/ Nelze tedy tvrdit, že nový prezident se stane pro skoro čtyři pětiny voličů nechtěným. Ti co nejdou volit, tak buďto jim je to jedno (nikoliv tedy, že je pro ně nechtěným), nebo s tím souhlasí a zbytek nesouhlasí. Místo nesouhlasí je ale výstižnější napsat, že jsou nespokojeni, zklamáni a někteří třeba zděšeni.

7/ Nikdo by zde ale neměl osočovat voliče jednoho ani druhého finalisty ze žvanění a mlžení. Je to svobodná, demokratická a přímá volba, volí kdo chce a nevolí kdo chce. A to (doufám) i přes stranická doporučení.

8/ Aby to bylo úplně jasné. Vyzývám Josefa Bašného aby uvedl, kdo by podle něj měl být prezidentem. Kdokoliv. Podle toho co napsal, nebude jeho typ ničím zatížen. Ani volebním systémem, ani bilboardy a průzkumy, ani mlžením nebo žvaněním, ani politickou praxí celých staletí. Bude to jen a jen jeho poctivá volba, kterou mu nikdo nemůže upřít.
Prosím ale (jak nám vytýká), aby nehájil jen svůj osobní názor a nevnucoval ho ostatním podobně, jak to dělají nemravní politici dnešní doby.

A mám zbožné přání nakonec. Uzákonit přímou volbu starostů.


Josef B A Š N Ý - marnost nad marmost, aneb v obecné rovině k volbě prezidenta - 19.1.2013

V druhém kole bude volit přibližně čtyřicet procent oprávněných voličů a z nich větší polovina zvolí hlavu státu. Nový prezident se v tom okamžiku stane pro skoro čtyři pětiny voličů nechtěným. To je ale věcí volebního systému, proti které asi nelze v dané situaci, nic udělat.

Určitě zajímavější bude, jak v průběhu volební období bude chápat "svého prezidenta" pětina voličů, co ho zvolila? Dovoluji si totiž vyslovit domněnku, že víc jak tři čtvrtiny z nich ho budou volit jenom proto, že nechtěli, aby se prezidentem stal jeho protikandidát.

Z této jednoduché matematiky vychází vcelku zajímavý výsledek. Nový prezident bude mít skutečnou podporu maximálně šest až sedm procent obyvatel této země, která na konci jeho volebního období může být ještě mnohem a mnohem nižší.

A to je prosím skutečný výsledek přímé volby prezidenta, která stála stovky miliónů korun. Rozdělila národ na bojůvky, na čemž v konečném důsledku vydělají zase jenom podvodníci, korupčníci a mafie. Takže politickou praxí po celá staletí ověřené, ROZDĚL a PANUJ, funguje.

Proto žvaňte a mlžte, jak jenom můžete příznivci toho nebo onoho kandidáta, nebo té či oné politické doktríny, ale národu jako takovému, to není nic platné. Hájíte jen svůj osobní názor, který vnucujete ostatním podobně, jak to dělají nemravní politici dnešní doby.


Josef B A Š N Ý - souhlas s kolegou - 17.1.2013

Zastávám podobný názor jako Jaroslav a to i přesto, že můj názor na pana Miloše Zemana se diametrálně od jeho liší. Myslím si totiž, že nikdo v jakémkoli postavení nemá právo vměšovat se do svébytného práva svobodné volby. Proto jsem se omezil v této záležitosti jen na vnitrostranickou emailovou diskuzi, kde to považuji za legitimní.

Pokud se ale přeci jen našel někdo, kdo mne vyzýval, a souvislosti s volbou ve druhém kole prezidentských voleb diktoval jak volit, tak jsem zareagoval obsahově následovně:

Pokud jste nabyl dojmu, že Vás cokoli opravňuje kohokoli vyzývat, aby volil podle vašich představ, tak nato rychle zapomeňte!!! NIKDO NEMÁ PRÁVO NIKOMU DIKTOVAT KOHO VOLIT !!! Tečka!!! Doufám jen, když jste si dovolil mne osobně oslovit, že v sobě najdete i slušnost se mi omluvit zato, že se vměšujete do mého výsostného práva svobodné volby!!!


Jaroslav Dvořáček - 17.1.2013

Přestože původním záměrem tvůrců těchto stránek bylo otevřít platformu, kde by se mohlo svobodně a otevřeně diskutovat nad záležitostmi, týkající se Boskovic a přilehlého regionu, která tady do té doby chyběla, prezidentská volba je zřejmě natolik silné téma,ze došlo k prolomení tohoto "tabu" dokonce samotným předsedou místní organizace ČSSD.Objevilo se zde několik příspěvků na toto téma, a zejména ten ,u kterého je uveden jako autor pan Aleš Ziegler mně zaujal natolik ,že jsem se přinutil na tento názor reagovat.

Neznám pana Zieglera, nevím kolik je mu let, ale pokud vyloučím možnost,že patří k aktivistům podporujícím volební kampaň pana Schwarzenberga, pak s určitostí mohu říci, že vychází ze zcela mylných a nedostatečných informací o panu Zemanovi.Patřím k lidem, kteří
sympatizovali se sociální demokracií ještě před rokem 1989, i když tehdy existovala pouze v zahraničí, a podílel jsem se na jejím budování od roku 1990.Pamatuji si její první předsedy,zejména pana profesora Horáka, velmi slušného a kultivovaného člověka, který ve vlčí smečce české politiky neměl šanci. Po něm se stal předsedou ČSSD Miloš Zeman. Bylo to v době, kdy byla ještě malou stranou a sociální demokraté byli vnímáni velkou částí české republiky téměř jako nepřátelé lidu bránící rychlé cestě k zářným zítřkům pod vedením Václava Klause. Nikomu dnes již nepomůže fakt, že drtivá většina kritiky,kterou jsme tehdy "Velkému Vůdci" adresovali, se ukázala jako zcela opodstatněná.V té době nikomu, ani Miloši Zemanovi, nekynula rychlá kariéra v barvách sociální demokracie. Kariéristé tenkrát vstupovali do jiných stran.

Když v roce 1998 přebíral Miloš Zeman vládu, byla česká republika v situaci země, která právě prohrála válku.Sám ji tenkrát nazval výstižně "Spálená země".Bankovní sektor před zhroucením, vytunelované a rozkradené továrny, miliardy odplouvající na Bahamy. Mimochodem,
pojem "blbá nálada" pochází právě z této doby. Teprve za jeho vlády došlo ke skutečné transformaci našeho hospodářství na tržní. Byl ukončen bankovní socializmus, byly privatizovány, popř. reprivatizovány hospodářské subjekty skutečným podnikatelům a ne zlodějům a tunelářům, jak se dělo předtím. Země překonala krizi, způsobenou šílenstvím předchozích vlád Václava Klause. Byly položeny základy pro hospodářský růst,který česká republika nezaznamenala nikdy před tím, a který trval až do nástupu pravice k moci v roce 2006. To je historická zásluha Miloše Zemana.

Dovolte mi v této souvislosti položit otázku. Jakou zásluhu na rozvoji České republiky má pan Karel Schwarzenberk. Jsou tou zásluhou snad "církevní restituce" nebo snad tak zvaný "druhý pilíř důchodové reformy". Obojí je jen další tunel, tentokrát do státního rozpočtu.

Ještě stále jste pane Zieglere přesvědčen, že volba pana Schwarzenberga je v zájmu Vaší sebezáchovy?


Vladimír Špidla - 14.1.2013

http://zpravy.ihned.cz/politika/c1-59113020-cssd-podpora-zeman-spidla-volba-prezidenta

"Jakkoliv to zní paradoxně, myslím, že podpora Karla Schwarzenberga je výhodnější, protože on je jasný protivník, nemá schopnost narušit strukturu levice a její mobilizaci. Miloš Zeman je zatížen tisíci různými vztahy na levici, má jasný cíl sociální demokracii oslabit."

Zeman by byl jako prezident pro ČSSD velkým nebezpečím, protože by ji nejen vnitřně štěpil, ale také by ji před příštími volbami ubíral body u voličů tím, že by se část „opoziční“ rétoriky vůči pravicové vládě přesunula na Hrad. Schwarzenberg by do dění v ČSSD nijak nezasahoval, a vláda, ještě více oslabená jeho odchodem z funkce ministra zahraničí i předsedy TOP 09, by byla pro ČSSD snadnějším terčem, než je dnes.

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jiri-pehe.php?itemid=18745


Karel Schwarzenberg - 14.1.2013

že by konečně mohly přijít na řadu Sudety?

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rk4TfZHxVfI#!


JUDr.Milan Kolínský, předseda MO ČSSD Boskovice - 13.1.2013

Volba prezidenta ČR - výsledky v Boskovicích.
účast v 1.kole 62,97%

pořadí: 1. Miloš Zeman 28,00%
2. Jiří Dienstbier 19,10%

Děkuji všem, kdo k volbám přišli.
Děkuji voličům a příznivcům ČSSD, kteří svůj hlas dali Jiřímu Dienstbierovi.

Co nás čeká v druhém kole? Za sebe říkám, volba menšího zla.
Restituce církvím a povedenou amnestii máme za sebou, že by konečně mohly přijít na řadu Sudety?


Občané Plzně - 13.1.2013

Plzeňané v referendu odmítli projekt

Díky souběhu s prezidentskými volbami přišlo dostatečných 41 procent voličů. Na otázku referenda, zda má radnice udělala vše proto, aby stavbě zabránila, odpovědělo 26,7 procenta hlasujících ANO. To je dost proto, aby byl výsledek plebiscitu pro město závazný.

http://www.novinky.cz/domaci/290082-plzenane-v-referendu-odmitli-projekt-multifunkcniho-centra-corso.html


Aleš Ziegler - 13.1.2013

http://ziegler.blog.respekt.ihned.cz/c1-59111950-proc-bude-schwarzenberg-lepsi-prezident-nez-zeman

Jaké principy zastává Miloš Zeman? Dlouhá léta byl předsedou ČSSD. Pak se ji dlouhá léta pokoušel zničit, což se mu sice nepodařilo, ale rozhodně ji výrazně poškodil. Nijak mu nevadí, že jeho kampaň financuje ropná společnost propojená s vládou cizí mocnosti. Pokládám za neuvěřitelné, že tento fakt ho nejenže nedostal do kriminálu, ale ani nebrání miliónu lidí, aby ho volili. Představte si, že by třeba americkou prezidentskou kampaň otevřeně financovala saúdská královská rodina. Že to nedokážete? To je jen důkaz, že vážně potřebujeme zákon o financování politických stran (Jeden takový bude mimochodem za pár týdnů vláda projednávat). V době, kdy byl předsedou vlády vyvolal několik diplomatických skandálů, například přirovnal Palestince k Hitlerovi, o sudetských Němcích prohlásil, že odsun byl pro ně ještě mírnější trest, jelikož velezrada se trestá smrtí (zřejmě i velezrada dětí). Připomínám, že šťavnatým výrokům hlav států je v zahraničních médiích věnována značná pozornost, dokonce i když jde o hlavy čistě ceremoniální. Zemanovi urážky spoluobčanů, kterým měl jako předseda vlády sloužit, byly natolik početné, že by vydaly na několik stran. Teď bych se měl rozepsat o opoziční smlouvě, o Šloufovi, o plukovníku Zbytkovi atakdále, ale myslím, že se mi nechce a chápete co chci říci.

Jediným principem, kterého se Zeman konzistentně drží, je nezřízená touha po moci a po pozornosti. ČSSD mu kdysi posloužila jako vehikl k tomu, aby se k ní dostal, pak sloužit přestala, tak ji odhodil. Z důvodu nedostatku jeho politického přesvědčení je těžké předvídat, jak bude jeho prezidentství vypadat, ale velmi pravděpodobné je, že se bude snažit maximalizovat svou moc, pokud možno i přes ústavní hranice. Lze si představit mnoho způsobů, kterými by tak mohl činit, všechny mají společné to, že jsou naprosto destruktivní. Podobně jako v době, kdy předsedal vládě, můžeme očekávat, že běžnou agendu prezidentské kanceláře (milosti apod.), přenechá osvědčenému Šloufovi.

Zkrátka, mor a peklo. Volba Schwarzenberga je z mé strany projev pudu sebezáchovy.


Matěj Holan - 13.1.2013

Před prvním kolem Jiří Dienstbier říkal, že by se moc rád v 2. kole utkal s Karel Schwarzenberg, protože by mu nevadilo prohrát, věděl by, že to bude ok.
Po volbách zřetelně pojmenoval, co si o Zemanovi myslí (Šlouf, mafie, že je vlastně pravicovej kandidát atd.). Následně na to přijde Sobotka, Dienstbierův hlavní spojenec, s tím, ať lidi tohodle mafiánskýho kapitalistu, kterej ČSSD posledních 10 let systematický ničí, podpoří.
Takže - podle ČSSD - je ideál Zeman na Hradě, povolební koalice s komančema a prakticky neexistující pravice (vlastními silami).

!!! tohle fakt nemá smysl, to je nereformovatelný.


Jan Korytář - 13.1.2013

Rozumné stanovisko k druhému kolu volby prezidenta na rozdíl od vedení ČSSD projevil podle mého názoru Jiří Dienstbier, který nikoho nepodpořil. Myslím, že takto ČSSD dojede na svou polovičatost, se kterou se pokouší reformovat. Navíc i zcela pragmatická úvaha zní, zda je pro ČSSD výhodné mít během příštích parlamentních voleb na Hradě právě Zemana, když jedním z vážných konkurentů pro ni může celostátně být právě SPOZ...


Jan Sedlák - 12.1.2013

Nejlepší vtip 2. dne prezidentských voleb při děkovačce předsedy TOP 09 Karla Schwarzenberga, místopředsedy vlády, ministra zahraničí a stranického šéfa ministra financí M. Kalouska:
„Budu se starat o chudé“.


vladimír jakubec - ANO MÁ TO SMYSL - 12.1.2013

http://volby.cz/pls/prez2013/pe2?xjazyk=CZ

KDY JIŽ ZAČNE ČSSD PRACOVATI PRO LIDI ?? DEJTE VALE EXPONENTŮM PATOKRACIE! V Boskovicích vědí všichni kdo to je ...


K.Malach, antiadministrátor - 10.1.2013

Zcestné a prto čssd na veřejnosti dehonestující.


Petr Malach, administrátor - 16.1.2013

S účiností od 9.1.2013 budou prováděny ve všech diskusích následující změny:

Budu s okamžitou platností mazat příspěvky a to následující:

-reklamní viz. příspěvky "Hnutí ANO"
-nepodepsané příspěvky
-urážející a napadající

Stránky Mo ČSSD slouží k slušné diskusi a pokud zde hodlá někdo tvořit nějaké neggativní pole - popřípadě reklamu nějakého hnutí musí z kola ven.

S pozdravem

Petr Malach


Josef BAŠNÝ - proč lidstvo už celá staletí mentálně strádá? - 9.1.2013

Nelze srovnávat dnešní lidi s lidmi z dávnověku. Lidé ve starověku byli mentálně mnohem zdravější, protože byli schopni používat většinu smyslů, kterými je člověk obdařen. Drtivá většina dnešních lidí se na dění kolem nás dívá, jako by byli zmrzačeni. Uznávají pět smyslů a řídí se jen jimi i přes to, že jich existuje mnohonásobně víc. To co není používáno, samozřejmě zakrní.

Jenže my lidé dneška nevíme, že smysly, kterými jsme obdařeni a nepoužíváme je, dokážou přeměnit nemožné v možné! To, co je v naší mysli je nemožné, je založeno jen na nevědomosti, ale lze to učinit možným, poněvadž pouhé vědění prostřednictvím smyslů je obrovská síla! Stačí vědět!


Josef B A Š N Ý - memento, ve smyslu připomínky, do tohoto roku - 9.1.2013

Dobré jméno si osoba veřejně činná u svých spoluobčanů získává šlechetným jednáním.

Šlechetný je, kdo za každých okolností obětuje spíš své vlastní zájmy, než zájmy obecné a odhodlaně zápasí o čest, slávu, než o vlastní statky. Lidé spravující obec, mají dbát prospěchu svých spoluobčanů tak, aby ve svém jednání jen k němu směřovali a zapomněli na své osobní zájmy! Je třeba vždy mít na paměti celou obec jako celek, a nehledět si jen jedné její části, zanedbávajíce ostatní! Ten, kdo se stará jen o část občanů, například sportovců, a zájmy většiny občanů v obci tím zanedbává, vnáší do obce nesvornost a rozkol, což je prvek velmi zhoubný!

Nejžalostnějším neštěstím přitom je to, když ho k takovému jednání vede jenom ctižádost prosadit svoji vůli a úkor nevole většiny obce, což lze považovat nejen za nešlechetné, ale i za nemravně podlé!

Marcus Tullius Cicero / 106 - 43 př.n.l. /


Oblastní organizace hnutí ANO 2011 - 9.1.2013

Boskovický bazén protéká. Hledá se viník dvoumilionové chyby
včera 05:53 BD

Boskovické koupaliště potřebuje po nedávné rekonstrukci opravu. Za dva miliony korun. Město hledá toho, kdo za závady může.

Boskovické koupaliště v areálu Červené zahrady má velký problém. Necelé tři roky je po kompletní rekonstrukci a za tu dobu jej odborné firmy musely několikrát opravovat. Aktuálně nejvážnější závada? Uniká z něj voda. Všechno by měla vyřešit oprava, která bude město stát dva miliony korun. Někteří Boskovičtí kritizují vedení města za to, že nedokáže určit, kdo za situaci může a vymáhat na něm náhradu škody.
Předsedovi boskovické oblastní organizace Ano 2011 Vladimíru Jakubcovi se podle jeho slov zdála rekonstrukce koupaliště v Červené zahradě od začátku jako naprosto nevhodná investice. „Aktuální problém je jen završením několika předchozích pochybení. Jde o to, že stavební firma musela špatně provést průzkum podloží. Pomocí georadaru bylo zjištěno, že pod betonovou vanou jsou dutiny, kterými uniká voda. Navíc v těchto místech vedou různé rozvody, které musí směřovat jinudy," shrnul v krátkosti celou závadu.
Problém však vidí hlavně v tom, že město není schopné určit, kdo za špatně odvedenou práci může. „Připadá nám absurdní, aby opravu stavby za několik desítek milionů korun museli ze svých daní opět zaplatit lidé z města. Měl by to udělat ten, kdo selhal na začátku. Jenže nikdo z vedení Boskovic není schopen určit, na čí straně se vlastně stala chyba. A na to teď doplatíme všichni. Navíc nikdo nemůže zaručit, že se kvůli nevhodným geologickým podmínkám nebude něco podobného za krátkou dobu opakovat," prohlásil Jakubec.
Boskovičtí zastupitelé na svém posledním zasedání skutečně schválili dva miliony korun z rozpočtu města na opravu koupaliště. „Nechceme, aby bylo koupaliště zavřené, proto je logické, že jeho opravu nejprve zaplatíme z vlastních zdrojů. To ale neznamená, že nebudeme chtít za každou cenu zjistit, kde konkrétně se stala chyba. Celou částku poté budeme požadovat po tom, kdo současný stav způsobil," sdělil mluvčí boskovické radnice Jaroslav Parma.
Na odhalení původce závady už město pracuje. „Požádali jsme soukromého právníka o zpracování externího odborného posudku. Má na to čas do konce ledna, takže na únorové radě města už bychom měli vědět, kdo situaci způsobil a podle toho budeme dále postupovat," ujistil tajemník Boskovic David Škvařil.
Provoz koupaliště podle jeho správců není ohrožen. „Nejdřív samozřejmě musíme na základě výběrového řízení určit firmu, která podloží opraví. Proto zatím nevíme, kdy práce začnou, ale můžu slíbit, že v každém případě skončí tak, abychom mohli koupaliště v řádném termínu normálně otevřít," řekl vedoucí majetkového odboru radnice Pavel Musil.
To potvrdil i vedoucí provozu koupaliště Bohumil Feruga. „Jsme domluvení, že k opravě dojde v jarních měsících. Takže lidé, kteří se budou chtít v červnu přijít poprvé vykoupat, o tuto možnost určitě nepřijdou," konstatoval.

Autor: Ivo Michalík

http://blanensky.denik.cz/zpravy_region/boskovicky-bazen-proteka-hleda-se-vinik-dvoumilionove-chyby-20130107.html

DOPLNĚNÍ A UPŘESNĚNÍ OO ANO2011

Vážený pane redaktore, děkujeme za Váš článek, který nenechá zapomenout na kauzy spojené s investicemi do sportovních zařízení ve městě Boskovicích. Jen nám dovolte dvě poznámky.

1. Vedení města v Boskovicích v roce 2005 zbytečně zaplatilo statisíce korun za studie projektů sportovního areálu v Červené zahradě. Tam kromě jiného, renomovaní odborníci doporučovali Boskovicím, vystavět nové Městské lázně propojené s letním koupalištěm, tedy s celoročním provozem obou zařízení. Již tehdy vycházeli ze zkušeností a z ověřených moderních projektů sportovních komplexů projektovaných pro příští generace. Doporučovali tehdy vypracovat tři návrhy včetně vizualizací, seznámit veřejnost s veškerými podrobnostmi a na základě konsenzu obyvatel města, spustit obnovu sportovišť zdarma převedeného majetku od TJ Minerva.

Je třeba doplnit, že na základě těchto skutečností, pane redaktore, se nám jeví rekonstrukce Městských lázní a koupaliště v Červené zahradě od samotného počátku jako naprosto nezodpovědná investice.

A dnes se snažíme upozornit na analogii s připravovanou výstavbou Sportovní haly v nevhodné lokalitě ulici Slovákové!

2. V tomto článku nezazněla ještě jedna podstatná skutečnost! A to, že kdyby na posledním jednání zastupitelstva nezazněly konkrétní připomínky řadových občanů, vše by tiše prošlo vysvětlením pana starosty Jaroslava Dohnálka:

Pan starosta veřejně prohlásil:

„Hlavním problémem jsou geologické podmínky, které v Července vždy byly … pokud něco visí ve vzduchoprázdnu a není tam hmota, tak se to hýbe … věřte, že s tím bazénem nepohnul ani Dohnálek, ani nikdo z vedení města, ani RADA MĚSTA tam neskákala po okrajích bazénu…“.

Na dotaz KDO NESE ODPOVĚDNOST za způsobený stav a proč zastupitelé mají schválit 2 000 000 korun z rozpočtu na tuto opravu, starosta odpověděl:

„…Je to na řeč právníků. Nevím v tuto chvíli kdo je odpověden, na městě není nikdo odpověden. A ve finále potom uvidíme, že za geologické podloží může – BOHU ŽEL – JE TO NĚCO JAKO VYŠŠÍ MOC … Pokud mi někdo poradí jinak, já rád na někoho podám žalobu o náhrady škody…“.

Na závěr nelze než konstatovat, jak z článku vyznívá, že ani tito námi placení pánové na radnici neříkají lidem zdaleka celou pravdu!

O PROMĚNÁCH MĚSTA PRO DALŠÍ GENERACE NEROZHODUJÍ OBČANÉ.
Nekoncepční a nesystémové stomilionové investice mají na svědomí konkrétní lidé a jejich přisluhovači.


Jan Sedlák - 8.1.2013

Jsem zděšen
dnešní úvahou ministra financí Kalouska o možné vládní kompenzaci lidí poškozených amnestií prezidenta Klause.
To máme za ty amnestované zloděje zaplatit všichni?
„Za co, pane Bože, za co, trestáš tenhle prostý lid?“
Pokud to ale chtějí vládní činitelé zaplatit sami, tak vřele souhlasím.


ZVOLTE SI PREZIDENTA S ČISTÝM ŠTÍTEM. - 7.1.2013

Kandidát na prezidenta Jiří Dienstbier sdílí hodnoty stejné jako Česká strana sociálně demokratická, tj. hodnoty spravedlnosti, solidarity a svobody.
Jako prezident chce v rámci svých ústavních pravomocí podporovat dodržování ústavy v politickém životě země, včetně respektování ústavních pravidel pro výkon prezidenta, důsledné potírání korupce a klientelismu, rovný přístup ke kvalitním veřejným službám, zvláště pokud jde o vzdělávání a péči o zdraví, vymahatelnost práva a rovnost občanů před zákonem, obranu občanských svobod a lidských práv, prezentování Pražského hradu jako místa otevřeného kultuře a aktivitám občanů.
Je spoluautorem novely zákona o financování politických stran, která omezuje financování politických stran firmami a v níž se stanovují limity na volební výdaje, novely ústavního zákona, která významně snižuje imunitu poslanců, a novely volebního zákona, podle kterého o konečném pořadí na kandidátkách rozhodují preferenční hlasy kandidátů. V uplynulých měsících se také zasazoval o přísnější regulaci exekučního byznysu.

Přátelé, volte Jiřího Dienstbiera, skutečného a jediného levicového kandidáta na prezidenta České republiky. Děkuji
JUDr.Milan KOlínský, předseda MO ČSSD Boskovice


My jsme tady nebyli, my jsme na 3 krále přicestovali z Marsu ... - 5.1.2013

Sobotka (ČSSD):
Klausova a Nečasova tunelářská amnestie. Smutné konce ODS.
V posledním novoročním projevu prezidenta republiky Václava Klause vlastně nezaznělo směrem k občanům jediné slovo rozloučení, které by se dalo po celkem dlouhých deseti letech, které strávil ve funkci prezidenta, očekávat.
Na konci Klaus jen stručně zmínil, že se rozhodl vyhlásit amnestii. Prý ke dvacátému výročí vzniku České republiky. Amnestii tak lze pokládat za jistý druh prezidentského rozloučení Václava Klause.
Myslím, že prezident pro své loučení s ústavní funkcí zvolil tu nejhorší možnou formu. A náš stát dostal ke svému výročí od prezidenta pěkně odpudivý a zapáchající dárek.
Pokud by amnestie zahrnovala jen prominutí krátkodobých trestů, pravděpodobně by větší kontroverze nevyvolala. Je samozřejmě omyl označovat jednorázové a plošné propuštění „drobných“ delikventů za nějaké řešení pro přeplněné české věznice. Tím může být jen masivní rozšíření domácího vězení a jiných alternativních trestů. Pokud nedojde k dlouhodobým legislativním změnám, věznice budou brzy stejně plné, jako byly ještě na Silvestra 2012.
http://zpravy.tiscali.cz/sobotka-cssd-klausova-a-necasova-tunelarska-amnestie-smutne-konce-ods-207360


Oblastní organizace hnutí ANO 2011 - 3.1.2013

Zaplatí za amnestované korupčníky občané?

Hnutí ANO 2011 nesouhlasí s rozsahem amnestie, kterou 1. ledna 2013 vyhlásil prezident Václav Klaus. I od kritika prezidentských amnestií se dá pochopit gesto v závěru funkčního období, pokud by chtěl tímto krokem vyjít vstříc pachatelům drobných trestných činů. Prezident ale nabídl pardon i korupčníkům, kteří se záměrně po léta vyhýbali trestnímu řízení.
ANO 2011 nemá nic proti propuštění šesti tisíc pachatelů drobné kriminality a zastavení trestního stíhání u drobných „bagatelek“, ale konec stíhání takových korupčních megakauz, jako je případ soudce Berky, H-Systému, Chvalovského nebo Pitra, zničí nadobro víru, že by snad v Česku mohla být korupce a finanční kriminalita ještě trestána.
Tisíce postižených v těchto a dalších kauzách se navíc u amnestovaných pachatelů nedomohou náhrady škody, neboť se zastavením trestního stíhání končí i související řízení, ve kterém se o tuto náhradu žádá.
Uhradí tedy někdo vzniklou škodu? „Poškozeným nezbude než žalovat stát, který je díky prezidentově amnestii o možnost náhrady škody připravil. Škody za Pitra, Berku a spol. tedy mohou ve finále zaplatit daňoví poplatníci,“ konstatuje právník a spolupracovník ANO 2011 Milan Hulík.
Václav Klaus tak svým rozhodnutím zastavit trestní stíhání činů, které nebyly za osm let odsouzeny, přenesl nároky poškozených na občany, a podpořil tak pachatele, kterým se až dosud dařilo protahovat trestní stíhání.
Hnutí ANO 2011 se obává, že pravým důvodem amnestie je lobbistický tlak ze strany některých obžalovaných v probíhajících korupčních a finančních kauzách, protože rozhodující délka osmi let řízení nemá jiné logické vysvětlení.
Posloužilo tedy šest tisíc amnestovaných pachatelů menších trestných činů jako zástěrka pro větší ryby? Proč Václav Klaus, který se ke korupci nikdy nevyjadřoval, nyní v závěru svého funkčního období korupčníky osvobozuje?
Prezident každopádně tímto podivným gestem jen posiluje podezření, že i za „hradní spravedlnost“ se může úspěšně lobovat.

www.ano2011.cz


Redakční rada přeje do roku 2013 všem návštěvníkům čssd stránek vzájemné porozumění i toleranci. - 31.12.2012

Pro práva občanů jen dobré zvěsti, v roce třináct držme pevně pěsti.
Víru, lásku, opravdovou demokracii, všem těm, co lidsky mravně žijí.
Naděje změn je už k nám na cestě, budujme jim chrám, i v našem městě.
V novém roce společně a ráda, s lidmi dobré vůle, celá redakční rada.


Josef B A Š N Ý - nekorektním anonymům - 27.12.2012

Čtyři dny před koncem roku je nazrálý čas pro bilanci. V tomto případě si dovolím něco málo napsat o socdem stránkách, aniž bych si uzurpoval právo činit tak, za boskovickou sociální demokracii !!! Berte to prosím, jen jako názor jednoho z přispívatelů ! ! ! Sám za sebe, nic víc, a nic míň !!!

Lze konstatovat, že stránky mají za sebou první celý kalendářní rok, prakticky nepřetržité výměny názorů a informací. To lze bezpochyby považovat za významný zlom jejich vlivu působení, na názory v boskovické občanské veřejnosti. Poté, co se víc jak rok hodně ztuha rozjížděly, je kauza Dinopark ke konci minulého roku rozpohybovala, letos se dá říci, že jsou poprvé ve své historii, celoročně aktivní.

My v socdem si budeme muset vnitřně vyhodnotit, co pozitivního, a naopak, co negativního nám pomalu končící rok provozem stránek přinesl. Kdo a jak z nás členů zde pod svým jménem přispíval, posoudí návštěvníci stránek sami, což považuji za velmi důležité, ale nikoli za rozhodující. Prostě asi neexistuje ten, jenž by se svými názory zalíbil všem. Co mne ale hodně zneklidňuje, je nabytí dojmu, že podstatná část anonymních příspěvků vykazuje mnoho znaků, že pochází z našich socdem řad. Zveřejnění tohoto ryze osobního názoru považuji za dostačující, a nehodlám se v daném okamžiku, tím více zaobírat.

K čemu se ale vyjádřit chci, jsou přispívatelé z občanské veřejnosti. Nejde mi o jednotlivá jména, ale o význam toho, že existují lidé, co se nebojí napsat vlastní názor a podepsat se po něj !!! Ti všichni bez rozdílu přispěli k tomu, že stránky mají velmi slušnou návštěvnost, a bez ohledu na to, jak to hodnotí individuálně kdokoli, mají díky těmto lidem i velmi slušnou kvalitu.

A co napsat o těch, co nemají odvahu se pod svůj názor podepsat ? ? ? Věřím, že jich bude postupně ubývat, protože dění ve společnosti k tomu dává optimismus. Myslím si, že na těchto stránkách hlavně jde o výměnu názorů, o osvětu společenských hodnot, něco jako duchovno občanské společnosti a správy věcí veřejných.

Těm, co tuto volnou a svobodnou tribunu názorů anonymně znehodnocují, svými žalostnými výlevy zoufalců, vzkazuji po svém, tedy satiricky, následující:

Vážený nekorektní anonyme, pokud Vás pobuřuje DUCHOVNO občanské společnosti a správy věcí veřejných, tak Vám určitě nepomůže nevědomky vkládat pomlčku mezi litery do písmene CH. Spíše naopak, to sice neadresně, ale osobně Vám to pocitově neprospěje. Nekorektní anonym, pro lidi, co lidmi jsou, vždy vyzní jen jako s pomlčkou uvedené DUC-HOVNO.


Vladimír Jakubec - 26.12.2012

DEMOKRACIE JE VLÁDA OBČANŮ - prostřednictvím volených zástupců - VE PROSPĚCH OBČANŮ.

A to v naší republice a v našich městech nemáme. Takto to tady nefunguje.

V Boskovicích jsou i takoví zastupitelé, kteří veřejně hlásají názor, že dostali mandát na čtyři roky a vůbec se nebojí nahlas lidem říkat, že již nepotřebují znát jejich názory!!!

Hlasovací zařízení na ZM nám (konečně po létech) konkrétně říká, kteří „demokrati“ (psychopati) takto smýšlí a takto přímo OBČANY města POHRDAJÍ !!

Tito lidé (pseudopolitici a pseudodemokrati) tvoří (s částí podnikatelské sféry) jisté zájmové skupiny, které jsou na malém městě jasně čitelné.

Na druhé straně STRACH, OBČANSKÁ LHOSTEJNOST, OSOBNÍ POHODLÍ, ČECHÁČKOVSKÉ POKRYTECTVÍ nás všech (mlčící většiny) - JE EXKREMENTEM KAŽDÉHO ZBABĚLÉHO REŽIMU.

MUDr. Jan Hnízdil má pravdu. Za dnešní PATOKRACII si můžeme sami.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oIcMCRpHlhc#!


Josef B A Š N Ý - svátky porozumění, míru a klidu. - 23.12.2012

Vážení není třeba se pohoršovat nad blahoslavenými. Platí přec, že blahoslavení jsou chudí duchem. Jen víc takových, ???? i Michalů, a lidé si uvědomí, co tu panuje za morálku. Lidé kterým je pokora, víra, láska a mravnost cizí si dovolí vše, co jim v pohnutí žluči dovolí jejich intelekt. Jediné, co se jim dá doporučit je, aby si nechali požehnat svoje jednání vlastním svědomím, pokud ovšem nějaké mají.

Jinak všem lidem dobré vůle přeji, požehnané svátky Vánoční. Najděme v sobě sílu i nadále hájit hodnoty mravnosti ve správě věcí veřejných, a nenechme se unášet jednoduchostí lidí blahoslavených.


Josef B A Š N Ý - Michalovi - 22.12.2012

Vážený Michale, odpovím Ti následovně.
1.
Nikoho nepoučuji, sděluji tu jen své názor "OHNE MAULKORB", česky bez náhubku a nemám důvod jednat jinak, protože neshledávám žádné důvody, že bych měl mlčet.
2.
To, že mám exekuční problémy je sice pravdou, ale to je moje ryze soukromá záležitost a nikomu po ní nic není. Já jí vyřeším, tak abych z ní vyšel s čistým štítem. Jak to nakonec dopadne zveřejním tak, jak jsem to činil doposud, nemám důvod nic skrývat !!! Jinak mi to připadá jako když někdo svobodné matce vmete do očí, že má parchanta, nebo znásilněné vdané ženě, že porodila levobočka !!! Tuto asociaci ve mě vyvolalo to, že právě takové dva Michaly znám, a nikdy jsem si nedovolit jejich matky urážet jen proto, že se jim v životě zrovna něco nepovedlo.
3.
To že rozděluji ČSSD, je názor, o kterém nic nevím, ale je fakt, že jsem do ní nevstoupil jen proto, abych se pasivně díval na to jak někteří z bývalých zastupitelů myšlenku socdem pošlapávali a degradovali.
4.
Když mi bylo při posledních volbách místo na kandidátce nabídnuto, tak jsem je na členské schůzi veřejně odmítl s tím, že až budu mít všechny soukromé záležitosti vyřešeny, tak budu kandidovat.
5.
Michale nevím jak Tobě, ale pro mne jsou věci veřejné svaté, a nikdo si nesmí dovolit dělat s občana blbce, sobě přilepšovat s tím, že to ti nicotní plebejci zaplatí.

A TO JE VŠE, CO JSEM POVAŽOVAL ZA NUTNÉ ODPOVĚDĚT. PŘEJI TI PĚKNÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ A ZŮSTAŇ V MÍRU A POKOŘE KE VŠEMU, CO LIDSKÉ JE.


Jan Sedlák - 21.12.2012

Doposud jsem se anonymních příspěvků zastával. Pokud jsou slušné a věcné, nemám s nimi žádný problém. Pisatel může mít někdy ke své anonymitě oprávněný důvod, a na vlastní (i odlišný) názor má právo.
Vzniká zde však zajímavý jev, a to i tehdy, když se objeví konkrétní dokladovatelný příspěvek – názor, který asi někomu šlápne na kuří oko. Pak se vyrojí „zajímavé“ anonymní diskusní příspěvky. Proč „zajímavé“? Protože neuvádí vůbec žádné protiargumenty či vlastní názory! Pouze pomlouvají a hází špínu na autora pravdivého příspěvku! Co tím sledují? Pamětníci, nepřipomíná vám to něco? (Nejsme jako oni?)
Tyto stránky zřejmě některým anonymům vadí, jiným zase slouží k osočování a šíření nepodložených pomluv. Redakční rada se musí zamyslet, jak dál. Jako jednu z možných cest vidím zjednodušenou registraci, samozřejmě bez zobrazování osobních registrovaných údajů na stránkách. Pro případné opodstatněné slušné anonymní připomínky či náměty pak zřízení adresy redakční rady.


Petr Malach - 21.12.2012

Pro informaci všech: Zřizovatel si vyhrazuje právo smazat příspěvky obsahující vulgární výrazy, urážlivé či jinak dehonestující výroky.


Petr Malach - 21.12.2012

Jelikož se zde množí příspěvky které jsou anonymní a jsou zde i osobní útoky, rozhodl jsem se několik příspěvků SMAZAT.

Diskuse směřuje tam kam nemá a pokud se to bude opakovat dojde k okamžitému pozastavení.


JUDr.Milan Kolínský, zastupitel města za ČSSD - 21.12.2012

Nebudu reagovat na každý plivanec od anonymních pisatelů.
Každý rozumný člověk, který si přečte můj příspěvek ze 16.12.2012 musí uznat, že jsem pouze zveřejnil dohledatelné skutečnosti, což není žádné špinění a pomlouvání.Nechal jsem také každého čtenáře, aby si sám odpověděl na mnou položené otázky. Závěrem jsem uvedl, jak jsem se v podobné situaci zachoval sám.
Sám si kladu otázku, proč tolik povyku. Možná jsem i nechtěně upozornil na něco, co mělo zůstat utajeno (že by přeci jen nemocnice?).
Tyto stránky zcela jistě některým lidem vadí. Proto ta snaha napadat diskutující anonymně a bez argumentů,dále zastrašování a odrazování případných dalších občanů od diskuse.
Proto souhlasím s posledním příspěvkem pana Jakubce a zasadím se o zavedení registrace.
Děkuji těm, kteří se mne zastali i v diskusi v Blanenském deníku.


Vladimír Jakubec - 21.12.2012

SLUNOVRAT PŘIZDISRÁČŮ

Petře Mášo Malachu!

V začátcích diskuse tu bylo řečeno - nechceme, aby to tu dopadlo jako na Boskowanu, mám pocit, že to tam rychle spěje, jelikož se tu množí urážky, sprosté anonymy.
Znovu:
1)Zavedení registrace – kdo chce přispívat, měl by se nejprve řádně zaregistrovat svým jménem s uvedením bydliště a pouze moderátor diskuse či vybraný člen, by měl přístup k tomuto registru. Každý by mohl publikovat buď pod svým jménem, nebo alespoň uživatelským jménem.
2)Nekompromisní blokování těch, kteří se nepodepíší,kteří používají vulgarismy, vybízejí k fyzickému napadání osob, sprostě uráží ostatní. Blokace může být nejprve podmíněná (na týden), při dalším prohřešku měsíc, potřetí třeba na rok nebo napořád.
3)Doporučuji, aby diskuse byla uspořádána tak, aby bylo jasné, který příspěvek na co reaguje, nyní se můžeme pouze často mylně domnívat, komu chtěl kdo co sdělit a na co reagoval.
4)Doporučuji, aby po kliknutí na seznam diskusí bylo u každého tématu uvedeno datum, kdy byl zaslán poslední příspěvek.
5)Pokud se někdo bojí veřejně diskutovat, tak ať nediskutuje. Je to jeho volba!
6)Umožnit propojení na http://www.facebook.com/mo.boskovice?fref=ts


Michal - 20.12.2012

Prosím, nepoučujte zde stále pane Bašný. Člověk , který má exekuční problémy, nemá co hodnotit. Vaše názory rozdělují ČSSD a myslím si, že by jste měl kandidovat, aby se ukázalo, kolik hlasů přinesete


Josef B A Š N Ý - co tak rezignace ? ? ? - 20.12.2012

Zajímavé jak "potrefená husa zakejhá", když se objeví oprávněná kritika něčeho, co se jí týká !!!

V Blanenském deníku vyšel článek o příspěvku z našich stránek, který poukazuje na jednání manželů Siverových! Nezpochybnitelně jde doložit, že uvedené o nich jsou nezvratné skutečnosti. Přesto jsou jedinci, kteří zaútočí nečestně na toho, kdo nezvratné skutečnosti jen zveřejnil, s tímto stanoviskem:

V této chvíli nečiním ze zjištění žádné závěry. Je na čtenářích stránek, jak si odpoví na následující otázky. Jedná se o střet zájmů, nebo pouze o nemravné počínání radního a vedoucí odboru? Pokud je předmět podnikání společnosti BODY IN lukrativní pro vedoucí odboru, proč ji ve svých prostorách nezajištuje sama MSSS? Jak má městský úřad ošetřeno, že podnikatelé z řad úředníků města nezneužívají pracovní dobu a svěřené technické prostředky pro své soukromé podnikatelské aktivity?

Pokud tyto reakce nepocházejí od přímo zainteresovaných, do nemravných aktivit pana poslance, tak jde o hlupáky, kteří by si už konečně jednou pro vždy měli uvědomit, že i když takové aktivity nejsou protiprávní, jsou společensky odsouzeníhodné, neetické a nemravné.

Jedna členka švédské vlády jen omylem zaplatila soukromý nákup služební kartou, co na místě samém okamžitě napravila. Bylo to však zveřejněno senzace chtivým svědkem zákazníkem. Protože na výpisu ze služební karty se obě transakce objevily, už nikoho nezajímá, že šlo jen o pouhé nedopatření. Ani se nesnažila obhajovat tím, že mezi zaplacením nákupu a bezodkladným vyrovnáním účtu do původní výše, uběhlo jen několik minut, a ministryně sama okamžitě odstoupila z veřejných funkcí!

CO VY NATO VEŘEJNĚ ČINNÍ V RODINĚ SIVEROVÝCH ???


http://blanensky.denik.cz/diskuse/boskovicti-resi-neeticke-jednani-radniho-sivery-a-jeho-manzelky.ht - 20.12.2012

Neetické?
Martin včera 07:25 85.70.246.* reagovat
Všichni jsou to šmejdi. Tady zase Polák jmenoval svoji manželku ředitelkou ZŠ a tím jí zajistil pěkný plat...
5 25
?
Laďa včera 08:58 82.117.156.* reagovat
Vůbec se mi takové chování nelíbí! Jak ze strany pana poslance tak jeho manželky! Máte pane Kolínský pravdu neetické - nemravné!
4 12
To só ty stránke
Princezna včera 09:31 82.117.156.* reagovat
http://www.cssd-boskovice.cz/forum/10
0 6
maséééér
masééééér včera 14:53 82.117.156.* reagovat
Pane tajemníku!! Dodržování pracovní doby zaměstnanci a používání výpočetní techniky na pracovišti je monitorováno elektronickým systémem,"! Co si to dovolujete šmírovat paní inženýrku v jejím "podnikání" !!!!!
2 12
závist
klient včera 17:54 46.227.10.* reagovat
Čistá závist a chuť poškodit čiší od pobouřeného...zřejmě jen přetvářka ctnosti, buďme rádi, že máme možnosti se díky tomuto salónu o sebe starat a zlepšovat své zdraví!
8 6
???
Jirka včera 18:18 193.85.12.* reagovat
Bylo by dobré prozkoumat etičnost chování pana zastupitele Kolínského za dobu jeho podnikání. Asi bychom se všichni divili.
3 7
FLIGNA JAKO PRASE
Karel S. včera 18:25 82.117.156.* reagovat
To je fligna vod gómáka! Kdo chce privatizovat špitál musi splňovat určitý kritéria. Proto se Evča musi včas správně rekvalifikovat. A za necely dva járy, ještě před volbama Franta poslanec zabere špónu, a je to doma. Jenom blbci se vo sebe nedokážó postarat.
0 7
kolínský
král včera 23:11 188.75.128.* reagovat
Pan Kolínský se svým morálním profilem a svou minulostí by se vůbec neměl ozývat. Ať někdo prověří jeho minulost za totality a v období devadesátých let jeho podnikatelské činnosti. A takoví lidé se dnes pasují na mluvčí.


xyz - 19.12.2012

Všichni jsme si rovni - ale někteří rovnější :). Nepřipomíná vám to Farmu zvířat od Orwela ?


Příznivec - 19.12.2012

Paní Melkusová podnikala v minulosti rovněž v prostoru, který byl v majetku města. Vedle toho mela smlouvu s městem na provozování Informačního střediska. A je na tom něco špatného? Nevím, proč by nemohla podnikat a sídlit v řádně pronajatých prostorách. A podniká jž řadu let a úspěšně.


SIVEROV - MĚSTO HRDINA - 19.12.2012

Konečně o boskovickém KLIENTELISMU a jánabráchismu začal někdo psát...

Boskovický radní František Sivera a jeho manželka, vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství Eva Siverová, si založili svoji firmu BODY IN s. r. o. Jejím předmětem podnikání jsou masérské, rekondiční a regenerační služby. Jako místo pro svou provozovnu si manželé Siverovi vybrali nebytový prostor v Domě s pečovatelskou službou v Boskovicích, který spadá pod boskovickou Městskou správu sociálních služeb (MSSS). Tu ale zřizuje město a má ji na starosti právě odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství, v jehož čele stojí Eva Siverová.

http://blanensky.denik.cz/zpravy_region/boskovicti-resi-neeticke-jednani-radniho-sivery-a-jeho-manzelky-20121218.html

A co paní MELKUSOVÁ ??


vladimír jakubec - ANO MÁ TO SMYSL - 19.12.2012

ŠKODA ZA 2 000 000, NIKDO NEUMÍ ZARUČIT, ŽE GEOLOGICKÉ PODMÍNKY NEZPŮSOBÍ ZA ROK STEJNÝ PROBLÉM, NIKDO ZA NIC NENESE ODPOVĚDNOST, STAROSTA TO SVÁDÍ NA VYŠŠÍ MOC A OBČANÉ TO MAJÍ ZAPLATIT.

Na posledním jednání ZM v Boskovicích se diskutovala rovněž další velmi
závažná kauza. Zatím dvoumilionová škoda způsobené při výstavbě koupaliště
v Červené zahradě.

O co jde. Někdo špatně připravil GEOLOGICKÝ PRŮZKUM a mylně zanalyzoval
ZÁKLADOVÉ PODMÍNKY. Někdo vypracoval stavební projekt a někdo spustil
REKONSTRUKCI BOSKOVICKÉHO LETNÍHO KOUPALIŠTĚ.

Po roce provozu nastal problém s únikem vody. Vedení města vyvolalo jednání
s dodavateli stavby. Letos se provedl průzkum GEORADAREM a zjistilo se, že pod betonovou vanou jsou dutiny, které tam způsobují tekoucí podzemní vody. Vše se tedy musí pod vanou ZAINJEKTOVAT speciálním materiálem a veškeré rozvody udělat nové a to vně bazénu.
NIKDO dnes NEUMÍ ZARUČIT, ŽE GEOLOGICKÉ PODMÍNKY NEZPŮSOBÍ ZA ROK STEJNÝ PROBLÉM.

Pan starosta Dohnálek se snažil na jednání ZM celou věc vysvětlit.
Cituji některé jeho argumenty: „… Hlavním problémem jsou geologické podmínky, které v Července vždy byly … pokud něco visí ve vzduchoprázdnu a není tam hmota, tak se to hýbe … věřte, že s tím bazénem nepohnul ani Dohnálek, ani nikdo z vedení města, ani RADA MĚSTA tam neskákala po okrajích bazénu…“.

Na dotaz KDO NESE ODPOVĚDNOST za způsobený stav a proč zastupitelé mají schválit 2 000 000 korun z rozpočtu na tuto opravu, starosta odpověděl.

Cituji: „…Je to na řeč právníků. Nevím v tuto chvíli kdo je odpověden, na městě není nikdo odpověden. A ve finále potom uvidíme, že za geologické podloží může – BOHU ŽEL – JE TO NĚCO JAKO VYŠŠÍ MOC … Pokud mi někdo poradí jinak, já rád na někoho podám žalobu o náhrady škody…“.
Konec citace pana starosty.

(Jaká škoda, že občané v Boskovicích nemají k dispozici VIDEOZÁTNAM z veřejných jednání místního ZM. Proč to jinde jde a u nás se ničí i zvukový záznam.)

Pan Ing. Pevný později reagoval v tom smyslu, že se s tímto názorem nemůže ztotožnit, že se dají 2 000 000 za opravu nějaké vady, že na samém začátku stáli nějací projektanti, kteří zřejmě zakládací podmínky podcenili. Dodal ještě, že se nejedná o vyšší moc, ale selhání konkrétních lidí.

Pan Vladimír Farský, kterému patří i v této kauze velké poděkování, se na závěr tohoto projednávaného bodu zeptal. KDO DÁ ZÁRUKY, ŽE PO OPRAVÁCH ZA DVA MILIONY SE VŠE VYŘEŠÍ A ŽE NEDOJDE KE STEJNÝM PROBLÉMŮM ZA ROK, ZA DVA.

Na tento dotaz již nikdo NEODPOVĚDĚL, ani přítomní odborníci ani pan starosta!

Na závěr něco povzbuzujícího:o)

3.1. ZM ukládá prověřit možnost reklamace a náhrady škody u projektanta způsobené na koupališti v Červené zahradě.
T: 18.02.2013
O: OSÚ

Hlasování: 23 pro, 0 proti, 1 se zdržel - návrh byl schválen


JUDr.Milan Kolínský, zastupitel města za ČSSD - 19.12.2012

K diskusi na téma, zda ČSSD chce či nechce sportovní halu a k "nějakému handlu".
Nechci se na těchto stránkách opakovat. Promiňte mi tedy, že všechny ty voliče a nevoliče odkážu na své dřívější příspěvky, protože se nic podstatného se nezměnilo.
Diskuse na téma SPORTOVNÍ HALA: příspěvky ze 7.11. a 17.11.2012.
Diskuse na téma VŠEOBECNÉ NÁMÉTY A PŘIPOMÍNKY: příspěvek z 1.12.2012.
Kdo chce, tak pochopí. Pokud to někomu přece jen není tak úplně jasné, nabízím komukoliv osobní schůzku a vysvětlení postoje ČSSD. Tak se také ukáže, jestli to opravdu někoho zajímá a má vážný zájem o dění v ČSSD, nebo na těchto stránkách jenom vypouští "pšouky" na které se mi ani nechce reagovat.


Josef B A Š N Ý - nečlen vedení ČSSD - 19.12.2012

Vážený "voliči ČSSD," Josef B A Š N Ý nikoho neřídí, řídit nechce a nikdy řídit nebude. Tvrdím a vím, jako nečlen vedení pane VOLIČI, ŽE LIDÉ SE NEŘÍDÍ, ALE VEDOU, samozřejmě pokud o vedení stojí!!! Ten KDO MÁ POTŘEBU LIDI ŘÍDIT, tomu doporučuji: RADĚJI SI POŘÍĎTE OSLA, NEBO KOUPTE TRAKTOR, ten osel vám to stejně nebude tolerovat, ale ten traktor si to asi nechá líbit !!!

Jinak EDIDENTNĚ NEVÍTE, CO VLASTNĚ CHCETE!!! Napsal jste totiž tuto výzvu:

Nevím, co se v ČSSD děje ? Je mi na to schopen NĚKDO odpovědět?

Odpověď jste OD NĚKOHO dostal, TAK O CO JDE!!! A pokud Vám to neleze pod nos, tak příště vyzívejte k odpovědi adresně, třeba někoho, s kým se na tom předem domluvíte, nebo toho, kdo vás řídí, Vy kluku jeden ušatá!!! S tím zmatkem nad zmatek, ale máte pravdu!!! Tak zmatečně, jak se Vy vyjadřujete,tak Vám toho ve Vašem životě muselo uniknou víc. než je zdrávo!!!


volič ČSSD - 19.12.2012

Zmatek nad zmatek. Kdo dnes mluví za ČSSD. Pan Bašný ??? To je nový člen vedení ??? Nebo dnes opravdu ČSSD řídí??? Asi mi něco uniklo


Josef B A Š N Ý - poděkování nevoličům socdem - 18.12.2012

Vážení nevoliči socdem, vážím si vašich vyjádření. Děkuji vám jménem svým, a doufám, že tak mohu učinit i jménem celé boskovické socdem. Dík vám patří za nepřímou podporu socdem, protože čím tady argumentujete, nám nepochybně zvyšuje preference u voličské veřejnosti. Vymýšlejte si dál a víc, spekulujde jak jen uznáte za vhodné, dál obhajujte neobhajitelnou stavbu haly!!! Děláte nám už nyní, rok a tři čtvrtě před volbami zdarma, super předvolební kampaň !!!


Josef B A Š N Ý - kdo vyzívá k odpovědí, má ji mít - 18.12.2012

Reakce na příspěvek: "volič ČSSD"
Takto průhledně účelově zformulovaný názor je nevěrohodný, pro rozumně uvažující lidi. Argumenty v něm uvedené jsou vytrhnuté z kontextu tak, jak se to aktuálně hodí. Právě proto na tuto skutečnost je třeba reagovat a nedopustit, aby kdokoli vnášel mezi občany matoucí populismus!!!

Volič píše: Přestávám rozumět situaci v ČSSD.
– opověď zní: NIC, ČEMU BY SE NEDALO ROZUMĚT!!! Důležité ale je, že volič rozumí tomu, do jaké situace město táhne koalice, a doufejme, že nám to tu dokáže srozumitelně vysvětlit a obhájit !!!

Volič píše: Od počátku tohoto tisíciletí, na všech setkáních, ve všech volebních programech bylo jasně deklarováno, že ČSSD chce výstavbu sportovní haly.
– opověď zní: NA TO ODPOVĚDĚL PETR MALACH !!! K tomu lze jen dodat, že Petr je sportovec, a to co napsal, by měli požadovat všichni rozumní sportovci, aby je výsledek takto schválené investice nezaskočil, protože těm, co tuto formu investice prosazují, evidentně nemůže jít o sport, jako takový !!!

Volič píše: Dokonce ČSSD jako součást koalice odsouhlasila vytvoření projektu sportovní haly u ZŠ III.
– opověď zní: VYTVOŘENÍ neboli VYHOTOVENÍ PROJEKTU SNAD ANO, ALE REALIZACI neboli VYBUDOVÁNÍ ROZHODNĚ NE !!! Je třeba si jen dát v hlavě do pořádku jednotlivá usnesení Zastupitelstva města Boskovice, a nemystifikovat lidi, nepravdivými smyšlenkami a báchorkami !!!

Volič píše: Nevím, co se v ČSSD děje ? Je mi na to schopen někdo odpovědět ?
– opověď zní: ABSOLUTNĚ NIC !!! SOCDEM BOSKOVICE, NA ROZDÍL OD KOALICE, JE VE VELMI DOBRÉ KONDICI, A ZAČALA V TOMTO VOLEBNÍM OBDOBÍ STRIKTNĚ DBÁT NA PRÁVO A NA POŘÁDEK !!! To občana jistě jako voliče potěší, nebo snad ne ???

Volič píše: Současná garnitura vedení nechce halu?
– opověď zní: SOUČASNÁ ODPOVĚDNÁ GARNITURA HALU CHCE, ALE NA JINÉM MÍSTĚ A ZA JINÝCH OKOLNOSTÍ, JAK BY TO ODKÝVALA TA BÝVALÁ, NE TAK ODPOVĚDNÁ GARNITURA. To jen pro pořádek, kdyby jen čistě náhodou občan nebyl někdo z té bývalé garnitury, anebo těch, komu se po nedávných pořádcích, lépe řečeno nepořádcích, stýská !!!

Volič píše: Peníze ve městě nejsou zásadní problém, jak starosta sdělil.
- odpověď zní: STAROSTA BUĎ NEVÍ CO ŘÍKÁ, NEBO TO ŘÍKÁ PRÁVĚ PROTO, ŽE MOC DOBŘE VÍ, O CO TU VLASTNĚ KRÁČÍ !!! ŽE BY POSLEDNÍ MOŽNOST, PŘILEPŠIT SI DO POLITICKÉHO ODCHODU !!! Občane uvažujte, nebo snad máte podobnou motivaci I VY ???

Volič píše: Taková stavba nás všechny přežije, takže to není pro potřeby jen nás dnes, ale i budoucích občanů.
- odpověď zní: PRÁVĚ PROTO OBČANE, STAVĚT HALU MÁ SMYSL TEHDY, POKUD SE BUDE MOCI SLOUŽIT DESÍTKY LET !!! POKUD BUDE HALA POSTAVENA TAK, JAK JI PROSAZUJE KOALICE, BUDE PRO NĚKTERÉ SPORTY JAKO JE TENIS NEPOUŽITELNÁ UŽ PO JEJÍM OTEVŘENÍ A PRO SPORTY STÁLE SE VYVÍJEJÍCÍMI, V BLÍZKÉ BUDOUCNOSTI NEPOTŘEBNÁ. DOPADNE TO PODOVNĚ, JAK S DNEŠNÍ SOKOLOVNOU ČI JÍZDÁRNOU.

Volič píše: Nevím, ale zdá se mi to trochu ze strany ČSSD nefér
- mínění voliče je: PŘIZNÁVÁ, ŽE NEVÍ, ALE PŘESTO SE MU JEDNÁNÍ ČSSD ZDÁ TROCHU NEFÉR !!!

Moje mínění nejen k výroku o fair plaj hře, ale celkově o tom, co VOLIČ napsal, je:

VOLIČ, kterému se něco zdá, pravděpodobně SPÍ! KDO BDÍ TAK VÍ, ŽE TY VAŠE ARGUMENTY, co uvádíte, JSOU UNFAIR!!! Já jako člen ČSSD jsem přesvědčen, že pokud si v Boskovicích chceme UDRŽET VOLIČE, a k tomu ještě získat řadu nových voličů v příštích volbách, tak to DOKÁŽEME JEN tehdy, POKUD ZASTAVÍME VÝSTAVBU haly SLOVÁKOVA!!!


nevolič ČSSD - 18.12.2012

Já to vidím jako holý populismus. ČSSD klame tělem, jejich postoj není vůbec jasný. Stále hledají zástupné problémy. Holt jsou opozice a tak likvidují i prospěšné věci. Slyšel jsem o nějakém handlu, který chtěli udělat za svoje hlasy pro schválení stavby sportovní haly. To je strašný. Zajímalo by mě, co oni vůbec v poslední době udělali pro Boskovice. A to mají hejtmana již druhé volební období.


nevolič TOP - 18.12.2012

Teď jsem zmaten. K čemu anketa, když všichni halu chtějí,alespoň to říkali před volbami. Je pravda, že ti, kteří váhali a zdrželi se by měli říci, jestli chtějí dodržet vlastní program nebo ne. O to horší je zjištění u těch, kteří chtějí nějaké ne zcela jasné ankety přičemž do voleb šli s tím, že sportovní halu chtějí. Mění snad tito zastupitelé názor jak se jim hodí. Neuvěřitelné!!!!


volič TOP 09 - 18.12.2012

Žádám ty zastupitele kteří se zdrželi prosadit veřejnou anketu, jmenovitě Fialivi, Mzáčovi, Jimramovskému, Zouharové, Vítkové, Šmerdové, Klímové a Dohnálkovi, aby jasně deklarovali svůj názor.Apeluji na svědomí zastupitelů Sivery, Sušila, Božka, Ochmanského, Sekaninu, Vlacha, Hamanové a Skřipského, kteří byli proti tomu, aby občané v našem městě dostali svobodný prostor vyslovit svůj názor na danou věc.

zeptejte se lidí jestli to chtějí!
a ozvěte se někde!!!


volič - 18.12.2012

Díky za částečnou odpověď. Jak se bude financovat určitě zajímá všechny. Diskuse o tom, kde bude stát je ale trochu podivná. Vždyť jste byli členy koalice, odsouhlasili jste finance na projekt a veškeré přípravné práce, kdy se jednoznačně týkalo o lokalitu u ZŠIII.


Petr Malach - 18.12.2012

Z volebního programu Mo ČSSD:

- podporujeme vybudování víceúčelové sportovní haly na vhodném místě


Mo ČSSD Boskovice, nikdy neřekla NECHCEME HALU. My se stavbou souhlasíme, ale ptáme se

"JAK"

se bude financovat - z čeho - jak se zadluží město a na jak dlouho?

"KDE BUDE STÁT"

nezdá se nám vhodné umístění vedle školy ZŠ III. Už z hlediska spodních vod atd.

"PARKOVÁNÍ"

i když bude hala stát u ZŠ III jak bude vyřešeno parkování? Navržených 16 míst tak velkou halu málo.

Já jako basketbalista samozřejmě novou halu velice rád uvítám, ale i jako občana mě tyto otázky zajímají.


volič ČSSD - 18.12.2012

Přestávám rozumět situaci v ČSSD. Od počátku tohoto tisíciletí, na všech setkáních, ve všech volebních programech bylo jasně deklarováno, že ČSSD chce výstavbu sportovní haly. Dokonce ČSSD jako součást koalice odsouhlasila vytvoření projektu sportovní haly u ZŠ III. Nevím, co se v ČSSD děje ? Je mi na to schopen někdo odpovědět. Současná garnitura vedení nechce halu? Peníze ve městě nejsou zásadní problém, jak starosta sdělil. Taková stavba nás všechny přežije, takže to není pro potřeby je nás dnes ale i budoucích občanů. Nevím, ale zdá se mi to trchu ze strany ČSSD nefér


volič TOP 09 - 18.12.2012

Vážení občané. Byl jsem jeden z mála na posledním jednání zastupitelstva ve skleníku a co je pro mne zásadní je to, že konkrétní zastupitelé nechtějí dát lidem prostor k vyjádření se k problému investiční výstavby haly. Dnes si každý může přečíst, kdo to byl. Děkuji zastupitelům Farskému, Přichystalové, Nerudovi, Krauzové, Nedomové, Kšicovi, Kolínskému, Jindrovi a Grenarovi, kteří chtějí anketu pro občany našeho města. Žádám ty zastupitele kteří se zdrželi prosadit veřejnou anketu, jmenovitě Fialivi, Mzáčovi, Jimramovskému, Zouharové, Vítkové, Šmerdové, Klímové a Dohnálkovi, aby jasně deklarovali svůj názor.Apeluji na svědomí zastupitelů Sivery, Sušila, Božka, Ochmanského, Sekaninu, Vlacha, Hamanové a Skřipského, kteří byli proti tomu, aby občané v našem městě dostali svobodný prostor vyslovit svůj názor na danou věc. Situace za dva roky se velmi změnila. Zásadní změna k horšímu se týká především všech parlamentních stran, tedy i zastupitelů v koalici v Boskovicích. Přiznám se, že jsem volil stranu, která dnes v Boskovicích rozhoduje. Ale mám výhrady ke všem těm zastupitelům, kteří nechtějí slyšet náš názor. Vnímám to jako jasné pohrdání svými voliči.
Nemohu se podepsat, platí mne úřad:


DĚKUJEME - 18.12.2012

Děkujeme soudruzi za vaše zodpovědná rozhodnutí. Přijdeme si s vámi brzo zacvičit do vašich tělocvičen.

http://www.youtube.com/watch?v=oGMctOIdmrw


arogance "VYŠŠÍ MOCI" - 16.12.2012

JEDNATEL = RADNÍ a poslanec + SPOLEČNÍK = VEDOUCÍ ODBORU sociálních věcí, zdravotnictví a školství městského úřadu v Boskovicích.
http://obchodnirejstrik.cz/body-in-s-r-o-24304867/

Dotaz na ZM zněl. PODNIKÁ SIVEROVA RODINA V PROSTORÁCH MSSS PATŘÍCÍ OBČANŮM MĚSTA?

… Odpověď občanovi od pana Sivery Františka: „Můžu vám odpovědět tak, že firma, kterou máme založenou, podniká v prostorách, které máme řádně pronajaté od společnosti, která je zřízena městem“.

Doplňující dotaz občana: „Nemyslíte si, pane poslanče, že se jedná o střed zájmů?“

Odpověď Fr.Sivery: … “Já nevím na základě čeho v tom vidíte střed zájmu, ta věc je normálně běžně komerčně pronajatá, podle veškerých pravidel … které o pronájmu toto město má a mě jako zastupiteli nezakazuje nikdo, abych měl pronajaté jakékoliv části na základě korektní nájemní smlouvy“ …

... LIDEM JE JASNO !!! A ČEKAJÍ CO OPOZICE KONKRÉTNĚ UDĚLÁ A CO MEDIA NAPÍŠÍ ???


JUDr.Milan Kolínský, zastupitel města za ČSSD - 16.12.2012

Na zastupitelstvu města dne 3.12.2012 vznesl jeden z občanů dotaz, zda manželka radního ing. Františka Sivery, případně firma založená vedoucí odboru ing.Evou Siverovou nebo ing. Františkem Siverou má v pronájmu a podniká v nebytových prostorách v majetku města.
Jako zastupitele mne neuspokojila odpověď ing.Sivery na zastupitelstvu a požádal jsem písemně o informaci starostu města. Na základě jeho pověření mi následující informace sdělil tajemník úřadu.

V měsíci říjnu 2012 došlo ke změně nájemce nebytových prostor na objektu DPS Penzion, Mánesova 47, Boskovice, který je na základě zřizovací listiny v užívání Městské správy sociálního zabezpečení.
Údajným jediným zájemcem o pronájem nebytových prostor byla firma BODY IN s.r.o., zastoupená ing.Františkem Siverou. MSSS tak uzavřela se zájemcem smlouvu na dobu určitou a období od 1.10.2012 do 30.9.2013. Příspěvkové organizace města (tedy i MSSS) mají právo bez předchozího souhlasu zřizovatele (město Boskovice) smluvně pronajmout svěřený majetek (s výjimkou bytu) na dobu jednoho roku.

Nahlédnutím do obchodního rejstříku je možné zjistit následující údaje.
BODY IN s.r.o., vedená u Městského soudu v Praze, IČO:24304867, má předmět podnikání "masérské, rekondiční a regenerační služby".
Jednatelem společnosti je ing.František Sivera, zastupitel a radní města Boskovice.
Jediným společníkem je ing.Eva Siverová, vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství městského úřadu v Boskovicích.
Přeloženo do srozumitelného jazyka, jediným společníkem a tedy i vlastníkem společnosti je ing.Eva Siverová, provozující masérské, rekondiční a regenerační služby. Přitom jako vedoucí odboru městského úřadu mimo jiné zodpovídá za zajištění zřizovatelské funkce a koordinaci směrem k MSSS, zajišťuje ve spoluprácis odborem FIN provádění rozborů hospodaření MSSS. Je tedy svým způsobem nadřízenou ředitelky MSSS se kterou byla uzavřena nájemní smlouva.

V této chvíli nečiním ze zjištění žádné závěry. Je i na čtenářích těchto stránek, jak si odpoví na následující otázky.
Jedná se o střet zájmů, nebo pouze o nemravné počínání radního a vedoucí odboru?
Pokud je předmět podnikání společnosti BODY IN lukrativní pro vedoucí odboru, proč ji ve svých prostorách nezajištuje sama MSSS?
Jak má městský úřad ošetřeno, že podnikatelé z řad úředníků města nezneužívají pracovní dobu a svěřené technické prostředky pro své soukromé podnikatelské aktivity?

Závěrem. Vzpomínám si na rok 1990, kdy jsem jako právník Minervy začal s přípravou na soukromou realitní činnost. Po první inzerci v tisku si mne zavolal ředitel a dal mi naprosto nekompromisně na vybranou. Buď chceš být dál pracovníkem Minervy, nebo odejdi podnikat. Uznal jsem jeho výhrady a po vzájemné dohodě jsem odešel podnikat. Mimo jiné jsem následně i s Minervou udělal několik zajímavých obchodních případů a přístupu tehdejšího ředitele ing.Oujezdského si stále vážím.


Josef B A Š N Ý - "pouhé" poděkování trochu jinak - 15.12.2012

Osobní výhody či prospěch, v té mírnější podobě jen si nedělat problémy a nepoukazovat zbytečně na sebe, v politice dneška jednoznačně převládá. Uvedené v předchozí větě bez výjimky lze považovat za nečestné a osobní výhody či prospěch, si navíc zaslouží ještě označit, za nemravné.

Přesto se v současné politice obecně nenosí, být společensky i občansky odpovědný, protože takové jednání, je v případě politiky, z podstaty platného práva de facto, nepostižitelné, i když je to nemravné z pohledu společenské etiky i lidské morálky.

I přes uvedené skutečnosti označit občansko-společenskou odpovědnost politika za odvahu, považuji za značně nadnesené. Měla by to být samozřejmost, ale vzhledem okolnostem, které v politice panují, si někteří uznání zaslouží. Veřejné spravedlivé poděkování si zaslouží, ale jenom jeden, maximálně však dva zastupitelé. Respekt si zaslouží také ti, co se snaží, veřejně vystupují a poukazují na nešvary, ale obávají se být z nějakého důvodu důslední, ale i tito se dají spočítat na prstech jedné ruky.

Takže nezbývá nic jiného, než vyslovit "pouhé poděkování" mlčící většině zastupitelů. I já jsem přesvědčen, že většina z nich jsou slušní, a v soukromém životě jsou to i odpovědní lidé. To je jejím spoluobčanům houby platné, když nedokáží v sobě najít ODVAHU být i politicky ODPOVĚDNÍ, a naopak lze takové jednání označit za ZBABĚLÉ, protože se nechají zmanipulovat několika politickými gangstery, kteří v našem městě také existují a vládnou, jenom díky nerozhodnosti těchto jinak v soukromí slušných lidí.


"Ideologický" boj o MOC - 15.12.2012

EXTREMISTÉ S KOMUNISTICKOU MINULOSTÍ (po roce 1989 rozprchlí do všech politických stran) … (NE)reagují na požadavky občanů …

Záznam z 2. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 13.12.2012
http://mapy.kr-karlovarsky.cz/video/3008/silverlight.html

„DEMOKRATICKÉ ""SLOUPY"" MÍSTNÍ POLITIKY“

http://boskovice.cz/v-boskovicich-probehlo-ustavujici-zm.info?id=5940

v Boskovicích = ODS + TOP + KDUČSL + Sportovci + KSČM !!!!

http://btv.boskovice.cz/index.php?id=386


Jiří Vorlický - 12.12.2012

Z doručené korespondence,která mi postupně přichází je zřejmé,že mohlo dojít k nepochopení.
Zastupitelé z mých úst i v písemné formě několikrát obdrželi základní informace s nabídkou komunikace,reakce byly minimální,někteří postupně pochopili moji osobní angažovanost a necítí se nijak ohroženi.
Souhlasný názor s příspěvky pana Němce,Bašného a Jakubce je z podstaty principielní.Podání vysvětlení je z výše uvedeného důvodu a pro další případné reakce - nereakce.


Jiří Vorlický - 12.12.2012

Pan Farský vnímá názory a myšlenky spoluobčanů komplexně,není sám a lidé věří,že odvaha dalších zastupitelů bude následovat,protože ještě se dá mnohé změnit.
Odvaha pana Farského spočívá ve vytrvalosti, podložné zkušenostmi z reálného života,nejde mu o pouhý záblesk dílčího charakteru.Takových zastupitelů máme víc,podpořme jejich odvahu.
Třeba "pouhým" poděkováním.


re: Vladimír Farský - - 12.12.2012

Citace pana Farského "Tato informace mě vcelku nezajímá, a na mou práci nemá žádný vliv."

Tomuto vyjádření ve Vašem případě, se nedá nic jiného než věřit. Jste nepochybně jedna z mála výjimek, co se zřejmě nedá jakýmkoli psychologickým podtextem "POLITICKÉHO NÁTLAKU" ovlivnit, a proto se i můžete s klidným svědomím vyjadřovat na těchto stránkách bez toho, že by jste měl mít obavu z protireakcí.

Právě proto ti, kterých se zde uváděné výhrady týkají, nemají odvahu se pod svým jménem proti nim ohrazovat, protože jsou si plně vědomi toho, že by se proti nim pravděpodobně zvedla lavina nesouhlasu.

Bohužel odpověddných, tak jako jste Vy, je prozatím výrazná menšina. S pozdravem J.B.


Josef B A Š N Ý - "Modlitba za změnu" 12/12. roku 12 - 12.12.2012

Nelehce se mravným žije, bezpráví je za mravnost bije.
Bití je jen zkouška víry, Démona zla, to být manýry.
Není možné bitý stále být, když ve víře umíš žít !

Překonávat zlo, příkoří, strasti, mravné nelze udržet v pasti.
S láskou vírou přichází změna, Démona moc už jenom sténá.
Nelze pořád bitý jenom být, v srdci víru musíš mít !

Povznést se nad mamon, moc, mravné nezná tu nemoc.
Víra s dobrem ruce svírá, Démona moc končí, zmírá.
Nesmířit se bitý být, víra, láska mravných dneška hit !


Vladimír Farský - 12.12.2012

K ověřování zápisů. Co se týče mě, ověřuji zápis ze Zastupitelstva pměrně často. Dříve bylo nutno dojít na úřad, sednout si k psané verzi a číst. Vzhlečdem k tomu že "moderní technika zavítala do naší vesnice" je již zápis posílán mailem. To přináší jednu výhodu. Mohu si materiál projít v klidu domova a v čase, který vyhovuje mě.
Zápis není doslovný přepis všeho, co bylo na Zastupitelstvu řečeno. To by byl velmi objemný fascikl. Důležité je, aby odpovídal věcně. U písemných materiálů to není problém, u diskuse by měl zápis odpovídat obsahu příspěvků. Zde bych se zastal příslušných úřednic, ty se snaží dělat přepisy velice pečlivě. Mimo jiné i z obav, aby nebyla jejich práce napadnutelná.
I mě přišel zápis s větičkou "odsouhlaseno panem tajemníkem a panem starostou:. Tato informace mě vcelku nezajímá a na mou práci nemá žádný vliv.


Josef B A Š N Ý - kdo diskutuje v dobré víře, nikomu neradí a neuráží, ale jen sděluje svůj názor - 12.12.2012

Včera jsme se spolustraníkem Martinem probírali téma, zda to co se na těchto stránkách objevuje ještě je, a už není diskuse. Naše názory se různí, ale to nepovažuji za podstatné. Osobně jsem navrhl zavést rubriku "VŠEOBECNÉ NÁMĚTY A PŘIPOMÍNKY" a byla schválena. Vedly mne k tomu nálady ve společnosti. Proto by měl být dán občanům i stranám prostor, vyjadřovat se bez tematického zaměření k nešvarům dnešní doby, což považuji za formu osvěty, která může vést k většímu zájmu občanské veřejnosti, ve věcech veřejných !!!Včerejší rozhovor mne motivoval k následujícímu:

- Za krajně neutěšený stav společnosti nesou plnou odpovědnost polistopadoví politici této země, kteří zde umožnili nastolit nemravné pořádky plné bezpráví, zla, příkoří, strastí a beznaděje.
- Jednou z cest jak hledat východisko z panujícího stavu je diskuse formou osvěty, třeba i odlehčenou a tím i "lépe stravitelým" podáním jako je satira. I v případě seriózně míněném názoru není až tak od věci, používat prvky satiry.
- To se ale "suchopárům," a především nemravným nezamlouvá. Veřejně a hlavně oprávněně o nich uvedené skutečnosti je značně pohoršují, a mnohdy vedou i k neoprávněným odvetným reakcím, například vyhrůžek, místo toho, aby se pohoršili sami nad sebou, jak by bylo ve veřejném zájmu žádoucí.
- Zkusím to tedy jinak !!! Pro tentokrát jsem sepsal něco jako modlitbu pro nemravné politiky, včetně politiků našich boskovických, jejich pohůnků zaměstnaných na Radnici, v komisích, v občanských aktivech, co jim oddaně slouží, pochlebují jim, a poklonkují se před nimi.
- Je určena i těm, co tuto morálku, jako řadoví občané přijali za vlastní, jako M. Ščudlů, A. Jakubců a jim podobným. Tito se nestydí posuzovat jiné, i když o jejich potížích, vyjma drbů, nic neví. Přitom se tváří jako Svátost sama. Činí jim to očividně uspokojení, které se projevuje posměšnými až pohrdavými úšklebky.
- Ti, o kterých se zde zmiňuji, trpí chorobnou nelidskostí, která se dá označit za "orgasmus zla". Tito, s nemravnými nešvary se zpravidla nemodlí podobně jako lidé věřící, ale "Modlitbu za změnu," by se mohli naučit. Možná kdyby ji, čas od času, v myšlenkách řádně probrali, mohli by třeba i mnohé pochopit.


Josef B A Š N Ý - kdo, a co, vlastně obchází ??? - 12.12.2012

ČÁST III. – ÚŘEDNICKÁ STRUKTURA RADNICE - "ODSOUHLASENÉ PANEM TAJEMNÍKEM"

I v této oblasti se naše město "pyšní" dosti neobvyklým výplodem zastupitelské boskovické demokracie. Jde o to, že tajemník města "požívá neoprávněně privilegia," která mu absolutně nepřísluší. V podstatě se chová a jedná podobně jako zvolený politik, i když do funkce je "jenom" jmenovám !!! Svědčí o tom i to, že pokud opravdu vydal souhlas ke zpracovanému návrhu zápisu před jeho ověřením, jak je uvedeno v mailu ze sekretariátu a není důvod pochybovat, že tomu bylo jinak, pak to lze označit za skandální.

Tajemník je statutárním zástupcem výkonné moci pro úředníky a zaměstnance úřadu, jinak řečeno jejich zaměstnavatel. Proto by měl vždy a za každých okolností jednat nadstranicky a výhradně dbát na vysokou odbornou profesní způsobilost jednotlivých odborů a organizačních jednotek úřadu. Jeho kompetence rozhodně není vstupovat do politických rozhodnutí, jako jsou usnesení zastupitelstva a vyjadřovat s těmito rozhodnutími souhlas či nesouhlas. To náleží do politické odpovědnosti opozice, která k tomu má mandát svých voličů, a případné zákonné prostředky pro vymáhání nápravy, právo ověřovat zápis ze zastupitelstva nevyjímaje, bez jakéhokoli vměšování tajemníka a úředníků !!!


Leopold Němec - 12.12.2012

Ověřování zápisu

Aby nedošlo k mýlce. Pan Ochmanský a pan Kšica byli ověřovateli zápisu z 13. zasedání zastupitelstva. Za ověřovatele zápisu ze 14 zasedání, tedy toho o kterém jsem zde psal, byli schváleni paní Hudcová a pan Farský.

K vlastnímu ověřování zápisu. Počet ověřovatelů zápisu ze zasedání zastupitelstva a úkoly ověřovatelů stanovuje jednací řád zastupitelstva. Jejich úkolem je ověřit, zda obsah zápisu odpovídá průběhu zasedání, a ověřit správnost přijatých usnesení. Pokud usoudí, že obsah zápisu a přijatá usnesení neodpovídají skutečnostem projednávaným na zasedání zastupitelstva, pak zápis neověří (nepodepíše).

Svoji námitku ověřovatel předloží na nejbližším zasedání zastupitelstva, které podle § 95 odst. 2 zákona o obcích o námitce rozhodne. A to tak, že námitce buď:
1) vyhoví - potom zapisovatel zápis upraví podle vznesené námitky, nebo
2) námitce nevyhoví a obsah zápisu schválí v podobě zapsané zapisovatelem.
Chybějící podpis ověřovatele(ů) nahradí zastupitelstvo usnesením.

Tak je to i v případě, že námitku uplatní kterýkoli člen zastupitelstva

O námitce člena zastupitelstva proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva. Nezáleží tedy jen na ověřovatelích, ale na každém zastupiteli. Zdá se však, že zastupitelé volí ověřovatele ve skutečnosti proto, aby na ně přenesli svou odpovědnost a nemuseli zápisy číst. Vždyť je to ověřené, no ni?

Každý jistě chápe, že písemný záznam projevu zastupitele nebo občana nemusí být naprosto přesný, ale neměl by být zkreslující, matoucí nebo neúplný, či zcela chybět. A k tomu má sloužit zvukový záznam. Pokud ovšem starosta, tajemník či kdokoliv jiný účelově ovlivňuje podobu zápisu, pak je takové zasedání jen sofistikovaná kratochvíle konšelů.
Už si to cvrlikají i vrabci na střeše. V Čechách a na Moravě se z demokracie stal šnuptychl, který se používá jako prapor.


Jiří Vorlický - 11.12.2012

Ověřil jsem si zde uváděné informace ohledně zápisu a v tomto případě souhlasím s pány Němcem,Jakubcem a Bašným.


Josef B A Š N Ý - kdo, a co, vlastně obchází ??? - 11.12.2012

ČÁST II. – UVOLNĚNÉ POLITICKÉ VEDENÍ MĚSTA - ODSOUHLASENÉ I PANEM STAROSTEM

Skutečně si nedovedu vysvětlit, proč vlastně zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu ze svého zasedání !!! Domnívám se, že by to měla být pojistka demokratické průběhu jednání zastupitelstva. Potom, ale nerozumím tomu, že ještě před vlastním ověřením, k navrhovanému znění zápisu, měl vyjadřovat starosta !!! Co jej k tomu opravňuje ??? Je snad ze zákona předurčen vydávat souhlas k úkonům ověřovatelům majícím pověžení od zastupielstva, nikoli od starosty !!! Nebo je snad pro činnost ověřovatelů zákonným vykladačem demokracie ???

Samozřejmě ne !!! Jde jen v Boskovicích zavedený zvyk, exaktně řešeno ZLOZVYK jak \"vést za ručičku neznalé problematiky a tudíž nekompetentní\"!!! Starosta tak společně s \"Carem a jeho poradci,\" více jak pravděpodobně doslova, větu po větě, výraz od výrazu, a slovo od slova, diktují co zápis má a nemá obsahovat. Proto právě sám starosta nese plnou a neoddiskutovatelnou odpovědnost za \"kvalitu zápisu z jednání zastupitelstva.\"


Josef B A Š N Ý - kdo, a co, vlastně obchází ??? - 11.12.2012

ČÁST I. - OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU.
Podpisem pana Ochmanského, nemá smysl se ani zabývat, byla by to naprosto zbytečná ztráta času.

Nezanedbatelné, pro mnohé asi překvapivé, ale pro mne však zcela evidentní a neoddiskutovatelné je zavinění zapříčiněné ověřovatelem zápisu za opozici, panem Janem Kšicou. Pokud by nepodepsal, v podobě navržrné zapisovatelem zápisu, pak "takový skvost" nemůže "spatřit světlo světa" !!!

Je až s podivem, že když chce někdo z opozice skrytě podporovat koalici, proč se do role ověřovatele zápisu vůbec "nechává uvrtat" ??? Je to vlastně dobrovolné, veřejné přiznání se k loajalitě, s koalici !!! Pro mne je to obzvlášť divné, když mi tento spolustraník tu a tam dává "dobře míněné zaručené rady" jak neškodit socdem, a přitom, jak vidno, si neví rady ani se sebou samým, a navíc k tomu ještě svým podpisem takové "HITŠARÁDY," poškozuje nejen zájmy socdem, ale i celé opozice.

Vidět, že "RADA MĚSTA SE FAKT VYZNÁ"!!! Má výbornou strategii, jak "ošetřit pojistku" pro často krkolomné výstupy ze zastupitelstva. Navrhuje totiž jmenovitě jednání zastupitelstva ověřovatele zápisu a stalo se už tradicí či nepsaným pravidlem, že když na zastupitelstvu projednává něco zásadního, tak ověřovatelé se zcela pravidelně a nečekaně presentují buďto ze "zatvrzelých mlčochů," nebo s těch, co mají takzvaný "hudcovský syndrom" !!!


Josef B A Š N Ý - kdo, a co, vlastně obchází ??? - 11.12.2012

Uvést termín, že "MĚSTO OBCHÁZÍ" je velmi nekonkrétní a vůči městu Boskovice, a tedy všem občanům, KTEŘÍ DE FACTO MĚSTO TVOŘÍ, je to nespravedlivé. Tuto záležitost mají na svědomí konkrétní jedinci, a není až tak složité vytipovat, kteří to jsou !!!

Rozhodně tak nečiní svévolně pracovnice sekretariátu starosty a místostarostky paní či slečna Marcela Veselá, která zápis rozesílá a v mailu pro ověřovatele zápisu pana RNDr. Vladimíra Ochmanského a pan Jana Kšicu, jasně a srozumitelně v mailu uvedla:

"ODSOUHLASENÉ PANEM TAJEMNÍKEM I PANEM STAROSTEM !!!"

Z uvedeného je dostačující, už konkrétněji rozklíčit, kdo za to může !!! Aby "řada viníků" nebyla dlouhá, tak se vyjádřím ve třech samostatných blocích pod hlavičkou KDO, A CO VLASTNĚ OBCHÁZÍ ???:

1. Ověřovatelé zápisu
2. Uvolněné politické vedení města
3. Zaměstnanecká struktura radnice


Vladimír Jakubec - 11.12.2012

MĚSTO PORUŠUJE A OBCHÁZÍ ZÁKONY již několik roků.

http://www.noveboskovice.cz/korupce/propaganda

Další nový důkaz cenzury? Například - Město Boskovice je zřejmě jediné město v ČR, kde papaláši na radnici začali ničit zvukový záznam ZM! (Jestli někdo najde jinou obec, zaplatím panáka:o)

Pane L.N., konec světa v nejbližší době nebude. Je však povinností všech občanů „vrátit tento DIVOKÝ WESTERN zpátky DO DOUBRAV“!!!


Leopold Němec - 10.12.2012

Kočka není pes a zápis není záznam

V zápisu ze 14. zasedání Zastupitelstva města Boskovice konaného dne 03.12.2012 v 16:00 hodin v zámeckém skleníku v Boskovicích se hned v bodě1) mimo jiné píše:

Pan starosta oznámil, že ze zasedání Zastupitelstva města Boskovice je pořizován zvukový záznam pro účely vyhotovení zápisu.
Zápis z 13. zasedání ZM ověřili pan RNDr. Vladimír Ochmanský a pan Jan Kšica
a nevznesli připomínky.

Po přečtení zápisu mohu konstatovat:

A/ Zápis příspěvků v mnoha případech neodpovídá skutečnosti. Některé formulace jsou překrouceny, někde chybí celá věta, někde chybí celý odstavec.

B/ Tím dochází k tomu, že příspěvky dostávají pozměněný nebo zcela jiný význam, ztrácejí se souvislosti a vyznívají jinak než byly myšleny.

C/ To platí pro slovní projevy zastupitelů i občanů.

D/ Důkaz je snadný. Stačí porovnat Zápis a zvukový záznam.

Podle zpráv televize NOVA (10.12.) se celý svět připravuje na ohlášený konec světa. V Americe, Austrálii, Číně, Rusku. Jen v Boskovicích je klídek.

Komentář k těmto skutečnostem nechť si laskavý čtenář udělá sám.


Politická šlechta? - 7.12.2012

To nemá se slovem UŠLECHTILÝ nic společného! Ani na zámku – ani v podzámčí.
Klientelismus, jako jedna z forem přímé korupce, je průkazný v několika rodinách.
Lehce ve stínu jsou další rodiny, „utajení akcionáři“, kteří (až to praskne) doplní již známou klientelistickou síť.
A co se týká argumentační rétoriky novodobých papalášů. I tady je patrná jejich vyprázdněnost a jejich obava z dalšího vývoje. Mnohem důležitější pro další vývoj jsou ale ti, co mlčí!
V malém městě se vynesou i nesouhlasné názory rodinných příslušníku těchto přisluhovačů a to dosazené kariéristy nenechá klidnými ani ve dne, ani v noci.


Opoziční neradniční - nulté vydání předvolebního letáku - 7.12.2012

Vážený poslanec a ještě váženější zastupitel opět na jednání zastupitelstva zářil. Váženější proto, že mandát zastupitele umně a takticky nadřazuje nad mandát poslance! Srozumitelně vyjádřeno, v parlamentu si jen přivydělává, ale v Boskovicích panuje. Lze to odvodit z toho, že svá ústa v parlamentu na rozdíl od zastupitelstva moc na špacír. si nepouští. Je to od něj chvályhodné, neboť svoje řečnicky argumentační skvosty nedává na odiv vysoké politice, ale nechává je jen pro město, které mu tak nějak přirostlo, k jeho vlastnictví!

Je zářivým příkladem patriota, co sám sobě přisuzuje ojedinělou nepostradatelnost pro město, nestydí se stále ji zdůrazňovat a vynucovat si ji. Jeho brilantní vysvětlování a pregnantní argumenty svědčí o jeho vysoké etické kvalitě a příkladné politické vyspělosti, pro sebe sama!

Tuto skutečnost opět potvrdil na posledním zastupitelstvu, když se uraženě pohoršil nad otázkou, zda jeho rodina podniká v prostorách ve vlastnictví města, a zda v tom nespatřuje střet zájmů? Roznícen nad tím, že si něco takového vůbec někdo dovoluje, se rázně ohradil tím, že prostory jsou řádně pronajaty a pokud to někomu není jasné, a jeví se mu to jako střet zájmů, tak neví, co říká! Kdo si dovolí se tak ptát, je vůl!

Takže, už mu nestačí jen zaměstnávat na Radnici členy svojí rodiny, příbuzné, lidi z fanklubu, loajální přívržence, a teď jde ještě dál! Brzy už bude zřejmě jeho rodina podnikat, přímo v prostorách Radnice. Za tyto ojedinělé výsady si zaslouží úctu, a je třeba vzdát hold, carovi politické šlechty Boskovic!


Josef B A Š N Ý - je Slovákova zmanipulované jediné řešení ??? - 7.12.2012

Snažil jsem se "přijít na kloub" toho, co mi na projektu Slovákova, nesedí? Po zasedání zastupitelstva jsem nemohl usnout a honilo se mi hlavou, kde co. Přitom jsem si vzpomněl na něco, čeho by se dalo chytit. Ze semináře na téma, „ Úspěšné vyjednávání,“ jsem si vzpomněl na důležitou zásadu, na kterou třeba v úspěšném vyjednávání klást důraz. Jde o prověření "Jediného možného řešení," což je už svou podstatou nedůvěry hodné, je třeba proti takovým tvrzením se chovat obezřetně, a řádně je prověřit‘!!!

Proto jsem kontaktoval několik lidí ze stavebnictví, a oborů se stavebnictvím provázaným, co se vyznají, a po třídenních konzultacích jsem dospěl k následujícímu:

1. Proč je jediným řešením Slovákova???
Je podivné, že lokalita, kde musí být provedeny drahé, stavebně náročné přípravné stavební práce, nezaručující trvalou stabilitu podloží ani po jejich provedení, je prosazována jako JEDINÉ ŘEŠENÍ. Z pohledu nákladů a rizik je přeci jasné, že realizovat investici na „zelené louce“ v pro stavbu bezproblémovém prostředí, by bylo výrazně jednoduší, a mnohem levější. Musí tedy existovat hodně vážný důvod, proč takové riziko podstupovat!!!

2. Je důvodem prosazení lokality Slovákova stavební povolení???
Vzhledem k tomu, že stavebně budovat halu, nebo tělocvičnu, znamená mnohé rozdíly, nelze i vyloučit, že směrem k veřejnosti občanské, jde o stavbu nové haly, ale směrem k veřejnosti odborné, jde o přístavbu tělocvičny, ke škole. Lze připustit možnost, že projekt sportovního, zařízení, jak je zpracován, pro samostatné oddělené budování nesplňuje nezbytné podmínky k vydání stavebního povolení, ale naopak jako přístavba tělocvičny je splňuje!!!

3. Je možné takové jednání před veřejností utajit???
Za určitých podmínek lze před veřejností, před většinou zastupitelů, dokonce i před radními, vše utajit! Stačí jeden, dostatečně vlivný jedinec, co má enormní zájem stavět za každou cenu. Díky „správně nastaveným a promyšleným“ stavebním parametrům a provozním požadavkům dosáhne svého cíle. Může se tedy stát, že nic netušící politici, co o investici rozhodují, nemají ani ponětí, že jsou zmanipulováni a projekt v dobré víře, nebo silou koalice podpoří!!!

4. Je možné ještě takové rozhodnutí zvrátit???
Není to jednoduché, ale možné to pravděpodobně je! Pomocí čeho a jak toho dosáhnout, se ale zde nemohu zmiňovat. Proč je snad každému jasné. Informace jak v této situaci efektivně postupovat proti JEDIDÉMU ŘEŠENÍ, tedy existují, a samostatně zpracované skončí tam, kde bude zájem pokusit se sjednat nápravu. Pro mne tím skončilo hledání toho, co mi „nesedělo“ a chci věřit tomu, že kompetentní v této záležitosti konat, začnou bezodkladně jednat!!!


Josef B A Š N Ý - postřehy ze zastupitelstva - 7.12.2012

Čtvrtou záležitostí je Otazníky kolem haly.

Projekt haly tělocvičné příškolní počítá s kapacitou 250 sedících a 100 stojících diváků. Sportujících s účastí veřejnosti při mistrovských utkáních podle sportovního odvětví 30 – 40, při turnaji za účasti osmi družstev odhadem 150 plus mínus. K tomu navíc ještě nějaký personál. Může tedy teoreticky vzniknout i situace, kdy se v objektu bude nacházet až 500 lidí.

Přitom tato imaginární, ale ne zcela vylučitelná možnost, může nastat. Nikoho to však nezajímá! Pan zastupitel sportovec Mazač, se na zastupitelstvu zasvěceně zabýval počtem parkovacích míst, což sice problém je, ale zástupný, a nikoli zásadní. Dotyčný může zůstat klidným, a netrápit se tím víc než je zdrávo. Jde totiž o halu nehalu, protože se spíše jedná o přílepek tělocvičnohaly k základní škole! Žáci základní školy zpravidla nevlastní řidičské oprávnění, a tak šestnáct parkovacích míst pro osobní vozy na kola a koloběžky je prostor zřejmě dostačující.

Tuto hodně dílčí výhradu k parkování, zastánci vybrané lokality eliminují tím, že stěžejní argument pro obhajobu lokality Slovákova je, nejkratší možná pěší dostupnost žáků škol, co nemají tělocvičnu! Proč tedy dramatizovat, kde parkovat? Stěžejní požadavek se přeci podařilo uspokojivě vyřešit, tak proč těch pár nespokojenců vůbec otravuje s nějakou anketou, a podobnými nesmysly!!! Ze zasedání zastupitelstva jsem odcházel s pocitem, že „zakopaný pes“ je úplně někde jinde a tak jsem se rozhodl zjistit kde asi? V následujícím příspěvku, vás seznámím se závěry, ke kterým jsem dospěl.


Opusťte ČSSD - 6.12.2012

Místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek zahájil tažení proti příznivcům prezidentského kandidáta Miloše Zemana ve své straně. Prohlásil, že sociální demokracii by měl opustit každý, kdo navzdory oficiálnímu stanovisku nepodporuje v klání o Hrad místopředsedu ČSSD Jiřího Dienstbiera.
http://www.novinky.cz/domaci/287004-opustte-cssd-vybizi-zaoralek-zemanovy-priznivce-jdi-sam-vzkazuji-mu.html


Jiří Vorlický - 6.12.2012

Dobrý den všem,
z pracovních důvodů jsem se nedostal na pondělní ZM.
Po informacích,které jsem obdržel a po pročítání diskuse cítím potřebu reagovat.
Pokud jsem společně s Leopoldem Němcem a dalšími občany využil možnosti,kterou pan starosta nabídl,pak ne s naivní představou,že se bude postupovat dle našich očekávání.Necítím se nijak zklamán a považuji průběh ZM za přirozený proces.
Snažím se vnímat pohled zastupitelů a nalézt odpověď.
Mé poznání je,že zastupitelé ani pan starosta nemohou za tak krátkou dobu vnímat,že nám jde opravdu o komunikaci a ne o hodnocení co je správné a co není.


idiotům na radnici a jejich přisluhovačům - 5.12.2012

NA ČEM MI ZÁLEŽÍ - TÁŇA FIŠEROVÁ

http://www.youtube.com/watch?v=7WPOMCSnSdM


Josef B A Š N Ý - postřehy ze zastupitelstva - 5.12.2012

Třetí záležitostí je Komunální odpad.

Na úvod chci vyslovit přesvědčení, že neshledáte na této úvaze nic morbidního. Výrok jistého občana považující zvýšení poplatku za likvidaci komunálního odpadu za progresivní, by mohli plně občané podpořit. Jde o to, že likvidací komunálního odpadu, lze za určitých okolností považovat i "likvidaci" nepoužitelných komunálních politiků, co nemají svůj vlastní názor, a hlasují jak poslušné ovce. Pokud zvýšení poplatku za popelnice počítá i s možností sanace takových bezpáteřních, tak to lze jen uvítat.

Je možné si docela dobře představit, jak by taková sanace mohla proběhnout! Naštvaní občané, by do nějakého obalu uložili otýpku slámy, té nejhorší kvality, nejlépe skotem podupané a opásali šerpou z textilního odpadu, na které bude jméno sanovaného zastupitele. Každý má možnost představit si toho svého. Pak by obal s uvnitř uvedeným vyvoleným jménem, byl zdarma odvezen k pomyslné likvidaci, bez poct na smetiště v Doubravech. Problém by mohl nastat v tom, jaký tvar by měl mít ten obal?

Rozhodně by neměl připomínat schránky zesnulých, urny či rakve, aby ryze protestní akt nezneuctil podstatu skonu člověka dbajícího lidské důstojnosti, kterou lidé v politice, bez vlastního názoru, často bezostyšně pošlapávají. Označení zvýšení poplatků z popelnic progresivním je symbolika v opovržení „s komunály,“ kteří proti svému přesvědčení hlasovali pro investici za desítky miliónů z jakýchkoli zištných důvodů, nebo vedeni jen obavou z nepříjemností, se strany mocipánů našeho města!!!

Dnes zveřejňuji tři postřehy, co "mi pohnuly žlučí" a myslím, že nejen mě. Mám další rozpracované, ale k nim si musím ještě některé náležitosti dohledat a vyjasnit a zveřejním je později, ale ještě době aby, byly aktuální k zastupitelstvu, které pravděpodobně vejde do dějin města Boskovice.


Josef B A Š N Ý - postřehy ze zastupitelstva - 5.12.2012

Druhá záležitost "Zadlužení nehrozí."

Občanská veřejnost má být objektivně seznámena, jak starosta obhajoval stavbu halové tělocvičny z hlediska bezrizikové možnosti dalšího zadlužování města. Chrlil ze sebe jeden argument za druhým, a všechno završil vysoce kvalifikovaným rozborem, jaké finanční prostředí bude panovat v roce 2016, a v letech následujících. Dá se to shrnout do jedné věty, že podle starosty investice, která by se mohla pohybovat někde na hranici 70 miliónů, zvládne město lidově řečeno „levou zadní.“ Na základě jeho spanilé „argumentační jízdy,“ se soudně uvažující člověk začne vážně zabývat otázkou, jestli náhodou pan starosta není prognostik mimořádných kvalit, nebo dokonce věštec.

Vypadá to, že občané města nejsou schopni docenit kvality starosty. Je naprosto zbytečné oponovat mu, že ani zdaleka se nenacházíme v konjuktuře ze začátku století, že recese trvá už několik roků a je rok od roku spíše hlubší než slábnoucí, a že není nožné odhadnout, co se bude dít za čtvrt roku, natož později! Takové a podobné argumenty utnul prohlášením, že město je v dobré finanční kondici a vám, co máte nutkání příměru s bankou Haná. Pozor na to. Banka Haná byla jen politování hodná náhoda, která se přihodí maximálně, tak jedenkrát za život fenoména, a stala se jenom díky tomu, že tehdy pan starosta ještě nedisponoval věšteckou koulí, a svojí obyčejnou koulí, to nedokázal řádně vyhodnotit.

Co je nutné v této souvislosti ještě dodat, že v pondělí schválené kroky postupné realizace výstavby halo tělocvičny s korpusem pro Tlamkův pomník, nemusí nikoho nějak zvláště vzrušovat. Je hodně pravděpodobné, že k realizaci stavby nedojde. I když tomu zatím nic nenasvědčuje, budou se brzy muset řešit zcela jiné priority, které záměr stavět halu zprvu odsunou do pozadí, a pak v postupné zapomnění.


Josef B A Š N Ý - postřehy ze zastupitelstva - 5.12.2012

První záležitostí je "Vyšší moc."

První co mne zaujalo vyjádření starosty, že v případě koupaliště je to právě "Vyšší moc," která zapříčinila do nově zrekonstruovaného bazénu uvolnit další investici ve výši dvou miliónů korun! Dá se očekávat, po odkrytí poškozeného podloží bazénu, že odstranění vady si "neočekávaně" vyžádá částku dvakrát a možná i více násobnou, než schválilo zastupitelstvo! Ale, to je už jiná kapitola.

Zásadní otázkou v této kauze zůstává, co je myšleno "vyšší mocí!" Jestli má tou mocí být neodbornost projektanta, nebo neprofesionalita realizátora rekonstrukce či městem nedostatečně uzavřený smluvní vztah v otázce záruky na provedené práce, pak se nepochybně jedná o nečekaný "zásah vyšší moci," a pokud je na zastupitelstvu starostou takto oficiálně argumentováno, pak jsou žádoucí tato opatření:

- Starosta by měl zahájit okamžitě jednání s "vyšší mocí," a dohodnou s ní takový smluvní vztah, aby do budoucna už městu neškodila.
- Pokud s "vyšší mocí" nedokáže uzavřít uspokojivý smluvní vztah, měl by bezodkladně začít jednat s pojišťovnami. Třeba dojedná s některou z nich pojistku, proti zvůli "vyšší moci!"
- Další možností je, že koalici osvítí ta skutečná "vyšší moc" a odstoupí! Jinak si vcelku jasně koleduje o "První sametovou boskovickou defenestraci" !!!

Závěrem nutno zdůraznit! "Vyšší moc" v Boskovicích se nesnoubí s korupcí. Pokud si někdo dovolí koketovat s podobnou myšlenkou, měl by si uvědomit, že nemocnice, lázně, zimní stadión, další akce, "vyšší moc tak vyučily," že pomyslet v Boskovicích na něco tak nečestného, jako korupce, je nemístné a bohapusté znesvěcení moci, která se díky své počestnosti cítí být "mocí nejvyšší!"


Josef B A Š N Ý - postřehy ze zastupitelstva - 5.12.2012

Z jednání zastupitelstva.

Na pondělní zastupitelstvo jsem tentokrát šel se záměrem nevystupovat a pouze sledovat dění. Některé až neskutečné výroky koaličních zastupitelů ve mě vyvolaly silné pohnutky, ke kterým nebylo možné se nevyjádřit, tak jsem přeci jen vystoupil. V několika částech okomentuji obšírněji než na jednání zastupitelstva, co mne vyburcovalo k dost vyhraněnému až satiricky podbarvenému vystoupení.

Poněkud odlehčenou formou se několika samostatných částech vyjádřím, co se na jednání zastupitelstva událo a nebylo toho málo, o čem by měli občané města vědět. Způsob vyjadřování prosím nevnímejte jako exhibicionismus, či teatrálnost, ale jen jako osobitý styl, kterým chci vyburcovat veřejné mínění do aktivity. Cílem je aby občané si začali sebevědomě a oprávněně vymáhat vše, co koresponduje se zájmy a potřebami většiny občanů.


JUDr.Milan Kolínský, zastupitel města za ČSSD - 4.12.2012

K jednání zastupitelstva města v Boskovicích 3.12.2012.
Již při návrhu ČSSD na změnu pořadí bodů programu jednání, bylo zamítnutí návrhu hlasy koaličních zastupitelů signálem, že koalice přichází jednotná a rozhodnutá prohlasovat co potřebuje. To se také stalo.
Zastupitelé za ČSSD:
Předložili návrh, aby se nezvyšoval místní poplatek za komunální odpad.Neúspěšně, hlasy koalice bylo schváleno jeho navýšení.
Podpořili návrh zastupitele Farského k uspořádání veřejné ankety mezi občany před zahájením výstavby sportovní haly. Návrh nebyl schválen.
Vzhledem k odmítnutí veřejné ankety mezi občany, nehlasovali pro výběrové řízení na dodavatele stavby sportovní haly se zahájením stavby v červenci 2013.
Nehlasovali pro rozpočet města na rok 2013 z níže uvedených důvodů:
navýšení místního poplatku za komunální odpad,
další miliony z rozpočtu města do nemocnice užívané celým regionem,
schvalovaných 25 milionů Kč na zahájení výstavby sportovní haly bez veřejné ankety s občany.

To jen opravdu stručně a jak píše pan Jakubec, po zveřejnění zápisu ze zasedání včetně jmenovitého hlasování zastupitelů k jednotlivým bodům se můžete dozvědět z průběhu daleko více.


Vladimír Jakubec - Sdružení nestraníků v Boskovicích - 4.12.2012

Návrh pana Vladimíra Farského DÁT LIDEM ŠANCI SE VYJÁDŘIT v anketě - NEBYL PŘIJAT!!!
Občané v Boskovicích nedostali šanci si říct, jestli chtějí desítky milionů do sportovní haly, nebo například do rozšíření DOMOVA pro DŮCHODCE !!!

http://www.facebook.com/mo.boskovice?fref=ts


ještě to můžeme zastavit - 4.12.2012

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=A7kfbazUdc4

http://www.csfd.cz/film/239674-nas-vudce/


Vladimír Jakubec - Sdružení nestraníků v Boskovicích - 3.12.2012

Dnešní jednání ZM bylo velmi vypovídající.

Brzy ("") se vše dozvíte prostřednictvím ověřeného zápisu.

Zvukový záznam bude v Boskovicích zničený !!!

Video záznam (v jiných "demokratických městech" veřejný dokument)v Boskovicích až po volbách 2014 ???

http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=427


Klára Samková - 2.12.2012

I komouši alespoň předstírali.. Bože můj, co to říkám...
http://www.denik.cz/z_domova/sef-transparency-international-ods-uz-dobre-mravy-ani-nepredstira-20121201.html


Před zasedáním ZM - 1.12.2012

Vážený pane starosto.

Se zájmem jsme si přečetli Váš obsáhlý rozhovor v periodiku Boskovicko. Občas jsme mohli souhlasně pokývat hlavou, občas jsme četli s pozvednutým obočím. To co nás přimělo k napsání tohoto dopisu, je Vaše odpověď na dotaz novináře, jak se daří plnit předsevzetí vyplývající z programového prohlášení – více komunikovat s občany a být otevřenější.
Lakonicky jste konstatoval – nedaří. Souhlasně jsme pokývali hlavou.
A uvádíte příčiny, proč tomu tak není, že jste se obrátil i na odborníky, jak lidi víc přitáhnout a víc je zaujmout.
Neskrýváte svůj pocit, že někde děláte chybu, že s tím nejste spokojen, a že Vám to není jedno. Neskrýváte ani, že se zamýšlíte, jak se o zlepšení ještě jinak pokusit.

I my jsme trochu zvědaví, s jakými návrhy se předvedou odborníci. My sice odborníci na public relation nejsme, ale věřte, že nás neplodná komunikace mezi občany a představiteli našeho města trápí stejně jako Vás.
Vaši odpověď pro „Boskovicko“ vnímáme především jako výzvu nespokojeným občanům a nabídnutí možnosti vykročit společně k jednomu cíli - krásnému městu plnému spokojených občanů a 27 respektovaných zastupitelů města.

Nemyslíme si naopak, že jste starý a zkostnatělý, ani že by vedení města nedokázalo s občany komunikovat na facebooku. Navrhujeme jinou možnost, než facebook nebo twiter.

Roku 2011 se město pyšnilo vítězstvím v soutěži Zlatý erb a získalo titul „Nejlepší stránky jižní Moravy“. Podobné webové stránky jiných měst mají i rubriku „Otázky starostovi“ (Slavičín, Příbor, Pardubice a mnoho dalších), nebo alespoň mají diskusní fórum. Web města je již dobře zavedená věc, kde by to bylo s ostatními informacemi pěkně pohromadě. Máte pravdu když říkáte, že dnes už není trendem někam chodit, protože všechny materiály jsou na internetu, že takový už je fenomén doby. Proto navrhujeme tuto možnost diskuse i když víme, že upřednostňujete setkání a diskusi face to face. Oba tyto způsoby komunikace se ale navzájem nevylučují..

Na webových stránkách města se objevila výzva občanům k zasílání návrhů témat k projednání na veřejných setkáních, protože vedení města chce s občany diskutovat o opravdu aktuálních problémech. Myslíme si, že taková diskuse by měla mít permanentní charakter, což námi navrhovaná rubrika „Otázky starostovi“ velmi dobře splňuje a navíc významně zkracuje interval mezi otázkou a odpovědí.

Dovolíme si k takovému počinu vybídnout několika palčivými otázkami. Ty však adresujeme nejen Vám, starostovi města, ale všem zastupitelům.

- Všichni víme, že překotně se měnící atmosféra ve společnosti přináší nové pohledy a hodnocení i na věci, které ještě včera byly zcela jasné. Takovou věcí je i stavba sportovní haly. Velká část občanů již na její potřebu nahlíží jako na budoucí příležitost. Nová diskuse, obohacená o nové poznatky a názory, může do budoucna přinést nečekaný prospěch všem, především sportovcům. Nespěcháte s halou a kuželnou za dané situace příliš?

- I v Boskovicích se ví, že krize zdaleka neskončila, ba naopak. To není zpráva z TASSu, ale od ekonomů s tituly vpředu i vzadu, od vlády, od bank, od firem. I když město je dnes v dobré finanční kondici, zítra to již nemusí platit. V takové situaci utratit desítky milionů za sportovní halu, bez zajištěného financování, považuje naprostá většina občanů za nemoudré. Je zřejmé, že je to další z řady ztrátových provozů pohybující se ve statisících i více. Uvědomují si to všichni zastupitelé s plnou vážností a uvažují o změně priorit?

- Vážné jsou další, vůbec nebo málo diskutované otázky. Chceme dále město zadlužovat? Pokud ano, kde vidíte hranici rizika? Opravdu nelze najít vhodnější místo na halu? Nehrozí u ní havárie jako na koupališti? Dosáhneme na nějaké dotace?

- Velkou neznámou zůstává cena haly. Před rokem (5.12.2011) se v zápisu z jednání Rady píše, že podle původního rozpočtu byla hala zkalkulována na 65 mil. Kč včetně DPH. V rámci snížení vysokých nákladů byly navrženy úpravy (píše se dále), které cenu snížily na 54 mil. Kč včetně DPH s tím, že výběrové řízení na dodavatele stavby tuto cenu sníží o další nezanedbatelnou částku, tedy zřejmě někam k 52 milionům..

Po roce je tato cena vyšší o 14 milionů (66 mil. Kč včetně DPH - zápis) a známe železné pravidlo, podle kterého konečná cena významně překročí tu rozpočtovanou. Za další rok, kdy se má hala začít stavět, může tímto tempem cena vyšplhat někam k 70 milionům. Neposíláte město a budoucí generace do kolen?

Celá řada dalších otázek zůstává pro občany otevřená. Občané cítí vážnost situace a uvědomují si větší potřebu vlastní účasti na dění ve městě. Diskusní fórum „Otázky starostovi“ na webových stránkách města (název je ilustrativní) je dobrá alternativa. Budete o tom vážně uvažovat?

Odpověď alespoň na některou z otázek si rádi poslechneme na zasedání ZM 3.12.2012

K tomuto kroku nás přivedli občané, kteří se z různých důvodů nemohou nebo nechtějí veřejně jmenovitě projevit. Myslíme si však, že to má ještě cenu.Boskovice 1.12.2012 Jiří Vorlický, Leopold Němec
a další občané


Jan Sedlák - 1.12.2012

Možná je to náhoda, ale i tak děkuji za opravu „menších“ děr ve vozovce pod křižovatkou ulic Janáčkova – Mánesova. (Viz: Jan Sedlák 19. 11. 2012 - Nic nevidím černobíle.)


Milan Kolínský, zastupitel města za ČSSD - 1.12.2012

K pondělnímu zastupitelstvu města.
Na těchto stránkách jsem již uvedl, že jsem ochoten svým hlasem podpořit případnou iniciativu,tj. vzpomínanou anketu mezi občany ke stavbě sportovní haly. Podpořit ano, organizovat ne. Chci totiž přijít se svými kolegy na zastupitelstvo s jiným návrhem.
Zastupitelům za ČSSD vadí v návrhu rozpočtu města na rok 2013 z e j m é n a následující položky:
navýšení místního poplatku za odpady,
další miliony z rozpočtu města do nemocnice užívané celým regionem,
25 milionů Kč do zahájení stavby sportovní haly.

Níže uvedený návrh může být ještě do zahájení zastupitelstva města upřesněn.
Zastupitelé města za ČSSD budou hlasovat pro předložený návrh rozpočtu města na rok 2013 a tedy i zahájení výstavby sportovní haly při schválení následujích podmínek:

1/ Místní poplatek za odpady v r.2013 nebude navýšen a do komunálních voleb v r.2014 nebudou občané města zatíženi žádným dalším plošným navýšením místních poplatků a daní.

2/ Nejpozději do 30.6.2013 vedení města připraví a zajistí průběh místního referenda o převodu nemocnice Boskovice pod Jihomoravský kraj.
Za ušetřené miliony dosud vkládané do nemocnice, může stát sportovní hala se zajištěným provozem tohoto zařízení.


Josef B A Š N Ý - od Jiří John Pevný - Tak co ? Přijdete jim to nandat ? číslo 2 !!! - 30.11.2012

Pane hovořil jsem za poslední dva dny z mnoha lidmi a ptal jsem se jich jak posuzují Vaši v nadpisu uvedenou a veskrze oduševnělou výzvu.

VŠICHNI BEZ VÝHARDY VČETNĚ LIDÍ, KTEŘÍ VÁS DŮVĚRNĚ ZNAJÍ, TO ODSOUDILI !!!

Vysvětlete prosím všem návštěvníkům těchto stránek, kde v sobě vůbec berete tu drzot dva dny poté, co jste se zachoval způsobem pro který není omluva, že se odvoláváte na nějaké vyhrožování!!! Kdo se zesměšňujícím vyhrožováním na těchto stránkách začal jste byl právě Vy!!!

TAK SE POTÉ NEDIVTE, ŽE JAK SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z NĚHO OZÝVÁ!!!


Josef B A Š N Ý - hin se hukáže Lomikarové - 29.11.2012

Dobrý den,
co moji straničtí kolegové svou asertivitou na těchto stránkách "mi významně pomohli," tak jsem se stal terčem výpadů a zastrašování, na které musím zareagovat.

Za prvé HOVOŘÍM JEN ZA SEBE, nejsem členem žádného spiknutí, že komunikuji s lidmi, kteří mají podobné názory a zájmy, je jen moje soukromá záležitost, po které nikomu nic není.

Za druhé nestarejte se o moje osobní problémy, do kterých vám vůvec, ale vůbec nic není. Věřejně přiznávm, že jsou věci, které se mi nepovedly a nejsem na ně pyšný, ale není to zas tak nic zásadního, že bych se zato měl stydět. A co je hlavní, že pokud vlasní chyby neohájím, budu za ně muset platit, já sám, nikoli vy, až nemístně starostliví.

Nejsmutnější na tom je, že ty starosti roztrušují lidé, kteří mají jediné morální právo, a to je mlčet. Mám tím na mysli ty, kteří město zadlužují jen proto, že na tom dá nemravně vydělat, a přitom se navenek tváří, že de facto město náramě zvelebují. Strasti občana, co rebeluje, vytahují jen proto, aby zakryli své zájmy, nečestnou podlostí, jim vlastní.

Argumentem jednoho, co mi "radí mlčet" bylo to, že mi řekl, že pokud by městu přeci jen vznikl dluh, že on ho bude muset taky jako občan splácet. Oponoval jsem mu, že on to bude zplácet z toho, co na tom vydělá, a ještě mu zbyde, ostatní ze svého na úkor sebe a svých rodin. Přestal komunikovat, protože na takovou odpověď nebyl evidentně připraven.

Zvyšující se agresivita spekulantů se umocňuje jejich intrikami a zastrašováním. Vy co jim ještě důvěřujete otevřte prosím oči, nenechte se obalamutit!!! V dnešní době plné zvratů, nikdo nikomu nemůže dát garanci, co bude zítra, a ti co dnes chtějí dokočit dílo zkázy, aby občany vytrestali za to, že brzy skončí nejsou politici, ale už spíše gangsteři !!!

Proto odmítám jako svéprávný občan, kterému nejsou lhostejné věci veřejné, doplácet na svévoli koalice, a nemohoucnost opozice, což více jak pravděpodobně způsobí, další zcela zbytečné a ničím neopodstatněné zadlužení města. Nevadí mi, že ve svém úsilí si připadám osamocen, ale co vím zcela jistě, že nikomu nechci vyhrožovat, ubližovat, ani křivdit !!!


Zastupitelé rozhodli 
o členství ve výborech - 29.11.2012

Další uvolněnou krajskou zastupitelkou z Blanenska se stala Hana Nedomová, která doposud působila na blanenské radnici jako vedoucí odboru hospodářské správy. „Stala jsem se předsedkyní výboru pro územní plánování a dopravu. Teprve jsem nastoupila, ale je to velmi zajímavá práce," řekla Nedomová. I ona se podle svých slov bude snažit maximálně naplnit volební program své politické strany, kterou je sociální demokracie.


Jan Sedlák - 29.11.2012

Tomu, co tady čtu říkáte diskuse? Děkuji nechci.
Slušně to nazvat neumím a neslušné příspěvky sem nepatří.
Ještě jeden detail. Kde jsem napsal „že je třeba zastavit chybná rozhodnutí a neopakovat chyby nové“? Nějak mi to nesedí. Že bych byl až takový sklerotik?


Josef B A Š N Ý - to beru pane Petrů. - 28.11.2012

Děkuji za návrh a rád příjmám, jen uvítám když se vyčistí vzduch, můj mail jsem tu zveřejnil, tak nic osobního neprozradím:

Josef.Basny@seznam.cz

Vše otatní ponechám na Vás, aby jste mohl naše případné setkání přizpůsobit svým možnostem, já mám mometálně čas téměř vždy, protože od povinnosti které mám už delší dobu, si mohu teď na nějakou dobu oddychnout.


Vladimír Petrů - 28.11.2012

Dobrý den, plně v tomto podporuji pana Kolínského, byť jsem tu na stránkách jen jako host. Nerad bych ale, aby se nakonec obrátilo proti mně, že skončila tato jediná diskuse v Boskovicích, proto pokud máte pane Bašný zájem, můžete mě kdykoli navštívit a můžeme se pobavit nad mými údajnými intrikami, moralizováním a zákulisními zájmy, vcelku by mě zajímalo, jaké to mají být. Také bych nerad hrál divadlo všem zdejším čtenářům.
Pěkný den všem


Milan Kolínský, předseda MO ČSSD Boskovice - 28.11.2012

Můžete se na mně zlobit jak chcete, označit mne třeba za cenzora, ale vážení
POSLEDNÍ VAROVÁNÍ!
Žádné osobní útoky a urážky.
A schváleným mluvčím za MO ČSSD je pouze předseda místní organizace.
V případě, že diskutující nebudou tyto zásady respektovat, zastavím na vlastní zodpovědnost tuto diskusi.


Josef B AŠNÝ - Vladimíre Intrikanoviči - 28.11.2012

Chronický demagog zneužije i dobře míněný názor. Mám tím na mysli reakci Milana a Jendy na moje příspěvky, a využije jich k nečestnému a nemravnému výpadu:

RÉTORIKA VE STYLU... MŮŽE SI ZACHRÁNIT SVÝM HLASOVÁNÍM KRK, PROTOŽE AŽ MY VYHRAJEME VOLBY ...

Kdo jedná agresivně, jakoby právě jemu šlo o krk! Musí mít tedy eminentní zájem na tom, aby za každou cenu zdiskreditoval vše, co se staví jeho třeba i skrytým zájmům do cesty! Vaše, až chorobná obrazotvornost, si dovoluje napsat věty, které v mých příspěvcích nikdo nenajde. Pane Vladimíre Intrikanoviči, promiňte mi to, ale Vy jste pravděpodobně nemocný a připouštím, že může mít pravdu jeden můj známý, který prohlásil: Cituji: " Na něj se nezlob, on zřejmě trpí stihomamem."


Josef B AŠNÝ - Vladimíre Intrikanoviči - 28.11.2012

Protože každý demagog zneužije i doře míněný názor, tím mám na mysli reakci Milana a Jendy na moje příspěvky, a využije jich k nečestnému a nemravnému výpadu:

RÉTORIKA VE STYLU... MŮŽE SI ZACHRÁNIT SVÝM HLASOVÁNÍM KRK, PROTOŽE AŽ MY VYHRAJEME VOLBY ...

a jedná agresivně jakoby, jemu šlo o krk, musí mít eminentní zájem natom, aby za každou
Chronický demagog zneužije i dobře míněný názor. Mám tím na mysli reakci Milana a Jendy na moje příspěvky, a využije jich k nečestnému a nemravnému výpadu:

RÉTORIKA VE STYLU... MŮŽE SI ZACHRÁNIT SVÝM HLASOVÁNÍM KRK, PROTOŽE AŽ MY VYHRAJEME VOLBY ...

KDO jedná agresivně, jakoby právě jemu šlo o krk! Musí mít tedy eminentní zájem na tom, aby za každou cenu zdiskreditoval vše, co se staví jeho třeba i skrytým zájmům do cesty! Vaše, až chorobná obrazotvornost, si dovoluje napsat věty, které v mých příspěvcích nikdo nenajde. Pane Vladimíre Intrikanoviči, promiňte mi to, ale Vy jste pravděpodobně nemocný a připouštím, že může mít pravdu jeden můj známý, který prohlásil: Cituji: " Na něj se nezlob, on zřejmě trpí stihomamem."


Josef B AŠNÝ - hysterie ze strachu nebo co? - 28.11.2012

Dobrý den, vypadá to na hysterii, a já mohu za sebe říci, že mne nepřekvapuje. Všichni známe, že nejlepší obrana je útok. Já svými názory na nikoho neútočím, protože nemám co bránit, a nic tedy nemohu ztratit na rozdíl od tandemu všeho znalých demokratů v sestavě Pevný Pertů, co zde z ničeho nic vzpláli v obrovské moralisty, pár dní před jednáním zastupitelstva, aby hasili něco na čem se, i tito dva moralisté, svým dílem také podepsali. Ono se vám to pánové huláká, pokud se ještě cítíte matkou, nedovolujte si veřejně tvrdit, že někomu vyhrožuji, to si vyprošuji. Pokud jsem schopen objektivně posoudit, co a jak se stane, tak to spíše považuji za užitečné rady těm, kteří o své budoucnosti mohou rozhodnout sami. To se vám pánové Pevný a Petrů moralizuje, když jste zalezlí za keřem a když náhodou něco praskne, a ty lidi to smete, tak vy si budete hrát na mrtvého brouka dle taktiky, já nic já muzikant. Vaše zákulisní politická angažovanost je přímo úměrná vaší občanské odpovědnosti

Nebudu se vyjadřovat k příspěvkům spolustraníků Kolínského a Sedláka, myslím si, že naše vztahy jsou natolik kvalitní, že to v klidu a míru probereme. Chci ale odpovědět těm, co mne upozorňují na to, že příspěvky na těchto stránkách svědčí o nejednotě uvnitř socdem. Vážení jednota uvnitř, mám na mysli zdravé jádro seskupené kolem Milana, což je cirka 4/5 členů, naopak posílilo, sobotní konferencí ČSSD BK. Je však také pravda, že zbytek, který se zakuklil do politikaření a intrik, částečně díky své minulosti a dílem také ambicím do budoucnosti nám cíleně škodí, ale POZOR na našich stránkách se nevyjadřují a pokud ano, tak anonymně, a jediný Petr Malach by mohl rozkrýt jejich identitu. Apeluji však, že kolaborace uvnitř cosdem není historií, je skryta, a stojí za ní buď stejní lidé co v nedávné minulosti nás neslavně u občanů „proslavili“ a přidalo se k nim, několik jejich příznivců a ambiciózních jedinců, kterým pojmy demokracie a fair play, jsou naprosto cizí.


Vladimír Jakubec - Sdružení nestraníků v Boskovicích - 28.11.2012

Vážený pane Sedláku!

Souhlasím s Vašim názorem, že je třeba zastavit chybná rozhodnutí a neopakovat chyby nové.

Tak tedy konkrétně.
V programovém prohlášení dnešní koalice se píše:
„SPORT - budeme usilovat o to, aby ve městě byla široké sportovní veřejnosti k dispozici víceúčelová sportovní hala“.
Předpokládám, že Vaši zastupitelé mají k dispozici veškeré aktuální dokumenty ke schvalování této investice.
Upozorním jen na jeden z mnoha dokumentů.
STAVEBNÍ POVOLENÍ na Sportovní halu. V tomto úředním dokumentu se totiž vytratilo slovo VÍCEÚČELOVÁ. Je tam doslova uvedeno:
ROZHODNUTÍ – STAVEBNÍ POVOLENÍ – na stavbu dle projektové dokumentace:
„Boskovice – Sportovní hala“, spočívající v PŘÍSTAVBĚ(!)haly, stavební úpravy objektu ZŠ Slovákova Boskovice, včetně zpevněných ploch ... atd. ...

Nejde tedy o samostatnou víceúčelovou sportovní halu, nýbrž o PŘÍSTAVBU K SOUČASNÉ ŠKOLNÍ TĚLOCVIČNĚ.

Pane Sedláku, nevidíte tady analogii s předraženými MĚSTSKÝMI LÁZNĚMI, kde před léty na místo MODERNÍHO PROJEKTU na zelené louce ve sportovním areálu vedle letního koupaliště (např.: Městský bazén v Litomyšli http://www.litomysl.cz/?id_str=1316636715354)titíž politici nechali v našem městě zrekonstruovat starou budovu a přilepili k tomu neplnohodnotný plavecký bazén !!

Vážený pane Sedláku, ještě se to dá zastavit!! Dejte lidem prostor k anketě a uvidíme, jestli tento projekt lidé chtějí.

Zastavme chybná rozhodnutí a neopakujme chyby nové.


Vladimír Jakubec, zatím ještě svobodný občan tohoto města - 28.11.2012

PRASKLÉ „POMNÍKY“ RADNIČNÍ ELITY

V rozpočtu města na rok 2013 se objevila žádost na opravu venkovního bazénu v areálu Červené zahrady. Jsou tam problémy v podloží bazénu. Z „dostupných informací“ se dozvídáme, že došlo k jakémusi rozlomení mezi plaveckým bazénem a rekreačním bazénem. Došlo k porušení těsnosti. Konkrétní problém, tedy úbytek vody, byl v této sezoně řešený napouštěním přes sekci „atrakce“, což by již v příštím roce nebylo možné. Navíc voda bude čím dál dražší!! Byl prý „odborníky vymyšlený postup oprav“, spočívající v „jakém si obkobkopání a umístění technologií mimo bazén“…

Toto NEDOPATŘENÍ SE PRÝ REKLAMOVAT NEDÁ !!! ???

Proto zasvěcení profesionálové úřadu „zakomponovali 2 000 000 Kč (slovy dva miliony korun českých) do výdajů RM, konkrétně do oddílu 34 – Tělovýchova a zájmová činnost – Kapitálové výdaje – Koupaliště 2 mil. Kč.

Přátelé – a nepřátelé - ,omlouvám se za možné nepřesnosti, které mohou opět pramenit z nedostatku relevantních informacím.
Nevím, kde udělali "soudruzi z NDR" chybu. Co ale vím jistě je to, že jestli je to pravda, tak já PATŘÍM K LIDEM, KTEŘÍ TO PLATIT NECHCEME !!!

To musí ZAPLATIT ti, kteří nesou plnou odpovědnost za tuto INVESTICI a za tento projekt.


Vladimír Petrů - 28.11.2012

Dobrý den,
děkuji panu Kolínskému, že se takto distancoval od způsobu vedení diskuse. Rétorika ve stylu ...může si zachránit svým hlasováním krk, protože až my vyhrajeme volby... mi připomíná dobu totality a vypadalo to, že pan Bašný nemluví pouze za sebe. V začátcích diskuse tu bylo řečeno - nechceme, aby to tu dopadlo jako na Boskowanu, mám pocit, že to tam rychle spěje, jelikož se tu množí urážky, sprosté anonymy, vulgární výrazy a dokonce výzvy k fyzickým útokům. Je toto ještě svoboda slova? Kritizovat a hanět dokáže každý, to je velice jednoduché, ale nemá to nic společného s konstruktivní kritikou, tzn. přijít s něčím novým, navrhnout nové řešení, oponovat fakty - to už je podstatně těžší. Taky jsem byl mnoho let v opozici, taky často kritizoval (někdo to nazýval "vrtáním či rýpáním"), ale vždy jsem se snažil jasně svůj názor odůvodnit, podložit fakty a pokud možno navrhnout jiné řešení, tudíž i nyní v první fázi navrhuji, aby se vedení diskuse zamyslelo nad přijetím některých návrhů (pokud je zájem, aby diskuse byla alespoň trochu na úrovni):
1) Zavedení registrace – kdo chce přispívat, měl by se nejprve řádně zaregistrovat svým jménem s uvedením bydliště a pouze moderátor diskuse či vybraný člen, by měl přístup k tomuto registru. Každý by mohl publikovat buď pod svým jménem, nebo alespoň uživatelským jménem.
2) Nekompromisní blokování těch, kteří používají vulgarismy, vybízejí k fyzickému napadání osob, sprostě uráží ostatní. Blokace může být nejprve podmíněná (na týden), při dalším prohřešku měsíc, potřetí třeba na rok nebo napořád.
3) Doporučuji, aby diskuse byla uspořádána tak, aby bylo jasné, který příspěvek na co reaguje, nyní se můžeme pouze často mylně domnívat, komu chtěl kdo co sdělit a na co reagoval.
4) Doporučuji, aby po kliknutí na seznam diskusí bylo u každého tématu uvedeno datum, kdy byl zaslán poslední příspěvek
5) Pokud by byl odmítnut návrh na registraci a respektovaly se anonymy nadále (chápu že mnoho lidí se bojí) tak pouze takové, které nejsou vulgární, nevybízejí k fyzickým, útokům, na nikoho verbálně neútočí - tzn. byly by zvěřejněny až po schválení moderátorem této diskuse.

Pěkný den všem


Jiří John Pevný - 28.11.2012

Zdroj: článek „Radní za KSČM Baborová je terčem výhrůžek“ deník Právo dne 27.11.2012.
Hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola (ČSSD) cituji:
„Výhrůžky a zastrašování politických soupeřů do politiky nepatří. Demokracie je přece o respektování názoru druhého, byť s ním nemusím souhlasit. Trochu mi vytanula na mysl historie. kdy se obdobným způsobem se svými politickými rivaly ve třicátých letech minulého století vyrovnávali v Německu nacisté“.


Jan Sedlák - 27.11.2012

Upřednostňuji řešení problémů současnosti, pokud je to někdy možné, tak budoucnosti.
Z minulosti se poučme, abychom chyby neopakovali. Stejně uděláme chyby nové.
Nepovažuji za přínosné veřejné osočování slušných lidí, kteří jednali v dobré víře.


Milan Kolínský, předseda MO ČSSD - 27.11.2012

Patřím ke starší generaci a tento způsob diskuse se mi nelíbí. Přiznávám to. Členové místní organizace v Boskovicích si za čtyři až pět let prošli určitým vývojem, který považujeme (alespoň většina)za pozitivní. Že jdeme správným směrem ukázaly i poslední komunální volby, ve kterých jsme sice vyhráli, ale díky současné koalici byli vyřazení z rozhodování v radě města a ve valných hromadách společností zřízených městem.
V Boskovicích všichni ví, že bývalí zastupitelé za ČSSD již zastupiteli nejsou a není podle mně nutné do nich ještě "kopat".
Příteli Bašnému jsme se to již snažili vysvětlit, ale jak je vidět, nechal se od voliče ČSSD z Letovic vyprovokovat. Možná z Letovic ani není a ten někdo se snaží vyvolat navozením podobné diskuse dojem, jak se sociální demokraté v Boskovicích nemají rádi.
Reagoval jsem na níže uvedené příspěvky na základě telefonátu jednoho z našich členů (nebyl to žádný bývalý zastupitel).
Přítel Bašný vyjadřuje své osobní názory a nejsou to stanoviska MO ČSSD v Boskovicích.


Josef B A Š N Ý - Škůdci? KDO to je? Chcete hrát fér tak nám to napište - 27.11.2012

Jeví se mi to tak, že potrefená husa zakejhala, ale to je jen nepodstatný postřeh.

1. ŠKŮDCI a KDO to je ???
Škůdcem je každý, a tím je současně odpovězeno i KDO to je, co vstoupil do ČSSD, aniž by znal její ideologii a dělá si, co uzná za vhodné, nebo ideologii zná, ale nedokáže tuto respektovat, jako svoje POLITICKÉ SVĚDOMÍ jako princip sounáležitosti, kvůli upřednostňování osobních cílů a zájmů.

2.Chcete hrát fér tak nám to napište !!!
Straník, co necítící ke své straně POLITICKOU SOUNÁLEŽITOST, je zrada na ideologii strany, kterou dobrovolně přijal. Podobně tomu je například u zrady na vlastním národu lidmi, co neuznávají SOUNÁLEŽITOST K NÁRODU, a tento prohřešek se označuje jako kolaborace. Ideologie není přitom nic jiného, než jako jasně vymezený prostor pro jednání, ve kterém se mohu pohybovat, a kde už ne, abych nepoškodil myšlenky a ideály, které politická strana svým voličům nabízí.

Odpověděl jsem na výzvu směrem / PRO MO ČSSD BOSKOVICE / i svědomím, že z boskovické socdem, nemá nikdo legitimní pověření za celou organizaci kohokoli takto vyzývat, snad by podobnou výzvu mohl vznést předseda z titulu představitele MO, anonymně však nikdo.
Určitě bude zklamán ten, kdo očekával jména. Myslím si totiž, že podstatou kolaborace je princip, co vysvětlím na jednom jediném jménu, které v této souvislosti uvedu.

Nemohl bych přec z pohledu lidskosti označit pana Talacka za kolaboranta. To je absurdní, a nezaslouží si to i přesto, že jednal jednoduše, dost naivně a důvěřivě, ale nemohu věřit domu, že se podílel na vymýšlení těch lumpáren a podvodů! Mohu, ale docela s čistým svědomím tvrdit, že se na kolaboraci podílel svým bezmyšlenkovým hlasováním ve všem, co mu nakukali, a on se choval víc jako loutka, než jako zastupitel.

Proto by se ČSSD měla veřejně a odpovědně distancovat od kolaborace a naprosto přesně definovat, co se tím pojmem rozumí. Pokud to dokážeme pro obyčejné lidi srozumitelně vysvětlit, tak už pak není nutné někoho jmenovitě uvádět ve známost, protože ti, co kolaborovali, se poznají sami a veřejnost, která na ně poukazuje, se takto přesvědčí, že jsme se dokázali z minulostí, náležitě vypořádat.


Josef B A Š N Ý - vypořádaní se s minulostí - 27.11.2012

Děkuji Vám Petře,
že jste mne takto oslovil, a mohu vám veřejně říci, že mě nestačí jen se od těchto lidí formálně, popřípadě verbálně distancovat. Já bojuji za to, aby to bylo oficiálně označeno či pojmenováno kolaborací, alespoň tam, kde aktivně působím. A věřte mi nebo ne, narážím na tuhý odpor, který vnitřně vyvolávají právě ti, kteří se políleli na těchto nepravostech A uznáte sám, že příměr nepravost v otázce kolaborace, je ten nejmírnější, který se dá v této souvislosti použít.

Na závěr chci nejen Vám Petře říci, že kolektivní vina za to, co v minulosti jménen socdem svévolně páchali jedinci z našich řad prostě neexistuje, ani nemůže existovat, ale nějak se s tím důvěryhodně, především kvůli veřejnému mínění, vypořádat musíme !!!

Obecně můj zaměr je však působit na lidi nějak pozitivně, aby letargie, která tu všeobecně vládne, roztála v odpovědný zájem o věci veřejné. A v tom mi nemůže bránit ani neodpovědné jednání lidí ze socdem v MINULOSTI, vyjadřovat se k těm AKTUÁLNÍM nepravostem JEDNOTLIVCŮ i KOALICE je to, co je z té letargie může dostat, ty minulé je nevyburcují !!!


pro Mo ČSSD Boskovice - 27.11.2012

Škůdci?KDO to je?Chcete hrát fér tak nám to napište


Petr Svoboda volič ČSSD Letovice - 27.11.2012

Pane Bašný,
většina vašich příspěvků mi mluví z duše. Ale nepouštějte se do osobních útoků a do koalice celkově, když místní MO ČSSD nepojmenovala škůdce ve vlastních řadách. Není možné získat důvěru lidí, když jste se veřejně nedistancovali od vlastních členů ČSSD, kteří v minulých létech způsobili v Boskovicích nesmazatelné škody, spolu s ODS, KDU, KSČM a jejich přisluhovači.


Velké Pepin z Male Hané - tak co Joro - nandat? - 26.11.2012

Od: Velke.Pepin.z.Male.Hane@seznam.cz
Re:
Dnes: 26. 11. 2012, 17:57:19
Komu:
Kopie:

Kdo si moc fóká a verepoje jak tem Jora, tomo patři fest narumpat přes krupón. Céti se bet asi pevné he v kramflikách, nebo má pod sebó hodně do vesoka, he šeroka podestlany. Tem co veskakoje nate, vod kteréch mo nic moc nehrozi, je prachobyčejné hňop. Debe mo nekdo, zato camrání pořádně propleskl tem hochvistané vobar, muhl be se he vzpamatovat. Tak mo tam ho vás, pro Boha svatyho nejak pomužte, dež si voto tak koledoje!


Josef B A Š N Ý - od Jiří John Pevný - Tak co ? Přijdete jim to nandat ? - 26.11.2012

Mylím si, že tyto dvě věty od neanonyma, se budou moc a moc hodit coby agitace do příštích voleb, jako jasná a škodolibá demonstrace "AROGANCE MOCI." To je něco podobného jak vyzvat slepého s pobaveným úsměškem, aby se řádně podíval na svět kolem sebe. Je vidět, že není až tak od věci provokovat, protože někteří vyvolení ješitní, ztrácejí soudnost, odhazují poslední zbytky zábran, a ukazují se nám tací, jací skutečně jsou !!!


Janek k podstatnému - 26.11.2012

chytil se 1.debyl )


Josef B A Š N Ý - co Ty nato pane zastupiteli ??? - 26.11.2012

Druhého z "topáků" znám jako staré boty, ale o "intimitě" našich dříve kamarádských, nyní nulových vztahů, aby to nevyznělo, že mám potřebu si "zchladit žáhu," raději pomlčím. I tento takzvaně "dáreček k pohledání," přišel k mandátu zastupitele společně s panem Božkem, jak Popelka k plesové róbě, teď ho to může i potrápit!!! Objektivně musím říci, že on je snad v nejhorší pozici ze všech zastupitelů! V podstatě má tři možnosti. Ta pro něj nejjednodušší je z jednání příštího zastupitelstva se omluvit, nebo „nečekaně“ onemocnět. Pokud se však zúčastní, tak mimo už obligátní „mazlení“ se s počítačem, bude muset i hlasovat, což může zásadně ovlivnit jeho soukromý život. V případě, že halu nepodpoří, riskuje odvolání, ale občanské společnosti města ušetří milióny, sám by tím mohl ztratit statisíce. Kdyby k odvolání došlo, měl by ale šanci po volbách, se za ušlechtilý čin vrátit se zpět do funkce. Obrovským riskováním z jeho pozice, je podpora výstavby haly. Může se totiž stát, že svým hlasem připraví o desítky miliónů nejen občanskou společnost města Boskovice, ale o desítky miliónů i sebe a vlastní rodinu. Tentokrát se už na radnici definitivně změní obsazení, a pak by pro něj zřejmě kariéra ve vodárně skončila natrvalo. Petře, i když jsme se nerozešli v dobrém, tak mi věř, že tuto pozici Ti opravdu nezávidím, a přeji Ti, abys měl odvahu, rozhodnout se odpovědně jak pro občany, tak pro Tebe a Tvoji rodinu.


Jiří John Pevný - 26.11.2012

Zdravím všechny, dne 3. prosince (pondělí) 2012 v 16,00 hodin ve skleníku 14. zasedání členů Zastupitelstva města Boskovice. Tak co ? Přijdete jim to nandat ? Možná přijde i anonym.


Vladimír Jakubec - Sdružení nestraníků v Boskovicích - 26.11.2012 - 27.11.2012

DISKUSE MIMO KAMERU S NĚKTERÝMI ZASTUPITELI V ANONYMITĚ

... doufám, že jsem tě při našich setkáních v minulosti přesvědčil, že jsem pro prvky přímé demokracie v naší demokracii zastupitelské. Že mi není cizí a že vždy vítám zapojení občanů do samosprávy města. Institut ankety a referenda vítám. Neshodneme se na využití anonymních diskusních serverů a sociálních sítí. Stále se přesvědčuji o tom, že diskuse na těchto serverech slouží k ventilaci těch nejnižších pudů některých jedinců. A bohužel tomu nelze zabránit, aby takoví lidé své příspěvky psali. Zažil jsem si dost anonymních telefonátů, tak se mi nediv, že nechci anonymně diskutovat...

... Opakovaně nemohu s těmito argumenty souhlasit. V zaběhlých demokraciích je diskuse základním atributem a na serverech a sociálních je v neanonymním režimu a jednoduchým opatřením se eliminuje „žumpa“... Naše zastupitelská demokracie zapříčinila patokratický marasmus právě proto, že pseudodemokraté ve veřejných funkcích brání zavedením prvků přímé demokracie. Politici nemají zpětnou vazbu a rozhodují v nereálném „světě“. Naše město je prokazatelně jedno z nejhorších!...

... Uspořádat anketu nebo referendum k výstavbě sportovní haly však nevidím ani vhodné ani potřebné. Občané své přání vystavět sportovní halu již vyjádřili v největším "referendu", kterým jsou volby. Všechna volební uskupení, která byla do zastupitelstva zvolena, ve svých volebních programech měla výstavbu této haly. Ustoupení od výstavby by znamenalo nesplnění volebního programu a to si žádné uskupení, které myslí i na další účast v následujících volbách, nedovolí. Vím, že vaše sdružení výstavbu haly nemělo ve volebním programu. Ve volbách ale zvítězila podpora těch, kteří občanům slíbili halu vystavět. Demokraticky byste tedy měli uznat vítěství těchto názorů...

... Argumenty a odvolávání se na volební programy formulované do koaličních smluv politických stran, které mnohdy ani volby nevyhráli, je rovněž zavádějící. „Největšího referenda“, konaného jednou za čtyři roky v nerovných podmínkách volebního zákona, se nezúčastňuje cca 60% občanů. Kdyby permanentně fungovaly vhodné prvky přímé demokracie, tak by volič během čtyř let neztratil vliv na dění ve městě a demokratický politik by žil v reálném světě a na základě konsenzu obyvatel města by dal přednost potřebnějším investicím než je dnes hala v sousedství paneláků ... Naše město akutně potřebuje investice do sociální sféry. Tak například. Udělej si jednoduché srovnání s okolím a zjistíš děsivou realitu o podfinancování boskovické MSSS ... I tady vedení města lže ...

... Obavy ze zadlužování města v současné době nejsou také na místě. V pondělí projednala Rada města a 3.12. projedná Zastupitelstvo města rozpočet na rok 2013, kde je řešena výstavba haly částkou 25 mil. Kč. Rozpočet nepočítá s úvěrem. Konečná cena výstavby bude známa až po výběrovém řízení na dodavatele stavby. Dofinancování stavby bude řešit rozpočet roku 2014. V tomto roce a následujících budou končit splátky úvěrů, které má město v současné době, takže k navýšení zadlužení v případě úvěru na sportovní halu nedojde...

... to nejsou relevantní čísla ... chybí tam to zásadní ...

... Neseriózní informace a argumenty o reálném stavu veřejných financí je trestuhodné!! Každý průměrně vzdělaný člověk transparentně kalkuluje se skutečnými financemi ve všech souvislostech reálného rozpočtu. Z pohledu komplexního finančního hospodaření rozumné radnice v současných podmínkách investice zmrazily. Zveřejněte přehled investic do špitálu za posledních šest let!! Jak můžeš sedět za jedním stolem s podvodníky, kteří léta lidem lžou ... Kolik sportovních hal jsme mohli mít!!?? ...

...stále si Tě vážím za tvou angažovanost, že nepatříš do mlčící většiny občanů našeho města. Stále platí moje nabídka osobních setkání a prodiskutování různých záležitostí týkajících se našeho města. Při osobním jednání se vše lépe objasní a nemusí docházet k nepochopení procesů, které se řeší v samosprávě města...

... již dávno patřím k lidem, kteří si neváží Tvé práce pro radnici. Setkání v kuchyni či u piva je z pohledu výkonu mandátu komunálního zastupitele ztráta času a vede k politickému autismu... Proto Tě opakovaně žádám, než odejdeš i do politického důchodu, udělej všechno pro to, aby lidé dostali prostor ke svobodnému rozhodování o věcech, které budou draze platit ještě generace našich dětí!!...

... A začít můžete okamžitě ... velice vhodně a pro lidi potřebně – anketou o sportovní hale...

... Nechci malovat čerty na zeď, ale agresivita občanské společnosti se brzy projeví v blbém světle a bude chtít potrestat všechny ty, kteří to zapříčinili...Proto stále hledám politickou alternativu, která tento zhoubný systém zastaví a nabídne lidem prostor do toho mluvit ...

OBČANÉ MAJÍ PRÁVO SE VYJÁDŘIT !!! DEJTE JIM TEN PROSTOR !!! BEZODKLADNĚ !!!
ZÍTRA BUDE POZDĚ


Nechme toho pane Petrů, - 25.11.2012

třeba se někdy naskytne příležitost si věci probrat v klidu z očí do očí, podobně jak jsme si názorové rozdíly vzájemně vyříkali s panem Drašarem, a není už nutné to dále probírat. Možná jen díky rodičům, kteří mi pořídili delší vedení než je obvyklé, Vám až tak úplně nerozumím. Tak promiňte.


Vladimír Petrů - oba o koze - 25.11.2012

Zásadně s Vámi nesouhlasím. Mám naprosto opačný názor - na rozdíl, od několika málo diskutujících k hale, jsem podal objetkivní informace, které lze, na rozdíl od mnoha zde uvedených "blábolů", ověřit a doložit. Pokud v podání objektivních informací cítíte nějakou propagandu, je to Vaše věc. Já tu halu skutečně k životu nepotřebuji, ani do ní chodit nebudu, a co hlavně - sebemíň o tom, zda bude stát či nebude a kde, nerozhoduji. Jen mi prostě vadí, když se argumentuje nepravdami, které Vám ale nestojí za odezvu, jakobyste je neviděl, zato každou moji větu jste schopen rozebrat v samostatném odstavci. Tak chcete tedy seriozně diskutovat o hale, anebo jen o jejích nevýhodách?


Josef B A Š N Ý - co Vy nato pane zastupiteli? - 25.11.2012

Má babička s oblibou říkávala, když se někomu něco nepovedlo, to je ale "topák," přeloženo pro zastupitele Božka: Nemoudrý popřípadě nešikovný člověk. A tak obracím na "topáka," ale ve smyslu člena Topky. Pan místostarosta si zjevně neuvědomuje, že k tomu postu na radnici přišel jak slepý k houslím, a neuvědomuje si, že tento omyl voličů se už nebude opakovat. Dva roky uplynou jako voda, a pak zase bude muset mít s městem dobré vztahy. Pokud ale bude jedním z těch, co halou město zadluží na dlouhou dobu nemůže očekávat, že nové vedení města bude mít zájem se k němu chovat, jak by byl rád, aby se chovalo. Jeho nynější jednání pro něj se může stát bumerangem, který ho může zasánout neočekávaně, ale třeba i oprávněně podle toho, jak odovědně směrem k občanské veřejnosti ten svůj pomyslvý bumerang 3.prosince svým rozhodnutím odhodí. Přeji mu, aby ho neodhodil tak, jak říkávala moje babička, "jako topák."


Josef B A Š N Ý - jeden o voze, druhý o koze - 25.11.2012

Pane Petrů je vidět, že si očividně nerozumíme, já vám diskusi nezazlívám, a aní nikterak nevyčítám. Já nemluvím o podstatě nebo chcete-li o cílech diskuse tam nemám výhrad, ale o formě jak ji vedete. A ta se alespoň mě jeví z Vaší strany víc jako urbanisticky účelově konstrukčně propagační, než jako odpovědně poukazující na rizika o vlastním rozhodnutí zahájit stavbu, v dopadu na občanskou společnost našeho města. Víc už vysvělovat není nutné.


Leopold Němec - 25.11.2012

O rapu, svědomí a bohatýrech

Padly zde věty o svědomí a vědomí, co může diktovat jedinec či menšina a něco o kšeftu.
Dovolím si v návaznosti na to malý exkurs do zákona pro ty, kteří čtení zákonů považují za pošetilost. Jak známo, to je ale neomlouvá.

Zákon o obcích (128/2000 Sb.) zdůrazňuje osobní odpovědnost člena zastupitelstva obce. Text slibu zní: “Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.”
Výslovně se v textu tohoto etického prohlášení uvádí zájem obce či města a zájem občanů.
Do té doby se užíval text odkazující pouze na zákony. Souvislost s městem nebo jejich občany nebyla v textu žádná.
Přestože tento slib je spíše povahy morální, s odkazem na něj by neměla zaznít alibistická argumentace komunálních politiků - zákon jsem neporušil, a s etikou na mě nechoďte.

Pokud zastupitel nepostupuje v souladu se zájmy svého města, porušil tím daný slib. Jinými slovy, lze mu vytknout, že porušil psaná etická pravidla.

Velmi důležitá věc pro odpovědný výkon mandátu člena zastupitelstva je výslovné vyloučení příkazu v § 69, odst. 4;
“Člen zastupitelstva obce vykonává svůj mandát osobně a v souladu se svým slibem a není přitom vázán žádnými příkazy.”
To platilo i dříve, ale v praxi se různě improvizovalo s výklady kolem politických klubů a vázaností v hlasování. Dnes je uzákoněno - nikdo není oprávněn člena zastupitelstva k čemukoliv zavázat - váže ho jen výkon mandátu podle složeného slibu, nic jiného.

Že v rozhodovacích procesech dochází ke střetům zájmů, je nabíledni.
V případě, že by zastupitelé hráli hru “jednou ty mně, podruhé já tobě”, nebo že člen zastupitelstva zamlčí svůj vztah k projednávané věci, jde o střet zájmů. V zákoně je jasně psáno (§ 83, odst. 2), co je střetem zájmů:
Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují tomu, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu, nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánů obce, který má danou záležitost projednávat.

O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje tento orgán obce.

Nakonec přidám i něco osobního. Jako vyznavače rapu mne potěšilo, že i v této diskusi jsem na něj narazil. Píseň „Es tut mir Leid“ je skvělá. Určitě si ji pusťte.


Vlasdimír Petrů - 25.11.2012

No vida, tak je to venku, zrovna jsem si říkal, že se na to musím zeptat, ale už nemusím. Pan Bašný jasně píše, že mě nikdo nenutil do mého stylu diskuse, tzn. nemá zájem zde seriozně diskutovat, uvádět fakta, vyvracet nepravdivé informace. A má pravdu v tom, že mě nikdo do mého stylu diskuse nenutil - není ale můj styl plivat na vše jen proto, že to vzešlo z jiné strany. Nenosím černobílé, ale ani růžové brýle. Nicméně, sice mě nikdo nenutil, ale jedna výzva tu nedávno byla, tuším od pana Formánka - kde jsou Ti diskutující? ptal se...Pane Formánek, upřímně, ještě se divíte, kde jsou, resp. proč tu nejsou?
Ápropos, pane Bašný, a z čeho jste došel k závěru, že já jsem bezmezným zastáncem výstavby haly, notabene na Slovákové, jak mi podsouváte??? Z toho, že mi to nedalo a reagoval jsem na, mj., i lži a uvedl něco z historie hledání pozemku a přednesl argumenty? Mám pocit, že si pletete dojmy s pojmy, více se soustřeďte na to "co kdo píše" a ne na to "kdo to píše". Jasně jsem napsal, že nemám dostatek informací k přijetí jasného stanoviska, nicméně předpokládám, že někteří zastupitelé, co drží nyní v ruce rozpočet, už jsou moudřejší a mohou se zajít podívat i na vizualizaci haly, ale dokud nebude vysoutěžená cena, všechno týkající se případného zadlužení jsou jen odhady a dohady. A buďte tak laskav, pokud nemáte nic věcného, ale jen prázdné nic neříkající fráze, bezdůvodné napadání, ataky (které, nevím proč, nazýváte satirou), vynechte mě ze svého repertoáru, jako bych tu nikdy nic nenapsal. Závěrem ještě jedna, která je opět nadčasová http://www.youtube.com/watch?v=_sIWtcNiexs Pěkný den všem.


Josef B A Š N Ý - co Vy nato pane zastupiteli? - 25.11.2012

Kam se poděl dlouhodobě bohatýr boskovické politické scény? Tentokrát jsem příměr bohatýr skutečně nepoužil jako nadsázku, ale jako příměr pro člověka, kterého si velmi vážím a dovoluji si tvrdit, že se mnou ještě i dosti značná část veřejnosti města Boskovice. Mnozí pochopili, že jde o pana Dušana Sušila. Je však také pravdou, že to co si tu jako osobnost budoval dlouhá léta, může ze dne na den rozbořit v trosky. Pokud bude dál, jak doposud, svojí známou zarputilostí, tentokráte bohužel v negativním smyslu slova, podporovat nemravnou investici Slovákova, tak se klidně může stát, že si ho lidé přestanou vážit. Jsou i tací, kteří s ním mohou začít pohrdat. Nerozumím tomu, a nevím, zda mu za to stojí, takto jednat! Mnozí míní, že může jít i o kšeft. Tvrdí, že celé dlouhé roky z politiky nic neměl a usuzují, že se mohl nechat zlákat něčím, co by mu zato, mohlo stát? Já tomu sice nevěřím, ale připouštím, že se najdou i tací lidé, co tomuto nesmyslu budou ochotni věřit. Osobně chci věřit a doufat, že v něm znovu probudí hrdost člověka se srdcem bohatýra, a začne jednat.


Josef B A Š N Ý - do společenské etiky patří politická kultura - 25.11.2012

Jeden z boskovických zastupitelů mi v soukromé poště jako obhajobu pro své jednání napsal následující:

Cituji: „Výklad, že by zastupitelům měl jedinec nebo menšina diktovat, jak si mají počínat, to odmítám. Zde se odvolávám na slib zastupitele.“

Jak je možné si takové tvrzení vysvětlit ???

Vycházím z toho, že každý kdo vstupuje, do volených funkcí skládá veřejný slib, že bude vždy jednat podle svého nejlepšího VĚDOMÍ a SVĚDOMÍ. Jaký význam vůbec dává spojení těchto dvou slov ???

VĚDOMÍ je to co vím, že mám, ale nemusím udělat
a
SVĚDOMÍ je to co vím, že si nesmím dovolit udělat.

To znamená, že výsledek voleb, volební program, koaliční smlouva, usnesení rady by měl vždy mít každý zastupitel na VĚDOMÍ, ale pokud ho toto vědomí ho dostává do rozporu s jeho SVĚDOMÍM, tak musí na základě právě toho daného VEŘEJNÉHO SLIBU jednat tak, že SVĚDOMÍ je nadřazeno VĚDOMÍ.

Z toho je víc než zřejmé, že jedinec nebo menšina má právo diktovat zastupitelům, aby plnili veřejný slib. Proto každý zastupitel, který schválí halu jen proto, že se alibisticky odvolává na své VĚDOMÍ, se musí automaticky dostat do rozporu ze svým SVĚDOMÍM, A NEBO JE PROSTĚ NEMÁ !!!

Rozhodovat VĚDOMĚ bez SVĚDOMÍ je porušení SLIBU ZASTUPITELE, pozor nato, vážení zastupitelé !!!


Josef B A Š N Ý - i satira je fér. - 25.11.2012

Pane Petrů "es tut mir leid". Je skutečně Váš osobní problém, že se pokouštíte o formu diskuse, do které Vás nikdo nenutil. Nikdy bych se vůči Vám nevyhranil, kdyby jste mi k tomu nezavdal důvod. Já diskutuji i formou satiry, což jak jistě víte je forma kritiky společenských poměrů. A že tyto poměry jsou v Boskovicích neudržitelné, to víte zřejmě stejně dobře jako já. Jsem také zastáncem haly, ale za takových podivných okolností nemohu podporovat ani to, po čem toužím. To už není o tužbách, ale o společenské etice, a ta se prostě v Boskovicích nenosí.


Vladimír Petrů - 24.11.2012

Dobrý den, vím, že nemá smysl reagovat, ale zase by to nebylo fér vůči těm, kteří chtějí skutečně seriozně diskutovat. Jediné co jsem udělal, tak jsem už nevydržel a zde uvedené mylné informace, polopravdy a nepravdy uvedl na pravou míru, nikoho jsme se nezastával, nic neprosazoval, každý si mohl udělat závěr sám - a co se mi za to dostalo? Každý vidí... Dobrý skutek byl opět po zásluze potrestán. Když jsem byl tedy označen za ochránce vedení, budu se snažit ochránit i opozici resp. tuto diskusi a dávám jejím provozovatelům k zamyšlení, že by bylo vhodné s touto diskusí skutečně něco udělat, pokud má být věcnou a respektovanou. Závěrem ještě něco pro všechny z jiné branže, ale související a nadčasové http://www.youtube.com/watch?v=EOvxwZx_E2o Pěkný den všem.


Josef B A Š N Ý - všech pět pohromadě - 23.11.2012

Ještě že má vedení města má na ochranu svých skvostných rozhodnutí všech pět PÉ.

Jsou to:
Procházka
Pevný
Petrů
Parma
a
Policie městská


Leopold Němec - 23.11.2012

Zase ti novináři, Miloši Zemane.

Můj příspěvek o vláčku kolejáčku okomentoval Jiří John Pevný jedinou větou. Cituji: „Paní novinářce jaksi vypadlo slovo "panelových" a problém je na světě“.
Skutečně jde o jedno slovíčko?

Zdroj 1: Článek v Blanenském deníku 21.211.2012
Podle místostarostky Boskovic Jaromíry Vítkové město žádalo na projekt o dotace ministerstvo o místní rozvoj a Regionální operační program Jihovýchod. „Kritérium, které dává ministerstvo, je, že v dané lokalitě musí být alespoň sto padesát bytů. Jenže na sídlišti Hybešova je jich méně. Proto jsme na tuto dotaci nedosáhli. Sídliště nesplňuje ani kritéria dalšího dotačního titulu, o který jsme žádali, a to z Regionálního operačního programu," uvedla Vítková.

Zdroj 2: materiál 46. schůze Rady města Boskovice
V letošním roce byla zpracována koncepce Regenerace sídliště na ulici Hybešova, které předcházela 2 setkání s obyvateli sídliště za účasti projektanta a dotčených odborů města. Záměrem programu regenerace je komplexní zlepšení obytného prostředí sídliště spočívající v úpravách veřejných prostranství, komunikací pro pěší, vybudování nových parkovacích míst (celkem 41), vybudování dětských hřišť a odpočinkových ploch včetně úprav veřejné zeleně. S ohledem na fakt, že na sídlišti Hybešova se nachází pouze 78 bytů postavených panelovou technologií, není možné žádat o dotaci z programu MMR „Podpora regenerace panelových sídlišť“ (minimální počet pro získání dotace je 150 bytů).

Zdroj 3: Beseda s obyvateli sídliště dne 5.9.2012
Místostarostka Ing. Jaromíra Vítková k tomu poznamenala: „Celou akci jsme zahájili koncem roku 2011, protože s ohledem na stáří sídliště Hybešova hodláme tuto lokalitu regenerovat podobně jako část města Pod Oborou. Tam jsme dostali dotaci a za naší finanční spolupráce sídliště ve třech etapách opravovali. Sídliště Hybešova nejsou paneláky, tam dotaci žádat nemůžeme. I přes to chceme tuto lokalitu zregenerovat, sídliště má za sebou několik desítek let.“

Ponechám stranou, zda nešťastné novinářce vypadlo jedno slovo, nebo ne. Faktem je, že z názvu celého projektu slovo „panelové“ sídliště také jaksi vypadlo, a že se nikdy nemluvilo o regeneraci „jen“ panelového sídliště. S výjimkou besedy dne 5.9.2012 (viz zdroj 3). Otázkou pak zůstává, proč město o dotace na projekt Hybešova vůbec žádalo, když předem vědělo, že na ně nemá nárok.

Jak si takové počínání vysvětlit? Jde jen o to jedno slovíčko? Měl jsem k dispozici novinový článek, ne však materiál schůze Rady města. Byl můj úsudek o počtech bytů kvůli tomu nesprávný? Nemělo město žádat dotaci na regeneraci panelových domů, když byly jejich majetkem? Budou peníze na zimní údržbu regenerovaných chodníků a schodišť? A mnoho dalších otázek. Poučený čtenář si jistě odpoví sám.


Jiří John Pevný - 23.11.2012

Zdroj: materiál 46. schůze Rady města Boskovice
V letošním roce byla zpracována koncepce Regenerace sídliště na ulici Hybešova, které předcházela 2 setkání s obyvateli sídliště za účasti projektanta a dotčených odborů města. Záměrem programu regenerace je komplexní zlepšení obytného prostředí sídliště spočívající v úpravách veřejných prostranství, komunikací pro pěší, vybudování nových parkovacích míst (celkem 41), vybudování dětských hřišť a odpočinkových ploch včetně úprav veřejné zeleně. S ohledem na fakt, že na sídlišti Hybešova se nachází pouze 78 bytů postavených panelovou technologií, není možné žádat o dotaci z programu MMR „Podpora regenerace panelových sídlišť“ (minimální počet pro získání dotace je 150 bytů).
Paní novinářce jaksi vypadlo slovo "panelových" a problém je na světě.


Leopold Němec - 22.11.2012

Jede vláček kolejáček, kolik vozů má?

Podle místostarostky Boskovic Jaromíry Vítkové město žádalo na projekt „Regenerace sídliště Hybešova“ o dotace ministerstvo pro místní rozvoj a Regionální operační program Jihovýchod.
„Kritérium, které dává ministerstvo, je, že v dané lokalitě musí být alespoň sto padesát bytů. Jenže na sídlišti Hybešova je jich méně. Proto jsme na tuto dotaci nedosáhli. (převzato z Blanenský deník).

Vzal jsem si tužku, papír, dětské počítadlo a logaritmické pravítko, abych to přepočítal. Ale nakonec to nebylo třeba. Stačilo si stoupnout na hřiště uprostřed sídliště a byty spočítat pomocí ukazováčku. Vyšlo mi:
„věžák“ na ulici Hybešova má 54 bytů
tři „minervácké“ bytovky na Hybešové mají 78 bytů
Přibylova bytovka na Hybešové má 14 bytů
a „hradčany“ (ulice Na Vyhlídce) mají 88 bytů

Celkem 234 bytů.

Hradčany na ulici Na Vyhlídce jsou přirozenou součástí sídliště a uzavírají jeho jižní stranu a tvoří s ostatními domy logický a přirozený sídlištní celek. Takto je sídliště Hybešova vymezeno v návrhu projektu, který město pod názvem „Regenerace sídliště Hybešova“ vypracovalo.
Pouze Přibylova bytovka v návrhu zahrnuta není, ačkoliv by mohla, stejně jako další bytovky v bezprostřední blízkosti sídliště na ulicích Hybešova a Na Vyhlídce, což je odhadem dalších 100 bytů.

S takovými počty nedosáhneme nikdy na žádnou dotaci. A pokud budou na radnici podobným způsobem počítat i rozpočet města, žije pan starosta v omylu a v dobré víře prohlašuje, že město je v dobré finanční kondici.

Jak si takové počty a taková tvrzení vysvětlit? To nechám na čtenářích.


Rada města JEDNOMYSLNĚ schválila návrh rozpočtu města na rok 2013. - 22.11.2012

Návrh rozpočtu města bude schvalovat zastupitelstvo města v pondělí 3.12.2012.
Mimo jiné:
- zahájení výstavby sportovní haly s částkou 25 mil.Kč v roce 2013,
- pokračování zateplování nemocnice s částkou 16,8 mil.Kč v roce 2013,
ale také zvýšení poplatku za komunální odpad.


Josef B A Š N Ý - jen nedůvěra nic neřeší - 22.11.2012

Kdo věří, a kdo ne, je sice důležité, ale v dnešním systému možností politického odvolání, ani zdaleka rozhodující. Vláda tu vládne takřka s nulovou podporou obyvatelstva a podobně i koalice našich měst a obcí. Situace není jen vážná, ale už kritická, a ani opozice si nedovolí konat. Ta vládní místo toho, aby lidi sjednotila a vytáhla do ulic protestovat, jen politikaří, protože chce jenom k moci, ale ne měnit politické zákonné prostředí za kterého se v této zemi vládne. Plně si totiž uvědomují, že všichni ti, co na politické scéně "straší" dlouhá léta, a je jedno jesti v parlamentu, nebo na radnici, by šli nadobro od válu.

Všichni se hlásí ke změně, ale nikdo z nich, co tento stav způsobují, neumí dobrovolně odejít !!! Všichni poukazují na korupci, ale všichni se současně tváří, že jich se to ale vůbec netýká. Tu korupci tu zřejmě páchají mimozemšťané.

Je to logické, mají strach, nechtějí přijít o to, co si nečestně a nemravně přivlastnili, a čím déle se udrží u moci, tím je menší pravděpodobnost, že o to přijdou. Že jim už nikdo nevěří moc dobře vědí, ale nevzrušuje je to, začnou se bát až tehdy až zjistí, že se bortí politický systém. Jen si vy starší vzpomeňte na vyděšené mocipány komunistů před čtvrt stoletím, a to jim popravdě ani nebyl co zebrat, protože oproti těm dnešním měli de facto jen moc, a holé zadky.


Banka Haná je v dobré kondici - 22.11.2012

Boskovice jsou v dobré finanční kondici, říká starosta Dohnálek

B o s k o v i c e (tt) - Politické vedení měst a obcí se nachází v polovině funkčního období. Se starostou Boskovic Jaroslavem Dohnálkem jsme se proto sešli k obsáhlejšímu rozhovoru o tom, co se ve městě za uplynulé dva roky událo, co je v plánu na zbývající dva roky, jak vidí některé obecnější problémy Boskovic a lokální politické uspořádání.

KDO TĚMTO LIDEM JEŠTĚ VĚŘÍ :-?


Jiří Vorlický - 21.11.2012

Různorodost názorů a hledání souvislostí,tak bych označil zkušenost z právě probíhajícího týdne.

Tomáš Trumpeš vyjadřuje v Boskovicku své poznání pod názvem "Trocha povzbuzení".
Souhlasit či nesouhlasit s pohledem Tomáše, když značná část veřejnosti vnímá jinak?
Mohli bychom se dostat k podstatě vizualizace a paměťovým řetězcům,které zásadně ovlivňují naše vnímání,ale to bychom museli projít stejným vzdělávacím procesem nebo podobnými zkušenostmi.

Nedostatek informací je zrcadlem naší společnosti.Na které straně je více praktických zkušeností a znalostí "občan : politik"? Nevím.
Ale jsem přesvědčen,že k získávání znalostí má každá strana stejné možnosti.NEZMIŇUJI ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ ...

Pokud má politik dostatek znalostí,zkušeností a chce zastupovat občany,pak předává pravdivé, nematoucí a upřímné informace.

Pokud má občan dostatek znalostí,zkušeností a ví co chce,pak volí "svého politika", nebo k volbám nechodí.

Tomášův sloupek mě zaujal a pokud se setká s pochopením,může pootevřít mysl mnoha lidí.
Mám rád povzbuzení a vnější motivace bývá prostředkem k pozitivnímu postoji.

LEPŠÍ KOMUNIKACE S OBČANY VYCHÁZÍ ZE ZNALOSTÍ PRINCIPŮ a partnerských vazeb.Po přečtení rozhovoru Tomáše s Jaroslavem Dohnálkem si odnáším pozitivní informace.

Zeptal bych se zastupitelů města, chcete měnit zažité stereotypy???

Pokud na ZM mlčí jeden nebo dva zastupitelé,pravděpodobně to bude jejich chyba.
Pokud mlčí polovina,pravděpodobně to bude chyba vedení.
Pokud k volbám přijde polovina občanů,je to jistě chyba systému.

Kolik zastupitelů mlčí a kolik občanů chodí k volbám?Pokud má být zmíněný rozhovor výsledkem přirozeného vývoje,pak by se dalo věřit ve změnu.

To je pozitivní informace a tak ji vnímám.


Ondra - 21.11.2012

Očividně jeden ze dvou pánů tady mlží!


JUDr.Milan Kolínský,předseda MO ČSSD - 21.11.2012

Vážený pane Jakubče, nic takového jsem ani Vám ani sdružení nestraníků neslíbil. K anketě jsem Vám v našem telefonátu řekl, že jsem ochoten ji podpořit, ale ne že ji budu iniciovat.
Na schůzce klubu zastupitelů za ČSSD se ještě na postupu domluvíme, ale nevkládejte mi do úst něco, co jsem neřekl. Pokud jste si pořídil záznam našeho rozhovoru, zveřejněte ho.


Vladimír Jakubec - Sdružení nestraníků v Boskovicích - 21.11.2012

Dobrý den pane předsedo.

Rád bych tady zveřejnil část našeho telefonátu, den po členské schůzi MO ČSSD. Sdružení nestraníků jste v rozhovoru přislíbil, že před jednáním prosincového zastupitelstva budete iniciovat podporu návrhu na zorganizování veřejné ankety obyvatel našeho města. Bylo by to poprvé, kdy by občané přímo deklarovali svoje ANO nebo NE k dalším milionovým investicím do sportovního zařízení a dalšímu zadlužení městské pokladny, tedy nás všech.

Za to Vám a zastupiteli Vladimíru Farskému, který návrh SN rovněž podpoří, děkujeme.

Lidé tu věc velmi diskutují a proto věříme, že veřejnost anketu uvítá a účast bude velká. Občané se rovněž na zastupitelstvu dozvědí, jak a kdo hlasoval a kdo bere dnešní situaci vážně.

P.S.

Odpovědnost zastupitelů v dnešní nelehké době je „šílená“!!! Lidé se chtějí vyjádřit a nikdo zřejmě koalici nezávidí ani den v "jejich práci pro blaho stranických pokladen“.

Společnost se radikalizuje a zdá se, že se to již nedá zatavit!
Jeden hlas za všechny:

Projev, za který senátor Kubera označil paní docentku za fanatickou nacistku.

33:10:00
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/zive-vysilani/videozaznam-414179-protest-na-vaclavskem-namesti/

Posluchači oblíbená Ilona Švihlíková byla dnešním hostem „Jak to vidí“.

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2771067


j.novák - 21.11.2012

Mám dotaz na přededu socialistů, od kdy se zde cenzuruje.


Jan Sedlák - 20.11.2012

Stránky Město Boskovice – ANKETA Podomní obchodníci, nebo podvodníci?
Souhlasím a řekl jsem v anketě ANO. Jelikož vložit příspěvek lze jen přihlášením přes Facebook, což nemám zájem, vyjadřuji se zde.
I já mám podobné zkušenosti s nabídkou „levné“ elektřiny.
Naše babička zase „výhodně“ získala polštářek. Když podomní „obchodnici“ ukazovala, že má před důchodem jen čtyři stovky, tak jí je tato vytrhla, hodila jí jeden polštářek a zmizela.
Jen jednou jsem nedokázal odmítnout příteli jeho pozvánku (napřed mě přihlásil) na krásný výlet s firmou BECK na Baťův kanál. Rovněž pro ohodnocení profesionálního oblbování účastníků zájezdu při nabízení prodeje širšího sortimentu zboží a zájezdů nelze použít slušná slova.
Všechny podrazy jsou legální. Kam že jdeme hele? Přímo do pr.avěku?
V Blansku nechtějí podomní obchodníky? Oni ani nechtějí „prohrávací“ zařízení. Zase to oproti Boskovicím „špatné“ Blansko (?).


JUDr.Milan Kolínský, zastupitel města za ČSSD - 19.11.2012

Volání po veřejné diskusi, nebo po anketě k zahájení výstavby sportovní haly v Boskovicích je opodstatněné. Na výzvu pana Vorlického ke schůzce diskutujících na toto téma jsem i dle jeho příspěvku ale reagoval pouze já. Také jsem vysvětlil, že schůzku nechci iniciovat, aby to někdo nepochopil jako akci ČSSD proti někomu. To by mohlo být ke škodě věci. Kam se ale poděli ti ostatní se svými aktivitami?
Nakonec i ta anketa a její podoba mohla být na takové schůzce projednána.
A že jsem poněkud skeptický k výsledku? Rád bych se mýlil. Podívejte se na dosavadní výsledek ankety z podnětu Petra Hanáčka zveřejněné na stránkách města od 1.11.2012. Téma určitě k zamyšlení, přečteno 1074x (!) a pouze dva ohlasy. Přesto si vážím iniciativy tohoto člověka a projednám na nejbližším klubu zastupitelů za ČSSD podporu pro přípravu vyhlášky regulující podomní prodej. Jaká reakce koalice se ale asi dá očekávat při podobném výsledek ankety? Se znalostí poměrů si jistě dokážete odpovědět sami.


Josef B A Š N Ý - zahalená hala - 19.11.2012

Ti co rozhodují o hale, tedy zastupitelé koaliční na veřejnosti zarputile mlčí a zákulisně suveréně jednají, jakoby rozdávali ze svého. Ještě, že existují pro stavbu haly zapálení dobrovolní, nezávislí, nikým nezmanilulovaní mluvčí, kteří mají dokonale zmapované veřejné mínění a tvrdí, že občanům je vlastně šuma fuk, jesti se zadlužení města zdvojnásobí. Jsou natolik erudovaní, že dokonce dobrovolně a v dobré vůli radí i opozičním zastupitelům, což lze považovat veskrze za bohulibou činnost.

Podobně i většina opozičních zastupitelů mlčí, krom osamoceného Vladimíra Farského. Ti pak, co jsou okolnostmi nuceni se nějak veřejně vyjádřit, v podstatě jen zahalují halu do výlevů, co nic neřeší s obavami, jen aby nebylo po nich občany požadováno něco konkrétního podniknout. Pro tento případ jsou vybaveni mnoha a mnoha argumenty, proč to vlastně ani nejde, a každou podobnou aktivitu je třeba vymazat dřív, než by zakořenila ve veřejnosti.


Jan Sedlák - 19.11.2012

Nic nevidím černobíle.
Tak jak byla nynější koalice v Boskovicích sestavená, získala sice dohromady 54,6 % hlasů, to ale znamená při účasti 46,03 % voličů u voleb skutečnou podporu cca 25 %, dá se tedy říci každého čtvrtého oprávněného voliče. I když strany, které byly nuceny zůstat v opozici (včetně vítěze voleb), mají v součtu podporu menší, zajímaly by mě též názory těch 3 ze 4 (75%) voličů, kteří koalici nevolili. Malá účast u voleb je samozřejmě škoda a chyba na straně voličů. Více než polovině nevolících voličů je všechno jedno?
Koaliční Rada Města má významné pravomoci v rozhodování, bez ohledu na názor zastupitelstva.
K vybudování nové sportovní haly:
Tyto stránky čte poměrně dost lidí. Bohužel v drtivé většině pouze čte. Svůj názor si nechávají převážně pro sebe. Proč? Možná, že ani žádný názor nemají, je jim všechno úplně jedno? Nebo se bojí či stydí? Co sami potřebují to mají a víc je nezajímá? Návštěva těchto stránek svědčí o tom, že je přece jen veřejné věci alespoň trošku zajímají. Pokud ovšem mlčí, nechávají za sebe mluvit těch výše zmíněných 25 %.
Pokud je na tom pokladna Města v současné době šetření tak dobře, že má k dispozici pěkných pár desítek milionů korun na výstavbu sportovní haly, předpokládal bych, že jsou
- všechna sportoviště dokončena a správně pravidelně udržována;
- všechny silnice v pořádku (snad až na „menší“ díry pod křižovatkou Janáčkova – Mánesova);
- všechny chodníky v pořádku,
že
- není a nehrozí do budoucna problém s přechodem silnic ve městě. Netřeba se proto zabývat možností obchvatu Boskovic i směrem na Prostějov. (V Kunštátě si nechali zpracovat návrh možného řešení formou diplomové práce.);
- již brzy bude nová knihovna;
- je dostatek peněz pro Městskou policii, školy a školky zřizované Městem;
- je dostatek dostupných sociálních bytů, míst v domovech pro seniory;
- vzhledem k dostatku peněz se nebude zvyšovat poplatek za odpady – týká se úplně všech občanů Boskovic, ani zvyšovat nájemné v zařízeních či bytech Města;
- Naopak nebude zapotřebí pro příjem města trpět „prohrávací“ zařízení;
- ...
Jistě jsem na něco zapomněl. Doplníte mě?
Zdůrazňuji, že nejsem proti výstavbě sportovní haly absolutně. Je zde však řada i na těchto stránkách vznesených problematických otázek. V uskutečnění platného referenda nevěřím. O navrhované zpožděné anketě pochybuji.
Co říká ta větší polovina voličů? Až na výjimky TICHO? Takže jedeme dál.


Milan Kolínský, předseda MO ČSSD - 16.11.2012

Členská schůze MO ČSSD v Boskovicích včera večer mimo jiné schválila nominaci pana Lubomíra Petrželky na uvolněné místo člena dozorčí rady Nemocnice Boskovice. Tato nominace dále podléhá rozhodnutí valné hromady Nemocnice Boskovice, kterou je rada města. Znalost problematiky nemocnice v Boskovicích snad bývalému náměstkovi nemůže nikdo upřít.
Protože jsem již během dnešního dopoledne obdržel dva telefonáty s údivem nad touto nominací, nezbývá mi než připomenout diskusi na posledním zastupitelstvu města o důvodech odchodu bývalého ředitele Černého a náměstka Petrželky z nemocnice.
Cituji MUDR.Vernera, jednatele nemocnice, zápis z RM dne 17.9.2012, str.21.
"Co se týká odchodu pana Petrželky z nemocnice, vše proběhlo v klidu po dohodě mezi námi dvěma, bylo to rozhodnutí pana Petrželky. Důvody byly čistě odborné, naznali jsme, že naše spolupráce by nebyla možná."
Tolik snad k nominaci v MO ČSSD a uvidíme, jak se k nominaci "postaví" rada města v Boskovicích.


Vladimír Jakubec - Sdružení nestraníků v Boskovicích - 15.11.2012

Martine Poláku,

díky za souhlas, ale to není o místopředsedovi Sdružení nestraníků (www.noveboskovice.cz),
ale o dosti početné skupině bezpartijních občanů, kteří nemohou zveřejnit svoje jméno, protože by existenčně ohrozili sebe, svoje děti a někteří i svoje vnoučata.

To je realita dnešního PATOKRATICKÉHO REŽIMU. Naštěstí již končícímu...

Díky za podporu NAŠÍ A VAŠÍ SNAZE !!

:o)


Martin Polák - 15.11.2012

Souhlasím s panem Jakubcem!


Sdružení nestraníků - OTEVŘENÝ DOPIS ZM - 15.11.2012

Boskovice, 15. listopadu 2012

Vážená paní zastupitelko Marie Zouharová, Dagmar Hamalová, Kamilo Krauzová, Martino Přichystalová, Hano Nedomová, Jaromíro Šmerdová.

Vážený zastupiteli pane Miroslave Klímo, Petře Fialo, Jane Vlachu, Čestmíre Sekanino, Vladimíre Farský, Dominiku Božku, Milane Kolínský, Zdeňku Jindro, Pavle Grenare, Jaromíre Formánku, Vladimíre Ochmanský, Jane Kšico, Martine Nerude a Dušane Sušile.

Sdružení nestraníků v Boskovicích Vás žádá a současně vyzývá, aby jste z pozice své zastupitelské moci na nejbližším jednání boskovického zastupitelstva navrhli a schválili usnesení o realizaci průzkumu veřejného mínění k připravované stavbě Městské sportovní haly v našem městě. Po konzultaci s odborníky se domníváme, že vhodná forma získání objektivního názoru je VEŘEJNÁ ANKETA, transparentně zorganizovaná Městským úřadem. Rovněž se domníváme, že většinový názor občanů Boskovic, Hrádkova, Vratíkova, Bačova a Mladkova dá Vašemu rozhodnutí legitimitu k tomuto nelehkému, ale pro obyvatele zásadnímu rozhodnutí.

Anketní otázka může být jednoduchá:

OBČANÉ MĚSTA, SOUHLASÍTE S DALŠÍ INVESTICÍ DO SPORTOVNÍHO ZAŘÍZENÍ V TOMTO VOLEBNÍM OBDOBÍ?
ANO – NE

Jsme pevně přesvědčeni, že jenom DEMOKRATICKÝ VĚTŠINOVÝ NÁZOR obyvatel našeho města je určující a má rozhodující význam při realizaci investičních projektů pro příští generace a dalšímu zadlužování v dnešní velmi špatné době.

Děkujeme Vám za kladné vyřízení naší výzvy a děkujeme Vám za odpověď na naši žádost.

Za Sdružení nestraníků v Boskovicích
Vladimír Jakubec, místopředseda SN


TRADICE DUHOVÝCH SOUDRUHŮ - 15.11.2012

„My žádnou tematickou akci pořádat nebudeme. Vlastně nás to nikdy nenapadlo a ani si nepamatuji na žádný podnět ze strany obyvatel," nastínil místostarosta Jedovnic Josef Plch.

Starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek má stejný názor. „Dosud nebyla založena žádná tradice vázaná na tento den, nemáme ani žádný památník, ke kterému by lidé mohli nosit květiny. To ale samozřejmě neznamená, že bychom sedmnáctý listopad neuznávali," podotkl. Zdůraznil, že mluví pouze za město. „My nic nechystáme, ale to neznamená, že některé organizace nebo jednotlivci z Boskovic nemohou mít vlastní plány," dodal Dohnálek.

http://blanensky.denik.cz/zpravy_region/konec-totality-na-blanensku-se-vyznamne-datum-nijak-nepripomina-20121114.html

JE DOBŘE, ŽE UŽ MLUVÍ JENOM ZA MĚSTO - ALE TY JEJICH POMNÍKY BUDEME PLATIT MY !!!


Leopold Němec - 14.11.2012

Jak postavit soukromý hřbitov

Městská policie Boskovice prováděla ve dnech Památky zesnulých zvýšenou kontrolu vozidel zaparkovaných u hřbitovů a tyto kontroly prováděla i na samotných hřbitovech. Kontroly byly mimo jiné zaměřeny na majetkovou trestnou činnost a na vozidla, zda v nich majitelé nechávají cennosti a dávají tak příležitost zlodějům. V době od 30.10.2012 do 4.11.2012 bylo zkontrolováno celkem 288 vozidel. To už je úctyhodné číslo.

Lze jen litovat, že při této kontrole nebyl dopaden drzý zloděj, který postupně rozebírá hřbitovní zeď vedle parkoviště a pískovcové kvádry odváží. Vydržely zde od roku 1945. Že by bezdomovci? Příští dušičky už tam možná žádná zeď nebude.
Věřím, že Městská policie nehlídá jen soukromý majetek, ale i majetek města a že onen „chudý stavebník“ bude dopaden.

Nebo se mýlím a kvádry nikdo nekrade, ale chystají se na stavbu nového Viktoria Höhe.


Josef B A Š N Ý - co ještě ano, a co už ne ! ! ! - 13.11.2012

Skutečně nevím, kam zařadit slovo "černoprdelníci," ale považuji je za výraz neosobní charakteristiky politického stylu. Můj názor je, že se jedná o styl politiky, pro které je křesťanství pouhou zástěrkou k nečestnému politikaření, a s vlastním pojmem víry, to nemá nic společného, naopak je tím míněno, že víra je takto znesvěcována. Tento pojem je hojně používán v Rakousku, a dost často také v Německu. Snad by se daly také požít výrazy "pseudokřesťané," či "rádobykřesťané."

"Jste nesportovec, jinak byste, Martine, nikdy takovou blbost nemohl napsat," podobně jako, "Johny zalez do díry, nebo přijdeš o zakázky," jsou naopak nekorektní narážky ryze osobního adresného charakteru, které v ani jednom případě nemají opodstatnění, a mě osobně se jeví jako názory neobhajitelné, v zásadě neslušné, což má i co dočinění, se zmíněnou ochranou osobnosti, a v takových případech bych považoval za vhodné zasahovat.

Pro správce stránek je naprostá většina anonymních příspěvků neanonymních, a není výjimkou, že někdo má hned několik přezdívek, a nemusí to vždy být jen proto, že chce být anonymní!!!‘ Existují i jiné v celku pochopitelné důvody, proč se nepodepsat, nebo svoji identitu tajit. Může se jednat např. o tvůrčí snahy či invence, nebo z pověření třetí osoby volným zpracováním informací od ní, diskrétní zveřejnění mailů ze soukromé korespondence, atd.

U mnou zmíněné "skupiny intrikánů a poseroutků," co má "na svědomí" mizivý počet opravdu "žlučovitých" názorů, zpravidla posílaných tak, aby autor nebyl "dohledatelný," z počítačů právnických osob, ke kterým je veřejný, nebo volný přístup, je třeba posuzovat a řešit případ od případu. To však neznamená, že anonymitu a neslušnost uspokojivě vyřešíme. Stalo se totiž i to, že příspěvek pod mojí adresou, byl anonym.


http://www.pozitivnievoluce.cz/cs-CZ/ - 13.11.2012

http://www.pozitivnievoluce.cz/cs-CZ/


Leopold Němec - 12.11.2012

Jak dál s anonymitou?

Josef Bašný se ptá jak stanovit hranice, kde končí názor slušný a začíná názor nemravný. Má na mysli, jak sám říká, „co už je a co není vulgární, urážející, zesměšňující, ponižující, pomluvou, rasizmem, nacionalismem apod.“.
Které slovo do které kategorie patří by mohli uspokojivě objasnit z podstaty víry například, jak on sám píše, „černoprdelníci“.
Tento problém se ovšem netýká jen anonymů.

Neanonymní Radek Beneš (například) napsal o názoru Martina Charváta že je to blbost. To Josefa Bašného (a podle reakcí nejen jeho) pobouřilo a napsal, že Radek Beneš „neslušně zaštěkal a stáhnul se“, což J.B. označil za „zbabělost“.

Na druhé straně anonymovo „Johne zalez do díry, nebo přijdeš o zakázky“ zřejmě považuje za „byť i tvrdý, ale slušný názor od bezejmenného autora, který lze vyhodnotit jako obhajitelný nebo neobhajitelný, ale ne jako názor nezveřejnitelný“.

Při takovém pohledu je pak stanovení hranic slušnosti, jak o nich píše, opravdu problém.

Mnohem závažnější než urážky však je, a to především u anonymů, jsou-li publikovány lži, polopravdy a pomluvy. Tomu se nelze bránit a u nedostatečně informovaných čtenářů takové praktiky napáchají nenapravitelné osobnostní škody.

Dovolím si ocitovat ze dvou příspěvků.

JUDr. Milan Kolínský 17.7.2012 napsal:
Podobné anonymy jsem čekal a proto sděluji i dalším případným anonymům, nebudu na podobné výplody reagovat.


Josef Bašný 18.7.2012 napsal:
Je skupina intrikánů a poseroutků, kteří ze zištnosti neposílají příspěvky z vlastního počítače. Oni to dělají jen proto, aby mohli nečestně šířit zlomyslné smyšlenky, pomluvy, posměšky, spekulace a nepravdy.

Co k tomu ještě dodat? Zneužití anonymity k šíření lží, pomluv a vulgarit, to je to co tu hrozí, to je to, proti čemu se osočení nemohou bránit, co mnohým slušným lidem láme vaz. Kdo má dokazovat nebo dementovat, že věci se mají zcela jinak?

Jestli k tomu zmíněná „skupina intrikánů a poseroutků“ dostane na těchto diskusních blocích prostor, to si v ČSSD musí rozhodnout sami. Sami také musí rozhodnout, jak se vypořádají s položenou otázkou: „Jak dál s anonymitou.“
Mnohá rizika plynoucí z anonymity bych mohl jmenovat, ale to není má starost. Z hlediska právního ovšem nelze zapomenout, že ochranu postiženému pomluvou poskytuje i český právní řád, a to v souladu s Listinou základních práv a svobod České republiky (článek 10).

Přeji dobrou volbu a dobrou noc


Josef B A Š N Ý - co ječtě ano, a co už ne ! ! ! - 11.11.2012

Na výrok: Proboha Johne --- zalez do díry, nebo přijdeš o zakázky !!!

Zareagoval pan Leopold Němec dne 9. 11. takto:
To ale podlého anonyma, zalezlého ve své díře, nezbavuje nálepky obyčejného hulváta. Jeho hulvátství neomlouvá ani to, že se zde legitimita názorů anonymních přispěvatelů vynáší málem do nebe. To oni jsou zalezlí ve svých dírách a svými pohůnkovskými výlevy se považují za hrdiny a možná i za skutečné sportovce.

JAK DÁL S ANONYMITOU?
Dva roky provozuje boskovická socdem tyto stránky, a čas od času je třeba i vyhodnotit jak dál?

Ti z vás, co zde pravidelně přispívají, znají moje neměnné stanovisko, že slušný, byť i tvrdý názor, od bezejmenného autora k problematice, lze vyhodnotit jen jako obhajitelný, nebo neobhajitelný, ale ne jako názor nezveřejnitelný. Problém však nastává v momentě, jak se má stanovit hranice, kde končí názor slušný, a začíná názor nemravný. Mám na mysli to, co ještě není, a co už je vulgární, urážející, zesměšňující, ponižující, pomluvou, rasizmem, nacionalismem apod.

Sami posuďte a napište, zda předmětný výrok by měl být, či neměl být zveřejněn??? Pokud nějaké reakce obdržíme bude, jen dobře, ale i tak si myslím, že nastal čas k nějakým korekcím, na kterých dojde ke shodě, je třeba přistoupit.


Josef B A Š N Ý - podobně jak tomu bylo vloni ? ! ? - 10.11.2012

Poslední čtyřdenní "zemětřesení," které otřásalo halou je za námi, a co teď?
Podobně to začalo před rokem v půlce října s projektem oblud pravěku "Z/a/tracený svět." Přibližně k stejnému datu budou občané znát města stanovisko k projektu "Slovákova." Podaří se občanské společnosti dosáhnout podobného výsledku? Bude to asi o mnoho těžší, protože o ty obludy nestál prakticky nikdo, krom těch, co ten tunel připravovali. V letošní kauze především ta část sportovců, která už drahná léta čeká na vytvoření důstojných podmínek pro své sportování, se asi nebude chtít vzdát toho světýlka na konci tunelu, a podpoří projekt, bez ohledu na výsledek a dopady! Je to vcelku pochopitelné, ale je také třeba jim dát najevo, že je nikdo jim jejich stanovisko nezazlívá a navíc argumenty je dokázat přesvědčit, aby alternativě Slovákova, řekli svoje jasné a srozumitelné NE! Nebude to jednoduché, ale alespoň se o to pokusme! Nejde o to zabránit projektu "Slovákova" silou většiny občanů, ale dobrovolnou většinovou občanskou odpovědností, podobně, jak tomu bylo v loni!!!


OLOMOUC - velmi pozitivní EVOLUCE !o) - 8.11.2012

http://www.pozitivnievoluce.cz/cs-CZ/projekty/pozitivni-mesta/slovansky-dum-olomouc-spolecensky-sal.html


BEZ CENZURY !!! - 7.11.2012

http://www.pozitivnievoluce.cz/cs-CZ/

KONKRÉTNÍ VIZE - V HORIZONTU MĚSÍCŮ !!!!! přehraj si úryvek:

1:18:40 až 1:23:50

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=djgMjCIh-wU#!


JUDr.Milan Kolínský, předseda MO ČSSD Boskovice - 6.11.2012

Vážení, chci vás ujistit, že se zájmem sleduji diskusi na těchto stránkách. Děkuji paní Harris, levicovým voličům,Pepinovi(perfektní postřeh)a př.Bašnému. Budu se snažit na některé věci brzy reagovat. Pro informaci, čas pro psaní mi teď "bere" nejen dojíždění do Brna, ale také příprava členské schůze, kde chci 15.11. otevřít problematiku nemocnice a sportovní haly. Jako zastupitelé za ČSSD chceme znát názory členů místní organizace, ale i vaše. Další důležitou záležitostí je příprava okresní konference ČSSD, která se uskuteční v Boskovicích. Bude změna k lepšímu? Po včerejším krajském výkonném výboru je zřejmé, že za okres Blansko má nadějí na získání uvolněné funkce na kraji pouze Hana Nedomová z Boskovic. Je toho hodně co se děje a jistě se postupně k jednotlivým tematům budu chtít vyjádřit.
Díky za další příspěvky, určitě nezapadnou.


Levicový volič č. 2 - 5.11.2012

Vždycky jsem považoval lidi , kteří žijí na dluh a půjčují si peníze jen tak pro zábavu za hlupáky. Bohužel současná koalice, která dlouhodobě vládne na radnici se takto chová řadu let a nikdo jí v tom nedokáže zabránit. Myslím si , že dalším zářným příkladem v tomto směru bude multifunkční sportovní hala. Takto se přece nechová žádný dobrý hospodář a to hlavně s ohledem na to , že úroky za takové stavby se ročně pohybují v řádu desítek milionů korun a roční náklady na provoz o těch se raději zmiňovat nebudu. To se nám to botná a botná a zadlužuje až to stát a obce nakonec neunesou a to je cesta do pekel. To slovo botná jsem si vypůjčil z kongresu ODS , kde nabotnalost výdajů na státní správu a nabotnalost výdajů obcí se oprávněně kritizovala. Občas mě napadne hříšná myšlenka zda i také v Boskovicích nejsou za těmito jakoby nesmyslnými akcemi kmotři s otevřenými prkenicemi, kteří čekají na zakázky podobného typu. Nedivil bych se. Zajímavé je , že i pravicový politici na radnici neposlouchají svého nestora a rádce V. Klouse ,který v současné době radí, aby stát a potažmo obce šetřily a zbytečně neutrácel.


Velké Pepin z Male Hané - ož zas - 5.11.2012

---------- Původní zpráva ----------
Od: Velke.Pepin.z.Male.Hane@seznam.cz
Datum: 5. 11. 2012
Předmět:

Dobré deň. Nemužo to vedržet. Řekl sem si, že se meze vás nebodo motat, ale ti levicovi voliči mě ož sakramenske seró. Vepadá to, že be to muhli bet podrazáčti pravičáci, co chcó enom vodo kalit. Ož vijó, že jim ta jejich svička nadvláde pomalo zhasiná, tak kolem sebe kopó jako ta sviňa, co dodělává. Mužó to take bet hokřivděni socani, co ste tam vo nich mlovili. Takovi só decky néhorši. Škodijó kde mužó. Pozor na ně! He ta kráva vi, že hovado nestačí vodehnat, vono se sténě vráti, a bode štipat dál. Nenechte se votrávit, křivoni decky beli, só, he bodó. Takovyho křiviho vola narovná enom pořádná herda do hrba, ale fláknót není koho, deš nehomi to svó pravó mordo s jedovató slenó vestrčit.


Josef B A Š N Ý - oprava nepřesnosti - 4.11.2012

Členská základna toto jejich jednání poté "náležitě ocenila" tím, že ani jeden z nich se nedostal na ZVOLITELNÉ MÍSTO kandidátky, pro volby v roce 2010.


Josef B A Š N Ý - osobní vzkaz levicovým voličům - 4.11.2012

Nedělá mi problém ztotožnit se s většinou názorů, které zde jsou zveřejňovány pod titulem levicový volič, co ostatně potvrzuje i to, že podobné názory pod svým jménem takzvaně "bez náhubku," tu hlásám. Je ale i fakt, že za tyto své názory musím čelit kritice několika spolustraníků, kteří moje jednání považují za poškozování zájmů ČSSD, a nezodpovědnost v tom, že se to může stát příčinou, že s námi, mnou kritizovaní, nebudou chtít po volbách jít do koalice. Mé stanovisko je následující:

Za poslední dvě volební období v Boskovicích dopadly volby tak, že mohly být sestaveny koalice bez ODS, která by zůstala s minimálním vlivem v opozici. Proč se tak nestalo???

V prvním případě v roce 2006 to byli zastupitelé KDU a bohužel tehdy svévolně i čtveřice zastupitelů za ČSSD, protože k tomu nedostali mandát od členské základny, a tím podrželi u moci v Boskovicích ODS. Já osobně, bez ohledu, zda se to spolustraníkům líbí či nikoli, označuji tento „hrdinský čin čtyř našich zastupitelů v r. 2006 za politickou kolaboraci." Členská základna toto jejich jednání poté "náležitě ocenila" tím, že ani jeden z nich se nedostal na kandidátku, pro volby v roce 2010.

Při posledních volbách r. 2010 se ODS socdem "odvděčila" tím, že otevřeně deklarovala, že v zastupitelstvu za ČSSD nejsou lidé podle jejich gusta, tak klidně odstavila, za pomoci KDU a bohužel i "Sportovců," vítěze voleb od práva sestavit koalici. Co na tom je ale až do nebe volající je to, že pravděpodobně vše bylo dohodnuto ještě před volbami. Jako alibi a důvod pro toto svoje krajně politicky nečestné jednání, označila směrem k voličské veřejnosti, údajné prohlášení lídra ČSSD Grénara v novinách, že s ODS nikdy! Dodnes se tím populisté z ODS ohání, i když nikdo z nich nemůže prokázat, že něco takového Grénar prohlásil, protože článek neautorizoval!!! Stejně tak je možné připustit, že to mohl být předem politicky „někým podsunutý špinavý trik“ pro případ, že ČSSD vyhraje volby!!!

Mnohému z vás, kdo tyto řádky čte, nemusí být jasné, proč o tom vlastně píši??? Má to tyto roviny:

1. Jsem přesvědčen, že důvěryhodná politická strana má otevřeně a permanentně s voliči diskutovat, za což já osobně nepovažuji jen předvolební, s prominutím „škemrání,“ o hlas voliče. Z tohoto důvodu mne hodně znepokojuje, že krom našeho předsedy, dva z našich zastupitelů se na těchto stránkách vyjadřují jen ojediněle, a tři zbylí se doposud nevyjádřili vůbec.

2. Chci jasně, otevřeně a odpovědně sdělit všem levicově zaměřeným voličům, že pokud v socdem bude i nadále působit to, co se distancovalo od ne zrovna povedené minulosti, a tím mám na mysli jenom roky pod předsednictvím politicky nevýrazného, ohebného a lehce manipulovatelného Aloise Andrlíka, tak se nemusí obávat dát svůj hlas v komunálních volbách boskovické socdem.

3. Že v boskovické socdem se hovoří a jedná otevřeně, a to i k veřejnosti občanské a voličské svědčí tyto stránky. Pro příští volby zřejmě odstartujeme volební kampaň o hodně dřív, jak tomu bylo v minulosti. Určitě dojde ke zkvalitnění požadavků na lidi, kteří budou figurovat na kandidátce socdem, a už dnes nám známé okolnosti signalizují, že pro větší důvěryhodnost voličské veřejnosti, budeme zřejmě muset voličům nabídnout kandidátku, která by se měla lišit jak personálním obsazením, tak v pořadí jednotlivých kandidátů, od té z posledních voleb.

4. To, že jsem oprávněným veřejným a poměrně nekomromisním kritikem politiky především na úrovni od okresu výš, mne utvrzují názory levicových voličů na těchto stránkách. Proto každému, kdo nezaujatě odsuzuje zdůvodněním politiku socdem je nutné poděkovat, protože ČSSD podobně jako ODS nebo KDU, by měla pokorně a hlavně velmi rychle nastolit především personální "očistu", ale i ideologickou sebe reflexi dřív, než ještě poměrně veláká část voličů ztatí poslední kapky nadějí, které do ČSSD ještě vkládají!!!


Levicový volič č. 2 - 3.11.2012

I když si vážím JUDr. M. Kolínského tak hluboce nesouhlasím s jeho článkem o dohodě všech stran napříč politickým spektrem v rámci komunální politiky. S ohledem na to jak pravice po r. 1989 ožebračila polovinu obyvatel této země a přivedla tuto zemi na pokraj bankrotu tak levicový volič určitě nechce , aby se levice v rámci komunální politiky držela s pravicí kolem ramen u jednoho stolu. Levicový volič při volbách totiž vůbec nerozlišuje mezi komunální a parlamentní politikou a pravicový komunální politik je pro něj zastáncem strany , která mu škodí a vnímá takové dohody negativně a ani se mu nedivím. Takové dohody by poškodily u voličů kredit ČSSD.


Levicový volič č. 2 - 3.11.2012

Pan Hašek asi nepochopil, že voliči ČSSD asi z 80 % nepodporují církevní restituce a tím , že vzal do koalice KDU-ČSL nepřímo vyzdvihuje stranu pro kterou prosazení církevních restitucí je bodem č. 1 a tak jim vlastně nepřímo pomáhá prosadit tyto nemravné cíle. Toto určitě levicový volič vnímá negativně. Pan Hašek by přece měl být zastáncem názoru svých voličů a takto jde přímo proti nim což vnímám jako nemravné , ale také od p. Haška netaktické , protože to ve svém důsledku oslabí ČSSD. Co se týče KDU-ČSL v Boskovicích tak i když ČSSD vyhrála komunální volby tak KDU-ČSL toto nerespektovala a spachtlovala se s pravicí . Obecně ČSSD v Boskovicích by se měla distancovat od této strany , která ji v minulosti podrazila a od strany , které se fundamentálně příčí jakékoliv levicové smýšlení.


Opět levicový volič. - 3.11.2012

Pokud jste sledovali zdravici předsedy KDU-ČSL na kongresu ODS, která nebyla ničím jiným než "vlezdopr....smem" a poníženou nabídkou svých voličů pravici, nedělejte si iluze o Vítkové v Boskovicích.
Pokud jde o ČSSD, z hejtmanů jenom Hašek tomu pořád nechce rozumět.Chodí mezi lidi? Slyšíte taky hlasy, že příště budou volit rovnou komunisty?


Josef B A Š N Ý - mocipáni nezadlužujte město, ještě necítíte to husto??? - 3.11.2012

Každému racionálně a odpovědně uvažujícímu musí být zřejmé, že občanský názor paní Harris není ojedinělý, a s velkou pravděpodobností, se dá považovat za názor většiny obyvatelstva města Boskovice. Lidé jsou politikařením koalice znechuceni, a záležitosti kolem výstavby haly je už evidentně pobuřují. Bohužel, ale prozatím mlčí. Napětí v očanské atmosféře však evidentně houstne, což se zpravidla označuje rčením " KLID PŘED BOUŘÍ." Paní Harris to jasně vystihla otázkou:

TO CHCE ASI REFERENDUM, NEMYSLÍTE?

A tak se ptám i já !!! Co vy nato vážení spoluobčané ??? Budete i nadále mlčet ve věcech veřejných ??? Může rozumný občan do nekonečna přehlížet zvůli několika jedinců ve správě města ??? Jedinou pravomoc, kterou jim občanská veřejnost dala je, že mají čestně a mravně spravovat majetek města !!!

POSLEDNÍ DVA PŘÍSPĚVKY JSEM ÚMYSLNĚ ZVEŘEJNI I V TÉTO RUBRICE, PROTOŽE CHCI, ABY I TI CO SE DOPOSUD O TÉMA HALA NEZAJÍMALI, SE DO DISKUSE ZAPOJILI, NEBO I ALESPOŇ ZAČALI SLEDOVAT.


vladimír jakubec - 3.11.2012

PŘIJĎTE V ÚTERÝ DO BRNA "TO ZASTAVIT", JE TŘEBA ZLOJEDY POZITIVNĚ "VYPRÁSKAT" !)!)

SKUTEČNÁ PLATFORMA PRO ZMĚNU

http://www.pozitivnievoluce.cz/cs-CZ/projekty/pozitivni-mesta/kulturni-centrum-semilasso-hlavni-sal.html

http://www.pozitivnievoluce.cz/cs-CZ/projekty/pozitivni-mesta/archiv-videozaznamu.html


Josef B A Š N Ý - 2.11.2012

Takřka po celý říjen jsem byl mimo republiku. Shodou okolností jsem se pohyboval v sportovních halách různého zaměření ve vlastnictví města. Ta první v Bavorském Augsburgu 275 tisíc obyvatel a druhá Velkopolském Lešně 70 tisíc obyvatel.

V Augsburgu, jedná se o šestnácti dráhovou kuželnu, která je v pronájmu sportovních jednot, které v ní sportují za nájem 0, ale na provoz si musejí sami sehnat prostředky. Údržba šedesát roků staré jednoúčelové haly, povahy stavebních úprav a rekonstrukcí zabezpečuje město, protože se stará o svůj majetek, který se v Německu neprodává řezníkům, pekařům nebo cizincům jako v Boskovicích, aby se takto nemravně prodané dědictví otců promrhalo ve zbytečnostech a bez efektu.

V Lešně jde o halu sálových sportů, pro pět set diváků, při které se nachází parkoviště minimálně pro sto osobních automobilů a v těsné blízkosti haly je možné využívat další desítky parkovacích míst, a světe div se, nikde žádný automat na parkování. Hala bez parkoviště se nachází na prostotu odhadem přibližně o rozloze boskovického náměstí.

Mocipáni města Boskovice prosadili stavět novou víceúčelovou halu, což já osobně považuji za bohulibé, protože sportovci potřebují takové zařízení, které odpovídá požadavkům na sálové sporty.

??????? ALE ???????

Je tu však obrovský problém, že halu chtějí postavit tam, kde by ji rozumní lidé nikdy nedovolili postavit. V jednadvacátém století prosazovat takovou lokalitu jako je Slovákova je diletantizmus nejvyššího charakteru, a proto si myslím, že i TACÍ VELCÍ SPORTOVCI ZASLEPENÍ JEN VIDINOU NOVÉ HALY, jako Radek Beneš, by měli zavčas vzít rozum do hrsti a podpořit naprosto rozumný a opodstatněný požadavek postavit halu na vhodném místě tak, aby to odpovídalo všem požadavkům, co by podobné zařízení mělo splňovat.

PŘEDEVŠÍM ALE ZASTUPITELÉ ZA RÁDOBY SPORTOVCE PÁNOVÉ SUŠIL, MAZÁČ A JIMRAMOVSKÝ, místo pomníku, který si zřejmě chtějí postavit za každou cenu, by měli opustit koalici, pokud nedojde ke změně místa výstavby haly, aby se jim ten VYSNĚNÝ POMNÍK ze dne na den, nezměnil v POLITICKÝ HROB A POHRDÁNÍ OD OBČANŮ.


Jan Sedlák - 2.11.2012

Anonymní reklama zdarma?


KULTURA 2013 - 1.11.2012

Boskovice – Boskovická diskotéka Jízdárna bude už brzy opět otevřená. Nový majitel budovy ji kompletně zrekonstruoval.

Budova je součástí nemovitosti, kterou vlastní společnost Pražská 5. „Na základě domluvy se zájemcem jsme se rozhodli mu tuto jednu část prodat, aby mohl uskutečnit své plány," řekl jednatel společnosti Luděk Řehoř.

Majitelem se stal Pavel Stara. „Jízdárnu jsem koupil asi před rokem, ale musel jsem vyhovět smlouvě s bývalým nájemcem, která vypršela až na konci srpna letošního roku," vysvětlil.

Od začátku věděl, že jej rekonstruování objektu nemine. „Rozhodl jsem se pro práci prakticky mezi holými zdmi. Nechal jsem vyměnit okna, udělat novou fasádu nebo postavit moderní sociální zařízení," vyjmenoval.

Náklady byly vysoké. „Ještě to nemám všechno sečtené, ale dohromady si rekonstrukce vyžádá několik milionů korun," podotkl Stara.

Historická budova je památkově chráněná. „Byla delší dobu ve špatném technickém stavu, takže majitelovo rozhodnutí ji renovovat vítáme," prohlásil Martin Čihalík z Národního památkového ústavu.

Přesný termín oficiálního otevření nechce provozovatel ještě zveřejňovat. „Provoz se chystáme zahájit ve druhé polovině listopadu," uvedl.

Hudební zaměření se bude v Jízdárně odvíjet od vkusu hostů. „Chystám se hodně využívat podněty ze sociálních sítí. Pravidelně u nás bude hrát DJ a časem možná dáme prostor i živým kapelám," dodal nový majitel.


Taky levicový volič. - 30.10.2012

Hašek udělal velkou chybu.
Navštivte "blanenský deník", diskusi k rozhodnutí Haška o koalici.


Josef B A Š N Ý - vážně míněná výzva občana - 30.10.2012

Jelikož došlo k tomu, co jsem tušil a popsal na těchto stránkách v příspěvku povolební zásadovost dne 15.10.2012, tak veřejně vyzývám coby občan města Boskovice touto poněkud neobvyklou formou místostarostku Jaromíru Vítkovou, aby z toho nového stavu bezodkladně vyvodila náležité politické kroky, které jsem v uvedeném příspěvku popsal a považuji za zbytečné, tyto opětovně uvádět.

Předpokládám, že moji výzvu bude z pozice nadřazenosti, nad občanem plebejcem, mlčky ignorovat. Dá se očekávat, že se nebude stydět, symbolicky vyjádřeno, chodit na jednání Krajského zastupitelstva na krku s oranžovým šátkem, a na jednání Zastupitelstva Boskovic jak doposud, s šátkem modrým. Tím chci vyjádřit jen to, že pravděpodobně potvrdí občanské a především voličské veřejnosti svoje mimořádné schopnosti, jenž charakterizující politického chameleona.


Levicový volič. - 29.10.2012

Hašek si vybral "černoprdelníky", dalo se to čekat. Proč ne jednobarevnou oranžovou vládu jihomoravského kraje?
V parlamentních volbách to máš spočítané.


H.Harris Na chmelnici - 25.10.2012

Koalice ve městě je ,,zralá,, na přehodnocení vzhledem k výsledkům voleb a k celkové situaci ve státě. Stálo by za zvážení po odchodu paní místostarostky na kraj doplnit tuhle pozici o někoho kdo se projevil že má skutečně zájem aby se něco v oblasti pro občany zlepšilo, mám na mysli všechny věkové kategorie. Více pozornosti věnovat otázce aby se město nezadlužovalo a nespoléhalo se jenom na dotace z EU . Uvedu jeden z příkladů co nás k této otázce vede: 4 roky bydlíme na ul. Na chmelnici a pořád není označená názvem, za náma nová ulice Lipová totéž aj když tam už bydlí lidé. Silnice k Hřbitovu je tak frekventovaná že lidi uskakují autám a pro pěší je bezpečnější vytvářející se chodník polem.Severní část města také potřebuje aby se opravili chodníky a cesta ke hřbitovu byla vhodná pro všechny generace našeho města. 4asto chodíme na procházky do lesa v Doubravách, stromy se kácí a to jistě také přinese nejaké penízky do městské pokladny a neslibovat a nepouštet se do projektů které zadluží město. Děkuji za přízen lidem co rozumí co jsem chtěla říct a omlouvám se pokud nemám pravdu. S pozdravem zústávame a přejeme hodně odvahy do další vaše práce.


JUDr.Milan Kolínský, zastupitel města za ČSSD - 23.10.2012

Na stránkách města se objevila výzva.Vedení města Boskovice chce diskutovat s občany o aktuálních problémech a vyzývá občany, aby zasílali návrhy temat k projednání na veřejných setkáních. Doposud vedení města argumentovalo s malým zájmem občanů.
DOKAŽME proto opak a zasílejte své návrhy temat na email: parma@boskovice.cz.
Za sebe odešlu následující:
1/ zrušení koalic ve městě, složení rady města dle výsledků komunálních voleb,
2/ vybudování víceúčelové sportovní haly,zadlužení města, náklady na provoz,
3/ převod nemocnice na Jihomoravský kraj za přijatelných podmínek pro město Boskovice (zachování nemocnice, další investice z kraje a ne z rozpočtu města).

Děkuji za podporu, neváhejte a posílejte své návrhy.


Vyzýváme osobnosti, aby se připojily k celospolečenské diskusi o morálních principech a otevřely tím - 21.10.2012

Pozitivní evoluce je celospolečenská diskuzní platforma o morálních hodnotách, jejímž cílem je propojit dobré lidi v naší zemi. Jejím prvním krokem jsou Vlny evoluce, projekt, který v podobě inzerátů apelujících na zamyšlení nad morálními hodnotami, nastartoval diskuzi v médiích a na sociálních sítích. V období od 23. října do 20. listopadu vyrážíme na turné Pozitivní města, v jehož rámci navštíví iniciátor projektu Karel Janeček a jeho hosté 13 měst po celé ČR.

http://www.pozitivnievoluce.cz/cs-CZ/


Naděje má jméno Tomio Okamura - 20.10.2012

Pomozte nám a staňte se členem týmu Tomia Okamury. Hledáme dobrovolníky na sběr podpisů, petiční místa, kam bychom mohli umístit podpisové archy s plakátem Tomia Okamury a uvítáme všechny druhy pomoci (sdílení na facebooku atd…).

Hledáme brigádníky po celé ČR!!
kontakt: Eva Tichá, 775 124 007, evaticha.cz@gmail.com


Něco pikantního z blogu pro KDU od: Radovan napsal : 19. 10. 2012 | 09:25 - 19.10.2012

U nás se lidmi zachází jak za fašizmu.
KDU - prý poctivá strana černokněžníků za války často kamarádka fašounů, chce v dnešní moderní době vládnout a vymývat lidem mozky jako ODS. Ve zlínském kraji, zřejmě na prosbu kandidátů do senátu, a za slivovici ředitel Arcideicézní Charity Olomouc Václav Keprt rozesílal na všechny Charity v kraji, domovy důchodců, nemocnice dopisy, kde občany nabádal, aby nevolili ČSSD. Jaký je to křesťan - bohužel na baterky, a to ještě vybité. Pak se nedivte, že kandidát KDU J. Čunek měl přes 40 % hlasů, navíc J.Č. 1/2 roku objížděl minivesničky na pasekách, sliboval modré z nebe, aby ziskal ty 80 ti leté stařenky a stařečky, aby ho volili, protože nic o něm neví, na čtení novin a TV nevidí. Taková je strana KDU pane Línku a Bělobrádku, máte tam bordel a vaši kandidáty nestojí po všech stránkách - jako inteligence, morálka a pracovitost, za nic !!!!!!!


Josef B A Š N Ý - zamyšlení jak poděkovat voličům - 19.10.2012

PŘEDCHOZÍ PŘÍSPĚVEK JSEM ODESLAL NECHTĚNĚ PŘEJETÍM KURZOREM PŘES ODESLAT. PROTO ŽÁDÁM PETRA, ABY TUTO VĚTU A PŘEDCHOZÍ PŘÍSPĚVEK SMAZAL. PETŘE DÍKY JOSEF.

Většinou volič volí podle svého mínění, nebo přesvědčení kandidátku, která mu dává naději, že bude plnit jeho představy a očekávání, a ostatní ponechá náhodě, zda jeho představy budou naplněny, či nikoli.

Volič náročnější, pak na kandidátce ještě hledá ty, kteří podle jeho názoru jsou jistou zárukou ve snaze splnit voličovy představy a očekávání, a proto těmto jednotlivcům sděluje svoji důvěru v ně, přidělením preferenčního hlasu zakroužkováním, a to až čtyřem z nich.

Nejnáročnější volič by pak uvítal, kdyby kromě preferenčních hlasů mohl na kandidátkách i stejný počet kandidátů, u kterých si není jist, že skýtají zárukou ve splnění voličových představ a očekávání, aby měl možnost nedůvěryhodné škrtnout, což bohužel náš volební systém právně díky obavě politiků, že je volič postaví mimo hru, neschválili.

Proto si myslím, že sám za sebe má zvolený děkovat jen těm, kteří mu dali preferenční hlas a naprostou samozřejmostí, že prvně a přednostně, má poděkovat všem voličům, co dali důvěru kandidátce, protože to není jeho kandidátka, ale jen a pouze, na ní figuruje a nikdo voliči nezaručí, že tam je, co se zájmů voliče týká, oprávněně.

Mnohé by se změnilo, kdyby existovala možnost škrtnout kandidáta, asi by se pánové Nečas, Kalousek a jim podobní na všech úrovních voleb, nestačili divit.


Občan Nedomové - 18.10.2012

Obecně se čekalo víc než jen poděkování za sebe. No uvidíme? Jsem povahy skeptické a udělá mě radost pokud, něco pozitivního zvolení Nedomové pro Boskovice přinese. Doufám, že to bude pravidelně zveřejňovat a nebude zakuklená jak před volbama.


Jiří Vorlický - 18.10.2012

Dobrý den,

dovolte mi reagovat na anketu regionálního tisku ohledně lesních pozemků se zastupiteli našeho města.Více příspěvek ze dne 11.10.2012

1) Pan Farský po společném setkání pochopil o co šlo petičnímu týmu,na vlastní oči se mohl přesvědčit,že vysázet vykácený a zavezený les nebude tak jednoduché.
2) Reakce v tisku i osobní návštěva pana Farského vyvrací odpovědi některých zastupitelů(Více je zřejmé na místě).
3) Odpověď pana Božka je nepřesná nebo neúplná.(Pan Božek ví).
4) Vyjádření paní Vítkové je zajímavé,snad tomu tak bude.
5) Starosta reagoval konkrétně na jednu osobu.Zřejmě neměl informaci,že odpověď na položenou otázku jsem od tajemníka dostal tentýž den.Odpověď zněla,že nedokáže odpovědět,neboť v uvedené době nebyl zaměstnancem MÚ.
Panu Farskému děkuji za osobní setkání přímo v místě "zavezeného smetiště".Kéž by si v budoucnu každý zastupitel ověřil, kolik pravdy skrývá známé rčení - CO JE PSÁNO,TO JE DÁNO.
Ale prosím,před hlasováním,protože podobných psaní tu už bylo a ne každá bouře ve sklenici vody udrží její formu bez následků.I ten Karlův most se při stoleté vodě držel základů a i když Karla u nás nemáme,základy města jsou pevné.
Hezký den,je radost vnímat probuzenou společnost.


Vladimír Jakubec - Sdružení nestraníků v Boskovicích - 17.10.2012

KDO Z POLITIKŮ NESE ODPOVĚDNOST ? KDO K TOMU MLČÍ ??

NETRANSPARENTNÍ HOSPODAŘENÍ s majetkem občanů v BOSKOVICÍCH je děsivé.


Všude se mluví o špatné ekonomické situaci v BN s.r.o.

Dostupnost a kvalita zdravotní péče v našem regionu je stále horší a horší. Přitom zájem pacientů je díky spádovosti velký.

BOSKOVICKÁ NEMOCNICE ruší další ambulanci a výrazně tak komplikuje péči o pacienty v celém stotřicetitisícovém regionu.

Viz - http://www.cssd-boskovice.cz/forum/8


Josef B A Š N Ý - poděkování kolegyni - 16.10.2012

Milá kolegyně Danielo,

Váš příspěvek jsem sice přehlédl, ale i dodatečné jeho přečtení mne moc potěšilo. Je zřejmé, že jste inteligentní a hlavně nekonfliktní bytost, protože to, co já nekompromisně nazývám nekompetentností, Vy označujete jemně jen za šum. Ten kdo neumí podpořit, ty co ho posadili do čela a kolegiálně celou dobu podporovali, bez mrknutí oka odepíše, a dělá jako by se nic nestalo, je takzvaně tlustokožec hroší. Všichni kandidáti za náš okres měli dostat stejné šance, a proto měli, pokud o to stáli, měli být všude, kde mohli voliče oslovit a zajistit si od nich popřípadě důležitý preferenční hlas, který může mnohé při volbách ovlivnit. A to je to jen jedna z mnoha nekompetentností, které za tu dobu co nestranně a bez emocí pozoruji hlavu okresní socdem. Říká se, že ryba smrdí od hlavy, a i tomto případě, platí stejné. Jsem jen zvědav, jaký účet mu vystaví boskovická konference za bezbřehé politikaření, kterého se bezostyšně dnes a denně dopouští.


Josef B A Š N Ý - politická nekultura - 16.10.2012

Paní Koutná děkuji Vám.

Ono se mi nejedná jen o Vítkovou a schválně nepoužívám před jejím příjmením paní, jak by se slušelo a patřilo. Ona totiž z pohledu její činnosti ve správě věcí veřejných na radnici i politice, paní není. Jde o lidskou figurku, lépe řečeno loutku, která poslouchá ve své straně neomezeného vůdce a na radnici se s pro ni typickým úsměvem hrbí, a slouží mocným našeho města. Nestoudně podvádí ty staré věřící babičky a dědečky a věřící vůbec, které pravidelně před každými volbami obchází, aby od nich dostala strana, a potažmo ona hlas. Parazituje na tom, že tito lidé z principu svého přesvědčení volí křesťanství a nepřemýšlí o tom, že tím mohou zvolit i jedince, co křesťanské principy nemravně pošlapávají. Lidé jako je ona, jsou ostudou slušných křesťanů a lidovců, ale bohužel pořádek v této straně mohou udělat jen voliči, když je přestanou volit, což je málo pravděpodobné, nebo si ho mohou udělat na základě občanských impulzů členové této strany sami mezi sebou. Tímto se zároveň omlouvám, těm slušným členům KDU ČSL jako je například pan Jiří Šumbera, který je naopak od Vítkové mezi lidmi oblíben.

Ve stejném významu a rozsahu to platí i o soudružce Hudcové za KSČM. Mezi zastupiteli, za všechny ostatní politické subjekty včetně ODS, se pak najdou mnozí, kteří se sice k těmto „dvěma excelentním sólistkám politické nekultury,“nedají přirovnat, ale v mnohém se jim případ od případu dost podobají a přibližují, především pak svým alibistickým nebo prospěchářským hlasováním. Nejhoršími mezi nimi jsou pak zastupitelé „ryby,“kteří svým volebním obdobím mlčky proplouvají a svou pasivitou dávají průchod nečestnostem. Nerozumím tomu, proč vlastně tito lidé se nechají napsat na volební kandidátky a zvolit, když pak na jejich místo v zastupitelstvu by se dal posadit žok vymlácené slámy s prstem na kloubu, který by starosta mohl při hlasování zvednout, kdy uzná za vhodné, a ono by to asi vyšlo úplně nastejno!!!


Novotný Miloš - 16.10.2012

áchjo pane Jakubec :( hrušky s jabkama


Vladimír Jakubec - Sdružení nestraníků v Boskovicích - 16.10.2012

:o)Tak ještě jednou:

(Ne)zodpovědní proti (ne)zodpovědným
http://www.blisty.cz/art/65522.html

Kolik že to z 1.150 dalo či nedalo protestní hlas "pravici" ???


Jaroslava Koutná - 16.10.2012

Josef B A Š N Ý - povolební zásadovost - 15.10.2012

Pane Bašný lépa jste to nemohl napsat a já s Vámi souhlasím.


Milan Kolínský, předseda MO ČSSD - 16.10.2012

Pan Jakubec má právo na svůj názor. Já s ním nesouhlasím, stejně jako 1.150 voličů v Boskovicích, kteří přišli k volbám a svůj hlas ČSSD dali.


Vladimír Jakubec - Sdružení nestraníků v Boskovicích - 16.10.2012

Panu: JUDr.Milan Kolínský, předseda MO ČSSD - 13.10.2012

Současná SOCDEM A KSČEM NENÍ ALTERNATIVA !!!

Ani po těchto volbách důvody k veselí český občan nemá a mít nebude.
Zásadní zlepšení sociální situace středních a nižších vrstev se čekat nedá.

http://www.blisty.cz/art/65522.html


Josef B A Š N Ý - povolební zásadovost - 15.10.2012

Nemíním se tajit, nejásáním, že místostarostka Vítková se stala krajskou zastupitelkou. Na druhé straně se ale ukáže, jak tato věřící žena je politicky i lidsky zásadová? Po volbách do obecního zastupitelstva v roce 2010 striktně odmítla, nebo měla nařízeno a poslechla, přizvat do koalice vítěze voleb v Boskovicích ČSSD. Nyní bude Juránkem zřejmě donucena do pozice koaliční spolupráce s ČSSD. Jak se v této, pro ni jistě politicky prekérní situaci zachová???

Má hned několik možností, myslím si však, že nasadí osvědčené taktické metody buď "strčí hlavu do písku" nebo "ztratí paměť" popřípadě si zahraje na "mrtvého brouka. Jsem si skoro jistý, že se bez zardění podřídí Juránkovi, začne bezpáteřně pochlebovat novému hejtmanovi a jeho zástupci, jak je zvyklá starostovi a vlivnému poslanci.

Existují však ještě další možnosti, které by mohly připadat v úvahu:

1. Vzdá se mandátu krajské zastupitelky kvůli trvajícímu odporu spolupráce s ČSSD.
2. Opustí politické funkce na boskovické radnici, kvůli nové výzvě s ČSSD spolupracovat.
3. Přehodnotí ne nepříliš dobrou politickou předvídavost, kterou jí zvolil před dvěma roky její vůdce a donutí ho, aby vydal souhlas k vypovězení koaliční smlouvy ODS, která se sice pomalu, ale zcela jistě propadá do tratoliště dějin a TOP 09, která existuje už jen jako.

Byl by to zřejmě krok, který by jí dával poměrně dobrou šanci, aby mohla uspět i ve volbách do obecního zastupitelstva za dva roky.

Myslím si, že nejsem sám, kdo bude bedlivě sledovat její zásadovost a společně hádejme, co zvolí??? Zbabělé politikaření, nebo sebereflexi čestného politika a věřícího člověka.


Daniela Ottová - 15.10.2012

Přeji dobrý den. Se zájmem pročítám Vaši diskusi a vracím se ještě k dotazu, proč se setkání s občany nezúčastnili ostatní kandidáti do ZJMK. Věřte, že bych se této akce ráda zúčastnila,tak jako jsem se aktivně účastnila předvolebních akcí, mj. i na náměstí v Boskovicích, kde jsem ovšem moderující nebyla představena. Problém je v tom, že bychom o této akci museli vědět, v době e-mailů a mobilních telefonů byl asi problém nás ostatní pozvat. Zkrátka, šum v komunikaci, ale výsledek mrzí. Pozdrav všem z Letovic.


Hana Nedomová - 15.10.2012

Přeji pěkný den,
dovolte mi, abych touto cestou poděkovala všem voličů, kteří mi při volbách dali svůj hlas.


Blanenský deník - 15.10.2012

Blanensko – Šest. Stejně jako v předchozích volbách se do zastupitelstva Jihomoravského kraje dostalo šest kandidátů z Blanenska. Zastoupení jednotlivých stran zůstává beze změn. Dva mandáty krajských zastupitelů získali na Blanensku podobně jako před čtyřmi lety sociální demokraté, dva lidovci a po jednom komunisté a ODS. V zastupitelstvu kraje zůstávají Stanislav Navrkal (KSČM) a Ivo Polák (ČSSD), oba z Blanska.

Novými tvářemi jsou naopak Jaromíra Vítková z Boskovic za lidovce, z kandidátky sociálních demokratů Hana Nedomová z Boskovic a lídr jihomoravské kandidátky ODS Jiří Crha z Blanska. Po osmileté pauze se do krajského zastupitelstva vrací, tentokrát v barvách lidovců, Zdeněk Peša z Olešnice. „Je to pro mě příjemný pocit, ale na druhou stranu velmi zavazující," poznamenal Peša.
Hlasy pro Pešu

Právě starostovi Olešnice Zdeňkovi Pešovi by po sečtení výsledků slušel titul Skokan krajských voleb 2012 na Blanensku. Z regionálních kandidátů tam totiž dostal nejvíc hlasů. Přitom na kandidátní listině lidovců byl až na dvaadvacátém místě.

Pešova kolegyně z kandidátky, boskovická místostarostka Jaromíra Vítková, dostala v okrese Blansko mezi kandidáty z Blanenska druhý nejvyšší počet hlasů. Vítková vsadila při volební kampani na osobní setkání s voliči. „Před volbami byla situace docela nepřehledná, tak mě potěšilo, že mi lidé věří. Je to pro mě i dobrá zpětná vazba a odraz mé práce nejen jako místostarostky Boskovic," uvedla Vítková.

Gratulace Haně Nedomové.


Josef B A Š N Ý - volit či nevolit - 14.10.2012

Polemika o tom, zda volit či nevolit je jednoduší, i když se to na první pohled zdá dosti složité. Celá existence lidstva je doprovázena bojem za rovná občanská práva včetně práva volit. Mnoho lidí v boji za rovné právo volit nasadilo vlastní životy.

Jako nejúčinější, aby si lidé svých občanských práv nevážili, je tyto práva přiznat jim automaticky. Je obecně známo, že to co člověku spadne do klína bez vlastního přičinění, si zpravidla neváží, protože to považuje za samozřejmost, kterou mu nikdo nemůže vzít.

Jen díky tomu, se idiot pyšní názorem, že právo volit není povinností, kterou mu nikdo nemůže nařídit. V historii lidstva existovaly i režimy, které lidi občanských práv zbavovaly, a až tehdy se lidé snažili seč mohli, aby nevznikl důvod pro zbavení občanských práv.

Můj názor je tedy takový, že nevolit není prohřešek, ale pouhá lidská hloupost zaviněná nevědomostí z neznalosti historie a dějin lidstva.


Josef B A Š N Ý - postřeh z voleb - 14.10.2012

Jestliže rudá totalita s krátkou přetržkou vydržela 41 roků, tak současná modrá pseudo demokracie se hroutí cca. po 20 letech. Ještě není vyřešeno, ale je k tomu rázně nakročeno. I když to vypadá na první pohled, že politické strany mají stále navrch, je zřejmé, že nepolitické subjekty poprvé výrazným způsobem protrhly bariéru krajů.

Podobný vývoj, možná ještě ve větším rozsahu se dá očekávat i v příštích parlamentních volbách. Zde bude zřejmě nejvíc záležet na tom, zda padne či nepadne vláda, a zda bude sesazena opozicí za pomoci "rebelů," nebo sama odstoupí. To jsou významné záležitosti, na které bude v příštích volbách, voličskou veřejností reagováno.

Něco také naznačila protestní volba zřejmě mladých prvovoličů, prozatím jen v řádu jedinců, kteří do svých obálek dali roztrhané kandidátky parlamentních stran a neporušenou kandidátku pirátské strany, což se objevilo jak v okrsku, kde jsem byl členem volební komise, tak v obci mého přechodného pobytu.

Nevím jetli byli k takové demonstrativní formě volby někým vyzýváni, ale nejeví se mi to jako nahodilá záležitost. Není také exaktně jednoznačné, zda takto odevzdaný hlas lze považovat za platný či neplatný. To uvádím i přes uvědomění si, že tak zvaní "machři" na volební právo budou nad mým postřehem kroutit hlavou, a popřípadě začnou "mudrovat," co to zas Bašný mele za blbosti.


Martina - 13.10.2012

......všichni jsou už v Mexicu, Buenos días já taky jdu,.....


JUDr.Milan Kolínský, předseda MO ČSSD - 13.10.2012

Dovolte mi, abych tímto poděkoval všem vše občanům Boskovic, kteří přišli k volbám do krajského zastupitelstva. Našim příznivcům a voličům děkuji za jejich hlasy.
Výsledky v Boskovicích:
ČSSD 33,79%
KDÚ-ČSL 19,13%
KSČM 17,22%
ODS 8,78%


Vladimír Jakubec - Sdružení nestraníků v Boskovicích - 12.10.2012

Manipulaci a brainwashing je nutné rozpoznat, pojmenovat a tvrdě odmítnout. Pokud si necháme moci chtivými politiky vymýt mozky. Uvěříme jejich slibům, že za nás všechno, snadno a bezbolestně zařídí. Odevzdáme jim svůj hlas, vůli a svobodu, dostaneme to, co si zasloužíme...

HODNĚ OSOBNÍ SPOKOJENOSTI


Josef B A Š N Ý - dobře naladěný občan - 11.10.2012

Jsem rád, že se mi podařil překlep bez písmene "P". Při představě, že by se mi podařilo ze slova špička vypustit písmeno "Š", mi běhá mráz po zádech.

Co se týká neúčasti lídra Poláka, je to logické, protože z vlastní zkušenosti dobře vím, že notáři začínají pracovat až po 17 hodině a nezřídka i později. Kdyby Hana neopoměla ten důvod zveřejnit, tak bych nemusel střílet pas blind, ale zaměřil bych nepochybně cíleněji.

Že se náš předseda MO něčeho dobrovolně vzdá, mne ale napadnout mohlo, protože co ho znám, pernamentě se vzdává předních míst na kandidátkách a všeho, co tak nějak automaticky plyne z jeho funkce. Ještě že není předsedou strany, protože po vítězných parlamentních volbách, by se stal zřejmě prvním, kdo by snad odmítl i post premiéra.

I já jsem včera prožil příjemný večer, z kterého jsem ještě dnes po celý den dobře naladěn.


Milan Kolínský, předseda MO ČSSD - 11.10.2012

Zvažoval jsem, jestli reagovat na poslední příspěvek př.Bašného. Mám ho docela rád, ale někdy jak se také říká dřív střílí než míří. Takže Boskovice nenavštívily šičky, ale špičky ČSSD, jedná se samozřejmě o překlep. Ikdyž není tajemství, že k předsedovi OVV př.Polákovi mám dílčí a neosobní výhrady pokud jde o řízení okresní organizace, musím se ho v tomto případě zastat. Od př.Nedomové jsem věděl, že má pozůstalostní řízení u notáře a přes jeho snahu o přeložení termínu mu to prostě nevyšlo. Naši představitelé o tom informováni byli a př.Nedomová při moderování opomenula tuto skutečnost přítomným občanům sdělit. Pokud jde o moji osobu, nabízeného místa u předsednického stolu jsem se vzdal, nakonec připravená místa pro velký počet hostů ani nestačila.S př.Nedomovou jsme byli dohodnuti, že je to přece jen akce našich poslanců a její, jako kandidátky do krajského zastupitelstva, proto moderování bylo její záležitostí.Byl to pro mně příjemný večer a s jeho průběhem jsem já osobně spokojen.


Josef B A Š N Ý - občan volič - 12.10.2012

Boskovice včera navštívily špičky ČSSD.

Konkrétně předseda Sobotka, místopředsedové Hašek, Dienstbier, Starec, Škromach, předseda poslaneckého klubu Tejc, poslanci Gajdůšková, Sklenák, senátor a kandidát do kraje Regec a předseda Jm kraje Božek. Setkání s občany se neslo v poměrně optimistickém duchu, a dobré náladě všech přítomných politiků. Svůj vlastní dojem s tohoto setkání si každý z přítomných občanů, zřejmě udělal sám za sebe.

Mne však docela překvapilo, že se této akce nezúčastnil předseda a lídr do krajských voleb za okres Blansko Polák a ostatních šest kandidátů za okres, snad jsem nikoho z nich nepřehlédl, mimo boskovické kandidátky do kraje Nedomové, která první část setkání moderovala. Jejich kompletní dobrovolná účast by pro veřejnost byla signálem jednotnosti kandidátů za okres, která by před volbami a veřejností měla být transparentní.


Také si myslím, že předseda MO Boskovice neměl zůstat nesmyslně upozadněn, protože měl být pozván k předsednickému stolu, což bývá obvyklé a samozřejmostí, vůči přestaviteli hostitelské organizace.

Z toho je vidět, že mnohé z etickospolečenských projevů v jednání před veřejností, se má socdem ještě doučovat.


Petr Malach - 11.10.2012

Dobrý den, rád bych Vás touto cestou poprosil o podporu v následujících krajských volbách pro moji kolegyni Hanu Nedomovou a pana Josefa Regece. Oba to jsou lidé pracovití a myslím, že pro náš kraj mohou mnohé udělat.

Kandidáti:
15. Hana Nedomová
31. Josef Regec


Jiří Vorlický - 11.10.2012

Dobrý den,
potvrzuji slova pana Kolínského, pro předejití různých spekulací je možnost navštívit www.dinosaurynechceme.cz ,kde je od prvních dnů vše dokumentováno.Pouze uvedené webové stránky vyjadřují přesný postoj petičního týmu.


Novotný Miloš - 11.10.2012

Pane Kolínský děkujia doufám že v tom není zase nějaké odeesácká díra. Už ať jsou volby jelikož my občané chceme změnu! To co se děje zde na radnici je hrůza.


JUDr.Milan Kolínský, zastupitel města za ČSSD - 10.10.2012

K dotazu pana Novotného.
Nepoužil bych slovo "obelstěni", ale "nepochopeni" současnou koalicí.
Nejdříve přišlo Westernové městečko s požadavkem na odkoupení části ost.plochy o výměře asi 950 m2 a části lesního pozemku o výměře asi 4.000 m2, údajně pro rozšíření parkoviště.
Po nějaké době přichází firma Real Company s dinoparkem a požadavkem asi na 50.000 m2.Tento požadavek na dinopark "překryl" svojí plochou a umístěním již schválený prodej pozemků Westernovému městečku. Takže pokud po známém odporu proti dinoparku bylo zrušeno usnesení o prodeji pozemků firmě Real Company, znovu se objevuje v kontrole úkolů zastupitelstva města prodej pozemků Westernovému městečku, neboť toto usnesení nebylo nikdy zrušeno.Protože se jedná o část lesního pozemku ke kterému se již jednou občané vyjádřili, že nesouhlasí s jeho prodejem, znovu se aktivizuje petiční výbor s požadavkem na zrušení i tohoto usnesení. Píši o tom ve svém příspěvku ze dne 9.10.2012, který se na chvilku na těchto stránkách někde zatoulal.
Snad jsem ten problém stručně vystihl.


Vladimír Farský - 10.10.2012

Přeji hezký den, rád bych se vyjádřil ke „kauze“ les, tentokrát z praktického pohledu a s novými informacemi. Tím ovšem neodsuzuji diskuse na téma kdo koho podvedl či obelstil.
Konečně jsem si zjistil některé věci potřebné k vytvoření vlastního názoru a dostal se k jednání s oběma majiteli Westernového městečka. Nerad dělám někomu tiskového mluvčího, ale jak jsem koupil, tak prodávám. Původním záměrem byl odkup cca 0,4 ha pozemku na východ od nově vybudovaného parkoviště směrem k vysokému lesu. Zabral by kousek ( trojúhelník) parcely č. 4666/1 - ostatní plocha a jihozápadní, neosázenou část parcely č. 6874/1, tedy té velké parcely, která dala vzniknout petici. Zmíněná část této parcely byla v minulosti coby roklina zavezena sutí a prý po rekultivaci osázena stromky, které se však neuchytily - na příčiny je třeba ptát se vlastníka pozemku. To je tedy ten pozemek, co je dle Katastru les a ve skutečnosti rozhrnutá skládka s uschlými sazenicemi.
Majitele Westernu velice mrzí, že se opět aktivizuje Petiční výbor ve snaze zachraňovat onen "les", neboť se cítí s Petičním výborem na stejné lodi - mají les rádi, zvláště Doubravy neboť tam žijí a též v rámci svého podnikání učí mladou generaci vytvářet si kladný vztah k přírodě živé i neživé.
Na základě toho vyvolají v nejbližší době jednání s Městem Boskovice, kde ustoupí od odkupu diskutované části parcely č. 6874/1 a žádat budou pouze o onen kousek (trojúhelníček) parcely č. 4666/1 východně od nově vybudovaného parkoviště, schovaného od cesty valem a pruhem asi dvacetiletých borovic. Celkově lze tedy říci, že požádají o daleko menší rozšíření parkoviště, než bylo původním záměrem. Abych byl úplný a předešel všelijakému šťourání, požádáno bude ještě o odkup cca 16 m2 stejné parcely a to přímo v prostoru vjezdové brány na toto parkoviště.
Za takto popsaných nových okolností bych já osobně proti žádosti nic neměl, neboť žádný lesní pozemek by zabrán nebyl. Dále jsem ochoten kdykoliv se sejít na místě samém s každým kdo bude mít zájem a věc probrat.
Dále mě napadlo využít užitečně aktivity Petičního výboru. Ten by se mohl pokusit zorganizovat v jarních měsících brigádu pro všechny, kteří deklarují svou lásku k Doubravám k osázení onoho kousku parcely č. 6874/1, což se vlastníkovi příliš nepovedlo. Za boskovické pionýry mohu slíbit, že se rádi přidáme. Se sázením lesa máme bohaté zkušenosti.


JUDr.Milan Kolínský, zastupitel města za ČSSD - 9.10.2012 - 10.10.2012

Doplnění ztraceného vlákna - díky za pochopení. (P.Malach - správce webu)

K otevřenému dopisu petičního výboru a k novináři připravované anketě.
Petiční výbor reagoval na prodej pozemků o výměře asi 5.000 m2 společnosti Westernové městečko, s.r.o., otevřeným dopisem , ve kterém požádali zastupitele města, aby byl veškerý prodej pozemklů v Doubravách zastaven.
Přestože otevřený dopis byl zaslán všem zastupitelům města, vyhodnotil jsem za svoji osobu, že odpovědět by měli především zastupitelé města z koaličních stran. Ti totiž nepodpořili protinávrh klubu zastupitelů za ČSSD, přednesený PhDr.Pavlem Grenarem na zastupitelstvu města dne 18.6.2012 při projednávání bodu č.2-kontrola úkolů. Předneseným protinávrhem k připravenému usnesení mělo zastupitelstvo města zrušit své původní usnesení ze dne 18.4.2011, kterým schválilo záměr prodeje pozemků v Doubravách společnosti Westernové městečko, s.r.o. Pro přijetí protinávrhu hlasovalo pouze 10 zastupitelů města, včetně zastupitelů za ČSSD. Protinávrh tak nebyl přijat díky odmítavému postoji zastupitelů města z koaličních stran (doporučuji seznámit se s obshem zápisu ze ZM ze dne 18.6.2012, str.13-14 na webových stránkách města).
Výsledek hlasování: 10 pro, 6 se zdrželo, 8 bylo proti. Protinávrh tedy nebyl schválen.

Osobně si myslím, že výše uvedený protinávrh ČSSD k návrhu usnesení je dostatečnou odpovědí petičnímu výboru k otevřenému dopisu.
Jsem pro veřejnou diskusi k danému, ale i dalším tematům, které občany města zajímají.
Je možné se vrátit ke zrušení původního usnesení, kdy hlasovací zařízení zaznamená již jmenovitě, jak který zastupitelo města o prodeji pozemků v Doubravách hlasoval.


Novotný Miloš - 10.10.2012

Dobrý den pane Kolínský mohu Vás poprosit o nějaké rozumné a stručné vysvětlení k akci DOUBRAVY? Byli jsme my jako občané opět zdejší vládnoucí koalicí "ODS - KDU - rádoby SPORTOVCI a ten zbytek" obelstěni?

Jen by mě zajímalo kdo z vládnoucích stran četl svůj volební program? Kde jsou ty věty jak všichni chtějí balaho pro Boskovice! Zatím v tom vidím jen osobní užitek koalice!


Vladimír Jakubec - Sdružení nestraníků v Boskovicích - 10.10.2012

MĚSTSKÝ LES – DOUBRAVY

Včera na tiskové konferenci MěÚ v Boskovicích se mluvilo o Doubravách. V přímém přenosu se novinářům opět LHALO !!!
Fakta jsou průkazná a petiční tým bude veřejnost jistě informovat o tom, co se v našem lese po roce děje, kdo uvádí občany v omyl a proč se znovu zamlčují podstatné skutečnosti.
Prostřednictvím těchto stránek upozorňuji na fakt, že autor petice www.dinosaurynechceme.cz byl již potrestán. Místní politici jej donutili odejít za prací mimo region.
Na této POMSTĚ je rovněž ALARMUJÍCÍ, že byli potrestáni i ti, kteří petici nepodepsali a kteří se nemohou bránit - http://fcboskovice.cz/mladez_vychova.html.

P.S.
Pozitivní změna je v tom, že za zneužívání postavení veřejných činitelů a zamlčování podstatných skutečností ve správě veřejného majetku se již na patřičných místech „KONÁ“!

V našem městě politická arogance, sebestřednost a ignorování názorů druhých stále trvá ...


Petr Malach - správce webu - 10.10.2012

Velice se omlouvám, ale při včerejší předělávce webu na nový server došlo k vymazání několika příspěvků. Bohužel se nám je zatím nepodařilo dohledat. Za vzniklé problémy se velice omlouvám.


Josef B A Š N Ý – ryze osobní názor člena ČSSD Boskovice – 9. 10. 2012 - 10.10.2012

Jak to vidím já.

Mne lidsky, ani coby člena socdem, názory „voliče“ a „voliče 2“ nikterak nepopuzují a nevadí mi, že nejsou podepsány. Volání po nových tvářích pro voliče nevnímám jako přání návratu už profláknutých a zdiskreditovaných. I na anonymní názory lze pohlížet bez dohadů a emocí, a ve prospěch socdem je racionální slinou vyhodnocovat.

První demokratická volba kandidátky socdem skutečně proběhla. Je však, ale též pravda, že pan Grenar se na tuto kandidátku dostal pravděpodobně jen díky hlasu, který dal on sám sobě, protože potřebnou nadpoloviční většinou prošel jen o jeden jediný hlas. Tento výsledek volby není tajný a veřejnost by měla znát i takové významové detaily. Nelze pak očekávat, že bude mít širokou podporu veřejnosti ten, kdo ji nezískal ani uvnitř uskupení, které mu mandát možná dalo, možná také nedalo, podle toho jak volil on. Kdo ví?

Kandidátů pro krajské volby má náš fiktivní okres devět. Minimální potřebná kritéria pro eventuální preferenční hlas splňují i z mého subjektivního pohledu bohužel jen dva uvedení kandidáti socdem, a to Hana Nedomová a Jozef Regec, což nepovažuji za ovlivňování voleb, ale jen za korektní odpověď na zcela konkrétní otázku položenou „voličem.“ Tuto otázku mohl položit například i někdo ze sedmi zbylých kandidátů socdem !!! Kdo ví ??? Neznamená to ale, nevolit socdem, je to snaha dát voličům impuls, aby měli informaci, kdo má větší důvěru uvnitř, od progresivních proreformních členů strany.

Co se děje v jiných stranách netřeba námi komentovat. Jednejme tak, aby voliči co váhají, kam se mají přiklonit, od socdem dostali jasné signály vnitřních pro občanských reforem, a tím jejich hlas získali.

Anonymům tím dávám na vědomí, že pokud nepřekročí rámec slušnosti, není důvod na ně nereagovat. Rozumní lidé to zajisté pochopí.

Tento příspěvek není z mé strany konfrontace mezi mnou a předsedou. Staronový předseda se může spolehnout na moji podporu jeho politických vizí, ale neznamená to, že s ním budu ve všem unisono souhlasit. Jde jen o to, že názory vnímám poněkud jinak. Anonymita ve mně neevokuje negativistické sklony, pro sebe ji vyhodnocuji z jiného úhlu pohledu. Myslím si, že pro voliče může být dobrý signál i to, že různorodost nekonfrontačních názorů uvnitř socdem, je pozitivem její vnitřní revitalizace


Josef B A Š N Ý - člen ČSSD Boskovice – 9. 10. 2012 - 10.10.2012

Dobrý den, nikam jsem nezmizel a ani zmizet nemíním.

Dal jsem si delší relaxační pausu, a to mimo jiné, i díky výhradám k mým příspěvkům od několika spolustraníků, obzvláště pak od jednoho. Kterého je nepodstatné, podstatné jsou důvody výhrad.

Smyslem a cílem stránek by mělo být, aby příspěvky vyvolávaly všeobecnou občanskou diskuzi či polemiku na dané téma. Pokud socdem má zájem, aby stránky lidé navštěvovali a aktivně se na nich zapojili do věcí veřejných, nesmí příliš sešněrovávat možnosti a formy, jak se vyjadřovat. Zastávám postoj, že názor není anonymní, ale je jen obhajitelný, nebo neobhajitelný. Vůbec se mi nelíbí občasné pokusy o autoritářské „usměrňování či umravňování“ diskuze s naší strany, pokud si to nevyžádá překročení hranice slušnosti. Každý necitlivý autoritativní zásah odrazuje lidi diskutovat.

Nechci to dramatizovat, ale že návštěvnost stránek rapidně klesá, je pro nás nepochybně signál, že lidé se moc nezajímají o „ kravaťácky učesané “ proklamace. Proto jako člen redakční rady razím názor, že se není třeba obávat příspěvků, které používají některé prvky praktik bulvárního tisku, nebo pisatelů do blogů. Občanských problémů v našem městě je víc než dost a stránky jsou tu hlavně proto, aby se neustále pokoušely k těmto problémům „vyprovokovat“ občanskou diskusi, z které by pro socdem vzešly priority v její činnosti, čímž bychom se pro občana voliče stali důvěryhodnějšími.

Měli bychom si už konečně uvědomit, že důvěryhodnost politických stran u občanské veřejnosti je na bodu mrazu.


JUDr.Milan Kolínský, předseda MO ČSSD Boskovice. - 8.10.2012

Myslíte si, že "voličům 1,2" v tomto případě něco hrozí, že se stydí podepsat svým jménem?
Já ne, je to jedovatá slina od těch, co nedávno neuspěli.
Dobře ví, že př.Grenar byl za jedničku na kandidátce pro komunální volby zvolen na členské schůzi a to tajným hlasováním. Takové demokratické volby při tvorbě kandidátky pro komunální volby v r.2010 ještě ČSSD po dobu své existence v Boskovicích neměla. Kdo z vás si troufá tvrdit, že zklamal, uveďte konkretně v čem. Pochybuji, že chodíte na zastupitelstva města a do dozorčí rady nemocnice se ani nedostanete.
Pokud jde o kandidáty za ČSSD z okresu Blansko. Je jich devět a kroužkovat se mohou pouze čtyři. Takže vždycky bude někdo nespokojený a je na voličích, koho zakroužkují. Já jsem si vybral tyto dva, kteří mají šanci být zvoleni do krajského zastupitelstva s ohledem na umístění na kandidátce. Nic Vám nenutím, to bych si nedovolil.
A ještě poznámku. V Boskovicku jste mohli zaznamenat výzvu KDU-ČSL ke kroužkování a nějak jim z toho vypadlo č.8 paní Vítková z Boskovic. Dost divné?

Anonymům tímto dávám na vědomí, že na ně nebudu reagovat. Slušní lidé to pochopí.Děkuji


volič 2. - 8.10.2012

pane Kolínský už jste nám doporučil pana Grenára (na kandidátce MO ČSSD číslo 1.)!ON jako zastupitel i člen dozorčí rady nemocnice zklamal! je toto další špatný tah? dejte voličům novou tvář


volič - 8.10.2012

Dobrý den. ČSSD má na své kandidátce pouze dva kandidáty z našeho okresu? Nebo nedoporučujete voličům ty ostatní zakroužkovat? Dost divné.


Vladimír Jakubec - Sdružení nestraníků v Boskovicích - 8.10.2012

Koho (ne)volit? Použijme rozum i srdce. A odvahu!

Pozor! Tento návod není určen pro ty, kdo ještě věří v reformovatelnost současných parlamentních stran.

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jaroslav-kuchar.php?itemid=17700


Hana - 8.10.2012

Dobrý den pane předsedo jsem neustálá čtenářka vašich stránek a mám pocit že ve vaší straně máte jen 4-5členů.Kde jsou příspěvky od zastupitelů? Kam zmizel pan Bašný? Paní Nedomová chce do Krajského zastupitelstva a má jeden příspěvek-není to trochu málo na členku kterou máme poznat a volit?

Jinak velice fandím nápadu webových stránek jste jediná strana v Boskovicích které takto objektivně informuje.


Josef G. - 8.10.2012

dobrý den paní Nedomovou jak občan Boskovic velice rád podpořím


JUDr.Milan Kolínský, předseda MO ČSSD Boskovice - 7.10.2012

Dovoluji si prostřednictvím těchto webových stránek požádat příznivce ČSSD, aby 12.-13.10. přišli k volbám do krajského zastupitelstva. Má to smysl!
Podpořte "kroužkováním" na hlasovacím lístku ČSSD naše kandidáty a to:
č.15 Bc.Hanu Nedomovou z Boskovic,
č.31 senátora Jozefa Regece z Černé Hory.

Děkuji


Sivera František - lidem - 6.9.2012

http://www.cssd.cz/aktualne/aktuality/podivejte-se-jak-poslanci-hlasovali-o-vetu-senatu-k-duchodove-reforme/


Vladimír Jakubec - Sdružení nestraníků v Boskovicích - 23.8.2012

Korupce a střet zájmů na regionální úrovni
http://bis.cz/n/2012-08-22-vyrocni-zprava-2011.html

Potvrzuje se, že provázanost podnikatelské a komunální sféry je příčinou korupčních jevů při transakcích s veřejným majetkem a že klientelistické a korupční praktiky zasahují jak velká (statutární) města, tak malé obce.

V řadě měst jsou vlivové skupiny schopny zasahovat do rozhodování zastupitelstev a eliminovat vliv funkcionářů samosprávy, kteří jim nevycházejí vstříc. Vyšetřování závažných případů, u nichž existuje podezření, že došlo k trestně právnímu jednání, komplikují politické konsekvence a možná podjatost místních orgánů činných v trestním řízení.

Při transakcích s veřejným majetkem často dochází k napojení zastupitelů na spřízněné společnosti, které směřuje ke střetu zájmů a podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby. Kritici poměrů musejí čelit tlaku podnikatelských lob­by.

Pro některá statutární města jsou typické nevýhodné prodeje, pronájmy a machinace s majetkem, kdy ze správy, pronájmů a privatizace městské infrastruktury profitovaly či profitují firmy a osoby s vlivem na dění na magistrátu. Tato praxe demonstruje silné působení vlivových struktur zahrnujících podnikatele, investory, současné či bývalé zastupitele a zaměstnance magistrátu.

P.S.
(PODOBNĚ PÍŠEME NA www.noveboskovice.cz JIŽ OD ROKU 2006)...


Vladimír Jakubec - Sdružení nestraníků v Boskovicích - 21.8.2012

TENTO NEDEMOKRATICKÝ REŽIM JSME SI ZVOLILI DOBROVOLNĚ, BEZ CIZÍHO ZAVINĚNÍ !!!

http://www.denik.cz/galerie/hoffman-koment-210812.html?mm=3954243


xyz - 12.8.2012

http://www.hzpd.cz/vyzva-poslancum-a-senatorum


Vladimír Jakubec - 2.8.2012

"Chceme žít v lepší zemi v lepším městě a uděláme pro to všechno."

http://www.vyzulasenatorem.cz/


Jan Sedlák - 19.7.2012

V návaznosti na můj předchozí příspěvek vítám snahu vlády o rozdělení podmínek pro platy
ústavních činitelů (soudci – ostatní).


Jan Sedlák - 18.7.2012

I když jsou tyto stránky určeny především k informacím a diskusi na místní úrovni, nemohu v tomto případě mlčet k nehoráznému údajnému návrhu ministerstva práce na zvýšení platů ústavních činitelů, zejména poslanců. Koaliční vláda rozpočtové odpovědnosti a boje proti korupci chce zvýšit platy poslancům, těsně před hlasováním o ne/důvěře této vládě? Kapři svůj rybník…(?) Přičemž jen samotné navrhované navýšení představuje částku, o které si mnozí mohou nechat jen zdát.
Marně však hledám slušné a dostatečně vystihující výrazy, kterými bych se vyjádřil.
Nehorázný návrh považuji za pohrdání a výsměch všem poctivě pracujícím občanům, zejména pracujícím za minimální mzdu, rodinám s dětmi, zdravotně a tělesně postiženým, i důchodcům, kterým tato koaliční vláda pokrátila valorizaci důchodů na jednu třetinu. O zvyšování DPH nemluvě. Přitom desítky milionů na odměny ministerským úředníkům za první pololetí byly na některých ministerstvech pravděpodobně vyplaceny i za špatnou práci. Řešit stamilionové a miliardové úniky je přitom „velký problém“. Pokud se o to policie pokusí (už ne padni komu padni?), je znevěrohodňována. Na rozdíl od koaličních stran vlády má policejní prezident podporu i prezidenta republiky!
Nespokojení voliči, do voleb zapomenete? Nebo na volby kašlete? Ať se starají jiní? Kdo?


Jiří Vorlický - 16.7.2012

Vážený pane Sedláku,
pravdou je, že systém nastavený některými jednotlivci z vedení našeho města nutí bojovat různé organizace mezi sebou o přežití.
Většina organizací potřebuje ke své činnosti nejen podporu města, ale i sponzorů.
Bohužel systém o kterém jsem se na této diskusní platformě v minulosti zmiňoval drží v šachu mnoho lidí,kdy není až tak složité odhalit jeho hlavní aktéry včetně sponzorů. Složitější je, že tento systém podporuje mnoho organizací jejichž hlavní představitelé nemají důvod opouštět zažitý standart.


Jan Sedlák - 15.7.2012

Vážený pane Jakubče.
Řečeno s Miroslavem Donutilem, opravdu se furt něco děje.
Menší či větší problém vidím však v tom, že mnohdy nevíme, kde je pravda. Viz řadu informací nejen z místní ale i celostátní úrovně. Opravdu nejdražší sádrovou dlahu z polymeru na celou nohu v současné chvíli nabízí v Nemocnici Boskovice, s.r.o. (připlatí se 2100 korun, oproti nejlevnější z Fakultní nemocnice Na Bulovce, a to za 73 korun)? Nebo je to něčí nezodpovědný překlep? Je pravdivý stamilionový únik při nákupu letadel Casa? Skutečné používá Policie ČR „estébácké“ metody? Atd., atd. Kdo mluví pravdu? Kdo lže? Kdo lže, ten krade?
V dnešní debatě Václava Moravce padlo, že přidělované zakázky doprovází přívěšek „dobrovolného“ sponzorského daru. Zlí jazykové tvrdí, že je tomu tak i v Boskovicích, a to při získávání zakázek od Města. I takto prý dostávají sponzorské dary organizace spřátelené s konkrétními osobami zadavatele. Zůstává to veřejnosti skryto, jen si některý podnikatel ve slabší chvilce posteskne? Bojí se o práci, tak raději mlčí a platí? I když ho to žere? Kdyby mluvil,… (Prý by někteří lidé z Úřadu nestačili utíkat.) Je dobře, když se na oficiální akci něco „ušetří“ a udělá se za to jiná práce?
Je to pravda, není to pravda? Pán Bůh ví.
PRAVDA VÍTĚZÍ!?


Vladimír Jakubec - Sdružení nestraníků v Boskovicích - 9.7.2012

Vážený pane Sedláku.

Okurková sezona?? Ani v nejmenším!!
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2672389

A v Boskovicích ... začal znovu pracovat petiční tým http://dinosaurynechceme.cz/...
Jistě znáte podrobnosti "posledního mlžení" kolem městských pozemků a pokusů prodat další "naše" majetky.

Je dost důvodů pro "zainteresované", aby zvýšili konzumaci VODKY a budili se ze spaní... !)

Mějte se dobře.
V.J.


Jan Sedlák - 4.7.2012

Příjemné strávení okurkové sezony, na dovolené hlavně dobrou pohodu, přiměřeně sluníčka i vody (nebo vodky?) a pokud se budete nudit, můžete napsat něco zajímavého.


Petr Malach - správce webu - 19.6.2012

Dobrý den,
musím reagovat na nové příspěvky a připomenout zásady chování v diskusi.
Při pročítání jsem si všiml, že poslední dobou se zde objevuje více a více anonymů. Musím Vám ale všem znovu připomenout, že osobní útoky a urážky zde nebudeme tolerovat a příspěvky budou okamžitě smazány. Tyto stránky nebyly zřízeny, aby sloužily k slovnímu nebo jinému napadání, ale proto, aby se mohl každý demokraticky vyjádřit.
Jak jsem již napsal cca před měsícem, velice si vážíme každého slušného a podepsaného příspěvku. Proto znovu připomenu, chovejme se k sobě lidsky, nějaké osobní urážky a napadání nejsou na místě.

Pěkný zbytek pracovního týdne.


Petr Malach - správce webu - 13.6.2012

Nová diskuse na téma: Nedůvěra občanů = předčasné volby v Boskovicích ?

http://www.cssd-boskovice.cz/forum/13


Josef BAŠNÝ - člen ČSSD - 12.6.2012

Petře, myslím, že jde o "využití" možná "zneužití", podle toho jak to je myšleno?

Usuzuji, žě se jedná o "využití" mé věty z příspěvku 31. května, občanem ale namířené směrem k celé opozici. Když se "průsery", které se hrnou na světlo světa jeden za druhým, a upozorňují na ně lidé, stojící mimo politické dění, ani bych se tomu nedivil.

Pokud někdo moji větu jen "zneužil", aby si ulevil, je to jen pro mne ponaučení. Zbytečně napomáhám odpůrcům čssd, dobře míněným poukázáním na nutnou sebereflexi opozice, co očekává veřejnost od lidí v roli opozičního zastupitele.


Milan Kolínský, zastupitel za ČSSD - 12.6.2012

Petičnímu týmu.
Žádáte zastupitele města o vyjádření k prodeji částí pozemků v Doubravách, tentokrát pro změnu k prodeji Westernovému městečku, s.r.o.
Konečným řešením může být opět pouze zrušení obou bodů usnesení ZM ze dne 18.4.2011, kterým schválilo jak záměr prodeje uvedených částí pozemků Westernovému městečku, s.r.o.,tak úkol odboru MAJ předložit ke schválení návrh kupní smlouvy.
Návrh předložím dnes klubu zastupitelů za ČSSD, který se bude zabývat materiály předkládanými do zastupitelstva města dne 18.6.2012.


Petr Malach, ČSSD Boskovice - 11.6.2012

Re: Občan - Názor se ke smůle nás všech potvrzuje - 11.6.2012

Dobrý den, jak mám chápat Vaši reakci ? V čem si myslíte že jsme nedůslední ?

Díky za odpověď

Petr MALACH


Občan - Názor se ke smůle nás všech potvrzuje - 11.6.2012

K opozici jako celku se vyjadřovat nelze, ale tu naši socdem z čistě laického soukromého pohledu občana, nepovažuji zrovna za důslednou.


ZÁPIS z 37. schůze Rady města Boskovice konané dne 04.06.2012 v 15:30 hodin - 11.6.2012

ad 12) AKAM – Bosko, a. s. – dodatek k nájemní smlouvě
RM 23.04.2012 projednala žádost společnosti AKAM – Bosko, a. s., Hradní 640/3, Boskovice, IČ: 283 59 691, o změnu nájemní smlouvy, na základě které užívá pozemky ve vlastnictví Města za účelem umístění solární elektrárny a rozhodla o zveřejnění záměru uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě, kterým by se snížilo dosavadní nájemné o 50 %, což by nově činilo 1.172.372,00 Kč/rok bez DPH. Ke zveřejněnému záměru bylo dne 22.05.2012 doručeno vyjádření, které lze označit za anonymní, protože neobsahuje žádné údaje, na základě kterých by bylo možné identifikovat osobu, která je podala. Dále byly dne 24.05.2012 doručeny námitky pana Mgr. Vladimíra Jakubce a pana Vladimíra Farského. Součástí materiálu jsou uvedená vyjádření, podnět zastupitelky města Bc. Hany Nedomové a návrh dodatku č. 2. Vzhledem k tomu, že připomínky jmenovaných jsou obsahově shodné, pouze se liší formálně, odbor MAJ k uvedenému uvádí následující:
Odbor MAJ při posouzení žádosti vycházel z rozhodnutí ERU ze dne 20.02.2012, sp.zn.ÚPO-03643/2011, z původních nabídek na pronájem předmětných pozemků a z právních předpisů platných v oblasti využití energie z obnovitelných zdrojů. Pokud se týká ekonomického fungování celého projektu a propočtů, nebyl důvod tyto údaje zpochybňovat. I v případě, že by si Město zadalo vypracování vlastního finančního posouzení celého projektu, podkladem pro ně by byly údaje poskytnuté společností. S přihlédnutím k těmto skutečnostem nelze věc zcela objektivně posoudit. Faktem však zůstává, že jsou vedeny soudní spory, popřípadě arbitráže právě z důvodu, že stát přijal takové legislativní změny, které mají dopad na návratnost investic vložených do obdobných projektů.
Předložený návrh dodatku č. 2 jednak nově upravuje výši nájmu v souladu s přijatým usnesením RM včetně ujednání o každoročním povyšování nájemného v návaznosti na rozhodnutí ERU v souladu s vyhláškou 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen. V souladu s § 2 odst. 8) této vyhlášky jsou výkupní ceny po dobu životnosti výrobny elektřiny zařazené do příslušné kategorie podle druhu využívaného obnovitelného zdroje a data uvedení do provozu, meziročně zvyšovány s ohledem na index cen průmyslových výrobců minimálně o 2 % a maximálně o 4 %. Toto ujednání umožňuje Městu zvýšit nájemné i v případě, že by byla přiznána původně požadovaná výkupní cena.
Předložený dodatek dále obsahuje ujednání, že v případě, pokud čistý zisk nájemce po zdanění v účetním období přesáhne svojí výší vyfakturované nájemné v daném účetním období, bude tento finanční rozdíl poukázán pronajímateli formou účelového finančního daru na sociální, kulturní a sportovní projekty ve městě Boskovice.
Vyjádření odboru FIN k dopadu snížení nájemného na rozpočet Města: snížení nájemného nebude mít přímý dopad do rozpočtu Města Boskovice na rok 2012, neboť zmiňované nájemné je výnosem podnikatelské činnosti, jejíž rozpočet funguje samostatně mimo rozpočet Města. Hospodářský výsledek roku 2012 bude zařazen až do návrhu rozpočtu Města Boskovice na rok 2013.
Právní dopady uzavření dodatku spočívají v tom, že dojde ke změně smlouvy v části týkající se placení nájemného, kdy dodatkem se do smlouvy zapracuje snížené nájemné a způsob jeho placení, nově se do smlouvy zapracuje možnost zvyšování nájemného.
Věc nebyla předložena do finančního výboru vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o orgán zastupitelstva a v pravomoci zastupitelstva není rozhodování o nájemních vztazích. Jedná se o vyhrazenou pravomoc RM.
Přílohu materiálu tvoří návrh dodatku ke smlouvě o nájmu nemovitostí a námitky ke zveřejněnému záměru.
Po projednání přijala RM následující usnesení:


12.1. RM bere na vědomí vyjádření ke zveřejněnému záměru ze dne 22.05.2012, podnět zastupitelky města Bc. Hany Nedomové ze dne 03.05.2012, námitku Mgr. Vladimíra Jakubce ze dne 24.05.2012 a námitku Vladimíra Farského ze dne 24.05.2012

12.2. RM schvaluje předložený návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne 17.07.2009, ve znění dodatku č. 1 se společností AKAM – Bosko, a. s., Hradní 640/3, Boskovice, IČ: 283 59 691

12.3. RM ukládá uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne 17.07.2009, ve znění dodatku č. 1 se společností AKAM – Bosko, a. s., Hradní 640/3, Boskovice, IČ: 283 59 691, ve schváleném znění
T: 30.06.2012
O: MAJ

Hlasování: 6 pro, 2 se zdrželi


Petiční tým - 9.6.2012

Dobrý den,
v návaznosti na příspěvek pana Němce (děkujeme za upozornění) žádá petiční tým zastupitele města, aby byla dodržena ústní dohoda (příslib) uzavřená mezi petičním týmem a zastupiteli města Boskovice (vyjma zastupitelů ODS, s kterými tato dohoda uzavřena nebyla) /viz. TV záznam/, a aby byl s definitivní platností revokován a zrušen bod č.5.3. z 18. 4. 2011 který hovoří o předložení smlouvy resp. prodeji pozemků p. č. 4666/1 (ostatní plocha) o výměře cca 950 m² a p. č. 6874 (lesní pozemek) o výměře cca 4000 m². Petiční tým žádá všechny zastupitele našeho města o vyjádření jejich stanoviska resp. o zařazení bodu vedoucímu k definitivnímu zrušení záměru
prodeje těchto pozemků.


Alka - 9.6.2012

Domnívala jsem se, že mě v Boskovicích už nic nemůže překvapit. Není to pravda, bod 5.3 ze zasedání ZM dne 16.4.2012 předčil i 1. kolo dinosauří kauzy nebo neohlášenou demoliční demonstraci za práva ponocující menšiny. Jedno je jisté - máme neúnavné a tudíž zřejmě i pracovité zastupitele...


Vladimír Jakubec - 8.6.2012

Myslíš Leoši,
že jim to konečně DOJDE ???


Leopold Němec - 7.6.2012

Dne 18.4.2011 ZM schválilo záměr prodeje části pozemků parcelní číslo 4666/1 ostatní plocha o výměře cca 950 m2 a p.č. 6874 (lesní pozemek) o výměře cca 4000m2 společnosti Westernové městečko za kupní cenu 100,-Kč/m2 (bod 5.2) a uložilo předložit návrh kupní smlouvy na prodej části pozemků p.č. 4666/1 o výměře cca 950 m2 a p.č. 6874 (lesní pozemek) o výměře cca 4000 m2 společnosti Westernové městečko za kupní cenu 100,-Kč m2

Dne 19.9.2011 ZM schválilo záměr prodeje pozemků parcelní číslo 6874/1, 4666/1 a 4683 o výměře cca 50 000 m2 pro firmu REAL COMPANY (bod 17.2) a uložilo předložit návrh kupní smlouvy na prodeje části pozemků p.č. 6874/1, 4666/1 a 4683 o výměře cca 50 000 m2 pro firmu REAL COMPANY (bod 17.3)

Dne 17.10.2011 bylo Městu Boskovice doručeno podání označené jako „Petice proti prodeji pozemků parcelní číslo 6874/1, parcelní číslo 4683 a parcelní číslo 4666/1 v katastrálním území Boskovice (lokalita „Za Šmelcovnou – Doubrava“) a následnému prodeji pozemků ve stejné lokalitě na výstavbu Dinoparku – Prehistorický svět“

Dne 12.12 2011 ZM ruší své usnesení ze dne 19.9. pod bodem 17.2, kterým schválilo záměr prodeje části pozemků p.č. 6874/1, 4666/1 a 4683 o výměře cca 50 000 m2 firmě REAL COMPANY (usnesení bod 4.5.A)

Dne 15.2.2012 byla rozhodnutím České inspekce životního prostředí městu Boskovice uložena pokuta za to, že ohrozilo životní prostředí na svých lesních pozemcích p. č. 6874/1 a 6874/11 v k. ú. Boskovice. (zápis

Dne 16.4.2012 zápis ze zasedání ZM – bod 2 kontrola úkolů – úkol z 18.4.2011, bod 5.3
předložit návrh kupní smlouvy na prodej částí pozemků p. č. 4666/1 (ostatní plocha) o výměře cca 950 m² a p. č. 6874 (lesní pozemek) o výměře cca 4000 m² společnosti Westernové městečko Boskovice za kupní cenu 100,-Kč/m², k projednání ZM
T: po geometrickém zaměření
O: MAJ Úkol trvá.

A JSME ZASE NA ZAČÁTKU. A už to může frčet. Prodá se nakonec ten les, nebo ne? Kdo se vsadí? Safra, teď si uvědomuju, není sázení také hazard?


Nepodceňovat lidi kolem PLYNOPRTu !!! - 7.6.2012

Milánkové, duše dobré. Pokud jde o výběrové řízení na místo vedoucího majetkového odboru na radnici v Boskovicích, bude to asi trochu složitější. Pro místní kmotry, kteří radnici skutečně ovládají aniž byli zvoleni v komunálních volbách, je tato funkce důležitá. Takový úředník je pro ně zdrojem informací, pracuje pro ně, předkládá radě a zastupitelstvu návrhy jimi odsouhlasené a když je potřeba,dá se na něho a jeho odbor i něco svést.
Jak to vidím já a to i díky některým drbům z radnice? Na každém šprochu, pravdy trochu.

1/Současný vedoucí majetkového doboru je už přece jen profláknutý i před veřejností a je potřeba ho uklidit. Doslouží tedy v pohodě na národohospodářské škole u bývalého tajemníka městského úřadu, který tam čirou náhodou řediteluje.
2/K odpoutání pozornosti od vybraného a skutečného favorita výběrového řízení pustíme fámu o zastupitelce za KSČM. Veřejnost přece neví, že by při svém úspěchu ve výběrovém řízení musela složit mandát zastupitele, což tato dáma neudělá. No a jakékoliv nedorozumění v řadách opozice je taky vítané.
3/Skutečným favoritem je již vybraný, osvědčený a všehoschopný úředník, který nám podnikavcům vše potřebné "vychodí" a to až do doby, kdy sám "dochodí".
4/Za výsledek výběrového řízení nám podnikavcům odpovídá tajemník, kterého jsme si tam přece dosadili také my.

Závěrem mi nezbývá než použít citát z české komedie:
"Velebnosti, chce se mi blejt."


Milan - 6.6.2012

Počkáme si na výsledek výběrového řízení a pokud se potvrdí níže uvedená informace "Milanovi-Milan", víme jak se věci opravdu mají a že upozornění na výběrové řízení
nebylo nedůvodné.
Byla by tak i povrzena špatně "utajovaná" spolupráce zastupitelky a členky KSČM s představiteli ODS v Boskovicích.
Nemá náhodou ODS zakázanou spolupráci s KSČM pod pohrůžkou zrušení místní buňky?


Milanovi - Milan - 5.6.2012

Prý bude dělat Vlachovi zástupičku a ta vyhraje MAJ!! :-))))))))


Milanovi. - 5.6.2012

Já to typuji na Kalouska, stejná ekonomická odbornost, stejné zalíbení v osvěžování se, a poměrně i stejné zabarvení, jak politické, tak "pigmentačního podloží." Bez ohledu na to jesti být vychodil nebo vychozen.


Milan - 5.6.2012

Tajemník MěÚ Boskovice vypsal výběrové řízení na funkci vedoucí majetkového odboru. Znamená to, že v této funkci končí dlouholetý poslušný úředník, často až n a d m í r u aktivní a vstřícný ve vztahu k místním "podnikavcům". Právě majetkový odbor totiž připravuje návrhy nájemních a kupních smluv týkajících se obecního majetku (např. to bylo i na těchto stránkách probírané snížení nájmu ve prospěch společnosti AKAM-Bosko, ale jsou i další kauzy). Co může být za odchodem z jistě dobře placené funkce vedoucího odboru tři nebo čtyři roky před jeho starobním důchodem a v době nedostatku pracovních míst se můžeme jenom domnívat. Že by přece jen zvítězila občanská slušnost a morálka, nebo se stal již neudržitelným ve funkci a následně je obětním beránkem?
Časem se to možná dozvíme a něco určitě napoví i jeho nové pracovní místo. O své věrné se přece v kauzách zainteresovaní vždy dobře postarají!!!


Vladimír Jakubec - 2.6.2012

Vážený Petře Malachu.

Dovolte, abych navrhl další DISKUSNÍ TÉMA na těchto stránkách:

SILNICE SMRTI,PO KTERÉ JEZDÍME DO KRAJSKÉHO MĚSTA MY A NAŠE DĚTI.

http://www.novinky.cz/krimi/269333-na-silnici-smrti-zahynula-pod-kamionem-mlada-ridicka.html?ref=boxE

Děkuji.


Milan Kolínský, zastupitel za ČSSD - 31.5.2012

Vzhledem k tomu, že záměr na snížení nájmu provozovateli fotovoltaické elektrárny v Boskovicích byl po jeho obsahovém doplnění opakovaně zveřejněn na úřední desce a běžela nově 15ti denní lhůta k podání připomínek občanů, může dle mého názoru v uvedené věci rozhodnout až rada města 4.6.2012. Dle zákona o obcích se jedná o výhradní pravomoc rady města a bude jen na ní, jak se vypořádá s podanými připomínkami a také s podnětem paní Nedomové, zastupitelky za ČSSD(viz diskuse).


Josef Bašný - ryze osobní názor člena ČSSD 31. 05.12 07: 27 - 31.5.2012

Pozemky na fotovoltaiku jsou ve většině případů majetkem těch, co fotovoltaiku provozují.
Proč by pozemky AKAM odkupoval? Za prvé by to byla vysoká vstupní investice, a za druhé skuteční vlastníci AKAMu mají orgány města plně pod svou kontrolou. A i kdyby tuto svoji kontrolu nad městem za dva roky po volbách ztratili, tak se nic neděje, mají přeci smluvně vystaráno na 25 let!!! A nájem za polovic si zřejmě prosadí, nebo už prosadili??? A jen tak mimochodem, nájem 65,- dle odborníků, vzhledem k předpokládaným ziskům, je pakatel!!! Teď když musí AKAM platit ivestiční úvěr, je to poněkud zkreslené, ale po zaplacení to bude pro vlastníky "BRUTÁLNÍ VÝVAR."

K opozici jako celku se vyjadřovat nelze, ale tu naši socdem z čistě laického soukromého pohledu občana, nepovažuji zrovna za důslednou.


Jak to dopadlo s AKAM? - 28.5.2012

Tak jak to dopadlo s tím nájmem? Copak je takovej problém zjisit, za kolik se pozemky na fotovoltaiku pronajímají jinde a zda je to u nás přiměřený za 65,- nebo 35,- ? A bude hned jasno, jestli je částka adekvátní či ne. Taky přece nemůže být problém zjistit, jaký je nainstalovaný výkon a kolik cca může dělat firmě zisk po odečtení nájmů...To by si měla opozice pohlídat a zveřejnit, od vedení města nic podobnýho (jak nás neustále svými činy-někdy spíše nečiny, ujišťuje) čekat nelze.


Osobní názor důchodce - 26.5.2012

Radní v Boskovicích neuváženě a bez hloubkové kontroly financí firmy AKAM -Boskovice chtějí znovu něco přiklepnout na věčné časy. Dali jsme Vám váž. starosto na tento závažní krok mandát_ Myslí si že ne a v době kdy se mášetřít tak je třeba vše důkladně zvážit. Nebo chcete aby došlo k dalším peticí jako bylo v případě prodeje lesa v Doubravách?Nepřesahujte rámec své kompetence nebo naněm múžetě pohořet.


Deník PRÁVO dne 17.5.2012 - 17.5.2012

Ústavní soud (ÚS) smetl ze stolu návrh na zrušení daně, která byla zavedena kvůli hrozbě skokového zdražení elektřiny.Solární podnikatelé kvůli tomu přichází o miliardové zisky, ale ústavní soud jak zdůrazňuje, rozhodl ve veřejném zájmu.
Díky vysoké výkupní ceně se předloni radikálně zvýšil počet solárních elektráren a následně pak hrozilo zdražení elektřiny až o 10%. Byla proto zavedena 26% daň z výkupní ceny solární elektřiny a skončily daňové prázdniny pro provozovatele. V důsledku rozhodnutí ÚS lze očekávat, že provozovatelé solárních elektráren se nyní budou soustředit na ochranu svých zájmů prostřednictvím žalob na ochranu investic.Ve svém zdůvodnění ÚS mimo jiné uvádí důležitou skutečnost i pro rozhodování rady města v Boskovicích. Současně s výše uvedeným zdaněním totiž stát vyšel vstříc investorům, kteří si na své projekty vzali půjčky, novým výkladem daňového řádu.
"Pokud by pro ně odvody byly problém, mohou získat odklad nebo je rozložit do několika částí.Investoři bez úvěrů naopak v y d ě l á v a j í slušně od samého počátku",prohlašuje ústavní soudkyně Ivana Janů.
Závěrem proto musím položit otázku, zda radní před rozhodováním vůbec mají k dispozici
p r á v n í rozbor pokud jde o možné dopady zamýšlené změny nájemní smlouvy, stanovisko finančního výboru, ověření si údajů v žádosti firmy AKAM-Bosko.
Pokud ne, napadá mne dětský seriál PAT a MAT.


Josef Bašný - ryze osobní názor člena ČSSD 17. 05. 12 04:13 - 16.5.2012

Je jasné, že veřejností hýbe aktuální úplatkářská aféra, která stejně jak předchozí vyšumí aférou následnou. Nechci to samozřejmě zlehčovat, ale obavy, že spravedlnost zas na chvíli povylezla, a pak bude opět nečestností zastrčena na odpočinek, jsou oprávněné.

V Boskovicích se v těchto dnech v poněkud jiné podobě, ale přesto odehrává něco obdobného, a většině občanů města je to šuma fuk. Jde o mimořádné zdanění fotovoltaické elektrárny, které včera Ústavní soud shledal oprávněným. Podstata problému byla na těchto stránkách popisována v hned v několika příspěvcích a nemá smysl to znovu uvádět. Zásadní je, že rada města je rozhodnuta odsouhlasit snížení nájmu o 1,2 miliónu ročně po dobu 25 let což činí cca. 27 milionů. Na takové rozhodnutí nemá právo. A proto navrhuji následující:

1. Voliči dávají politikům mandát na čtyři roky. Přitom Rada města Boskovice, které za dva roky mandát skončí, chce podepsat ztrátu, která od roku 2014 do roku 2035 by činila cirka 25 miliónů. Rada je odhodlaná učinit rozhodnutí na více jako dalších pět volebních období. To je snad světový unikát patřící do Ginesovy knihy rekordů, co si současná koalice v čele s radou, hodlá dovolit, a je třeba jim v tom zabránit, nebo alespoň účinně ošetřit podpisem osobní spoluodpovědnosti za ztráty.

2. Jedním z možných řešení je, aby všichni koaliční zastupitelé povinně podepsali čestná prohlášení, že oni, ani jejich rodinní příslušníci ke dni, kdy byla žádost podána, nejsou vlastníky akcií. AKAM BOSKO a.s. Současně by se v tomto čestném prohlášení zavázali, pokud vyjde najevo, že v rozporu s česným prohlášením tito vlastníky akcií byli, tak za sebe a popřípadě i za své rodinné příslušníky alikvotní podíl snížení nájmu v plném rozsahu zaplatí. Kdo odmítne, pak někdo z nich, akcie vlastní.

3. Odmítne-li, byť jen jeden jediný čestné prohlášení podepsat, je zřejmé, že schválení snížení nájmu lze považovat za střet zájmů, což vykazuje důvod pro podáno jak trestní oznámení, i případné žaloby. Tato skutečnost bude platit i při argumentaci, že po právní stránce nelze na koaličních zastupitelích požadovat, takováto čestná prohlášení podepsat. Z hlediska morálního je takový požadavek legitimní, a legitimita znamená společenské oprávnění podobná opatření v takových případech vyžadovat.

Podporou pro tento postup je, že panuje oprávněné podezření, že minimálně tři koaliční zastupitelé, a zřejmě dva z nich sedí v Radě města Boskovice, jsou anonymními vlastníky akcií společnosti, která žádost o snížení nájmu podala. Svědčí o tom mimo jiné i nepodepsané příspěvky do této diskuze, což má svoje pochopitelné opodstatnění. Anonymní poukázání na podvodné není nic opovrženíhodného na rozdíl od anonymních vlastníků akcií, co zřejmě usilují utrhnout podvodně sami sobě ze společného.


H. Harrisová - 16.5.2012

Mlžení a nezájem o jiné části Boskovic jenom aby se zavděčili svému okolí, taký mám pocit po přečtení článku v časopise Boskovicko kde jsem se dočetla od Ing. Vítkové o budování cyklostezky na Smelcovnu.Nedivím se že se to mnoha lidem nelíbí. Cykloturistika a také Nordic walking je sport kde si dotiční chce oddýchnout a projet se lesem a ne po silnici ani částečné.Bydlíme na nové vybudované rodinné zástavbě Na chmelnici a za námi je rozestavěná další ulice Lipová.Co mladé maminky a senioři s naši části Boskovic kam se půjdou projít? Když se zde pozemky prodávali mělo se již tehdy myslet na nové obyvatele a také na usedlíci v této části města apočítat s vybudováním chodníku pro pěší ke hřbitovu a do lesa na procházku pro všechny generace. Konkrétně mám na mysli udělat pěší zonu - chodníkke hřbitovuaby se dalo v klidu projít do lesanebo na hřbitov - stezku třech generací. Revitalizovat stromořadí, vyznačit aspon povolenou rychlost na tomto úseku a také označit ulice, už zde bydlíme dost dlouho.Mluvila jsem s mnoha lidmi v našem okolí a hlavně senioři by uvítali další informační tabuli o dění na radnici, aby mohli včas reagovat na některá rozhodnutí,třba revitalizaci stromů na ul. Sv. Cecha již urguji druhý rok.Cestuji hodně po světě a všude si lidé chrání svůj klid a to očekáváme aj v oblasti kolem ulic k Hřbitovu a k Western. parku. Ráda se zúčastním diskuse k této problematice s pozdravem Harrisová Znížit rychlost na silnici jako ve městě né jako na dálnici.


Hana Nedomová, zastupitelka města - 16.5.2012

Uvádím, že jsem 7.5.2012 předala na MU Boskovice níže uvedený podnět. O způsobu jeho vyřízení Vás budu informovat.

Podnět k zápisu č. 33 z jednání RM dne 23.4.2012, bod č. 19, kdy jsem se dočetla o žádosti společnosti AKAM-Bosko, a.s., o snížení nájemného z pozemků o 50%. Jde o pozemky, které jim Město Boskovice pronajalo za účelem umístění solární elektrárny na dobu 25 let a ziskem z pronájmu 2,4 mil. Kč ročně. Jde tedy o nemalou částku do rozpočtu města. Chápu žádost společnosti o snížení nájemného vzhledem k tomu, že Parlament ČR schválil zvláštní daň na energie z obnovitelných zdrojů. Také víme, že se provozovatelé solárních elektráren v ČR chystají podat žaloby na český stát o neplatnosti této daně. Proto bych navrhla, že by uzavřený dodatek měl obsahovat podmínky, že se společnost AKAM Bosko a.s. zaváže, že v případě, že uspějí v soudním sporu a daň jim bude státem vrácena, doplatí společnost nájem do původní výše. Dále bude platit nájem dle stávající platné smlouvy. Také bych doporučila, aby se společnost v tomto dodatku zavázala, že v případě změn daní u obnovitelných zdrojů ve prospěch provozovatelů, uzavře další dodatek, ve kterém dojde k navýšení nájmu za tyto pozemky. Rovněž neznám původní smlouvu, ale myslím si, že určitě obsahuje klauzuli penalizační. Věnovala bych i tomuto pozornost.
Myslím si, že vzhledem k tomu, že jde o velký objem fin. prostředků, bylo by dobré pro zachování transparentnosti a prokazatelnosti zakotvit třeba do vnitřní směrnice úřadu Majetek (viz. Zákon o obcím), pokud takovou úřad má, že např. od fin. výše...... bude tato otázka projednána ve FV s vydáním jeho stanoviska, které bude doloženo k materiálu pro jednání RM.
Dále si dovoluji v příloze (viz. e-mail) zaslat metodiku MVCR k problematice zveřejňování při nakládání s obecním majetkem. Vím, že jde pouze o metodiku, ale ministerstvo ji pravidelně 1x ročně upravuje a aktualizuje.
Hana Nedomová
zastupitelka


Povede se tunel v Boskovicích? - 16.5.2012

Ústavní soud dnes veřejně vyhlásí, jak rozhodl o návrhu na zrušení sporného zdanění fotovoltaiky a dvou dalších opatření souvisejících se solární energií. Sledujme to !!!
Kdo má podobné informace dříve než řadový občan? Předpokládám, že určitě poslanec PČR pobývající v Praze u zdroje informací. Nabízí se tak i odpověď na otázku, proč rada města tak spěchá se svým rozhodnutím o snížení nájmu provozovateli solární elektrárny.
Pokud připomínky občanů ke zveřejněnému záměru snad nebudou a rada se rozhodne pro snížení nájmu, budou muset "bačové" na radnici vysvětlit občanům, proč případně nevyužijí alespoň možnosti zapracovat do dodatku nájemní smlouvy ustanovení, které by při změnách podmínek provozování solárních elektráren umožnilo vrátit nájemné na původní výši.Řekl bych, že potom je už možné přijít s trestním oznámením. Nemohu se podepsat, protože asi víte, že štáb není na radnici, ale v Plynoprtu a jejich prsty jsou zatraceně dlouhé.


Arogance komunálního politika. - 15.5.2012

Nejlepším bačou by mohl být starosta, složme se na to stádo ovcí, ať se ho zbavíme co nejdřív.


http://blanensky.denik.cz/zpravy_region/nizsi-najem-budou-chtit-vsichni-kritizuje-opozice-radni-2012 - 14.5.2012

Nižší nájem budou chtít všichni, kritizuje opozice radní

Ilustrační foto. Autor: DENÍK/Luboš Hájek
dnes 16:10
Boskovice – Boskovické opozici i přes vysvětlení radních stále leží v žaludku to, že chtějí snížit nájem společnosti AKAM Bosko. Ta na městských pozemcích provozuje fotovoltaickou elektrárnu.

Jednání radnice se nelíbí některým Boskovickým. Třeba Jan Sedlák tvrdí, že rozhodnutí vyvolá vlnu dalších žádostí od ostatních firem i obyvatel města. Leopold Němec zase poukazuje na to, že město rozhoduje, jak se mu to hodí. „Když se chtěli nájemníci z Hybešovy ulice dohodnout na ceně za privatizované byty přijatelné pro obě strany, starosta prohlásil, že město nesleví ani korunu. A najednou rada odepíše sedmadvacet milionů do pochybné soukromé kapsy," upozornil.

Co přesně opozičním zastupitelům vadí? „Město je ve výhodné pozici oproti druhé smluvní straně, a proto jednání není třeba uspěchat. Současná výše nájemného po rozpočítání vychází na pětašedesát korun za metr čtvereční ročně. To se mi s ohledem na provoz podnikatelské činnosti nezdá hodně. Firma ještě žádá snížení nájemného na polovinu, tedy na necelých třiatřicet korun za metr čtvereční. Pokud někdo investoval do podnikání údajně přes sto dvacet milionů korun a ve své žádosti o snížení nájemného hrozí úpadkem, nezdá se mi to důvěryhodné. Ať tedy elektrárnu provozuje někdo jiný, solventní," upozornil Milan Kolínský z ČSSD.

To stejné si myslí i čtenář webových stránek Blanenského deníku Rovnost, který se na internetové diskuzi pod předchozím článkem o snížení nájemného podepsal jako Rosťa. „V žádném případě neustupovat, raději nemít žádný nájem. Kolik je tam vytvořených pracovních míst? Výkupní cenu energie od fotovoltaických elektráren dotujeme z našich daní a přitom máme vysoké nákupní ceny energie pro domácnosti a firmy. Neplatíš celý nájem? Odstěhuj se," radí.

Radní i úředníci ale tvrdí, že je lepší dostávat za pozemky méně peněz než žádné. „Sami nájemci ve výběrovém řízení navrhovali výši nájemného. Nabídli částky do dvaceti korun za metr čtvereční, jen firma Akam Bosko nabídla pětašedesát korun za metr čtvereční. I půlce této částky se ostatní nabídky nemůžou vyrovnat," zdůraznil vedoucí majetkového odboru Leoš Slezák.

Podle starosty Boskovic Jaroslava Dohnálka nemá rozhodnutí rady někoho zvýhodnit, ale vytěžit co nejvíce z pozemku, který jinak nemá velkou užitnou hodnotu. „Pozemek sice leží v průmyslové zóně, ale není zasíťovaný. Jeden zájemce jej chtěl koupit za čtrnáct miliónů, což je běžná cena za stejnou rozlohu zasíťovaného pozemku v Boskovicích. Za obyčejné pole nemůžeme chtít nikdy víc. Město si přitom i se snížením nájemného přijde na více než třicet milionů. Na části pozemků ani není možné v podstatě nic postavit kvůli ochranným pásmům. V tom případě pole bude zase pole. Možná pak pořídíme obecní stádo ovcí a baču," poznamenal starosta.

K návrhu rozhodnutí ještě lze podávat připomínky. Pokud žádné nebudou, rada snížení nájmu schválí definitivně.


Josef Bašný - názor oprávněně zklamaného nezájmem radních a zastupitelů - 14.5.2012

I přesto, že jsem si vědom toho, že web stránky sociální demokracie nejsou oficiální půdou pro prohlášení, dovoluji si vyslovit následující názor.
V Boskovicích se stala mimořádná událost, která vyžaduje náležité pokud možno okamžité reakce odpovědných. Těmi jsou radní a zastupitelé bez ohledu na koalici a opozici. Vzhledem k tomu, že se vše seběhlo z pátku na sobotu, je pro politiky dost složité a prakticky nemožné zareagovat přes místní tisk. I když všichni bez výjimky ví, že stránky sociální demokracie mají, co se návštěv čtení stránek týká, vysokou sledovanost, nikdo kromě pana zastupitele Farského toho nevyužil. A to ani poté, co je místopředseda sociální demokracie Petr Malach k tomu nabádal. Jsem si vědom toho, že dělat unáhlená vyjádření, není zrovna to, co by se mělo dělat. Myslím si, že vyjádřit morální podporu postiženým a politování, nad tak jednoznačně neomluvitelném jednáním vandalů ze všech možných, včetně těch neprokazatelných důvodů, se stany radních a zastupitelů, by vůbec nic nepokazilo, ba naopak. Navíc, ti co v noci řádili, se mohou oprávněně domnívat, že se až tak nestalo, když politici dva a půl dne zarytě mlčí. Omlouván těm, kterým se přeci jen nějakým způsobem podařilo o víkendu dát vyjádření tisku a jsem zklamán, těmi co v tak závažné záležitosti nepohnuli ani prstem.
Omlouvám se, ale tento příspěvek je podobě jak jsem ho chtěl zveřejnit, Petr jej však omylem po mojí žádosti smazal a nechal tam ten, který ještě nebyl dopsán, a při psaní jsem kurzorem nechtěně klikl na odeslat. Petře ještě jednou prosím Tě toto nech, a předchozí smaž. Díky.


Josef Bašný - názor oprávněně zklamaného nezájmem radních a zastupitelů - 14.5.2012

I přesto, že jem si vědom toho, že web stránky sociální demokracie nejsou odficiální půdou pro prohlášení, dovoluji si vyslovit následující názor.

V Boskovicích se stala mimořádná událost, která vyžaduje náležité pokud možno okamžité reakce všech odpovědných, a těmi jsou radní a zastupitelé bez ohledu na koalici a opozici. Vzhledem k tomu, že se vše seběhlo z pátka na sobotu, je pro politiky dost složité a prakticky nemožné zareagovat přes místní tisk. I když všichni bez výjimky ví, že stránky sociální demokracice mají co se návštěv na web stránkách týká, vysokou sledovanost, nikdo kromě pana zastupitele Farského toho nevyužil. A to ani pté, když je místopředseda sociální demokracie Petr Malach k tomu nabádal. Jsem si vědom toho, že dělat unáhlená vyjádření, není zrovna to co by se mělo dělat. Přesto si myslím, že alespoň vyjádřit morální podporu postiženým, nad tímto neomluvitelným jednáním vandalů ze všech možných i těžko prokazatelných důvodů, se stany radních a zastupitelů, by nic nepokazili. Navíc ti co řádili se mohou oprávněně domnívat, že se až tak nic nestalo, když politici dva a půl dne zarytě mlčí.


Josef Bašný - názor oprávněně pobouřeného neschopností vedení města a městské policie 8:50 - 14.5.2012

Kdo vlastně vládne městu??? Vandalství, které nemá daleko k pogromu, a možná i linčování.

Dění v Boskovicích z pátka na sobotu je neomluvitelné. Horda zuřících, většinou nezletilců a mimoboskováků v značně podroušeném stavu, také i z důvodu nemožnosti koupit sobě krmy po celých dvacetičtyř hodin, jala se vzít své absurdní, pomyslné, a tím tedy nesmyslné právo do svých rukoua, a s hlučností stáda šílenců se shromáždila na náměstí, aby dala jasně na vědomí, kdo je vládcem nočního města. Nenarazila na odpor, tak část z nich to pvzbudilo.

I když se ohánějí nesmyslnou vyhláškou, tak místo toho, aby zaútočili na radnici, kde byla vydána, vyrazili na opačnou stranu, a na hranicích historického území židovské části města předvedla běsnící část, zhruba slabá pětina z těch co byli na náměstí, zpomínkový pogrom. Co tím zřejmě dobře a skrytě organizovaná skupina sledovala. Opodstatněně se domnívám. Šlo exemplární zastrašení všech, co by do budoucna měli stejnou odvahu si na něco stěžovat.

To, že ničili majetek, a možná kdyby se ho majitelé rozhodli chránit, mohlo dojít třeba i na linč, nikoho nezajímá. Zarážející přitom je, že vedení města i městská policie takovéto vyústění musela očekávat, ale nikdo nehnul ani prstem, aby tomu zabránil. Tato trestuhodná nečinnost, vedení města a městké policie by měla být náležitě zhodnocena, a vyvozeny zní závěry odpovídající jejich plné odpověnosti za udržení klidu a pořádku ve městě Boskovice.


Petr Malach - 14.5.2012

Díky Lukáši B. díky za podporu, ale zde není vidět práce jen moje, ale celé Mo Boskovice a jejch příznivců. Jsem velice rád že se stránky líbí a kdyby jste měl chuť sejít se třeba u piva tak každý první čtvrtek v měsíci máme posezení na ARCADII v Boskovicích.

Pěkný pracovní týden. PM


Lukáš B. - 13.5.2012

Myslím, že si místní ČSSD stránkami polepšila a hlavně nomicnací P.Malacha, který tyto stránky vede.Jen tak dál. LB


Josef Bašný - ryze osobní názor člena redakční rady stránek ČSSD 12. 05. 12 - - 12.5.2012

Po patnácti dnech se vracim do diskuse. Po problémech a následné krátkodobé hospitalizaci jsem si přečetl diskusi posledních dnů a chci zareagovat. Nerozumím tomu, co vnímám jako jistou formu hysterie. Hledám někde nějaké vulgarismy a NIC, proto jsem v domění, že byly některé příspěvky smazány, poslal mail Petru Malachovi s dotazem, co smazal, a odpověď zní NIC.

Objevily se zde některé "INTIMNOSTI," ale které jsme si jako nejsilnější opoziční strana, tak nějak vykoledovaly. Naopak já si myslím, že není vůbec o věci vědět, jak nás vnímají představitelé koalice. Pokud by to bylo vůči nám hodně neobjektivní, tak věřím, že by se nás naši čtenáři zastali. A v příspěvku Jarky B. se tak u Milana a Jaromíra plně a u Hany částečně stalo.

Je jen třeba umět každý podnět náležitě vyhodnotit a vyvodit z něj užitečné závěry. A my místo toho začneme prostřednictvím jedinců zveřejňovat různé komenáře o vulgarizmech. Jde o stranu sociálně demokratickou jako celejk, tak se nesnažme strkat hlahu do písku, jak ten pštros stojící na betonové ploše a vydejme k tomu nějaké oficiální stanovisko.

Tyto stráky jsou oficiiální, oficiálně vyžadujeme kulturu vyjadřování, tak bychom tedy i měli oficiálně reagovat na příspěvky, které zveřejníme a nebo je začněme filtrovat a nezveřejňovat. To bych však považoval za nešťasné, čím bychom ztratili důvěru veřejnosti, kterou po letech nedůvěry lokajů ODS, sice pomalu, ale přesto začínáme získávat.


Jaromír Formánek, zastupitel za ČSSD - 11.5.2012

Petře Malachu,správče webu, obracím se k Tobě jako duchovní otec našich stránek.(Mimochodem,jsou v rámci České republiky docela unikátem a já jsem ti velmi vděčný za jejich zřízení a vedení).Mám prosbu.Pokud budu terčem vulgárních výpadů, nemaž je. Jde o důležitou zpětnou vazbu. Většinou je to typický projev zbabělců (měl bych přesněji říct sráčů) kteří se schovávají za svou domnělou anonymitu.Dopřej jim v mém případě prostor, at si objektivní čtenář vytvoří úsudek.


Petr Malach - správce webu - 11.5.2012

Dobrý den, připomínám diskutujícím, aby respektovali pravidlo : Zřizovatel si vyhrazuje právo smazat příspěvky obsahující vulgární výrazy, urážlivé či jinak dehonestující výroky.

Bohužel tu dochází k slovnímu nevhodnému napadání konkrétních ososb s toto zde nebudu respektovat. Diskuse je pro všechny, ale rád bych, aby měla nějaká pravidla.

Díky za pochopení - a dodávám že si vážím každého "slušného" přípěvku.

PETR Malach


Reakce na dotaz A.K.-občanka Boskovic - 9.5.2012 - 11.5.2012

Měnit prostřednictvím žádosti povinnosti finačního plnění plynoucí ze smluvního vztahu, proč ne, ale jde o hodně nestandarní postup, a vyvolává to dojem, že žadatel zřejmě nemá všech pět pohromadě. / nebo snad jen mimo těch pět radních / Určitě hledat precendens v tomto ohledu by bylo zajímavé, když už se na něj klade takový důraz! A ejhle žadosti, která evidentně poškozuje žádaného / město Boskovice / je vyhověno. Divné, nebo snad ne? Jsou jen dvě možnosti pro vysvětlení. Tou první je korupce a tou druhou, že anonymními držiteli akcií jsou právě někteří z těch, co žádost schvalovali, a to pak jde o zpronevěru. Tim logicky z věci by bylo podat trestní oznámení a současně žalobu, protože jde o jediný oprávněný postup jak, těmto více méně přepokládanému protiprávnímu jednání zabránit. Škoda jen, že jednání rady se nemůže zůčastnit kriminální policie, jak tomu bylo na zastupitelsvu ohledně kauzy Doubravy. Možná by hrdinové vyměkli, ale i tak se něco děje, asi si uvědomili, nebo někdo jiný jako tomu bylo v případě Doubrav nespoléhá na váhavé politiky a jedná na vlastní pěst.


Jarka B. - 11.5.2012

Plně souhlasím s názorem že by se klub zastupitelů mohl jmenovat MLČOCH.

p.Grénar - neaktivní
p.Kolínský - aktivní
p.Nedodomová - částečně aktivní
p.Formánek - aktivní
p. Kšica - neaktivní
p. Jindra - neaktivní

Jen se podívejme kolik příspěvků zde na stránkách má jednotlivý zastupitel? Neměli by se zde právě oni zastupitelů zviditelnit.Velice se mě líbí příěpvky p.Kolínského, p. Formánka a dále občanů p. Bašný, p. Sedlák. Jako jediná místní strana máte aktivní stránky a já si toho cením, ale je třeba do této aktivity zapojít více lidí - zastupitelů.

Takže je k zamyšlení příspšvek : Šumy z ilegálních Radničních listů určené spřízněným.


Šumy z ilegálních Radničních listů určené spřízněným. 10.května 19.07 - 10.5.2012

Příspěvek zastupitele Farského potěší a motivuje, příspěvek zastupitele Formánka zamrzí. Každý, kdo chce pomoci, musí zvážit možnosti, a že chceme, na to vemte jed. Určitě mnohým vrtá hlavou, kde ty šumy berem. Je to rébus, který vyřešte každý sám, pokud rébusy rádi. Mnozí lidé spoléhají na opozici v čele se stranou provozující tyto stránky. Proto vzkazujeme, máte šanci a nepropásněte ji. Pobuřovat se nad tím, že vás chce někdo vyburcovat je hloupost, nebo pouhá nemístná stranická ješitnost, že si to někdo dovoluje. Proto něco z radničních šumů o jednotlivých zastupitelích strany provozující web. Grénar je jediný, kterého se za to, co mu vyvedli, jen málo, ale přesto bojí, a proto proti němu brojí. Navíc má z vašich zastupitelů nejvíc informačních zdrojů z radnice. Kolinského respektují, ale hovoří o něm jako o váhavci a domnívají se, že kdyby opravdu zadupal, tak ho mohou pozastavit jeho drašar minulostí. Nedomovou také respektují, ale zde spoléhají na to, že její politické ambice ji budou držet v ústraní, aby si je nepokazila. Už se skoro dva roky, podle toho také chová. Formánka a toho druhého pedagoga z hudebky, nevzpomenu si na jeho jméno, berou za neškodné a politicky lehce zvládnutelné. Oba díky svému věku a povolání by se mohli dostat na tenký led, jsou na tom podobně jako Hudcová. Kšicu bez zábran označují za loajálního radnici, a i v tomto případě se to tak jeví. Co z toho plyne, že si to asi budete muset vyhodnotit sami. Přesto všechno na vás spoléháme a věříme vám. Nepokazte to.


Co Radniční listy nemohou zveřejnit¨, ale příspěvek pana zastupitele, by mohly. 10. května 16.40 - 10.5.2012

Oficiálně radnice uvádí, že AKAM podala žádost. Nikoli, že uplatňuje ve smyslu platného ustanovení smlouvy, snížení nájemného. Nejde tedy o žalobu neplatnosti smlouvy jak bylo uvedeno ve včerejším příspěvku. Cituji: "Což dle současné právní úpravy n e m ů ž e být prostředkem kontroly občanů hospodaření s obecním majetkem", jak uvádíte a noblesně, ale pravděpodobně bezpředmětně zdůvodňujete pane Kolinský. Stačí pane zastupiteli a pochopil jsem, že když jde o právo a pořádek, je třeba nedříve vyhodnotit: Co je to za tragistu, a jeho jazykové svosty. Že máte minimální právní vědomí jste už prozrazovat nemusel, to precedens vyřešil za Vás. Omlouvám se Vám, nám se jedná /nejsem sám /o věc, Vy dbáte na způsoby. Je mi líto, je třeba se kvůli nicotnostem hašteřit a odpoutávat pozornost od jádra problému.


Jaromír Formánek zastupitel - 9.5.2012

Pobouřený co by rád... atd 9.5.2012
Přečtěte si po sobě ještě jednou svůj příspěvek a pokuste se ho napsat srozumitelně. Je komické, když člověk píšící věty a souvětí typu "Nejde se tedy o žalobu neplatnosti smlouvy, což dle současné právní úpravy n e m ů ž e být prostředkem kontroly občanů hospodaření s obecním majetkem, jak uvádíte a noblesně ale pravděpodobně bezpředmětně zdůvodňujete" mluví o něčí zmatenosti a zároveň tragické, je-li skutečně úředníkem. Dalo by se to omluvit a hodnotit shovívavě, - to by se ovšem příspěvek nesměl podobnými jazykovými skvosty doslova hemžit.
Nejde bohužel jen o formální stránku Vašeho textu, ale i o stránku obsahovou. Nejsem právník, nemohu tedy hodnotit, zda jsou Vaše návrhy na řešení relevantní, či ne. Ale kolega Kolínský Vás vyzval, abyste svá tvrzení doložil nějakými podobnými případy v nichž by rozhodnutí soudu vytvořilo precendens. To jste doposud neudělal.Proč?
A dodám ještě, že k tomu, abych si povšiml že se vyjadřujete hyperkriticky až agresivně k opozičním zastupitelům vůbec a těm za sociální demokracii zvláště není třeba být odborníkem na mezilidskou komunikaci. Soudíte ukvapeně a přísně a v podstatě tvrdíte, že když neuděláme to, k čemu nás vyzýváte,staneme se spoluviníky.Absurdnost takového tvrzení je natolik zřejmá, že není třeba blíže je je rozebírat. Ve svém posledním příspěvku se "navážíte" ( vím, že nejde o spisovný výraz, ale v daném případě je výstižný a přiléhavý) do doktora Kolínského (který-jen tak mimochodem je právník, pravděpodobně ("pravděpodobně" je zřejmě Vaše oblíbené slovo) na rozdíl od Vás.
Mimochodem- není Vám ve vašem postavení anonyma TRAPNÉ psát o někom, že "neumí podstoupit riziko, které jeho samotného nijak neohrožuje" a radit mu, ať " raději odstoupí a uvolní místo těm, kteří se nebudou bát?"
Věřím, že mezi "ty kteří se nebudou bát" nepočítate sebe, to byste mne opravdu rozesmál.


Vladimír Farský - 9.5.2012

Pochopitelně vývoj této nové kauzy sleduji. Své postoje jsem zatím konzultoval s vedením boskovické Socdem, neboť jako neprávník se příliš neorientuji v níže popisovaných aspektech. Jak jsem se s věcí seznámil a možná i částečně na základě výzvy p. Kolínského musím veřejně deklarovat svůj postoj. Ano, souhlasím s kroky, které podniká ČSSD a jsem připraven je plně podpořit. Děkuji též všem, i když ze strachu anonymům za pomoc, názory a konzultace. Nyní by mohlo následovat několik košatých vět, ale je to zbytečné. Víme o jde a pojďme to řešit.


A.K.-občanka Boskovic - 9.5.2012

Sleduji vývoj diskuse.Zajímá mne, zda je opravdu možné napadnout žalobou bezdůvodné vyřízení žádosti radou, jak uvádí ve svém příspěvku anonymní zaměstnanec úřadu města. Nějak se mi to nezdá a uvítala bych názor nejlépe dalšího právníka. Ozve se někdo?


Milan Kolínský, zastupitel za ČSSD - 9.5.2012

To je nářez. Omlouvám se paní Hudcové, že jsem ji označil jako opozičního zastupitele. Ale předsedkyní kontrolního výboru je a nevím o tom, že by KSČM v Boskovicích byla koaliční stranou. Ještě jednou se jí omlouvám.
O tom ostatním si přes složitost kauzy musí udělat názor občané sami. Na svém stanovisku trvám a na rozdíl od dalších také na radnici v uvedené věci otevřeně jednám. Vždy jsem dával a budu dávat přednost konstruktivnímu jednání a rada města ještě dodatek k nájemní smlouvě s konečnou platností neschválila. Zdůrazňuji, že je to pouze můj osobní názor v uvedené věci, není to stanovisko ani klubu zastupitelů za ČSSD ani MO ČSSD.


Co Radniční listy nemohou zveřejnit – poznámka. - 9.5.2012

Vážený pane doktore. Veřejnost se ve složitých právních kauzách opravdu nevyzná.
Ale psát o některých zastupitelích města, že jsou OPOZIČNÍ?
(paní Hudcová za KSČM dokonce předsedkyní kontrolního výboru)
To vám POMATENÁ VEŘEJNOST pravděpodobně neuvěří. Ani na zámku, ani v podzámčí.

http://btv.boskovice.cz/index.php?page=reportaze&id=386


Pobouřený co by rád, ale Radniční listy bez podpisu, třeba i vymyšleného, to stejně nezveřejní. 9.k - 9.5.2012

Pane zastupiteli právníku, proč argumentujete zmatením? Vy sám jste pravděpodobně zmaten.

Oficiálně radnice uvádí, že AKAM podala žádost. Nikoli, že uplatňuje ve smyslu platného ustanovení smlouvy, snížení nájemného. Nejde se tedy o žalobu neplatnosti smlouvy, což dle současné právní úpravy n e m ů ž e být prostředkem kontroly občanů hospodaření s obecním majetkem, jak uvádíte a noblesně, ale pravděpodobně bezpředmětně zdůvodňujete.
Jedná se o napadení bezdůvodného vyřízení žádosti žalobou, k čemu Radu města Boskovice nevedl žádný právní důvod, a tím vážně poškodila oprávněné nároky města, z platné smlouvy plynoucí. Nejedná se v tomto případě o pravděpodobně smluvní vztah, ale jen o obyčejnou žádost jakými se na město zřejmě obrací desítky fyzických i právnických osob. A vůbec, co se stane, kdyby žaloba nebyla nakonec úspěšná, o čem lze s velkou mírou pravděpodobnosti pochybovat.
Utrpěla by Vaše osobní pověst, nebo prestiž sociální demokracii v očích voličské veřejnosti? Spíš naopak! A navíc dnes více než kdy jindy platí, že účel světí prostředky! Na co si hrajete! Pokud sociální demokracie po letech těsné, a pro ni nelichotivé spolupráce s ODS, neudělá něco opravdu smysluplného a prospěšného pro občany, tak výraznější sympatie veřejnosti jen těžko získáte. Nelze Vám podsouvat, že jednáte zištně, ale pokud nic nepodniknete, tak si to lidé budou oprávněně myslet.
Kdo jde do politiky, musí počítat s tím, že občas musí podstoupit střety takzvaně, na hraně. Politik, který veřejně přizná, že něco nejde jen proto, že neumí podstoupit risiko, které jeho osobně nijak existenčně neohrožuje, ať raději odstoupí a uvolní místo těm, kteří se nebudou bát jít do střetu v zájmu občanů. Nekruťte se jak had a jednejte. Bůh Vám žehnej.

Posláno ještě před odchodem do úřadu, dost zbabělé, ale já mám co ztratit!!!!!


Milan Kolínský, zastupitel za ČSSD - 8.5.2012

Naprosto souhlasím s obsahem příspěvků pánů Sedláka a Němce ze 6.5. K tomu není co dodat.

Souhlasím i s částí příspěvku "Co Radniční listy nemohou zveřejnit", škoda že od anonymního pisatele ze dne 3.5., ale jeho návrh jak zmařit nebo oddálit účinnost usnesení rady města může veřejnost zmást. Je třeba vzít na vědomí rozdíl v rozhodování orgánů státní správy a samosprávy (tj. i usnesení rady města) a tedy o reálných možnostech ke zjednání nápravy.
Žaloba o neplatnost smlouvy dle současné právní úpravy n e m ů ž e být prostředkem kontroly občanů hospodaření s obecním majetkem. Žalobce má naléhavý právní zájem na určení neplatnosti úkonu obce jen tehdy, jestliže tvrdí a prokazuje, že tímto právním úkonem byl dotčen na svých subjektivních právech vyplývajících z práva soukromého.Ke kontrole dodržování povinností při hospodaření a nakládání s majetkem obce jsou povolány především kontrolní orgány obce (finanční a kontrolní výbor), nebo se provádí v rámci dozoru nad samostatnou působností obce(odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra).
Občan obce disponuje prostředky politické kontroly hospodaření s majetkem obce zaručenými příslušnými právními předpisy veřejného práva (od práva účastnit se zasedání obecního zastupitelstva a vystupovat na něm až po právo volit a být volen v obecních volbách), z povahy věci však nemůže politickou odpovědnost obecních orgánů vymáhat v soudním řízení.

Pokud jde o spoluodpovědnost opozice, ano souhlasím, ale transparentnější je hovořit o spoluodpovědnosti jednotlivých opozičních zastupitelů města. Kolik zastupitelů zatím v e ř e j n ě (!!!) sdělilo svůj postoj k záměru snížení nájmu? Pokud vím, je to paní Nedomová se svým podnětem adresovaným radě města a já se svojí připomínkou ke zveřejněnému záměru a příspěvkem do Radničních listů.
Opoziční zastupitelé za ČSSD, KSČM a Věci veřejné jsou členy finančního a kontrolního výboru (paní Hudcová za KSČM dokonce předsedkyní kontrolního výboru). Právě oni by měli iniciativně požadovat zařazení uvedené záležitosti na program svého jednání a zaujmout k ní stanoviska výborů. Je to dokonce i jejich povinnost.

Nejjednodušším řešením boskovických kauz by asi bylo odvolání členů rady na zastupitelstvu města. Do potřebných 14ti hlasů chybí opozici 3-4 hlasy. Zde by mohli sehrát svoji roli projevem nespokojenosti voliči stávajích koaličních stran s požadavkem na ukončení této koalice.


Co Radniční listy nemohou zveřejnit - úryvek. - 7.5.2012

Nejpozději 7. května u Krajského Správního soudu, podat návrh předběžného opatření oddálení účinnosti usnesení Rady města Boskovice, ve věci vyhovění žádosti o snížení nájmu Městem Boskovice AKAMu a.s., do doby než nabude právní moci rozhodnutí příslušného soudu, ke kterému opozice též 7. května 2012 podá žalobu na neplatnost usnesení Rady města Boskovice. Když nic jiného, tak se tímto krokem dá alespoň zablokovat usnesení Rady města Boskovice do příštích voleb, a tak by bylo možné, aby nová Rada města Boskovice po volbách 2014 revokovala předmětné usnesení. Tím lze zabránit nevratným ztrátám na úkor občanů města Boskovice, které chtějí způsobit nenasytní intrikáři.
Když se opozice nepokusí, takto zmařit usnesení rady města, tak přímo nese spoluzodpovědnost za tuto nehoráznou zlodějinu.


Leopold Němec - 6.5.2012

Budou nás i věšet?

V souvislosti s kauzou AKAM nemohu nevzpomenout marné snahy nájemníků na Hybešově ulici, dohodnout se na ceně za privatizované byty, přijatelné pro obě strany. Snad si ještě vzpomenete. Petice, jednání s radními a zastupiteli, revokace usnesení ZM, desítky argumentů pro a proti. A výsledek? Slovy starosty Dohnálka: „Neslevíme ani korunu.“ Město musí (uvedl starosta) s obecním majetkem dobře hospodařit.
Aby bylo jasno: ta koruna představovala pro město celkem 290 000,- Kč. A ejhle, najednou rada mrknutím oka odepíše 27 milionů do pochybné soukromé kapsy.

Teprve teď se dovídáme pravdu, proč petenti neuspěli. Protože většina petentů byli důchodci.

Ve sněmovní diskusi o vládním návrhu na zpomalení valorizace důchodů zazněla z úst MUDr. Gabriely Peckové šokující slova. Poslankyně za TOP 09 na adresu důchodců uvedla:
"Ať se nám to líbí, nebo ne, úsporná opatření pocítí v tomto případě ve svých peněženkách senioři. Ale oni se tomu přizpůsobí. protože se mnozí z nich narodili za války a jsou tedy zvyklí na daleko horší podmínky.“
A pokračovala: „Tato vláda bohužel neumí dostatečně naplnit peněženky seniorů. Ale co bychom měli umět všichni - naplnit jejich duši.“ Prý seniory dobře zná, protože jako revmatolog léčí potíže pohybového aparátu, uzavřela Pecková.
Tak to slyšíte. Senioři netrpí ani tak nedostatkem hmotným, ale nedostatkem duchovním. Hrůza domyslet, co naplňuje TOP duši paní poslankyně.

Možná to paní doktorka ani neví, ale mnozí se za války nejen narodili, ale zažili hrůzy koncentráku, byli mučeni a vražděni. Možná paní doktorka ani neví, kdy ta válka byla a kolik ti lidé dnes mají let.
A možná ty důchodce, kteří se narodili až po válce, chce paní doktorka naučit, aby nezlotřili, co jsou to válečné poměry. To vše ve jménu budoucnosti, o které všichni víme prd. Tedy pardon, naše vláda „v tuto chvíli“ (jak neustále mele) ví přesně, co bude i za čtyřicet let.
Vůbec bych se nedivil, kdyby paní revmatoložka v tomto duchu a v intencích koaličních úspor ve zdravotnictví, léčila své seniory opodeldokem.

Ve 21. století je neslýchané tvrdit, že ti co pamatují válku se musí smířit s válečnými poměry. Je to tvrzení nestoudné, urážlivé, bezcitné a hloupé.

„To je naprosté dno žumpy, do které jsme se dostali,“ reagoval pobouřeně poslanec Křeček.

Později svá slova paní poslankyně mírnila tím, že chtěla upozornit na společensko-sociální problémy, které seniory tíží.

A ministr Drábek to upřesnil: „Senioři budovali naši zemi, ale důchody jim zvýšit nemůžeme.“
Nejenže "Nedáme jim ani korunu", ale ještě jim přitvrdíme. Stejná rétorika, stejné oběti, žádný stud, žádné svědomí. Zato fůra arogance a pohrdání. A my sedíme doma a cinkáme klíčama.


Jan Sedlák - 6.5.2012

Způsob informování veřejnosti vyvolává někdy dojem, že je zájem veřejnost pokud možno neinformovat. Čím míň toho bude veřejnost vědět, tím lépe? Prominutí poloviny nájmu akciové společnosti s akciemi na doručitele, kdy nikdo neví, kdo další je kromě člena finančního výboru v možném střetu zájmů, navíc bez jakéhokoli zdůvodnění či vysvětlení, nemůže budit důvěru. Až se o tuto skutečnost začne někdo blíže zajímat, objeví se teprve na dotazy novinářů (http://www.denik.cz/jihomoravsky-kraj/mesto-snizi-firme-najem-o-polovinu-lepsi-nez-nic-tvrdi-vedeni-20120503-p526.html) nějaké zdůvodňující informace.

V žádném případě netvrdím, že Rada Města pěti z devíti členů rozhodla špatně. Neznám detaily. Minimálně však způsob, chybějící důvody, váha i zveřejnění záměru, rozhodnutí, se mi jeví poněkud nešťastnými.

V této souvislosti bych rovněž přivítal návrh novely zákona 128/2000 Sb., o obcích, a to převedení rozhodování v některých majetkoprávních úkonech z rady města na zastupitelstvo města.

Jen na okraj: Máme očekávat záplavu žádostí o snížení nájmů (a jejich kladné vyřízení) od dalších firem i občanů?


Fesoj69Ner35 - 5.5.2012

Mrkněte na obchodní rejstřík Akam Bosko // hledej vztahy.
Jde nějaká koruna do kasy Boskovic kromě nájmu? ( daně )


Převzato : DENIK.cz - 4.5.2012

Neustopit nájemci
Rosťa dnes 14:36 46.149.119.*
V žádném případě neustupovat nájemci, raději nemít žádný nájem. Kolik je tam vytvořených pracovních míst, kolik z těchto pracovních míst dotuje stát? Nehledě na výkupní cenu energie od fotovol. elektráren, kterou dotujeme z našich daní a z vysoké nákupní ceny energie pro domácnosti a firmy. Neplatíš celý nájem? Odstěhuj se...


Petr Malach - 4.5.2012

Dobrý den, provedl jsem smazání jednoho příspěvku, který zde byl omylem vložen 2x. Takže jen pro informaci, aby nevznikl nějaký šum.

Pěkný víkend.


Milan Kolínský, zastupitel za ČSSD - 4.5.2012

Včera večer jsem se mohl seznámit s nájemní smlouvou uzavřenou mezi městem Boskovice a společností AKAM-Bosko, a.s., a také s její žádostí o snížení nájmu, které jsem si jako zastupitel města vyžádal od vedoucího majetkového odboru.
Konstatuji, že jsem udělal dobře, pokud jde o zveřejnění předmětného záměru. Jako právník si jsem vědom výhodného postavení města vůči druhé smluvní straně a jeho možností pro další jednání. Není kam spěchat.

Účelem tohoto příspěvku je ale upřesnění některých informací z radnice, které jsem sám při sepisování připomínky a příspěvku do Radničních listů neznal. Tak tedy stručně, co se lze z uvedených listin mimo jiné dozvědět:

V materiálu do rady města 23.4.2012 je informace, že stávající nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou 25ti roků. Z článku IV. nájemní smlouvy se dovídáme následující. Smluvní strany se dohodly, že po uplynutí 25ti let bude nájemní smlouva p r o d l o u ž e n a
o dalších 20 let pod podmínkou, že elektrárna bude schopna plnit svůj účel, tj. vyrábět el.energii.

Výši nájemného 2.344.745,-Kč/rok bez DPH odpovídá nájemné 65,-Kč/m2/rok. /rok !!!/
Zdá se vám to s ohledem na provozování podnikatelské činosti na pozemcích hodně?
A to žádají snížení o 50%, kdy by se jednalo o nájemné 32,50Kč/m2/rok.

Pokud někdo investoval do podnikatelského záměru údajně přes 120 milionů Kč a ve své žádosti hrozí při takové výši nájemného úpadkem, nezdá se mi to důvěryhodné. A pokud bych to připustil, není snad vyloučené, aby elektrárnu provozoval někdo jiný, solventní.


Co Radniční listy nemohou zveřejnit - doplnění úplného znění. - 3.5.2012

Když nic jiného, tak se tímto krokem dá alespoň zablokovat usnesení Rady města Boskovice do příštích voleb, a umožnit tak, aby nová Rada města Boskovice po volbách 2014 revokovala předmětné usnesení.

Poznámka: I když text je zadáván ze souboru kopírováním v bloku, dvakrát za sebou části textu vypadly. Omlouváme se.


Co Radniční listy nemohou zveřejnit - úplné znění. - 3.5.2012

Prokazatelné je, že Rada města Boskovic, neměla jakýkoli důvod právní, a už vůbec ne morální, o žádosti jednat.

Žádné z ujednání smlouvy mezi Městem Boskovice a AKAMem obecně nijak nevymezuje možnost požádat o změnu smlouvy. AKAM by postupoval jinak, než podáním žádosti. Tím žádost AKAMu lze zařadit na roveň žádostí fotbalového klubu. Přestože žádosti fotbalistů jsou radou zamítnuty, z důvodu neuspokojivé ekonomiky města, žádost AKAMu Rada města Boskovice, pěti z devíti členů schvaluje. Paradoxem je přitom to, že negativní dopad na letošní rozpočet města, je neporovnatelně větší, než kdyby schválila žádosti fotbalistům. V dlouhodobém dopadu na město je mnohem horší. Tato dnešní politická chátra si uzurpuje právo, zadlužit své politické zástupce na dalších šest volebních období. Co by vlastně už mělo být v politice trestné? Jestliže záležitost skončí u soudu, mohlo by vyjít najevo, že dva z pěti co hlasovali pro, jsou přímo zainteresováni na výnosech AKAMU. Ze zbývajících tři se dá minimálně u jednoho o tom také uvažovat. Co vy na to?
Pokud opozice má zájem chovat se odpovědně, dostala šanci. Ptáte se jakou? Odpověď zní. Nejpozději 7. května u Krajského Správního soudu, podat návrh předběžného opatření oddálení účinnosti usnesení Rady města Boskovice, ve věci vyhovění žádosti o snížení nájmu Městem Boskovice AKAMu a.s., do doby než nabude právní moci rozhodnutí příslušného soudu, ke kterému opozice též 7. května 2012 podá žalobu na neplatnost usnesení Rady města Boskovice. Když nic jiného, tak se tímto krokem dá alespoň zablokovat usnesení Rady města Boskovice do příštích voleb, a tak by bylo možné, aby nová Rada města Boskovice po volbách 2014 revokovala předmětné usnesení. Tím lze zabránit nevratným ztrátám na úkor občanů města Boskovice, které chtějí způsobit nenasytní intrikáři. Když se opozice nepokusí, takto zmařit usnesení rady města, tak přímo nese spoluzodpovědnost za tuto nehoráznou zlodějnu.
Kdo jim konečně zatrhne tipec! Na radnici se roztahují jak před kauzou Dinopark, zřejmě jim otrnulo. Čím dál více lidí na radnici by přivítalo, kdyby byl sražen ten sedmizubý hřebínek. Myšleno to je jak symbolicky, tak fakticky. Grázlů, co skutečně vládnou městem, je doopravdy pouhých sedm. Ti co je podporují, jsou jenom a jen prospěcháři, křiváci nebo bázliví vlezdoněkam. Nyní se ukáže zda to není i opozice, především ta sociálně demokratická.


Milan Kolínský, zastupitel za ČSSD - 3.5.2012

PŘIPOMÍNKA zastupitele města ke způsobu zveřejnění a k vlastnímu záměru snížení nájmu v řádu desítek milionů Kč pro společnost AKAM-Bosko, a.s.

Dle mého názoru je zveřejnění záměru na úřední desce MěÚ Boskovice v uvedeném případě formální a obsahově nedostačující. Nejsou zveřejněny podstatné údaje, aby si občan při seznámení se záměrem uvědomil závažnost rozhodnutí rady města (smlouva uzavřená na dobu 25ti let, snížení nájmu za uvedené období v celkové částce asi 27 milionů Kč). Chybí nejen stručné zdůvodnění žádosti, ale i zdůvodnění odchylky od výše obvyklého a nasmlouvaného nájmu.
Hospodaření s majetkem města má být v souladu se zákonem o obcích průhledné, účelné a veřejnosti přístupné. Nemohu proto souhlasit se současným záměrem a žádám o zjednání nápravy, konkretně o nové zveřejnění záměru s podstatnými údaji a zdůvodněním žádosti, se zdůvodněním odchylky od výše obvyklého a nasmlouvaného nájmu, s novou lhůtou pro podání připomínek občanů.
Źádám, aby s ohledem na nemalý dluh společnosti AKAM-Bosko, a.s., vůči městu a na výši snížení nájmu, byla žádost projednána ve finančním výboru. Vyjímečná žádost z pohledu výše snížení nájmu si vyžaduje vyjímečný způsob projednání. Na základě připomínek občanů a stanoviska finančního výboru ať následně rada města rozhodne.
Pouze takový postup mohu jako občan a zastupitel města považovat za průhledný a veřejnosti přístupný.

Poznámka pro návštěvníky těchto stránek.
Připomínku a příspěvek do Radničních listů doručím na městský úřad v pátek 4.5.2012.


AKAM BOSKO - 2.5.2012

BoskoHerec MAKÁM a.s. - 1.5.2012
Ukradli jste nám stát, vraťte ho zpátky!
Vraťte nám naše město a přestaňte tady krást...
http://vrattenamstat.cz/


AKAM BOSKO ??? - 2.5.2012

Zase šmelina boskovické radnice !

Informace o firmě - získané z internetu.

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-vypis?subjektId=isor%3a700037762&typ=full&klic=PMVuBZKYv3cKMXIXDigE2A%3d%3d


Milan Kolínský, zastupitel města za ČSSD - 2.5.2012

Když pro sebe vyhodnocuji dosavadní diskusi k záměru snížení nájmu společnosti AKAM-Bosko, vidím problém v neinformovanosti veřejnosti a nedostatku času.Připomínky občanů mohou být vzneseny nejpozději do 9.5.2012 a uzávěrka Radničních listů je 7.5.2012.
Do konce týdne zpracuji připomínku k záměru s požadavkem na její zveřejnění v Radničních listech. Možná se připojí i některý další zastupitel města?


Jan Sedlák - 1.5.2012

Omlouvám se čtenářům těchto stránek, že jsem si špatně přečetl příspěvek Hany Nedomové ze dne 27. 4. 2012. Domníval jsem se, že o záležitosti společnosti AKAM-Bosko, a.s. bude již dle novely zastupitelkou města citovaného zákona rozhodovat zastupitelstvo. Rada města však dle dosud platného zákona rozhodla údajně těsnou většinou o půl hlasu (5 z 9 ?).
Zveřejněná informace na elektronické úřední desce skutečně slovy neplýtvá.
Předmět dodatku smlouvy: změna výše nájemného
Bližší informace poskytnou pracovníci…
Způsob, důvody, váha i zveřejnění tohoto rozhodnutí se mi jeví poněkud nešťastnými.
V této souvislosti jsem si připomněl diskusní příspěvek Leopolda Němce z 27. 2. 2012 (viz archiv). Proč že voliči mlčí? Očekává snad někdo připomínky ze strany veřejnosti k takto zveřejněné informaci, které rada projedná a změní stanovisko? Připomenu ze zmíněného příspěvku alespoň jednu větu:
„Když voliči mlčí, o to více musí být v nastalém tichu slyšet všechny zvolené zástupce“.


A.K.-občanka Boskovic - 1.5.2012

KOZEL ZAHRADNÍKEM ?!
Vyslyšela jsem zastupitele Kolínského a nahlédla do obchodního rejstříku. Zjistila jsem, že v projektu solární elektrárny je zainteresován právník z Boskovic. V jedné společnosti jako člen dozorčí rady a ve druhé společnosti, která je jediným akcionářem společnosti první, je členem představenstva. Ale, on je i členem finanční komise města Boskovice.
Zajímavé by bylo, kdybychom věděli, kterých pět radních je na jeho straně.


Milan Kolínský, zastupitel za ČSSD - 30.4.2012

Ze zápisu z poslední rady města se lze dozvědět, že společnost AKAM-Bosko, a.s., žádá o změnu nájemní smlouvy, na základě které užívá pozemky ve vlastnictví města za účelem umístění solární elektrárny. Stávající nájemní smlouva z roku 2009 je uzavřena na dobu 25ti roků a výše nájemného je stanovena částkou 2.344.745,-Kč/rok bez DPH.
Společnost AKAM požádala o změnu nájemní smlouvy a to tak, že z důvodu udržitelnosti celého projektu navrhuje snížení dosavadního nájmu o 50%. Společnost dle zápisu z rady údajně detailně popisuje důvody, které ji vedou k podání žádosti.Samotný zápis však zdůvodnění neobsahuje. Společnost přitom dluží městu 1.372.000,-Kč a údajně má zájem uhradit dluh v měšsíčních splátkách nejpozději do 30.9.2012.
Radě města je v souladu s platným zákonem o obcích nyní vyhrazeno rozhodovat o uzavření nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce a to bez jakéhokoliv omezení. Rada tedy může uzavřít nájemní smlouvu i k významnému majetku obce na dobu více či desítek let,aniž by zastupitelstvo mohlo rozhodnutí přímo ovlivnit.
Rada města v Boskovicích, přesněji řečeno p ě t z devíti členů rady prozatím schválilo
z á m ě r uzavření dodatku ke smlouvě , kterým se snižuje nájemné o 50% od II.čtvrtletí 2012, tedy snížení nájemného o částku asi 27 milionů Kč.
Uvedený záměr ve věci snížení nájemného by měl být zveřejněn na úřední desce a to včetně odůvodnění, nejedná se totiž o zanedbatelnou částku. K takto zveřejněnému záměru mají občané možnost vznést připomínky , které by měla rada města posoudit a zvážit před konečným s ch v á l e n í m dodatku nájemní smlouvy. Nedělám si ale iluze, kolik občanů města podobné věci sleduje na úřední desce.
Kdo by se zajímal trochu více, dozví se informace o obou dotčených akciových společnostech z obchodního rejstříku. A to jak ze zákládajících listin, tak výročních zpráv. Kmenové akcie v těchto společnostech znějící na majitele v listinné podobě mohou mít v Boskovicích další majitele. Dokázat ani vyloučit to nelze s ohledem na stávající legislativu ochraňující anonymitu vlastníků akcií. Pokud se podaří v parlamentu prosadit změnu v legislativě, dozvíme se to.


Jan Sedlák - 28.4.2012

Nájemné AKAM Bosko a.s.
Snížit nájemné o 50%, snížit o menší část, nesnížit vůbec?
Bez podrobných znalostí podkladů je téměř nemožné se k této otázce zodpovědně vyjádřit, natož rozhodnout. O důvodech nezaplacení dosavadního dluhu (prakticky výhodná půjčka?) nemluvě. Údajně žádost AKAMu důvody, které vedou k podání žádosti, detailně popisuje. Ať už budou či nebudou podrobné důvody zveřejněny, musí se zástupci Města nad nimi zodpovědně zamyslet. Předpokládám, že konečné a zodpovědné slovo bude mít (viz též příspěvky: Hana Nedomová a Josef Bašný z 27. 4. 2012) zastupitelstvo. Rada již přijala usnesení schvalující snížení nájemného o 50%, a pokud nebude připomínek ze strany veřejnosti,
(zejména nezaměstnaní na podporách /a přesvědčený děda a bába/ by měli mezi povinnými návštěvami pošty studovat informace z MÚ)
ukládá rada předložit jí ke schválení návrh dodatku smlouvy. Zastupitelé pak mohou rychle rozhodnout (bez komplikací s nějakými variantami) a žádost firmy vyřídit z jedné vody načisto. Ani by nemuseli diskutovat.
Nevím, zda firma AKAM bez snížení nájemného zkrachuje, či bude mít jen malé zisky. Co to je malé? Toť úhel pohledu:
Před časem jsem slyšel tato dvě vyjádření.
1. „Za 15 tisíc korun měsíčně se nevyplatí ráno ani vstávat“ – uniformovaný pracovník bezpečnostní služby.
2. „Pokud bych sehnal práci alespoň za 10 tisíc měsíčně tak z té otrokárny okamžitě odcházím“ – neznámý občan, firmu neuvádím, aby mě nežalovali.

„V palácích se myslí jinak než v chýších.“

Jen na okraj:
Kam se mají obrátit jiné firmy či občané (účastníci stavebního spoření aj.), když se jim v průběhu platné smlouvy změnily podmínky? Všichni se mají soudit se státem?

A kdo že za všechno může? Samozřejmě ČSSD! Kdo jiný. Současní členové vlády, účastníci dřívější koaliční či opoziční smlouvy přece za nic nemohou. Ani ti, kteří jsou ve vládách dlouhodobě. Já nic, já muzikant. Za vlád KSČ se kritizovalo kolektivní vedení, že nikdo za nic neodpovídá…


Josef Bašný - ryze osobní názor člena ČSSD 27. 04. 12 - 15:40 - 27.4.2012 - 27.4.2012

Příspěvek Hany Nedomové je příkladem, že pádných důvodů k veřejné diskuzi je dostatek, a to jak z roviny vlastního problému, tak z roviny názorů zastupitele.

Nejprve položím argument k zamyšlení.

Nevím jak vy, ale já neznám podnikatele, který podniká v pronajatém, že by zvýšení výrobních nákladů řešil žádostí o snížení nájemného za výrobní prostory. Vždy to řeší cena výrobku, která reguluje předpokládaný výnos z produkce. Je možné najít si i levnější výrobní prostory a výrobu přestěhovat, což ale zpravidla náklady s tím spojené, předem vylučují.

Jakou to má spojitost s příspěvkem Hany, se pokusím postupně zdůvodnit

1. Město Boskovice pronajalo společnosti AKAM – Bosko, a. s., Boskovice pozemky ve vlastnictví Města za účelem umístění solární elektrárny na dobu 25 let, pravděpodobně formou písemného smluvního vztahu. Pokud některé ustanovení smlouvy nezakotvuje možnost za jakých podmínek lze nájem snížit, lze žádost považovat za bezpředmětnou.

2. Zájmem města je zachovat výši nájemného, a jakkoli vyhovět takové žádosti, například formou dodatku smlouvy, se neslučuje s politickou odpovědností k občanům. Zastupitel s principu věci, nemůže žádost vnímat. Pokud by k aktu přeci jen došlo, je to zřejmě právně napadnutelné, a jednoznačně by to vykazovalo známky korupčního jednání.

3. Žádost AKAMu má cíl, zachovat zisk. Cena odběru energie je státem garantovaná, ale dlouhodobě pevná. Daňové zatížení negarantuje. Především společníci vlastníků hodně diskutovaných podnikatelských aktivit, naši zákonodárci, pak využívají místního vlivu, aby zisk u pronajatých pozemků byl zachován, podáním podobných absurdních žádostí.

4. Nikdo totiž nepočítal s tím, že bude na jejich produkci uvalena zvláštní daň, která jim sníží zisk. To není však důvod žádat o snížení nájmu. Míra rizika podnikání nemůže jít na vrub dohodnutého, za pronájem s dopadem na finance města. Až vyhrají soudní spor se státem, pak mohou na státu požadovat ušlý zisk. Utopie je také dojednat vyšší nájem.

5. Co by stalo, když spor se státem nevyhrají. Odepsat třicet miliónů jen tak, z ničeho nic, to snad ne!!! Nevím, co si mám myslet, ale vím jedno. Úcta k veřejnému vlastnictví je buď tak nízká, že osobní vlastnictví je mu v politice nadřazeno, nebo osobní vlastnictví už dosáhlo takového společenského vlivu, že postavit se jeho zájmům se nevyplácí.

6. Kdo pozemky vlastní nemůže nic jiného dělat, než že se zvláštní daní smíří. Nebo snad pronájem pozemků byl záměr, který se dá účelově využít tak, že akciovka bude mít jistý manévrovací prostor pro podobné transakce poškozující skutečné vlastníky, občanskou veřejnost města. Místní politici jsou jen ti, co tento majetek mají mravně spravovat.

7. V úvodu k zamyšlení uvádím standardní jednání drobných živnostníků i většiny firem a není důvod, proč by výrobci energie, k tomu dost spekulativního charakteru, co se týká vzniku těchto tajemstvím zahalených subjektů, aby měli privilegované postavení. Komu se změní podnikatelský záměr jinak, než zamýšlel, nemůže chtít kompenzaci odjinud.

Nyní jen tak na okraj. Neznám objemem energie s jakým se podílí na trhu a.s. AKAM – Bosko. Nájem 2,4 mil ročně, je necelých šest tisíc šest set korun za den. Na občana, to je šedesát haléřů denně. Odborný hodně střízlivý odhad kapacity, objemu výkonu a tvorby zisku napovídá, že výše nájmu v porovnání s předpokládaným ziskem, je zásadním způsobem podhodnocena, což lze prokázat. Z tohoto úhlu pohledu se uvedená částka zdá ještě zajímavější, než Hana uvedla.

Média zveřejnila, že Timošenková za nevýhodnou smlouvu s Ruskem, odhadující se v dopadu na občana Ukrajiny, údajně výší necelé jedné české koruny za den, šla do vězení na sedm roků. Klidně se může v případě pronájmu pozemků jednat o porovnatelnou výši, ne na několik málo roků, ale na celé čtvrtstoletí, jako důkaz ekonomické vyspělosti politiků. Nikdo za to nesedí, ani se nezardí žádat o snížení nájmu. To jsou nervy lidičky, nedám, vezmu lidem z kasičky.

Po tomto příspěvku se pokusím na chvíli si od reakcí oddechnout. Pomalu, zato ale přesvědčivě ztrácím víru, že lidé jsou schopni uvažovat v těchto intencívch.


Josef Bašný - ryze osobní názor člena redakční rady stránek ČSSD 27. 04. 12 - 15:40 - 27.4.2012

Dobrý den,

poslední dny se snažím dobrat k pochopení, proč přestaly chodit diskusní příspěvky občanů na naše stránky. Usuzuji, že JEDNA z příčin může být i tato pasáž z příspěvku našeho předsedy:

Oba dva jako členové redakční rady těchto stránek máme možnost a jistě jí VYUŽIJEME, abychom v radě PŘEHODNOTILI zveřejňování některých příspěvků. Není tím myšlena žádná CENZURA, ale jde o podobné obecné proklamace a pozvánky jako nyní hnutí "ano 11", které jsou pro zájemce o tuto alternativu k přečtení jinde, a není třeba jimi ZAPLEVELIT tyto stránky. V krajním případě se nedá vyloučit, ani záměr jejich DEHONESTACE.

Moje poznámka k výše uvedenému:
Nic proti podobnému vyjádření, ale nevím proč výhrady vůči někomu, popřípadě něčemu, jsou předhazovány zaobaleně všem diskutujícím bez rozdílu. Navíc ani netuším, jak diskusní fórum coby neživou instituci lze zbavovat cti, tedy dehonestovat, ani jak může vlastní názor, či odkaz na názory jiných, diskusi zaplevelit. Používat silné výrazy, kde nemají opodstatnění, považuji za nevhodné, a zpravidla za kontraproduktivní.

Proto jsem na tuto skutečnost zareagoval, taktéž jako člen redakční rady, takto:

Významná záležitost je dosti NEPOVEDENÝ VSTUP do dosavadní, poměrně slušně zavedené diskuse, těchto čím dál více občany navštěvovaných stránek. Založí se nová kolonka OSTATNÍ TÉMATA, což lze chápat jako všeobecná, a po prvním příspěvku z této kategorie, už začneme hned oddělovat "ZRNO OD PLEV", se mi jeví poněkud za NEPOVEDENÉ, až NEŠŤASTNÉ.

Když občané přestanou přispívat, kolonku DISKUSE změníme na kolonku MONOLOG členů socdem k veřejnosti, a je po starostech. V poslední době to pomalu ten dojem už vyvolává. Má-li však straník jiný názor, než jeho spolustraník, jeho zveřejnění zde, je stranicky nežádoucí. To by údajně mohlo vážně poškodit socdem na veřejnosti, abych se toho nedopustil, tak končím.


Hana Nedomová, zastupitelka města - 27.4.2012

Návrh novely zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) zpřísňuje ve svém § 39 podmínky nakládání s majetkem obce a v § 85 mění rozhodování v majetkoprávních úkonech z rady města na zastupitelstvo města a to zejména v §85b), kdy zastupitelstvo města rozhoduje o pronájmu a výpůjčce majetku obce na celkovou dobu delší než 18 měsíců s výjimkou pronájmu bytu a hrobových míst a pronájmu a výpůjčce majetku právnické osobě zřízené obcí.
Proč tuto změnu vítám? Protože Město Boskovice pronajalo společnosti AKAM – Bosko, a. s., Boskovice pozemky ve vlastnictví Města za účelem umístění solární elektrárny na dobu 25 let s tím,
že do rozpočtu získá pronájmem 2,4 mil. Kč ročně. Jistě, jde o zajímavou částku a posílení rozpočtu města. S podivem jsem si ale přečetla zápis z jednání rady města ze dne 23.4.2012, kdy se dovídám, že si společnost požádala o snížení dosavadního nájemného o 50%. Nejde přece o zanedbatelnou částku (2,4 . 25 let = 60 mil.Kč) a polovina je přece 30 mil.?
Chápu žádost společnosti o snížení nájemného vzhledem k tomu, že Parlament ČR schválil zvláštní daň na energie z obnovitelných zdrojů. Také víme, že se provozovatelé solárních elektráren v ČR chystají podat žaloby na český stát o neplatnosti této daně. Pokud bych měla já, jako zastupitel města souhlasit s uzavřením tohoto dodatku, tak jedině za podmínky, že se společnost AKAM Bosko a.s. zaváže, že v případě , že uspějí v soudním sporu a daň jim bude státem vrácena, doplatí společnost nájem do původní výše. Dále bude platit nájem dle stávající platné smlouvy. Také bych doporučila, aby se společnost v tomto dodatku zavázala, že v případě změn daní u obnovitelných zdrojů ve prospěch provozovatelů, uzavře další dodatek, ve kterém dojde k navýšení nájmu za tyto pozemky.
Uvidíme tedy, co bude zveřejněno a co se dozví občan?


Josef BAŠNÝ - osobní názor jednoho z členů redakční rady k oživení diskuse 24.4.12 ve 14:30 - 24.4.2012

Vážení čtenáři stránek,

snažil jsem se, jak jen mohl, aby proběhla výměna názorů na téma, kdo je podnikatel, a naopak je jen podnikavcem. A nic. Že mi posíláte maily, mne těší, ale v tak diskutabilní záležitosti bych vítal, lépe řečeno preferoval veřejnou diskusi, protože se v těch mailech objevila řada názorů, od podpory mého stanoviska, až po ty co je bagatelizují, urážejí a dokonce se snaží mne i zastrašit.

Na nesouhlasné maily, výhradně anonymní neodpovídám, už je ani nebudu číst a hned je smažu. Jako člen redakční rady dovoluji si vás vyzvat, aby stejnou formou i obsahem, jak mi mailujete, jste poslali své názory právě sem. Pak už je samozřejmostí i anonymům odpovídat na názor, ať je jakkoli vyhraněný. Volná tribuna v konfrontaci názorů, je přeci smysl těchto stránek.

Proč vzájemně nediskutovat, co lze ještě považovat za společensky smysluplnou činnost, a co už ne. Je to však i otázka soudnosti každého jedince, umět ve své činnosti stanovit hranici, aby byla občanům prospěšná, a veřejnosti neškodila. V mailech co dostávám, pisatelé označují názory za „dobré,“ nebo „nestranné,“ popřípadě za „špatné.“ Ani to, ani ono, však nijak nezdůvodní.

Názory lze považovat ale jen za soudné, tedy obhajitelné, nebo nesoudné, a tím neobhajitelné. Nestranné vyjádření se, není nic jiného, než nemít na věc názor, nebo věci nerozumět. Jak to vnímáte i vy, bude daleko víc rozhodující ve věci redukce či zákazu provozu heren ve městě. Souvisí to s tím, že to co může být zdánlivě účelné, tedy 11 miliónů, nemusí být soudné.

Ještě se krátce pozastavím nad vymáháním práva podnikat, které dnes všeobecně berou lidé za právo nejvyšší. Politologové i filozofové řečtí i římští už tehdy poukazovali a varovali:

PRÁVO NEJVYŠŠÍ PLODÍ NEJVYŠŠÍ BEZPRÁVÍ.

Většina národa už začíná chápat, že takzvaně právo nejvyšší na demokracii, léta činí v této zemi nejvyšší bezpráví a příkoří většinové populaci našeho národa. Nesoudní se nemravně obohacují na členech vlasního národa, což se dá označit za morální kanibalismus. Mlčet znamená souhlas, a vy podle mailů, co dostávám, mlčet nechcete, ale asi chybí odvaha projevit se veřejně.


Milan Kolínský, zastupitel města za ČSSD - 22.4.2012

Ve svém příspěvku chci připomenout a zdůraznit, že zastupitelstvem města schválené vyhlášky o regulaci činností způsobilých narušit veřejný pořádek v Boskovicích a o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních podniků, tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku, jsou v souladu s nálezem a výkladem Ústavního soudu. Jestliže dochází k omezení provozní doby hostinských zařízení, chrání se tím nejen veřejný zájem, ale současně i právo na pokojné bydlení a spánek. Ústavní soud tedy přehodnotil přístup k právu podnikání tak, že se nejedná o právo neomezené a je třeba je vždy poměřovat s jinými právy a oprávněnými zájmy druhých osob, stejně jako s ochranou veřejného zájmu.
Provozovatelé hostinských zařízení v Boskovicích mohou dle vyhlášky požádat radu města o povolení výjimky. Aby jim případně nebyla udělená výjimka následně odejmuta, měli by dle mého názoru ve vlastním zájmu zvažovat koho a jak v období nočního klidu obsluhují, popřát svým hostům šťastnou a klidnou cestu domů bez výtržností s tím, aby je ve svém podniku mohli obsloužit i příště.
V Blanenském deníku 8.3.2012 uvádí starosta města, že Boskovice zakážou bary s automaty v blízkosti škol.Dle jeho vyjádření zastupitelé města mají rozhodnout nejpozději v měsíci červnu o tom, zda bude zakázán hazard ve městě úplně (např.Blansko), nebo bude omezen pouze na určitých místech. Rozhodování bude pro některé zastupitele o to těžší, když Boskovice na základě novely z.č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, obdrží dle odhadu z výtěžku za rok 2011 do svého rozpočtu téměř 11 milionů Kč.
Jaký je váš názor vážení spoluobčané? Zakázat úplně, omezit na určitá místa, nebo se smířit se stávajícím stavem na základě příspěvku do rozpočtu města?


Josef Bašný - ryze osobní občanský názor člena ČSSD 21. 04. 12 - 09:30 - 21.4.2012

Pan Farský ve svém příspěvku nastolil téma, a to hned v několika rovinách.

Rovina první: ROZNÍCENÉ BARMANKY A ČÍŠNICE.

Je možné připustit, že pobouření bylo spontánní, ale možná tam byly více méně nuceny jít, aby tak projevily loajalitu svým chlebodárcům. Kdo ví??? Je tu ještě jeden úhel pohledu. Uvědomují si tyto většinou mladé svobodné ženy, jakému nebezpečí se vystavují, výkonem takové práce. Skoro denně krimi zprávy informují o jejich přepadení, ublížení na zdraví, ale i usmrcení. Jsou jejich příjmy tak lukrativní, že se vyplatí toto riziko dnes a denně podstupovat?? Že se jim doposud nic nestalo je jen otázkou, že zatím měli štěstí, ale riziko je vyšší, než si vůbec dokážou připustit!! Proč nenechají noční službu majitelé osamoceně vykonávat své manželky, dcery nebo příbuzné??? Pokud jsou normální, musí si být plně vědomi rizik nočních služeb. Profit ale jednoznačně vítězí nad odpovědností za osudy svých zaměstnankyň. Z uvedených důvodů, musí být společenská odpovědnost nadřazena nad neodpovědnost jedinců, a to bohužel i za cenu ztráty pracovních příležitostí.

Rovina druhá: „MĚŠŤÁK“ NA KAŽDÉM ROHU.

V této rovině, lze vést polemiku. Boskovice nejsou velkoměsto a riziková místa na ploše jen několika málo kilometrů, při trošce dobré vůle, a profesionálně vypracované koncepci, lze určitě na nevelkém rizikovém prostoru poměrně efektivně monitorovat a preventivně zabezpečovat. Uspokojivě ho ohlídat však není v silách Městské policie, to je zřejmě jasné každému. A právě tato skutečnost je jedním z pádných argumentů, proč nonstopy ne!!!

Rovina třetí: VÝCHOVA DĚTÍ A MLÁDEŽE.

V rovině nočního života města to nepovažuji za zanedbatelné, ale přesto pouze jen za okrajové. Dobře víme, že právě oblast pseudo zábavy, ve stylu příležitost dělá zloděje, je zdaleka nejvíc ze všech lidských činností schopná lákadly jedince zmanipulovat tak, že výchova je bezmocná. Pod rouškou noci lidé ovlivněni alkoholem či drogami, nezřídka obojím, prožívají i v nepočetné skupince davovou psychózu, podobnou jako známe například z mega koncertů. Odhazují přitom zábrany a překračují hranice, které v běžném životě nikdy nepřekročí. Proto se mnohdy divíme, že člověk, kterého ze svého okolí dobře známe a chová se uctivě až zakřikle, provede něco pro nás neočekávaně podlého či zákeřného. A právě z těchto důvodů, non stop prodeje alkoholu je společensky nebezpečný a je třeba podobná rizika demoralizace jedinců eliminovat.

Rovina čtvrtá: VÝVOJ SPOLEČNOSTI PO PŘEVRATU

Promiňte mi výraz převrat, ale revoluce v mém chápání významu tohoto slova, má naprosto jiný význam. Zde zastávám názor, který je alfou až omegou problému non stopů. Osobní výhrady jsem obsáhle uvedl ve svém příspěvku, který jen několik hodin po zveřejnění na stránkách spadl díky rekonstrukci stránek, do archívu, a kdo má zájem může si ho přečíst:

Josef Bašný - ryze osobní občanský názor člena ČSSD 09. 04. 12 - 16:50 – 9. 4. 2012

Několikrát jsem pozorně přečetl článek v pátečním Blanenském deníku pod titulkem „Stop výtržnictví.“

Jednoduše řečeno:

Povolit uzdu a legitimovat nemravné obohacování se podnikavostí, na podnikání bylo chybou, která se bude jen složitě napravovat. Ten kdo si zvykne na laciné příjmy, bude tento svůj styl pohodlného získávání živobytí a nadstandardní životní úrovně hájit tak, jak jen to bude možné. Pokud si sám od sebe neuvědomí nemravnost svého jednání, nutno vytrvale uvádět argumenty, jenž ho přesvědčí, jinak to tito lidé budou brát jako křivdu, což by vyvolalo nežádoucí nálady v občanském soužití podobného charakteru, jaké vyvolalo výtržnictví, podnikavci podporované.


Vladimír Farský - 20.4.2012

Dovolte mi, abych lehce pootevřel téma právě přijaté vyhlášky č: 1/2012, tedy omezení prodejní doby hostinských zařízení a okýnek. Na Zastupitelstvu jsme slyšeli názory občanů i provozovatelů. Po Zastupitelstvu na mě křičely barmanky a číšnice, že budou bez práce. Všichni ale víme, že to, co se děje v noci v ulicích už potřebovalo nějaké řešení. Je jasné, že nelze postavit "měšťáka" na každý roh, aby tam hlídal až do rána. Uvidíme jak se bude situace po vstoupení vyhlášky v platnost dále vyvíjet, jak budou reagovat jak provozovatelé (zakládání soukromých klubů, na které vyhláška nedosáhne) a také jak budou reagovat ti, kteří žijí více v noci než ve dne a kvůli kterým vyhláška vznikla. Těch diskusních okruhů v této problematice je celá řada ( co s trafikami, jak to bude s benzinkami....)
Závěrem poznámka k prapříčině toho všeho. Jako člověk, který se celý život věnuje mimoškoní výchově dětí a mládeže cítím potřebu konstatovat, že vše začíná výchovou v rodině. Víme jak se situace ve společnosti po revoluci vyvíjela a dnes sklízíme plody toho všeho...
Takže téma je na stole, pojďme do toho. Třeba to bude na samostatnou kolonku...


Josef Bašný - člen redakční rady stránek ČSSD Boskovice 20:04:12 v 7:00 - 20.4.2012

Dnes těsně po půlnoci jsem prvně po rekonstrukci stránek vstoupil opět do víru událostí a hned mne zaujaly dvě záležitosti, nad kterými se chci pozastavit. Ta první je charakteru provozních zvyklostí. To, abych se dozvěděl, kde se vlastně nachází poslední aktuální názory, musím nyní hledat v zápatí, než v záhlaví těchto stránek, což bude narůstajícím počtem příspěvků dělat návštěvníkům stránek problémy. V tom směru zřejmě brzy bude tento technický nedostatek odstraněn.

Druhou významovou záležitostí je dosti NEPOVEDENÝ VSTUP do dosavadní, poměrně slušně zavedené diskuse, těchto čím dál více občany navštěvovaných stránek. Založí se nová kolonka OSTATNÍ TÉMATA, což lze chápat jako všeobecná, a po prvním příspěvku z této kategorie, už začneme hned oddělovat "zrno od plev", se mi jeví poněkud, za nepovedené, až nešťastné. To je třeba dořešit, aby nevznikala nežádoucí nedorozumění mezi přispívajícími a správcem stránek.

Domnívám se, že hlavním a stěžejním záměrem stránek, je zveřejňování problémů a názorů, se zaměřením na problematiku občansko společenského dění ve městě Boskovice, které je možné ovlivnit a řešit prostřednictvím politických stran a seskupení ve městě působících. Též chceme aktivně působit na Zastupitelstvo města Boskovic, a v neposlední řadě podporovat opozici v případech, kdy vládnoucí koalice je k problémům občanským a dodržování mravnosti politiky, hluchá.

Samozřejmě není ani od věci v těchto souvislostech poukázat na aktuální celospolečenské dění, politologická či filozofická pojednání, ale přitom se příliš neodchylovat od hlavního záměru našich stránek, a zabývat se především problematikou našeho města. Ten, kdo cítí potřebu aktivit celospolečenských, má nespočetné možnosti zapojit se jinde. Tyto stránky jsou určitě nedílnou součástí celospolečenské snahy o změnu, ale ambice těchto stránek se zaměřují především na Boskovice.


Milan Kolínský, zastupitel města za ČSSD - 15.4.2012

Souhlasím s obsahem příspěvku přítele Sedláka.Oba dva jako členové redakční rady těchto stránek máme možnost a jistě jí využijeme, abychom v radě přehodnotili zveřejňování některých příspěvků. Není tím myšlena žádná cenzura, ale jde o podobné obecné proklamace a pozvánky jako nyní hnutí "ano 11", které jsou pro zájemce o tuto alternativu k přečtení jinde a není třeba jimi zaplevelit tyto stránky. V krajním případě se nedá vyloučit ani záměr o jejich dehonestaci.
Jsme si vědomi, že diskusi k problematice života v Boskovicích nelze vynutit. Přesto budeme prosazovat i nadále původní záměr při zřizování stránek MO ČSSD Boskovice a to umožnit volně přístupnou d i s k u s i k místním tematům, které občany města zajímají a chtějí se k nim vyjádřit. A to i s vědomím, že není reálné, aby všichni účastníci diskuse na těchto stránkách byli s obsahem a odpověďmi spokojeni.


Jan Sedlák - 13.4.2012

Tak se nějak čím dál častěji při otevření této diskuse dívám na záhlaví. Na jakých že to stránkách vlastně jsem? Opakovaně se utvrzuji, že opravdu na MO ČSSD Boskovice. Ovšem část textů, chcete-li reklamy, tomu však nenasvědčuje. Očekával bych diskusi vztahující se především k činnosti (nečinnosti) místní či celostátní organizace ČSSD (funkcionářů, zastupitelů apod.), názory na místní i celostátní problémy, úvahy na obecné téma, samozřejmě i kultivovanou kritiku, či různé slušné dotazy a náměty.
Nevadí mi žádná slušně vedená diskuse, jen mám někdy pocit, že jsou tyto stránky občas neplacenou inzercí.


AKCE NESPOKOJENÝCH OBČANŮ - 13.4.2012

JIHOMORAVSKÝ KRAJ - POZVÁNKA
16. dubna 2012 17:00, Voroněž I, Křížkovského 458/47, Brno

http://www.ano2011.cz/vyzva-ano2011


AKCE NESPOKOJENÝCH OBČANŮ - 13.4.2012

Naštvaní miliardáři brojí PROTI VLÁDĚ PSYCHOPATŮ.

http://www.ano2011.cz/

Bohatým byznysmenům dochází trpělivost s českými politiky. Sahají po kormidlu a připravují recepty, jak zachránit demokracii před kolapsem.
Časy, kdy vrcholem společenské angažovanosti českých byznysových boháčů byla záliba v buddhistických naukách, jsou dávno pryč. V posledních měsících dává část miliardářů najevo svoji odpovědnost za celek nebývale silným zájmem o veřejné dění a o českou politiku.
Není divu. Dlouholetý politický marasmus, který koncem března vyvrcholil odposlechovou aférou Bém–Janoušek, soudní úplatkářskou fraškou Věcí veřejných a postupným samovolným rozkladem reformní vlády Petra Nečase, nutí řadu slušných podnikatelů hlasitě křičet.

Opoziční ČSSD totiž naději na změnu neskýtá a hrozí, že pokračující zkorumpovanost státní moci a demoralizace společnosti skončí spontánní vzpourou davů ve stylu Holešovské výzvy. Což by podle byznysmenů mohlo smést demokracii a nastolit systém tvrdé ruky.
Z prostředí byznysu proto už dlouho zaznívají vedle ostré kritiky i různé rady politikům, jakými změnami by šlo upustit páru v českém papiňáku a zachránit tak polistopadovou svobodu. Jenže premiér Nečas, koaliční předáci a ministři evidentně nemají dost síly.
Kellner: Horší než v Rusku
A tak pohár trpělivosti přetéká. Dnes už to není jen miliardář a vládce českého zemědělství Andrej Babiš, který chce – prostřednictvím svého hnutí ANO 2011 – vstoupit do vysoké politiky a dosáhnout její proměny. Známý lovec korupčníků a miliardář Karel Janeček avizuje turné po republice, při němž chce debatovat s občany, a netají se radikálním cílem: chtěl by z politiky vyhnat bezskrupulózní psychopaty a sociopaty, kteří se v ní podle něho přemnožili a kteří ji dnes ovládají. Plánuje, že už na podzim by měly proběhnout výstražné demonstrace nutící vládu ke změně volebního systému.
Protesty byznysmenů ovšem nabírají i podobu jakési podnikatelské neposlušnosti. To je případ třeba ostravské strojírenské skupiny Vítkovice Machinery Group, jejíž šéf Jan Světlík ohlásil, že jeho podnik kvůli zásahům tuzemských politických sporů do byznysu zastavuje veškeré další investice v Česku.
A dokonce už i nejbohatší Čech Petr Kellner v úterním rozhovoru pro MF Dnes prohlásil, že v Česku je dnes horší korupce než v Rusku.


Petr Malach - 12.4.2012

Vážení návštěvníci stránek Mo ČSSD Boskovice, v současné době probíhá úprava sekce DISKUSE, kde se budeme věnovat aktuálním tématům jednotlivě. Bohužel začal být v DISKUSI zmatek, a proto jsem se ji rozhodl rozdělit. Zatím jsem vložil následující témata, ke kterým se můžete vyjadřovat. V případě zájmu o další téma mě naváhejte kontaktovat.