LEPŠÍ BUDOUCNOST Pro naše město a jeho občany

Lídr Mo ČSSD Boskovice

Nedomova_2018


Bc. Hana Nedomová


 


 

Narozena 7. Listopadu 1962

e-mail h.nedomova@seznam.cz

 

Vzdělání a kurzy

2007 vysokoškolské studium v bakalářském programu – sociální pedagogika Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

2007 zkouška znalostí na úseku voleb

1998, 2012 osoba odborně způsobilá v prevenci rizik

1998 osoba odborně způsobilá v požární ochraně

Střední ekonomická škola Blansko

 

Zaměstnání

2013 zastupitelka Jihomoravského kraje, předsedkyně Výboru pro územní plánování a dopravu.

2003-2013 vedoucí odboru hospodářské správy Městského úřadu Blansko

1999-2003 výkon specializovaných činností na rozvojových a koncepčních úsecích nebo komplexní zajišťování různorodých odborných agend obecních úřadů na Městském úřadě Blansko.

1998-1999 referent životního prostředí, bezpečnosti práce, požární ochrany a krizového řízení na Městském úřadě v Blansku.

1996-1998 vedoucí referátu správy technického servisu Pramen IK Morava Jih a.s., Boskovice

1992-1996 referent hospodářsko-správní činnosti  OBOS  a.s., Boskovice.

1981-1992 odborný účetní, odborný referent, odborný ekonom technického oddělení, odborný technický pracovník Potraviny s.p., Boskovice.

 

Osobní informace

Rodinný stav vdaná

Děti 2 dcery

Koníčky zahradničení, turistika, četba